előjáték fn 3A2

1. ’〈Szépirodalmi műalkotásként v. műalkotás részeként.〉’

1a. (Szính) ’közvetlenül az első szín v. felvonás előtt bemutatott, rendsz. a fő színmű tematikai-hangulati megalapozását szolgáló rövid, dramatizált jelenet’ ❖ A’ kárpit legördült ’s vége vala az előjátéknak (1837 Athenaeum C0014, 135) | A notredamei toronyőr, dráma öt felvonásban előjátékkal (1857 Vasárnapi Újság CD56) | [Tóth Lőrinc Átok című] végzetdrámájának előjátéka az őskorban játszik, négy felvonása az újkorban (1933 Pintér Jenő CD44) | a Faust színpadi előjátékában (1991 Ujfalussy József 2037001, 1414).

1b. (Ars) ’vmely több önálló, de tematikailag összekapcsolódó részből álló műalkotás, ciklus első(, a fő cselekmény előzményeit v. előtörténetét bemutató) egysége, része’ ❖ Arany [János] lelkében megalkotva élt mondai őseink tragédiájának nagy trilogiája, de, fájdalom, csak az előjátékot, az első részt: Buda halálát írhatta meg (1883 Gyulai Pál C7584, 299) | Mindent a nőért (City-film). Három filmből és egy előjátékból rakták össze az új magyar filmet (1934 Lóránth László CD10) | [Szentkuthy Miklós] „regénye”, a Prae (1933) – mint a cím is céloz rá – egy lehetséges regény előjátékaként készült (1966 B. Nagy László CD53) | Baljós árnyak címmel a Csillagok háborúja filmmese folytatását (paradox módon: előjátékát) láthatjuk immár kazettáról is (2000 Magyar Hírlap CD09).

1c. (kissé rég, Szính) ’vmely időponthoz köthető (ünnepi) eseményre írt rövid, önálló, alkalmi színmű’ ❖ Árpád ébredése. Előjáték. A pesti magyar szinház megnyitásának ünnepére (1837 Vörösmarty Mihály C4536, 285) | [Garay János] a nemzeti szinházban 1845 febr. 6-án Kisfaludy K. [= Károly] emlékére rendezett diszelőadásra irta „A magyar szinköltészet apotheozisa” c. előjátékot (1894 PallasLex. CD02) | Az új oltár. Előjáték a nagyváradi állandó színház megnyitására (1900 Magyar írók élete CD27) | A Nemzeti Színházat [...] 1837-ben egy németből fordított darabbal nyitották meg s csak éppen egy rövid kis előjátékot írattak elébe erre a nevezetes alkalomra Vörösmarty Mihállyal (1922 Pataki József CD10).

2. (Zene) ’vmely zeneművet v. liturgikus eseményt bevezető, a zenei témá(ka)t bemutató v. a hangulatteremtést szolgáló hangszeres mű(részlet) v. tétel’ ❖ Eljáték. Praeludium (1803 Sándor István C3667, 66) | A kisebb-nagyobb formákhoz bevezetésül szolgáló előjátékoknak mindig azt a hangulatot kell jelezni, mely későbben az önálló ének- vagy zenedarabot átlengi (1894 PallasLex. CD02) | [ma] a rögtönzést főkép csak az egyházi zenében (korálok előjátékainak rögtönzésénél, az ú. n. korálimprovizációknál) művelik (1924 RévaiNagyLex. C5712, 410) | [A román népballadák előadása] hangszeres előjátékkal kezdődik, amelynek dallama az éneklendő balladáéhoz hasonlít, de ezt díszíti, változtatja (1976 Szemerkényi Ágnes C7109, 290) | A gyászbeszédek után Verdi Az álarcosbál című művének előjátéka hangzott el (1996 Magyar Hírlap CD09).

2a. ’ennek előadása’ ❖ [Szeley Olivér báró] dobogó szivvel zongorához ült. Rövid előjáték után jelentőséggel függeszté szemeit a grófnéra, s Lindából rá kezdé: „Láttalak te bájos angyal, s elrabolva lőn nyugalmam” (1854 Degré Alajos C1395, 57) | Monsieur Henry az állához szorította a hegedűt, neki akasztotta a nyirettyűt [= vonót] s egy előjátékkal jelzé a magyar magántánc dallamát (1872 Jókai Mór CD18) | A zenekari előjáték alatt [az Operaház színpadán] Annát látjuk, valószerűtlenül fénylő fasorban, kibontott hajjal, egyedül (1995 Népszabadság máj. 23. C7845, 15).

3. (birtokszóként) ’vmely később bekövetkező, megjelenő, tapasztalható dolgot, eseményt stb. közvetlenül megelőző, azt előkészítő v. előre jelző jelenség, folyamat stb.’ ❖ A Nyomtatásnak [ti. a könyvnyomtatás feltalálásának] az Eljátéka e vala (1799 Sokféle C1530, 6) | A’ halálnak iljen előjátékát egy szél-ütés követvén éjjel hirtelen-tsendesen ki mult az életböl (1814 Sipos Pál C2564, 235) | Épen fölkelénk, midőn egy roppant dördület az azt nyomban követő fergetegnek lőn előjátéka (1852 Bérczy Károly 8050002, 165) | Zsigmond és a Hunyadiak kora a mohácsi katasztrófa előjátéka (1938 Schöpflin Gyula CD10) | Hegel megállapítása lényegében helytálló: az ókori keleti filozófia valóban a görög filozófia előjátékának fogható fel (1974 Tőkei Ferenc 9726001, 251) | A Tungsram Rt. a magyar privatizáció előjátékaként került a korábbi nagy konkurens, a General Electric tulajdonába (1997 Magyar Hírlap CD09).

4. ’〈emberre vonatkoztatva:〉 a közösülést előkészítő, bevezető erotikus játék’ ❖ Ha [a nő] az előjáték közben oldódik, és eljut egy bizonyos erotikus szintig, de a beteljesülésig ismét nem, akkor az aktus alatti pozitív feszültség kellemetlen, negatív érzésekre változhat (1982 Lux Elvira 1099004, 227) | [Fritz Kahn A szerelem iskolája című könyvében] „előjátéknak” nevezik az „aktust” megelőző gyöngédségeket (1984 Somlyó György 9608052, 74) | a nemi élet az egyik fontos örömforrás. [...] Az érzelmek erősségén túl e pozitív folyamatot elősegítheti az előjáték és a szeretkezés változatossága, tehát a nemi kultúra javulása (1986 Czeizel Endre 9080009, 88) | A nők erősebben érdekeltek a kontaktus közösülés előtti részében, – nekik nemritkán az előjáték a főfogás –, miközben a férfiak magára az aktusra koncentrálnak (1997 Magyar Hírlap CD09).

4a. ’〈állatra vonatkoztatva:〉 a párzást közvetlenül megelőző, azt bevezető viselkedési forma, cselekvés- v. mozdulatsor’ ❖ [A tigriseknél] a párzás előjátéka nyugodtabb, mint más nagy macskánál, a párzás is a szokásos pofozkodás nélkül megy végbe, ha nem is minden morgás nélkül (1929 Az állatok világa ford. CD46) | Előjátékként a kutyák kölcsönösen megszaglásszák egymás nemi szerveinek tájékát (1992 Szinák János–Veress István CD59) | Az udvarlás például nem okvetlenül szükséges a párzásukhoz [ti. a farkasokéhoz]: a hím gyakran minden előjáték nélkül ugrik az ivarzó nőstényre (1996 Szinák János–Veress István CD59) | A róka párzás alatti viselkedéséről, a különböző hangokon kívül, nem sokat sikerült ellesnem, holott a vadászoktól hallottam már a párzást megelőző előjátékok különböző formáiról, az úgynevezett „rókatánc”-ról (1998 Természet Világa CD50).

Ö: korál~.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. elő-; ÉKsz.

előjáték főnév 3A2
1.
〈Szépirodalmi műalkotásként v. műalkotás részeként.〉
1a. (Szính)
közvetlenül az első szín v. felvonás előtt bemutatott, rendsz. a fő színmű tematikai-hangulati megalapozását szolgáló rövid, dramatizált jelenet
A’ kárpit legördült ’s vége vala az előjátéknak
(1837 Athenaeum)
A notredamei toronyőr, dráma öt felvonásban előjátékkal
(1857 Vasárnapi Újság)
[Tóth Lőrinc Átok című] végzetdrámájának előjátéka az őskorban játszik, négy felvonása az újkorban
(1933 Pintér Jenő)
a Faust színpadi előjátékában
(1991 Ujfalussy József)
1b. (Ars)
vmely több önálló, de tematikailag összekapcsolódó részből álló műalkotás, ciklus első(, a fő cselekmény előzményeit v. előtörténetét bemutató) egysége, része
Arany [János] lelkében megalkotva élt mondai őseink tragédiájának nagy trilogiája, de, fájdalom, csak az előjátékot, az első részt: Buda halálát írhatta meg
(1883 Gyulai Pál)
Mindent a nőért (City-film). Három filmből és egy előjátékból rakták össze az új magyar filmet
(1934 Lóránth László)
[Szentkuthy Miklós] „regénye”, a Prae (1933) – mint a cím is céloz rá – egy lehetséges regény előjátékaként készült
(1966 B. Nagy László)
Baljós árnyak címmel a Csillagok háborúja filmmese folytatását (paradox módon: előjátékát) láthatjuk immár kazettáról is
(2000 Magyar Hírlap)
1c. (kissé rég, Szính)
vmely időponthoz köthető (ünnepi) eseményre írt rövid, önálló, alkalmi színmű
Árpád ébredése. Előjáték. A pesti magyar szinház megnyitásának ünnepére
(1837 Vörösmarty Mihály)
[Garay János] a nemzeti szinházban 1845 febr.február 6-án Kisfaludy K. [= Károly] emlékére rendezett diszelőadásra irta „A magyar szinköltészet apotheozisa” c.című előjátékot
(1894 PallasLex.)
Az új oltár. Előjáték a nagyváradi állandó színház megnyitására
(1900 Magyar írók élete)
A Nemzeti Színházat [...] 1837-ben egy németből fordított darabbal nyitották meg s csak éppen egy rövid kis előjátékot írattak elébe erre a nevezetes alkalomra Vörösmarty Mihállyal
(1922 Pataki József)
2. (Zene)
vmely zeneművet v. liturgikus eseményt bevezető, a zenei témá(ka)t bemutató v. a hangulatteremtést szolgáló hangszeres mű(részlet) v. tétel
Eljáték. Praeludium
(1803 Sándor István)
A kisebb-nagyobb formákhoz bevezetésül szolgáló előjátékoknak mindig azt a hangulatot kell jelezni, mely későbben az önálló ének- vagy zenedarabot átlengi
(1894 PallasLex.)
[ma] a rögtönzést főkép csak az egyházi zenében (korálok előjátékainak rögtönzésénél, az ú. n.úgynevezett korálimprovizációknál) művelik
(1924 RévaiNagyLex.)
[A román népballadák előadása] hangszeres előjátékkal kezdődik, amelynek dallama az éneklendő balladáéhoz hasonlít, de ezt díszíti, változtatja
(1976 Szemerkényi Ágnes)
A gyászbeszédek után Verdi Az álarcosbál című művének előjátéka hangzott el
(1996 Magyar Hírlap)
2a.
ennek előadása
[Szeley Olivér báró] dobogó szivvel zongorához ült. Rövid előjáték után jelentőséggel függeszté szemeit a grófnéra, s Lindából rá kezdé: „Láttalak te bájos angyal, s elrabolva lőn nyugalmam”
(1854 Degré Alajos)
Monsieur Henry az állához szorította a hegedűt, neki akasztotta a nyirettyűt [= vonót] s egy előjátékkal jelzé a magyar magántánc dallamát
(1872 Jókai Mór)
A zenekari előjáték alatt [az Operaház színpadán] Annát látjuk, valószerűtlenül fénylő fasorban, kibontott hajjal, egyedül
(1995 Népszabadság máj. 23.)
3. (birtokszóként)
vmely később bekövetkező, megjelenő, tapasztalható dolgot, eseményt stb. közvetlenül megelőző, azt előkészítő v. előre jelző jelenség, folyamat stb.
A Nyomtatásnak [ti. a könyvnyomtatás feltalálásának] az Eljátéka e vala
(1799 Sokféle)
A’ halálnak iljen előjátékát egy szél-ütés követvén éjjel hirtelen-tsendesen ki mult az életböl
(1814 Sipos Pál)
Épen fölkelénk, midőn egy roppant dördület az azt nyomban követő fergetegnek lőn előjátéka
(1852 Bérczy Károly)
Zsigmond és a Hunyadiak kora a mohácsi katasztrófa előjátéka
(1938 Schöpflin Gyula)
Hegel megállapítása lényegében helytálló: az ókori keleti filozófia valóban a görög filozófia előjátékának fogható fel
(1974 Tőkei Ferenc)
A Tungsram Rt.Részvénytársaság a magyar privatizáció előjátékaként került a korábbi nagy konkurens, a General Electric tulajdonába
(1997 Magyar Hírlap)
4.
〈emberre vonatkoztatva:〉 a közösülést előkészítő, bevezető erotikus játék
Ha [a nő] az előjáték közben oldódik, és eljut egy bizonyos erotikus szintig, de a beteljesülésig ismét nem, akkor az aktus alatti pozitív feszültség kellemetlen, negatív érzésekre változhat
(1982 Lux Elvira)
[Fritz Kahn A szerelem iskolája című könyvében]előjátéknak” nevezik az „aktust” megelőző gyöngédségeket
(1984 Somlyó György)
a nemi élet az egyik fontos örömforrás. [...] Az érzelmek erősségén túl e pozitív folyamatot elősegítheti az előjáték és a szeretkezés változatossága, tehát a nemi kultúra javulása
(1986 Czeizel Endre)
A nők erősebben érdekeltek a kontaktus közösülés előtti részében, – nekik nemritkán az előjáték a főfogás –, miközben a férfiak magára az aktusra koncentrálnak
(1997 Magyar Hírlap)
4a.
〈állatra vonatkoztatva:〉 a párzást közvetlenül megelőző, azt bevezető viselkedési forma, cselekvés- v. mozdulatsor
[A tigriseknél] a párzás előjátéka nyugodtabb, mint más nagy macskánál, a párzás is a szokásos pofozkodás nélkül megy végbe, ha nem is minden morgás nélkül
(1929 Az állatok világa ford.)
Előjátékként a kutyák kölcsönösen megszaglásszák egymás nemi szerveinek tájékát
(1992 Szinák János–Veress István)
Az udvarlás például nem okvetlenül szükséges a párzásukhoz [ti. a farkasokéhoz]: a hím gyakran minden előjáték nélkül ugrik az ivarzó nőstényre
(1996 Szinák János–Veress István)
A róka párzás alatti viselkedéséről, a különböző hangokon kívül, nem sokat sikerült ellesnem, holott a vadászoktól hallottam már a párzást megelőző előjátékok különböző formáiról, az úgynevezett „rókatánc”-ról
(1998 Természet Világa)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. elő-; ÉKsz.

Beállítások