elnyomott mn-i ign, mn és fn 

I. mn-i ign → elnyom.

II. mn 12A

1. ’szabadságában, jogaiban erősen korlátozott, mások hatalmának kiszolgáltatott 〈személy, közösség, társadalmi réteg〉’ ❖ El-nyomott Népünknek így lett két Királyja, Holott tsak egygynek-is terhes vólt igája (1786 Péczeli József ford.–Voltaire 7267015, 45) | az elnyomott ’s kegyetlenűl nyúzott Jobbágyok (1817 Kazinczy Ferenc C2568, 40) | az elnyomott catholicusok (1854 Teleki József² 8471007, 23) | [Szabó Dezső] a nemzet legelnyomottabb és legelhagyatottabb rétegét a kálvinista parasztságban látja (1937 Simándy Pál 2045039, 119) | a nő elnyomottabb a férfinál (1990 Barna Imre 2004029, 518).

2. ’olyan 〈helyzet〉, amelyben az emberek szabadságukban, jogaikban erősen korlátozva vannak’ ❖ [az új törvénynél fogva] az elnyomott sorsú osztály tagjai, kik eddig csak lakosai voltak a hazának, polgárokká legyenek, s nemesi jószágot birhassanak (1833 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | Van még az oláhoknak egy harmadik osztálya: a szász községek faluvégein lakó, leginkább közhelyekre telepitett zsellérféle nép; ezek nagyon sanyarú, elnyomott állapotban vannak (1873 Orbán Balázs 8340020, 24) | az elnyomott asszonyi helyzet (1934 Radnóti Miklós 9543004, 18) | az öngyilkossági halálozás mutatóiban mi olyan helyen állunk, mint British Columbia 2%-os, elnyomott helyzetű indián lakossága (1991 Országgyűlési Napló CD62).

3. ’működésében, lehetőségeiben korlátozott helyzetben levő’ ❖ Europának békés helyzete, a magyar katonaság kis száma, az adózó nép sanyarú állapotja, az elnyomott kereskedés, s mindezeken felül küldőinek utasitása igen is meggyőző okok arra, hogy az adó lejjebb szállittassék (1836 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | ez időtől fogva jut Erdély a Habsburg-ház uralma alá és ez időtől fogva lesz az addig a törvények szerint talán egyenrangúnak mondható, a valóságban azonban elnyomott katholikus vallásból igazán egyenrangú, majd tényleg uralkodó vallás (1891 Budapesti Szemle 8673001, 349) | sőt a jezsuiták és az inquisitió korában egészen elhagyott és elnyomott tudománynak is akadtak lelkes művelői (1905 Nagy képes világtörténet CD03) | ez az egynéhány hónap az elnyomott sajtó némaságának ideje volt (1919 Babits Mihály CD10) | Meghökkenten vettem észre, hogy a sokat szenvedett és elnyomott televízió beszámolt erről az élemedett, zártkörű rendezvényről (1993 Országgyűlési Napló CD62).

III. fn 2A2 (rendsz. tbsz-ban)

’mások hatalmának kiszolgáltatott, érvényesülésében, szabadságában, jogaiban korlátozott személy’ ❖ Óltalmazd az el nyomattakat [!], parantsolj a’ gyzedelmeseknek ’s óltsd el az ég Menyköveket dühös kezeikben (1790 Péczeli József ford.–Voltaire C3451, 16) | László a szenvedőket megvigasztalta, az elnyomottakat gyámolitotta, atyja volt az árváknak, szegényeknek (1860 Horváth Mihály 8189003, 206) | bilincset visel az elnyomott, a gonoszok megbotozzák és az ínség öldösi (1937 Horváth Béla¹ 2045038, 106) | a reformok végrehajtása leginkább a társadalom elnyomottjainak áll érdekükben (1996 Magyar Hírlap CD09).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

elnyomott melléknévi igenév, melléknév és főnév
I. melléknévi igenévelnyom
II. melléknév 12A
1.
szabadságában, jogaiban erősen korlátozott, mások hatalmának kiszolgáltatott 〈személy, közösség, társadalmi réteg〉
El-nyomott Népünknek így lett két Királyja, Holott tsak egygynek-is terhes vólt igája
(1786 Péczeli József ford.Voltaire)
az elnyomott ’s kegyetlenűl nyúzott Jobbágyok
(1817 Kazinczy Ferenc)
az elnyomott catholicusok
(1854 Teleki József²)
[Szabó Dezső] a nemzet legelnyomottabb és legelhagyatottabb rétegét a kálvinista parasztságban látja
(1937 Simándy Pál)
a nő elnyomottabb a férfinál
(1990 Barna Imre)
2.
olyan 〈helyzet〉, amelyben az emberek szabadságukban, jogaikban erősen korlátozva vannak
[az új törvénynél fogva] az elnyomott sorsú osztály tagjai, kik eddig csak lakosai voltak a hazának, polgárokká legyenek, s nemesi jószágot birhassanak
(1833 Kossuth Lajos összes munkái)
Van még az oláhoknak egy harmadik osztálya: a szász községek faluvégein lakó, leginkább közhelyekre telepitett zsellérféle nép; ezek nagyon sanyarú, elnyomott állapotban vannak
(1873 Orbán Balázs)
az elnyomott asszonyi helyzet
(1934 Radnóti Miklós)
az öngyilkossági halálozás mutatóiban mi olyan helyen állunk, mint British Columbia 2%-os, elnyomott helyzetű indián lakossága
(1991 Országgyűlési Napló)
3.
működésében, lehetőségeiben korlátozott helyzetben levő
Europának békés helyzete, a magyar katonaság kis száma, az adózó nép sanyarú állapotja, az elnyomott kereskedés, s mindezeken felül küldőinek utasitása igen is meggyőző okok arra, hogy az adó lejjebb szállittassék
(1836 Kossuth Lajos összes munkái)
ez időtől fogva jut Erdély a Habsburg-ház uralma alá és ez időtől fogva lesz az addig a törvények szerint talán egyenrangúnak mondható, a valóságban azonban elnyomott katholikus vallásból igazán egyenrangú, majd tényleg uralkodó vallás
(1891 Budapesti Szemle)
sőt a jezsuiták és az inquisitió korában egészen elhagyott és elnyomott tudománynak is akadtak lelkes művelői
(1905 Nagy képes világtörténet)
ez az egynéhány hónap az elnyomott sajtó némaságának ideje volt
(1919 Babits Mihály)
Meghökkenten vettem észre, hogy a sokat szenvedett és elnyomott televízió beszámolt erről az élemedett, zártkörű rendezvényről
(1993 Országgyűlési Napló)
III. főnév 2A2 (rendsz. tbsz-ban)
mások hatalmának kiszolgáltatott, érvényesülésében, szabadságában, jogaiban korlátozott személy
Óltalmazd az el nyomattakat [!], parantsolj a’ gyzedelmeseknek ’s óltsd el az ég Menyköveket dühös kezeikben
(1790 Péczeli József ford.Voltaire)
László a szenvedőket megvigasztalta, az elnyomottakat gyámolitotta, atyja volt az árváknak, szegényeknek
(1860 Horváth Mihály)
bilincset visel az elnyomott, a gonoszok megbotozzák és az ínség öldösi
(1937 Horváth Béla¹)
a reformok végrehajtása leginkább a társadalom elnyomottjainak áll érdekükben
(1996 Magyar Hírlap)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások