előtanulmány fn 4A

1. ’előzetesen elvégzett, (a további) kutatást v. intézkedéseket megalapozó, rendsz. tudományos vizsgálódás’ ❖ szükségesnek itélem e széknek [ti. Marosszéknek] egy oly előismertetését adni, mely az utazónak némi előtájékozást nyujtson, oly kiindulási pontot szolgáltatva, honnan a beutazandó vidéknek – ily tájékozottságra szükséges – előtanulmányával kelhet útra (1870 Orbán Balázs 8340015, 1) | hogy került a nyolc törzs neve a gyepükben egymáshoz? [...] Nekem megvan a teoriám, de kellő előtanulmány nélkül nem állhatok ki (1938 Németh László² 9485001, 41) | [a Carrier Corporationnek a magyarországi irodanyitáshoz] különösebb előtanulmányokat [...] nem kellett folytatni, hiszen már több éve [...] figyelemmel kísérik a piac sajátosságait (1997 Magyar Hírlap CD09).

1a. ’ilyen kutatást, vizsgálódást megvalósító, vmit előkészítő írásos mű, tanulmány’ ❖ Előtanulmány volt e műhöz [ti. Aurelio Bianchi-Giovini olasz történész 1837-es fő művéhez]: Vita di fra Paolo Sarpi (Lugano 1836), mely több kiadást ért (1893 PallasLex. CD02) | [Arany János jegyzetei a Bánk bán 1898-as kiadásában] előtanulmányok a Bánk bánról írt értekezéséhez (1898 Budapesti Szemle C0061, 318) | az esszészerű előtanulmánynak is lehet figyelemfelhívó funkciója (1972 Fülöp László 2018001, 250) | [a hatóság] elkészítette a 67-es számú főút Szigetvár–országhatár közötti meghosszabbítása megvalósíthatósági előtanulmányt (2000 Országgyűlési Napló CD62).

1b. ’vmely nagyobb műhöz, műalkotáshoz készített előzetes vázlat, terv’ ❖ Vonszalommal lesz két dala [ti. Berzsenyinek]: Fut az idő vagy ha tetszik; Életem fogy... és Fekete szemü szép hölgyecske... Egyéb munkái többnyire, előtanulmányul nyelvcsínhoz, izléshez, eléadás kecseihez (1842 Döbrentei Gábor C1071, 270) | [Olivér, a festő] szorgalmasan festegette tipusokat összegező előtanulmányait (1897 Pekár Gyula C0010, 174) | [Mathilde Wesendonck] a szerzője a Wagner által a „Tristan” előtanulmányaiként megkomponált Öt dal szövegének (1931 ZeneiLex. CD49) | Izsó Miklóst korai halála megakadályozta abban, hogy saját kezűleg fejezze be [...] a számos előtanulmány tanúsága szerint az élete főműveként készülő Petőfi-szobrot (1993 A magyarság kézikönyve CD06).

2. (rendsz. tbsz-ban) ’korábban elvégzett iskolai tanulmány(ok összessége)’ ❖ Schedel lyrai költészetünk jelen állapotjáról szólván néhány kegyes ohajtással, igen kiméletes modorban figyelmeztet ifju költőink csekély előtanulmányaira (1847 Magyar Szépirodalmi Szemle C3005, 70) | [Kegyes József] hajlama a festészet iránt már ugyszólván gyermekkorában mutatkozott s csakhamar minden előtanulmány nélkül annyira vitte, hogy 16-17 éves korában sikerült arcképeket készített (1895 PallasLex. CD02) | Erdészeti középiskolák 4-6 középiskolai osztálynak megfelelő előtanulmányok után kevésbbé tudományos, mint inkább gyakorlati irányú kiképzést céloznak (1912 RévaiNagyLex. C5702, 612) | A szaxofonos Branford és a trombitás Wynton [...]: klasszikus zenei előtanulmányok után mindketten a dzsesszben találták meg a számukra ideális kifejezési formát (1999 Magyar Hírlap CD09).

3. ’vmely másik ismeretanyag, tananyag előtt elsajátítandó, azt megalapozó, előkészítő ismeretanyag’ ❖ a hídépítéstannak legfőbb előtanulmányai, segédtudományai, illetőleg kiegészítői gyanánt említendők: a teoretikus részben a mekánika, szilárdságtan és grafosztatika, a gyakorlatiakban az általános építési szerkezettan, a vizépítéstan (1895 PallasLex. CD02) | [A vegytan] az orvosi és élettani tudományok nélkülözhetetlen előtanulmánya (1930 TolnaiÚjLex. C5734, 8) | egy egyházi egyetemen a teológiai tanulmányoknak ugyanúgy előtanulmánya a hittan, mint mondjuk a mérnöki tanulmányoknak a matematika és a fizika (1998 Magyar Hírlap CD09).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

előtanulmány főnév 4A
1.
előzetesen elvégzett, (a további) kutatást v. intézkedéseket megalapozó, rendsz. tudományos vizsgálódás
szükségesnek itélem e széknek [ti. Marosszéknek] egy oly előismertetését adni, mely az utazónak némi előtájékozást nyujtson, oly kiindulási pontot szolgáltatva, honnan a beutazandó vidéknek – ily tájékozottságra szükséges – előtanulmányával kelhet útra
(1870 Orbán Balázs)
hogy került a nyolc törzs neve a gyepükben egymáshoz? [...] Nekem megvan a teoriám, de kellő előtanulmány nélkül nem állhatok ki
(1938 Németh László²)
[a Carrier Corporationnek a magyarországi irodanyitáshoz] különösebb előtanulmányokat [...] nem kellett folytatni, hiszen már több éve [...] figyelemmel kísérik a piac sajátosságait
(1997 Magyar Hírlap)
1a.
ilyen kutatást, vizsgálódást megvalósító, vmit előkészítő írásos mű, tanulmány
Előtanulmány volt e műhöz [ti. Aurelio Bianchi-Giovini olasz történész 1837-es fő művéhez]: Vita di fra Paolo Sarpi (Lugano 1836), mely több kiadást ért
(1893 PallasLex.)
[Arany János jegyzetei a Bánk bán 1898-as kiadásában] előtanulmányok a Bánk bánról írt értekezéséhez
(1898 Budapesti Szemle)
az esszészerű előtanulmánynak is lehet figyelemfelhívó funkciója
(1972 Fülöp László)
[a hatóság] elkészítette a 67-es számú főút Szigetvár–országhatár közötti meghosszabbítása megvalósíthatósági előtanulmányt
(2000 Országgyűlési Napló)
1b.
vmely nagyobb műhöz, műalkotáshoz készített előzetes vázlat, terv
Vonszalommal lesz két dala [ti. Berzsenyinek]: Fut az idő vagy ha tetszik; Életem fogy... és Fekete szemü szép hölgyecske... Egyéb munkái többnyire, előtanulmányul nyelvcsínhoz, izléshez, eléadás kecseihez
(1842 Döbrentei Gábor)
[Olivér, a festő] szorgalmasan festegette tipusokat összegező előtanulmányait
(1897 Pekár Gyula)
[Mathilde Wesendonck] a szerzője a Wagner által a „Tristan” előtanulmányaiként megkomponált Öt dal szövegének
(1931 ZeneiLex.)
Izsó Miklóst korai halála megakadályozta abban, hogy saját kezűleg fejezze be [...] a számos előtanulmány tanúsága szerint az élete főműveként készülő Petőfi-szobrot
(1993 A magyarság kézikönyve)
2. (rendsz. tbsz-ban)
korábban elvégzett iskolai tanulmány(ok összessége)
Schedel lyrai költészetünk jelen állapotjáról szólván néhány kegyes ohajtással, igen kiméletes modorban figyelmeztet ifju költőink csekély előtanulmányaira
(1847 Magyar Szépirodalmi Szemle)
[Kegyes József] hajlama a festészet iránt már ugyszólván gyermekkorában mutatkozott s csakhamar minden előtanulmány nélkül annyira vitte, hogy 16-17 éves korában sikerült arcképeket készített
(1895 PallasLex.)
Erdészeti középiskolák 4-6 középiskolai osztálynak megfelelő előtanulmányok után kevésbbé tudományos, mint inkább gyakorlati irányú kiképzést céloznak
(1912 RévaiNagyLex.)
A szaxofonos Branford és a trombitás Wynton [...]: klasszikus zenei előtanulmányok után mindketten a dzsesszben találták meg a számukra ideális kifejezési formát
(1999 Magyar Hírlap)
3.
vmely másik ismeretanyag, tananyag előtt elsajátítandó, azt megalapozó, előkészítő ismeretanyag
a hídépítéstannak legfőbb előtanulmányai, segédtudományai, illetőleg kiegészítői gyanánt említendők: a teoretikus részben a mekánika, szilárdságtan és grafosztatika, a gyakorlatiakban az általános építési szerkezettan, a vizépítéstan
(1895 PallasLex.)
[A vegytan] az orvosi és élettani tudományok nélkülözhetetlen előtanulmánya
(1930 TolnaiÚjLex.)
egy egyházi egyetemen a teológiai tanulmányoknak ugyanúgy előtanulmánya a hittan, mint mondjuk a mérnöki tanulmányoknak a matematika és a fizika
(1998 Magyar Hírlap)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások