előleges mn 15B2

1. (kissé rég) ’Előzetes.’

1a. ’a szóban forgó v. a szövegkörnyezetből kikövetkeztethető esemény, megnyilatkozás, ill. helyzet kialakulása előtt keletkező, történő, végbemenő stb.’ ❖ elleges, p. o. esméretek (1800 Márton József¹ C3050, 61. hasáb) | a’ szegénység’ állapotját könnyítő törvényekre előleges készületeket tesz (1832 Magyar antológia C4151, 103) | szándékukat emlitett választmánnyal elölegesen tudatni sziveskedjenek (1857 Vasárnapi Újság CD56) | A földmívelésügyi minisztérium előleges hozzájárulása nélkül az árverésen eladott lovakat külföldre vinni nem szabad (1929 Az állatok világa ford. CD46) | Szinte követhetetlen számú lehetőséget kínálnak az úgynevezett járadékbiztosítások attól függően, hogy […] úgymond előleges vagy utólagos-e a szolgáltatás (1997 Figyelő CD2601) előleges letartóztatás (rég, Jog) ’előzetes letartóztatás’ ❖ [a büntető törvényben változtatások történtek] az előleges letartóztatás, vagy kezesség melletti szabadon-bocsátásra nézve (1842 Pesti Hírlap CD61) | A fogházakban őriztetnek: az előleges letartóztatásba s a vizsgálati fogságba helyezett egyének (1894 PallasLex. CD02) | A vizsgálóbíró előleges letartóztatásba helyezte Adler József [bank]igazgatót, aki beismerte, hogy a mérlegek hamisak voltak (1910 Népszava jún. 25. C7478, 6).

1b. ’a végleges, a végső előtti állapotában levő 〈dolog〉’ ❖ Minden hónap közepén pedig be kell küldeni a jövő hónap előleges költségvetését (1849 Kossuth Lajos CD32) | a végrehajtó úr szeretné ma este felvenni az „előleges biztosítási jegyzőkönyvet” (1873 Mikszáth Kálmán 8312043, 32) | [az ún. ősmicélium] a gombák rendes miceliumától [...] eltérő előleges képződmény (1896 PallasLex. CD02) | az előleges nyilatkozatot […] a király nem akarta ily határozott alakban megtenni (1907 Márki Sándor CD55).

2. (rég) ’a többinél előbbre való, lényegesebb, fontosabb 〈dolog〉’ ❖ Nints előlegesb tárgy a törvénynél, […] ő tehát a törvényhez szorossan ragaszkodik (1833 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | [amit a rendeknek] a’ magyar nyelv iránti intézkedések tökéletesitésére […] a’ legelőlegesebb föladatok között tenniök okvetlenül kellend (1843 Pesti Hírlap CD61).

3. (ritk) ’előlegként kifizetett 〈pénzösszeg〉, ill. 〈vmekkora〉 előleggel történő 〈kifizetés, vásárlás〉’ ❖ [a tanítói lakpénz] előleges évnegyedes részletekben tétetik folyóvá (1911 RévaiNagyLex. C5697, 381) | előleges vétel: […] A megszorult parasztember egy bizonyos összegű előleg fejében s még jóval az aratás előtt arra kötelezte magát, hogy aratás után meghatározott időre és helyre bizonyos mennyiségű terményt szállít (1977 NéprajziLex. CD47) | A Merkantilnál is felhagytak a „nulla” előleges [hitel]módozatokkal, amelyet különösen az ügylethez kapcsolódó biztosítótársaságok sürgettek (1996 Figyelő CD2601).

Vö. CzF. ~, előlegesen; ÉrtSz.; TESz. elő¹; ÉKsz.; SzT. ~, előlegesen

előleges melléknév 15B2
1. (kissé rég)
Előzetes.
1a.
a szóban forgó v. a szövegkörnyezetből kikövetkeztethető esemény, megnyilatkozás, ill. helyzet kialakulása előtt keletkező, történő, végbemenő stb.
elleges, p. o.példának okáért esméretek
(1800 Márton József¹)
a’ szegénység’ állapotját könnyítő törvényekre előleges készületeket tesz
(1832 Magyar antológia)
szándékukat emlitett választmánnyal elölegesen tudatni sziveskedjenek
(1857 Vasárnapi Újság)
A földmívelésügyi minisztérium előleges hozzájárulása nélkül az árverésen eladott lovakat külföldre vinni nem szabad
(1929 Az állatok világa ford.)
Szinte követhetetlen számú lehetőséget kínálnak az úgynevezett járadékbiztosítások attól függően, hogy […] úgymond előleges vagy utólagos-e a szolgáltatás
(1997 Figyelő)
előleges letartóztatás (rég, Jog)
[a büntető törvényben változtatások történtek] az előleges letartóztatás, vagy kezesség melletti szabadon-bocsátásra nézve
(1842 Pesti Hírlap)
A fogházakban őriztetnek: az előleges letartóztatásba s a vizsgálati fogságba helyezett egyének
(1894 PallasLex.)
A vizsgálóbíró előleges letartóztatásba helyezte Adler József [bank]igazgatót, aki beismerte, hogy a mérlegek hamisak voltak
(1910 Népszava jún. 25.)
1b.
a végleges, a végső előtti állapotában levő 〈dolog〉
Minden hónap közepén pedig be kell küldeni a jövő hónap előleges költségvetését
(1849 Kossuth Lajos)
a végrehajtó úr szeretné ma este felvenni az „előleges biztosítási jegyzőkönyvet”
(1873 Mikszáth Kálmán)
[az ún. ősmicélium] a gombák rendes miceliumától [...] eltérő előleges képződmény
(1896 PallasLex.)
az előleges nyilatkozatot […] a király nem akarta ily határozott alakban megtenni
(1907 Márki Sándor)
2. (rég)
a többinél előbbre való, lényegesebb, fontosabb 〈dolog〉
Nints előlegesb tárgy a törvénynél, […] ő tehát a törvényhez szorossan ragaszkodik
(1833 Kossuth Lajos összes munkái)
[amit a rendeknek] a’ magyar nyelv iránti intézkedések tökéletesitésére […] a’ legelőlegesebb föladatok között tenniök okvetlenül kellend
(1843 Pesti Hírlap)
3. (ritk)
előlegként kifizetett 〈pénzösszeg〉, ill. 〈vmekkora〉 előleggel történő 〈kifizetés, vásárlás〉
[a tanítói lakpénz] előleges évnegyedes részletekben tétetik folyóvá
(1911 RévaiNagyLex.)
előleges vétel: […] A megszorult parasztember egy bizonyos összegű előleg fejében s még jóval az aratás előtt arra kötelezte magát, hogy aratás után meghatározott időre és helyre bizonyos mennyiségű terményt szállít
(1977 NéprajziLex.)
A Merkantilnál is felhagytak a „nulla” előleges [hitel]módozatokkal, amelyet különösen az ügylethez kapcsolódó biztosítótársaságok sürgettek
(1996 Figyelő)
Vö. CzF. ~, előlegesen; ÉrtSz.; TESz. elő¹; ÉKsz.; SzT. ~, előlegesen

Beállítások