elől nu 0

1. ’vkinek, vminek az eleje, elülső része előtti helyről (el, es. úgy, hogy tovább ne takarja)’ ❖ a’ Planéta a’ hóld ell már el-távozott (1789 Mindenes Gyűjtemény C0366, 346) | felvévén vagy Szathmáry elől vagy előlem a poharat, a rendek egészségét itta (1831 e. Kazinczy Ferenc 8228108, 162) | a hó-eke félrelöki a torlott havat a futó mozdony elől (1916 Szabó Dezső CD10) | a hercegnő batárja elindult a ház elől (1954 Makai Imre ford.–Tolsztoj² 9418008, 728) | közvetlenül a lába elől hallja a nyöszörgést (1969 Lázár Ervin 9388011, 292) | Felkaptam a téglát a vasajtó küszöbe elől (1988 Lengyel Péter 9397007, 226) | legfeljebb egy-egy becses vendég számára vették el időlegesen az ágy elől az ilyen, többnyire szépen faragott hátú vagy virágozott festésű széket (1997 Magyar néprajz CD47) | fölhajtja arca elől az éppen divatos, ritka szemű fátylat (2007 Vajda Miklós 3150013, 1239).

1a. ’vki, vmi előtti és vele szemtől szembeni helyzetből el’ ❖ A meggyözettetett [ti. a vetélytársa által legyőzött] kakas peniglén a’ Tyúkok ell eltávozván méne a’ varjak, és a’ pávák közzé a’ kikkel ſzüntelen viaskodván jól meg-tanulta a’ hartzoláſnak meſterségét (1776 Esopus meséi ford. C1642, 229) | Midőn tegnap felséged színe elől távoztam (1861 Szalay László 8419014, 406) | [a vénasszony] ott terem a király előtt. Megragadja a lova kantárát, és germán nyelven így üvölt – Vissza Atilla! Vissza! – Elrántják a király elől és ellökdösik (1901 Gárdonyi Géza 9173006, 357).

1b. ’vki, vmi számára érzékelhető v. elérhető helyről, helyzetből el’ ❖ távozz ſzemeim elöl (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 198) | De ha felteszem, – orrod elől ellopják a malacot? (1875 Tóth Ede 8486004, 13) | A rászegződő szempár elől többé nem lehetett kitérnie (1977 Kertész Imre² CD41) | Megkereste az útlevelét, amit anyja elől a fehérneműs fiókba rejtett (2009 Szvoren Edina 3152005, 1165).

1c. ’úgy, hogy vki, vmi érzékelésének a hatóköréből v. tudomásából kimarad’ ❖ Népe elől köd fedte az erdőt (1832 Fábián Gábor ford.–Macpherson 8134002, 61) | pénzszerző alkalomnak tekintette a pályázatot és titokban megírt egy hosszabb elbeszélést. Ezt mindenki elől elhallgatta (1922 Harsányi Zsolt CD10) | A fiatalkorú nő titkolta családja elől a terhességét (2002 Magyar Hírlap CD09).

1d. ’vki, vmi cselekvésének, hatásának, ill. vmely érzelemnek, indulatnak, (eszköz nevével kifejezett) tevékenységnek a hatóköréből ki v. azon kívülre’ ❖ Szép vólt nyilván Diogeneſnek hordóban fütözni, s’ a’ Filep fiját [ti. Nagy Sándort], ki elött e’ világ rettegett, a’ nap elöl el-üzni (1772 Barcsay Ábrahám 7019036, 15) | Thevenet a’ franczia zendűlet’ rémidejében a’ guillotine elől Londonba szaladt (1840 Horváth Zsigmond¹ 8190002, 58) | Árulkodás, titkos és nyílt bevádolás hurcolta vérpadra az ország legnemesebb fiait. Sejanus haragja elől csak az öngyilkosság adott menedéket (1887 Jókai Mór CD18) | egy guzsaly gyapjú feküdt az ágy melletti széken s abba beléfurakodtam a hideg elől (1934 Tamási Áron 9701011, 62) | elvonják a rendes katonaság szaporítása elől a forrásokat (1992 Hermann Róbert 2012001, 42) | A zsidók ugyanis az ottani pogromok elől menekültek egyre keletebbre (2009 Méhes Károly² 3153009, 790).

2. ’vmely felé közeledő v. közelében levő személytől, állattól, dologtól távolodva, úgy és abba az irányba, hogy az ne érje utol v. ne érje el’ ❖ Egy Szarvas a’ Vadáſzók ell fútván, el-búvék egy Szl-t alá (1776 Esopus meséi ford. C1641, 135) | A’ vad pórok elől idegenbe szaladtak imént el (1823–1824 Vörösmarty Mihály 8524377, 163) | A lány egy kicsit hátrafeszítette a fejét a közeledő arc elől (1918 Molnár Ferenc² 9453002, 126) | [az emberek] riadtan ugráló majmokra emlékeztettek, melyek hajnalban egy tigris elől menekülnek (1968 Déry Tibor 9107013, 414) | üldözői elől egérutat nyerni (1992 Gelencsér Gábor 2010005, 28).

2a. (átv is) ’vmely felé közeledő személy, állat, dolog (mozdulatának) útjából félre, úgy, hogy az érintkezést elkerülje’ ❖ Erö elöl, ha ki tér a’ Türedelem (1790 Jó szerencse kívánása ford. 7361001, 6) | a’ hajtók minden esetre előre megintetvén, hogy a’ köztök kitörni ’s visszacsapni akaró megsebesített vaddisznó elől mindenkor félre vonúljanak ’s életöket pajkosságbol ne koczkáztassák (1829 Pák Dienes 8346013, 86) | úgy reszketett a kezem, mintha az utolsó pillanatban sikerült volna csak elugranom egy dübörgő mozdony elől (1922 Zilahy Lajos 9799003, 83) | a bokszoló, aki elhajol az ütés elől (1990 Nemes Anna ford.–Kazan 2011014, 50) | Harry félreugrott a penge elől (2008 Tóth Tamás Boldizsár ford.–Rowling 3325006, 313).

2b. ’vmely közeledő, várható esemény, történés bekövetkeztének v. cselekvés, feladat elvégzésének az elkerülésére’ ❖ e halaszthatlan munka elől ugyan nem lehet megszökni (1860 Vasárnapi Újság CD56) | visszavonul az ütközet elől (1916 Tersánszky Józsi Jenő 9706011, 67) | az asszony kitért a találkozás elől s a következő napok során is kikerülte Patyiékat (1955 Déry Tibor 9107020, 125) | A vizsga elől nem lehet meglógni (1989 Konrád György 9351006, 356) | Futtok a halál elől (2003 Egressy Zoltán 3092002, 207).

3. ’〈(Időbeli) sorrendi hely jelölésében.〉’

3a. ’〈írásra vonatkoztatva:〉 vmely betűt, szót stb. sorrendileg (közvetlenül) megelőző helyről, es. vmely szöveg, szó elejéről’ ❖ Kihagyó (Jegy) (Apostrophus) (’), mely azok mellé a’ betűk mellé felűl tevődik, a’ melyek mellől, elől, vagy utól, valami Betű, vagy Szótag elhagyódott (1807 Magyar grammatika 8563001, 15) | A mint Pap Endre által izentettem, az elől a szerelmes versem elől hagyd ki mind a Júliát mind az Erdődöt, csupán a dátumot tedd ciműl (1846 Petőfi Sándor 8366464, 39) | még a neve elől is elvett egy I betűt. Mert megkeresztelték őt is rendes keresztényi névre Ilonának (1899 Szabóné Nogáll Janka 8417003, 172) | A hivatalos nyelvben viszont néha köznevek elől is hiányzik a határozott névelő (1954 Fónagy Iván–Soltész Katalin 1054001, 17) | a Brit Nemzetközösség neve elől már a hatvanas években elhagyták a „British” jelzőt (2001 Magyar Hírlap CD09).

3b. ’vkit, vmit megelőzve úgy 〈szerez meg v. fogyaszt el vmit〉, hogy azt annak birtoklásában megakadályozza’ ❖ De haj! Rózsát László elől – A’ halál elragadta (1807 Kisfaludy Sándor 8243046, 93) | Hát maga a rántott báránynak felét nem eldugta-e? meg a „habcuppot” nem felfalta-e a szegény beteg elől? (1875 Tóth Ede 8486003, 187) | [a] nagyon rosz asszonyok megsebzik az áldozatok szivét, kiket a csendes és tiszta lányok elől meghóditanak (1900 Krúdy Gyula C2833, 54) | a veréb semmi hasznot se tesz, csak felszedi a baromfiak elől az ott hagyott magvakat (1941 Móricz Zsigmond 9462012, 105) | a centerbe bejátszott labdát a nyerőember, Varga Tamás könnyedén halászta el Csomakidze elől (2002 Magyar Hírlap CD09).

ÖU: ez~.

Vö. CzF. elől¹; ÉrtSz.; TESz. előtt; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz. elől¹

elől névutó 0
1.
vkinek, vminek az eleje, elülső része előtti helyről (el, es. úgy, hogy tovább ne takarja)
a’ Planéta a’ hóld ell már el-távozott
(1789 Mindenes Gyűjtemény)
felvévén vagy Szathmáry elől vagy előlem a poharat, a rendek egészségét itta
(1831 e. Kazinczy Ferenc)
a hó-eke félrelöki a torlott havat a futó mozdony elől
(1916 Szabó Dezső)
a hercegnő batárja elindult a ház elől
(1954 Makai Imre ford.Tolsztoj²)
közvetlenül a lába elől hallja a nyöszörgést
(1969 Lázár Ervin)
Felkaptam a téglát a vasajtó küszöbe elől
(1988 Lengyel Péter)
legfeljebb egy-egy becses vendég számára vették el időlegesen az ágy elől az ilyen, többnyire szépen faragott hátú vagy virágozott festésű széket
(1997 Magyar néprajz)
fölhajtja arca elől az éppen divatos, ritka szemű fátylat
(2007 Vajda Miklós)
1a.
vki, vmi előtti és vele szemtől szembeni helyzetből el
A meggyözettetett [ti. a vetélytársa által legyőzött] kakas peniglén a’ Tyúkok ell eltávozván méne a’ varjak, és a’ pávák közzé a’ kikkel ſzüntelen viaskodván jól meg-tanulta a’ hartzoláſnak meſterségét
(1776 Esopus meséi ford.)
Midőn tegnap felséged színe elől távoztam
(1861 Szalay László)
[a vénasszony] ott terem a király előtt. Megragadja a lova kantárát, és germán nyelven így üvölt – Vissza Atilla! Vissza! – Elrántják a király elől és ellökdösik
(1901 Gárdonyi Géza)
1b.
vki, vmi számára érzékelhető v. elérhető helyről, helyzetből el
távozz ſzemeim elöl
(1772 Mészáros Ignác ford.)
De ha felteszem, – orrod elől ellopják a malacot?
(1875 Tóth Ede)
A rászegződő szempár elől többé nem lehetett kitérnie
(1977 Kertész Imre²)
Megkereste az útlevelét, amit anyja elől a fehérneműs fiókba rejtett
(2009 Szvoren Edina)
1c.
úgy, hogy vki, vmi érzékelésének a hatóköréből v. tudomásából kimarad
Népe elől köd fedte az erdőt
(1832 Fábián Gábor ford.Macpherson)
pénzszerző alkalomnak tekintette a pályázatot és titokban megírt egy hosszabb elbeszélést. Ezt mindenki elől elhallgatta
(1922 Harsányi Zsolt)
A fiatalkorú nő titkolta családja elől a terhességét
(2002 Magyar Hírlap)
1d.
vki, vmi cselekvésének, hatásának, ill. vmely érzelemnek, indulatnak, (eszköz nevével kifejezett) tevékenységnek a hatóköréből ki v. azon kívülre
Szép vólt nyilván Diogeneſnek hordóban fütözni, s’ a’ Filep fiját [ti. Nagy Sándort], ki elött e’ világ rettegett, a’ nap elöl el-üzni
(1772 Barcsay Ábrahám)
Thevenet a’ franczia zendűlet’ rémidejében a’ guillotine elől Londonba szaladt
(1840 Horváth Zsigmond¹)
Árulkodás, titkos és nyílt bevádolás hurcolta vérpadra az ország legnemesebb fiait. Sejanus haragja elől csak az öngyilkosság adott menedéket
(1887 Jókai Mór)
egy guzsaly gyapjú feküdt az ágy melletti széken s abba beléfurakodtam a hideg elől
(1934 Tamási Áron)
elvonják a rendes katonaság szaporítása elől a forrásokat
(1992 Hermann Róbert)
A zsidók ugyanis az ottani pogromok elől menekültek egyre keletebbre
(2009 Méhes Károly²)
2.
vmely felé közeledő v. közelében levő személytől, állattól, dologtól távolodva, úgy és abba az irányba, hogy az ne érje utol v. ne érje el
Egy Szarvas a’ Vadáſzók ell fútván, el-búvék egy Szl-t alá
(1776 Esopus meséi ford.)
A’ vad pórok elől idegenbe szaladtak imént el
(1823–1824 Vörösmarty Mihály)
A lány egy kicsit hátrafeszítette a fejét a közeledő arc elől
(1918 Molnár Ferenc²)
[az emberek] riadtan ugráló majmokra emlékeztettek, melyek hajnalban egy tigris elől menekülnek
(1968 Déry Tibor)
üldözői elől egérutat nyerni
(1992 Gelencsér Gábor)
2a. (átv is)
vmely felé közeledő személy, állat, dolog (mozdulatának) útjából félre, úgy, hogy az érintkezést elkerülje
Erö elöl, ha ki tér a’ Türedelem
(1790 Jó szerencse kívánása ford.)
a’ hajtók minden esetre előre megintetvén, hogy a’ köztök kitörni ’s visszacsapni akaró megsebesített vaddisznó elől mindenkor félre vonúljanak ’s életöket pajkosságbol ne koczkáztassák
(1829 Pák Dienes)
úgy reszketett a kezem, mintha az utolsó pillanatban sikerült volna csak elugranom egy dübörgő mozdony elől
(1922 Zilahy Lajos)
a bokszoló, aki elhajol az ütés elől
(1990 Nemes Anna ford.Kazan)
Harry félreugrott a penge elől
(2008 Tóth Tamás Boldizsár ford.Rowling)
2b.
vmely közeledő, várható esemény, történés bekövetkeztének v. cselekvés, feladat elvégzésének az elkerülésére
e halaszthatlan munka elől ugyan nem lehet megszökni
(1860 Vasárnapi Újság)
visszavonul az ütközet elől
(1916 Tersánszky Józsi Jenő)
az asszony kitért a találkozás elől s a következő napok során is kikerülte Patyiékat
(1955 Déry Tibor)
A vizsga elől nem lehet meglógni
(1989 Konrád György)
Futtok a halál elől
(2003 Egressy Zoltán)
3.
(Időbeli) sorrendi hely jelölésében.〉
3a.
〈írásra vonatkoztatva:〉 vmely betűt, szót stb. sorrendileg (közvetlenül) megelőző helyről, es. vmely szöveg, szó elejéről
Kihagyó (Jegy) (Apostrophus) (’), mely azok mellé a’ betűk mellé felűl tevődik, a’ melyek mellől, elől, vagy utól, valami Betű, vagy Szótag elhagyódott
(1807 Magyar grammatika)
A mint Pap Endre által izentettem, az elől a szerelmes versem elől hagyd ki mind a Júliát mind az Erdődöt, csupán a dátumot tedd ciműl
(1846 Petőfi Sándor)
még a neve elől is elvett egy I betűt. Mert megkeresztelték őt is rendes keresztényi névre Ilonának
(1899 Szabóné Nogáll Janka)
A hivatalos nyelvben viszont néha köznevek elől is hiányzik a határozott névelő
(1954 Fónagy Iván–Soltész Katalin)
a Brit Nemzetközösség neve elől már a hatvanas években elhagyták a „British” jelzőt
(2001 Magyar Hírlap)
3b.
vkit, vmit megelőzve úgy 〈szerez meg v. fogyaszt el vmit〉, hogy azt annak birtoklásában megakadályozza
De haj! Rózsát László elől – A’ halál elragadta
(1807 Kisfaludy Sándor)
Hát maga a rántott báránynak felét nem eldugta-e? meg a „habcuppot” nem felfalta-e a szegény beteg elől?
(1875 Tóth Ede)
[a] nagyon rosz asszonyok megsebzik az áldozatok szivét, kiket a csendes és tiszta lányok elől meghóditanak
(1900 Krúdy Gyula)
a veréb semmi hasznot se tesz, csak felszedi a baromfiak elől az ott hagyott magvakat
(1941 Móricz Zsigmond)
a centerbe bejátszott labdát a nyerőember, Varga Tamás könnyedén halászta el Csomakidze elől
(2002 Magyar Hírlap)
ÖU: ezelől
Vö. CzF. elől¹; ÉrtSz.; TESz. előtt; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz. elől¹

Beállítások