előjog fn 3A

1. (Tört is) ’vmely egyén v. csoport törvényben kimondott, kül. társadalmi réteghez, közösséghez tartozás v. érdemek révén meglevő kiváltsága, privilégiuma’ ❖ Praerogativa, előség, előjog (1833 Fogarasi János C5307, 35) | [Sibrik] I. János 1581-ben Győr megyei csécsényi pusztáját (most falu) 15 ftért bérbe adván Gerebechy Gergelynek, azért oct. 21-én Győr megye törvényszéke előtt az Enesei nemesek szomszédsági előjogon tiltakoztak (1863 Nagy Iván CD31) | Hajnóczy József, Szerém megye lemondott alispánja németországi nyomdákban névtelenül megjelenő tanulmányokat ír a jezsuiták s a rendi előjogok ellen (1947 Barabás Tibor 9026002, 67) | A volt nemesség középső és alsóbb rétegei, előjogainak, adómentességének és az ingyenes jobbágyi munkának elvesztése után a tőkés piaci versenyben nem tudtak helytállni (1982 Berend T. Iván 9049002, 37) | a pápai előjogok (2007 Mente Éva ford.–O’Malley 3234002, 381).

1a. (vál) ’szokásokon alapuló, társadalmilag elfogadott kiváltság’ ❖ a’ szép nem semmit sem gyűlöl férfiban inkább a’ hiúságnál, ön maga előjogai’ bitorlatát szemlélvén benne (1837 Szontagh Gusztáv C0044, 15) | Az öregúrnak kora előjogánál fogva szabad volt így kitörni (1879 Mikszáth Kálmán CD04) | a költő előjoga, hogy az életet bizonyos nemes és sűrített értelemben egyszerűsítse (1940 Vas István CD10) | A szingliséget régebben is a szabad választás működtette, de alapvetően csak a férfiak előjoga volt. Úgy hívták őket, hogy agglegények (2006 Női szív 3101004, 335).

2. (Jog is) ’〈vmely ügyletben:〉 vmely személy, csoport, es. intézmény jogilag szabályozott v. megegyezésen alapuló elsőbbségét biztosító jogosultság’ ❖ Azok, kik évenként befizetendő öt ezüst ftot, vagy ennél többet is, ajánlanak, előjoggal birnak valamelly szegény, fizetni képtelen, fiatal személyt az emlitett [zenei] iskolába fölvételre az igazgatónak ajánlhatni (1839 Honművész C6073, 543) | [Bányaművelési jog igénylésekor] több kérvényező közt rendszerint annak van előjoga, a kinek kérvénye előbb érkezett be a bányahatósághoz (1893 PallasLex. CD02) | Mint legközelebbi rokonnak, Jeremiásnak vásárlási előjoga van rokonai földjére vonatkozólag, nehogy az idegenek kezére kerüljön (1939 Hertz-Biblia jegyzetei ford. CD1205) | Amikor arról beszélünk, hogy az állami tulajdonú mezőgazdasági nagyüzemek privatizációja hogyan történik, akkor megjelenik egy kormányrendelet, amely nagyvonalúan azt mondja ki, hogy e cégek tisztségviselői kivásárlási előjogokat kapnak (2001 Országgyűlési Napló CD62).

Sz: előjogi, előjogos, előjogú.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. elő-; ÉKsz.

előjog főnév 3A
1. (Tört is)
vmely egyén v. csoport törvényben kimondott, kül. társadalmi réteghez, közösséghez tartozás v. érdemek révén meglevő kiváltsága, privilégiuma
Praerogativa, előség, előjog
(1833 Fogarasi János)
[Sibrik] I. János 1581-ben Győr megyei csécsényi pusztáját (most falu) 15 ftforintért bérbe adván Gerebechy Gergelynek, azért oct.október 21-én Győr megye törvényszéke előtt az Enesei nemesek szomszédsági előjogon tiltakoztak
(1863 Nagy Iván)
Hajnóczy József, Szerém megye lemondott alispánja németországi nyomdákban névtelenül megjelenő tanulmányokat ír a jezsuiták s a rendi előjogok ellen
(1947 Barabás Tibor)
A volt nemesség középső és alsóbb rétegei, előjogainak, adómentességének és az ingyenes jobbágyi munkának elvesztése után a tőkés piaci versenyben nem tudtak helytállni
(1982 Berend T. Iván)
a pápai előjogok
(2007 Mente Éva ford.O’Malley)
1a. (vál)
szokásokon alapuló, társadalmilag elfogadott kiváltság
a’ szép nem semmit sem gyűlöl férfiban inkább a’ hiúságnál, ön maga előjogai’ bitorlatát szemlélvén benne
(1837 Szontagh Gusztáv)
Az öregúrnak kora előjogánál fogva szabad volt így kitörni
(1879 Mikszáth Kálmán)
a költő előjoga, hogy az életet bizonyos nemes és sűrített értelemben egyszerűsítse
(1940 Vas István)
A szingliséget régebben is a szabad választás működtette, de alapvetően csak a férfiak előjoga volt. Úgy hívták őket, hogy agglegények
(2006 Női szív)
2. (Jog is)
〈vmely ügyletben:〉 vmely személy, csoport, es. intézmény jogilag szabályozott v. megegyezésen alapuló elsőbbségét biztosító jogosultság
Azok, kik évenként befizetendő öt ezüst ftforintot, vagy ennél többet is, ajánlanak, előjoggal birnak valamelly szegény, fizetni képtelen, fiatal személyt az emlitett [zenei] iskolába fölvételre az igazgatónak ajánlhatni
(1839 Honművész)
[Bányaművelési jog igénylésekor] több kérvényező közt rendszerint annak van előjoga, a kinek kérvénye előbb érkezett be a bányahatósághoz
(1893 PallasLex.)
Mint legközelebbi rokonnak, Jeremiásnak vásárlási előjoga van rokonai földjére vonatkozólag, nehogy az idegenek kezére kerüljön
(1939 Hertz-Biblia jegyzetei ford.)
Amikor arról beszélünk, hogy az állami tulajdonú mezőgazdasági nagyüzemek privatizációja hogyan történik, akkor megjelenik egy kormányrendelet, amely nagyvonalúan azt mondja ki, hogy e cégek tisztségviselői kivásárlási előjogokat kapnak
(2001 Országgyűlési Napló)
Sz: előjogi, előjogos, előjogú
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. elő-; ÉKsz.

Beállítások