elolvas ige 4a2

1. ts ’〈szöveget, művet, ill. abból vmely részt〉 vmeddig, ill. a végéig olvas’ ❖ nints talán ſzéles e’ vilagon egy Iro is, aki a’ ki-nyomtatás utánn egy kevés vártatva el-olvasván munkáját, ne találna abban valami vagy le-törléſre, vagy hoſzabra nyújtáſra valót (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, [)()(4v]) | Ezt a’ könyvet csak a’ 65dik lapig olvashatám el, mert csak eggyetlen éjre vala általengedtetve (1809 Szemere Pál C2559, 267) | nemcsak fölmetszem a könyvet, hanem el is olvasom, elejétől végig (1861 Arany János C6505, 189) | minden elolvasott mondat után megállt, hogy jobban magába vehesse és átélhesse a szavak értelmét (1926 Óriás Pál CD10) | A szerződések apró betűs részeit sem árt elolvasni (2000 Figyelő CD2601).

1a. ’〈hallgatóságnak szöveget, művet stb.〉 hangosan végigolvas, felolvas’ ❖ el-olvasván a’ nép elött az Urnak akkor adott Törvénnyét, és Teſtamentomát, meg-hinté vérrel [Mózes] mind a’ könyvet, mind a’ népet (1777 Molnár János C3195, 385) | A verset, amit elolvasott, első hallásra megtanultam könyv nélkül, s elmondtam utána (1857 Jókai Mór CD18) | Mindent elolvasok, hadd tudják a szegény cigányok, hogy mi van a világban, mert mindenre kíváncsiak. Elolvastam nekik az este is, hogy a francia Tardiu [= André Tardieu] mit akar, hogy egész Európa egy vámba legyen (1932 Móricz Zsigmond CD10) | Engedje meg a tisztelt Ház, hogy [a leírtakból] még egypár sort elolvassak (1993 Országgyűlési Napló CD62).

1b. ’〈nehezen látható, ill. ismeretlen betűt, írást〉 felismerve (ki)olvas’ ❖ Olly íráſa Vagyon, ’s olly meſterséges, hogy a’ ki Azt olvasni hibák nélkl el-tudja, Deák az (1786 Baróti Szabó Dávid C0826, 19) | olyan apró betűkkel van írva a neve, hogy csak górcsővel lehet elolvasni (1875 Jókai Mór CD18) | ledöntött sírkövekkel találkozunk, amelyekről már nem olvashatjuk el a megkopott nevet (1921 Krúdy Gyula CD54) | El tudta olvasni a hierogliphákat? (1926 Surányi Miklós CD10) | [Nagy Péter cár] halálos ágyán elkezdte írni: „adjatok át minden hatalmat”, de hogy kinek, azt már nem lehetett elolvasni (1999 Niederhauser Emil CD17).

2. ’〈Számokkal, számolással kapcs. tevékenység kif-ére.〉’

2a. tn (határozói értékű tárggyal is) (rég v. nyj) ’a számokat (egytől) vmeddig elmondja, elszámol’ ❖ [abból, aki] százig egytöl el olvashat, ha erős lelke van, lehet nagy Filosofus (1779 Bessenyei György¹ 7044006, 332) | lángot vet a vaj, és annyi idő alatt, mig hármat elolvasol az egész pokol lángba borult (1865 Palóc népköltemények C3419, 129) | Elolvasunk hatezerig; már-már azt hiszszük, hogy lassan elálmosodunk, midőn egyszerre felriadunk, s vége (1906 Ambrus Zoltán C0593, 196) | elolvas [...] ’elszámlál’. A kislányom mán százig ē tud olvasni (1957 Szegedi szótár C6400, 348).

2b. ts (rég, ritk) ’számát megállapítva megszámol vmit’ ❖ elillantam, mig a pénzt elolvasta (1854 Podmaniczky Frigyes C3530, 561) | Kiosztják neki a kártyát, első volt, megolvassa, hát látja, hogy csak tizenegy, még egyszer elolvassa, biz az csak tizenegy, rosszul van elosztva (1887 Mikszáth Kálmán CD04).

2c. ts (rég, ritk) ’〈annak kif-ére, hogy pénz számolásakor vmely összeggel (a maga kárára) téved vki〉’ ❖ Számtalanszor hallottam, azon nép közt, melynek a Toldi nyelvét köszönöm, hogy péld. „a húsz garas csak 19-re ütött ki, mert talán egyet elolvastak a többi közt” (1861 Arany János C6505, 221) | az első is megolvassa a maradékot s ugy találja, hogy ötven forintot elolvasott és sokat adott társának (1880 e. Csepreghy Ferenc C1282, 227).

2d. ts elolvassa magát (rég, ritk) ’vminek a megszámolásakor a maga kárára téved, elszámolja magát’ ❖ Tarokkjátékosoktól, mikor valakinek az ultimóját nagy diadallal elfogják, gyakran halljuk, hogy a megalázott vesztes így mentegeti magát: Elszámoltam magam, vagy Elolvastam magam (1921 Kőrösi Sándor² C5978, 23).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, elolvastat, elolvastatik; ÚMTsz.

elolvas ige 4a2
1. tárgyas
〈szöveget, művet, ill. abból vmely részt〉 vmeddig, ill. a végéig olvas
nints talán ſzéles e’ vilagon egy Iro is, aki a’ ki-nyomtatás utánn egy kevés vártatva el-olvasván munkáját, ne találna abban valami vagy le-törléſre, vagy hoſzabra nyújtáſra valót
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
Ezt a’ könyvet csak a’ 65dik lapig olvashatám el, mert csak eggyetlen éjre vala általengedtetve
(1809 Szemere Pál)
nemcsak fölmetszem a könyvet, hanem el is olvasom, elejétől végig
(1861 Arany János)
minden elolvasott mondat után megállt, hogy jobban magába vehesse és átélhesse a szavak értelmét
(1926 Óriás Pál)
A szerződések apró betűs részeit sem árt elolvasni
(2000 Figyelő)
1a.
〈hallgatóságnak szöveget, művet stb.〉 hangosan végigolvas, felolvas
el-olvasván a’ nép elött az Urnak akkor adott Törvénnyét, és Teſtamentomát, meg-hinté vérrel [Mózes] mind a’ könyvet, mind a’ népet
(1777 Molnár János)
A verset, amit elolvasott, első hallásra megtanultam könyv nélkül, s elmondtam utána
(1857 Jókai Mór)
Mindent elolvasok, hadd tudják a szegény cigányok, hogy mi van a világban, mert mindenre kíváncsiak. Elolvastam nekik az este is, hogy a francia Tardiu [= André Tardieu] mit akar, hogy egész Európa egy vámba legyen
(1932 Móricz Zsigmond)
Engedje meg a tisztelt Ház, hogy [a leírtakból] még egypár sort elolvassak
(1993 Országgyűlési Napló)
1b.
〈nehezen látható, ill. ismeretlen betűt, írást〉 felismerve (ki)olvas
Olly íráſa Vagyon, ’s olly meſterséges, hogy a’ ki Azt olvasni hibák nélkl el-tudja, Deák az
(1786 Baróti Szabó Dávid)
olyan apró betűkkel van írva a neve, hogy csak górcsővel lehet elolvasni
(1875 Jókai Mór)
ledöntött sírkövekkel találkozunk, amelyekről már nem olvashatjuk el a megkopott nevet
(1921 Krúdy Gyula)
El tudta olvasni a hierogliphákat?
(1926 Surányi Miklós)
[Nagy Péter cár] halálos ágyán elkezdte írni: „adjatok át minden hatalmat”, de hogy kinek, azt már nem lehetett elolvasni
(1999 Niederhauser Emil)
2.
〈Számokkal, számolással kapcs. tevékenység kif-ére.〉
2a. tárgyatlan (határozói értékű tárggyal is) (rég v. nyj)
a számokat (egytől) vmeddig elmondja, elszámol
[abból, aki] százig egytöl el olvashat, ha erős lelke van, lehet nagy Filosofus
(1779 Bessenyei György¹)
lángot vet a vaj, és annyi idő alatt, mig hármat elolvasol az egész pokol lángba borult
(1865 Palóc népköltemények)
Elolvasunk hatezerig; már-már azt hiszszük, hogy lassan elálmosodunk, midőn egyszerre felriadunk, s vége
(1906 Ambrus Zoltán)
elolvas [...] ’elszámlál’. A kislányom mán százig ē tud olvasni
(1957 Szegedi szótár)
2b. tárgyas (rég, ritk)
számát megállapítva megszámol vmit
elillantam, mig a pénzt elolvasta
(1854 Podmaniczky Frigyes)
Kiosztják neki a kártyát, első volt, megolvassa, hát látja, hogy csak tizenegy, még egyszer elolvassa, biz az csak tizenegy, rosszul van elosztva
(1887 Mikszáth Kálmán)
2c. tárgyas (rég, ritk)
〈annak kif-ére, hogy pénz számolásakor vmely összeggel (a maga kárára) téved vki〉
Számtalanszor hallottam, azon nép közt, melynek a Toldi nyelvét köszönöm, hogy péld.például „a húsz garas csak 19-re ütött ki, mert talán egyet elolvastak a többi közt”
(1861 Arany János)
az első is megolvassa a maradékot s ugy találja, hogy ötven forintot elolvasott és sokat adott társának
(1880 e. Csepreghy Ferenc)
2d. tárgyas elolvassa magát (rég, ritk)
vminek a megszámolásakor a maga kárára téved, elszámolja magát
Tarokkjátékosoktól, mikor valakinek az ultimóját nagy diadallal elfogják, gyakran halljuk, hogy a megalázott vesztes így mentegeti magát: Elszámoltam magam, vagy Elolvastam magam
(1921 Kőrösi Sándor²)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, elolvastat, elolvastatik; ÚMTsz.

Beállítások