előjel fn 2B7

1. ’olyan jel(enség), amely (a hiedelem szerint) vmely eseményt, állapotot, jelenséget előre jelez v. megelőz, ill. amelyből a jövő alakulására következtetni lehet’ ❖ mind ezeket némellyek jó el-jeleknek itélik lenni (1796 Bécsi Magyar Merkurius C0345, 309) | némelly évszakban a különös szép nap rendesen következő viharnak előjele (1843 Petőfi Sándor ford.–James 8366460, 165) | Eljött ez év áprilisa, s vele a porosz-olasz-osztrák háború csalhatatlan előjelei (1866 Tanárky Gyula 8460004, 343) | jöhetne a bizalom előjele, a panasz. De nem az jön (1945 Illyés Gyula 9274069, 22) | a láz mint előjel, már a tünetek kialakulása előtt tudtunkra adja, hogy a kutya beteg (1993 Sárkány Pál et al. CD59) | Már az ókorban is megfigyeltek üstökösöket, és egy-egy égi vándor megjelenését még a középkorban is baljós előjelnek tekintették (1998 Természet Világa CD50) | Rossz előjelnek számított, ha fekete macska szaladt át előttük [ti. az ifjú pár előtt] az úton (2002 Bődi Erzsébet et al. CD36).

2. (Mat is) ’a pozitív és negatív számértékek jelölésére a számok előtt álló pluszjel (+) v. mínuszjel (–)’ ❖ mivel ezen két egymásra függélyesen álló egyenes metszékeinek vagy rendszálainak fekvése mindig ellenkező irányu, azért állandóik előjele is mindig ellenkező lesz (1864 Corzan-Avendáno Gábor 8071001, 3) | Alternáló függvény az oly több változójú racionális függvény, mely bármelyik két változó felcserélésénél csakis előjelét változtatja (1893 PallasLex. CD02) | [a kritika] ugyanazt, s ugyanúgy mondja negatív előjellel, amit eddig pozitív előjellel mondott (1956 Abody Béla 2051064, 54) | A függőleges zárójelek azt jelzik, hogy mindkét törtnek az abszolút értékét vesszük, vagyis nem vagyunk tekintettel az előjelükre (2000 Természet Világa ford. CD50).

2a. (az ellenkező jelzővel és -vel raggal) ’〈annak kif-ére, hogy vmely dolog éppen fordítva v. ellentétes formában értendő〉’ ❖ „kicseréljük nézeteinket”, ami egyáltalában nem azt jelenti, hogy végül majd nálam lesznek az ő nézetei s ő majd az én nézeteimet vallja, úgy, hogy legközelebb újra kezdődik a vita, ellenkező előjelekkel (1933 Kosztolányi Dezső 9359111, 184) | lényegében ugyanazoknak az elveknek az alapján állnak, mint ők, csak ellenkező előjellel (1943 Szerb Antal 9668001, 173) | Két intenció ellentétes, ha ellenkező előjellel ugyanarra a tényállásra irányulnak (1982 Odorics Ferenc 2019010, 713) | a bátor, erős, intelligens férfi mellett másodrendű szerep jut a gyenge, félénk, „butácska” nő számára, aminek természetes következménye a feminizmus. Ez viszont – ha kitűzött céljait elérné – ugyanarra jutna ellenkező előjellel, ami ellen tiltakozik: a férfinél magasabbrendű nő eszményéhez (1998 Új Könyvek CD29).

2b. (Fiz) ’〈a mágneses és elektromos tér v. vmely anyagi részecske polaritásának, ill. az azt jelző plusz- v. mínuszjelnek megnevezéseként〉’ ❖ Bármely elágazási pontban összetalálkozó áramok algebrai összege zérussal egyenlő, hogy ha az elágazási pont felé és az attól elhaladó áramok ellenkező előjellel jelöltetnek (1893 PallasLex. CD02) | a töltött részecskékből álló sugarakat az elektromos és a mágneses tér eredeti irányuktól eltéríti (az eltérítés irányából és nagyságából pontos következtetést lehet levonni a részecskék elektromos töltésének az előjelére, nagyságára, a részecskék tömegére és sebességére nézve) (1935 RévaiNagyLex. C5717, 520) | A mágnes sarkainak megfordítása után az indukált feszültség előjelet vált (2004 Természet Világa CD50) | Minden elemi részecskének, így a kvarkoknak is van antirészecskéjük, amelyek a részecskéktől csupán a töltésük előjelében különböznek (2005 Trócsányi Zoltán² 3315001, 152).

Sz: előjeles, előjelű.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. elő-; ÉKsz.

előjel főnév 2B7
1.
olyan jel(enség), amely (a hiedelem szerint) vmely eseményt, állapotot, jelenséget előre jelez v. megelőz, ill. amelyből a jövő alakulására következtetni lehet
mind ezeket némellyek jó el-jeleknek itélik lenni
(1796 Bécsi Magyar Merkurius)
némelly évszakban a különös szép nap rendesen következő viharnak előjele
(1843 Petőfi Sándor ford.James)
Eljött ez év áprilisa, s vele a porosz-olasz-osztrák háború csalhatatlan előjelei
(1866 Tanárky Gyula)
jöhetne a bizalom előjele, a panasz. De nem az jön
(1945 Illyés Gyula)
a láz mint előjel, már a tünetek kialakulása előtt tudtunkra adja, hogy a kutya beteg
(1993 Sárkány Pál et al.)
Már az ókorban is megfigyeltek üstökösöket, és egy-egy égi vándor megjelenését még a középkorban is baljós előjelnek tekintették
(1998 Természet Világa)
Rossz előjelnek számított, ha fekete macska szaladt át előttük [ti. az ifjú pár előtt] az úton
(2002 Bődi Erzsébet et al.)
2. (Mat is)
a pozitív és negatív számértékek jelölésére a számok előtt álló pluszjel (+) v. mínuszjel (–)
mivel ezen két egymásra függélyesen álló egyenes metszékeinek vagy rendszálainak fekvése mindig ellenkező irányu, azért állandóik előjele is mindig ellenkező lesz
(1864 Corzan-Avendáno Gábor)
Alternáló függvény az oly több változójú racionális függvény, mely bármelyik két változó felcserélésénél csakis előjelét változtatja
(1893 PallasLex.)
[a kritika] ugyanazt, s ugyanúgy mondja negatív előjellel, amit eddig pozitív előjellel mondott
(1956 Abody Béla)
A függőleges zárójelek azt jelzik, hogy mindkét törtnek az abszolút értékét vesszük, vagyis nem vagyunk tekintettel az előjelükre
(2000 Természet Világa ford.)
2a. (az ellenkező jelzővel és -vel raggal)
〈annak kif-ére, hogy vmely dolog éppen fordítva v. ellentétes formában értendő〉
„kicseréljük nézeteinket”, ami egyáltalában nem azt jelenti, hogy végül majd nálam lesznek az ő nézetei s ő majd az én nézeteimet vallja, úgy, hogy legközelebb újra kezdődik a vita, ellenkező előjelekkel
(1933 Kosztolányi Dezső)
lényegében ugyanazoknak az elveknek az alapján állnak, mint ők, csak ellenkező előjellel
(1943 Szerb Antal)
Két intenció ellentétes, ha ellenkező előjellel ugyanarra a tényállásra irányulnak
(1982 Odorics Ferenc)
a bátor, erős, intelligens férfi mellett másodrendű szerep jut a gyenge, félénk, „butácska” nő számára, aminek természetes következménye a feminizmus. Ez viszont – ha kitűzött céljait elérné – ugyanarra jutna ellenkező előjellel, ami ellen tiltakozik: a férfinél magasabbrendű nő eszményéhez
(1998 Új Könyvek)
2b. (Fiz)
〈a mágneses és elektromos tér v. vmely anyagi részecske polaritásának, ill. az azt jelző plusz- v. mínuszjelnek megnevezéseként〉
Bármely elágazási pontban összetalálkozó áramok algebrai összege zérussal egyenlő, hogy ha az elágazási pont felé és az attól elhaladó áramok ellenkező előjellel jelöltetnek
(1893 PallasLex.)
a töltött részecskékből álló sugarakat az elektromos és a mágneses tér eredeti irányuktól eltéríti (az eltérítés irányából és nagyságából pontos következtetést lehet levonni a részecskék elektromos töltésének az előjelére, nagyságára, a részecskék tömegére és sebességére nézve)
(1935 RévaiNagyLex.)
A mágnes sarkainak megfordítása után az indukált feszültség előjelet vált
(2004 Természet Világa)
Minden elemi részecskének, így a kvarkoknak is van antirészecskéjük, amelyek a részecskéktől csupán a töltésük előjelében különböznek
(2005 Trócsányi Zoltán²)
Sz: előjeles, előjelű
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. elő-; ÉKsz.

Beállítások