előleg fn és hsz 

I. fn 3B

1. (Ker is) ’vmely munkáért, szolgáltatásért stb. járó díjból, pénzösszegből, ill. vmely áruért kifizetendő árból előzetesen, az esedékesség v. az átvétel előtt kiadott, a teljes díjból v. árból később levonandó pénzösszeg’ ❖ ? Előleg, der Vorschuß (1844 Kiss Mihály C2706, 31) | az erdélyi evang. szász papságnak 1858-ra kétszázezer forint dézsmakárpótlási előleg fizettessék ki (1858 Vasárnapi Újság CD56) | [a mongol szövegkiadás] tiszteletdíja fejében Bálinth úr föl is vett előlegűl 200 frtot (1890 Akadémiai Értesítő C0011, 171) | [A tanulmányútra való] jelentkezéskor személyenkint 150 pengő előleg fizetendő (1937 Borászati Lapok 2118001, 246) | [a vevőkkel] az árban is megegyeztünk, előleget nem adtak és nem is kértünk (1989 Esterházy Péter 2024006, 20) | Megkezdték az előlegek kifizetését a Realbank hitelezőinek és károsultjainak (2000 Figyelő CD2601) | A cég a [munkájukért kifizetendő] pénz felét a szerződéskor előlegben kérhette (2002 Magyar Hírlap CD09).

1a. (hiv) ’vmely fizetés teljesítése v. bizonyos költségek fedezése végett utólagos elszámolásra utalványozott összeg’ ❖ a kik harminc korona napidij és az utiköltség megtéritése fejében járványorvosi megbizatást hajlandók elvállalni, sziveskedjenek […] jelentkezni. Kiküldetés esetén háromszáz korona előleget lehet fölvenni (1911 Budapesti Hírlap okt. 6. C4699, 13) | munkabérfizetésre, anyagbeszerzésre, üzembővítésre engedélyezendő előlegek, hitelek (1946 Szabad Nép aug. 17. C4870, 4) | [Az egészségügyi intézmények] a közalkalmazotti törvényben előírt 13. havi fizetést […] csak úgy tudják előteremteni, ha erre előleget vesznek fel következő évi bevételük terhére (1999 Országgyűlési Napló CD62).

2. (tréf is) ’vmely később végrehajtandó cselekvés, tett v. megvalósuló dolog előzetesen(, ízelítőül) végrehajtott v. megvalósuló részlete, kezdeménye’ ❖ Csak ne soká késsék az szép galambom. Aztán egy csókot előlegül (1858 Vasárnapi Újság CD56) | az örök üdvösségnek e földön kiadott előlege (1877 Jókai Mór CD18) | Elnéz a fejek felett – a fejeknek ez is egyfajta leütése. (Előleg a kivégzésből.) (1989 Panek Zoltán 2015011, 9) | előlegbe azért mindig teszek a párolódó hagymába is [a később felhasználandó paradicsomból és paprikából] (2005 Lázár Ervin 3207002, 358).

2a. (-ben raggal, hsz-szerűen) ’a szóban forgó v. a szövegkörnyezetből kikövetkeztethető esemény, megnyilatkozás, ill. helyzet kialakulása előtt’ ❖ [a nők Mariskáról] már előlegben rossz véleményt alkottak (1923 Schöpflin Aladár CD10) | Bizony, ezt a sikkes szájbiggyesztést, amely minden hazait már előlegben lefitymál, hovatovább jellemző nemzeti tulajdonságaink közé fogja sorolni a világ (1974 Fekete Gyula 9141005, 526) | Az előbb itt járt Sándor Pali, megköszöntött bennünket névnapunkra, Zs.-t utólag, engem előlegbe (2003 Lázár Ervin 3207001, 326).

II. hsz 0 (rég)

’Előzetesen.’

a. ’a szóban forgó v. a szövegkörnyezetből kikövetkeztethető esemény, megnyilatkozás, ill. helyzet kialakulása előtt’ ❖ A priori, elleg, elzleg, megelzve (1803 Márton József¹ C5801, 103. hasáb) | [azokat a dolgokat,] a’ miket már sokan, sokſzor, bven, világosan és czáfolhatatlanúl megbizonyítottak, rövid czikkelyekben […] elleg érénteni (1822 Laszkallner Antal 8266001, 3) | ha valamellyik fél kivánja, a jegyzőkönyv előleg a felek előtt felolvasandó (1857 Tóth Lőrinc 8490006, 265) | meg kell még előleg néhány ténynyel ismerkednünk (1869 Greguss Gyula C1918, 257).

b. ’a végleges, a végső előtti állapotában’ ❖ mint mindenkor ’s előleg is biztos nyertes (1833 Jelenkor C0225, 204) | az oláhok jövetelével Trulh őseinek „kenézsége” – nevezzük előleg is azon néven, melyet azután bizonyosnak fogunk találni – megszünvén, az másra ment által (1879 Hunfalvy Pál CD57).

Ö: adó~.

ÖU: gabona~, illeték~, készpénz~, kölcsön~, költség~, osztalék~, pénz~, vám~.

ÖE: ~egylet, ~fizetés, ~kérés, ~számítás.

Vö. CzF. előleg¹, előleg²; ÉrtSz.; TESz. elő¹; ÉKsz.; ÚMTsz.

előleg főnév és határozószó
I. főnév 3B
1. (Ker is)
vmely munkáért, szolgáltatásért stb. járó díjból, pénzösszegből, ill. vmely áruért kifizetendő árból előzetesen, az esedékesség v. az átvétel előtt kiadott, a teljes díjból v. árból később levonandó pénzösszeg
?
Előleg, der Vorschuß
(1844 Kiss Mihály)
az erdélyi evang.evangélikus szász papságnak 1858-ra kétszázezer forint dézsmakárpótlási előleg fizettessék ki
(1858 Vasárnapi Újság)
[a mongol szövegkiadás] tiszteletdíja fejében Bálinth úr föl is vett előlegűl 200 frtforintot
(1890 Akadémiai Értesítő)
[A tanulmányútra való] jelentkezéskor személyenkint 150 pengő előleg fizetendő
(1937 Borászati Lapok)
[a vevőkkel] az árban is megegyeztünk, előleget nem adtak és nem is kértünk
(1989 Esterházy Péter)
Megkezdték az előlegek kifizetését a Realbank hitelezőinek és károsultjainak
(2000 Figyelő)
A cég a [munkájukért kifizetendő] pénz felét a szerződéskor előlegben kérhette
(2002 Magyar Hírlap)
1a. (hiv)
vmely fizetés teljesítése v. bizonyos költségek fedezése végett utólagos elszámolásra utalványozott összeg
a kik harminc korona napidij és az utiköltség megtéritése fejében járványorvosi megbizatást hajlandók elvállalni, sziveskedjenek […] jelentkezni. Kiküldetés esetén háromszáz korona előleget lehet fölvenni
(1911 Budapesti Hírlap okt. 6.)
munkabérfizetésre, anyagbeszerzésre, üzembővítésre engedélyezendő előlegek, hitelek
(1946 Szabad Nép aug. 17.)
[Az egészségügyi intézmények] a közalkalmazotti törvényben előírt 13. havi fizetést […] csak úgy tudják előteremteni, ha erre előleget vesznek fel következő évi bevételük terhére
(1999 Országgyűlési Napló)
2. (tréf is)
vmely később végrehajtandó cselekvés, tett v. megvalósuló dolog előzetesen(, ízelítőül) végrehajtott v. megvalósuló részlete, kezdeménye
Csak ne soká késsék az szép galambom. Aztán egy csókot előlegül
(1858 Vasárnapi Újság)
az örök üdvösségnek e földön kiadott előlege
(1877 Jókai Mór)
Elnéz a fejek felett – a fejeknek ez is egyfajta leütése. (Előleg a kivégzésből.)
(1989 Panek Zoltán)
előlegbe azért mindig teszek a párolódó hagymába is [a később felhasználandó paradicsomból és paprikából]
(2005 Lázár Ervin)
2a. (-ben raggal, hsz-szerűen)
a szóban forgó v. a szövegkörnyezetből kikövetkeztethető esemény, megnyilatkozás, ill. helyzet kialakulása előtt
[a nők Mariskáról] már előlegben rossz véleményt alkottak
(1923 Schöpflin Aladár)
Bizony, ezt a sikkes szájbiggyesztést, amely minden hazait már előlegben lefitymál, hovatovább jellemző nemzeti tulajdonságaink közé fogja sorolni a világ
(1974 Fekete Gyula)
Az előbb itt járt Sándor Pali, megköszöntött bennünket névnapunkra, Zs.-t utólag, engem előlegbe
(2003 Lázár Ervin)
II. határozószó 0 (rég)
Előzetesen.
a.
a szóban forgó v. a szövegkörnyezetből kikövetkeztethető esemény, megnyilatkozás, ill. helyzet kialakulása előtt
A priori, elleg, elzleg, megelzve
(1803 Márton József¹)
[azokat a dolgokat,] a’ miket már sokan, sokſzor, bven, világosan és czáfolhatatlanúl megbizonyítottak, rövid czikkelyekben […] elleg érénteni
(1822 Laszkallner Antal)
ha valamellyik fél kivánja, a jegyzőkönyv előleg a felek előtt felolvasandó
(1857 Tóth Lőrinc)
meg kell még előleg néhány ténynyel ismerkednünk
(1869 Greguss Gyula)
b.
a végleges, a végső előtti állapotában
mint mindenkor ’s előleg is biztos nyertes
(1833 Jelenkor)
az oláhok jövetelével Trulh őseinek „kenézsége” – nevezzük előleg is azon néven, melyet azután bizonyosnak fogunk találni – megszünvén, az másra ment által
(1879 Hunfalvy Pál)
ÖU: gabonaelőleg, illetékelőleg, készpénzelőleg, kölcsönelőleg, költségelőleg, osztalékelőleg, pénzelőleg, vámelőleg
ÖE: előlegegylet, előlegfizetés, előlegkérés, előlegszámítás
Vö. CzF. előleg¹, előleg²; ÉrtSz.; TESz. elő¹; ÉKsz.; ÚMTsz.

Beállítások