előtte szem hsz 31B (egysz. 3. sz-ben -nak/-nek ragos szóval nu-szerűen is)

1. (minden sz-ben)(közvetlenül) a szóban forgó ember, állat, dolog elejével, elülső részével határos v. annak irányába eső (közeli) helyen (úgy, hogy eltakarja, v. annál előbbre van és azzal azonos irányba mozog)’ ❖ A’ sül-diſznó mikor elötte öſzvezsugorodik, [a róka] reá ereſzti a’ vizelletét (1775 Molnár János 7232027, 135) | Merkurius és Vénus a’ nap és föld között mennek által, mert ezek közelebb vagynak a’ naphoz, mint sem a’ föld. És innen van az, hogy egyſzer utánna, máskor ismét előtte látſzanak a’ napnak (1803 Fábián József 7101029, 161) | A férfi fölkelt asztalától, Az ágyhoz lépdegélt lábujjhegyen, Megállt előtte összefont karokkal (1848 Petőfi Sándor 8366401, 111) | hirtelen becsapta előttem az ajtót (1872 Salamon Ferenc ford.–Feuillet 8402020, 26) | Kertre néző ablak, előtte karosszék (1966 Sipkay Barna 9606001, 40) | A moziépület a mai presszó volt. Előtte mindig irgalmatlan sár, nem volt akkor még egy darab beton se a faluban (1991 Őrszigethy Erzsébet 2038002, 20) | Séta közben a huszonéves fiú mindig öt lépéssel előttünk jár (2010 Magyar Narancs 3220003, 27).

1a. (minden sz-ben) ’vmely helyen v. helyzetben, ahol a szóban forgó személlyel, csoporttal szemtől szemben van(, és vmely gesztust téve, vmit kinyilvánítva)’ ❖ térdeimre esem előtted, Győzhetetlen Király (1775 k. Csíksomlyói iskoladrámák 7401002, 99) | a bíróság csak azon esetben hozzon itéletet, ha Károlyi István személyesen megjelen előtte (1873 Waltherr Imre CD57) | Az inas megállott előtte, parancsára várva (1907 Schöpflin Aladár ford.–Wilde 9590008, 154) | fejet hajt előtte (1990 Sziveri János 1147017, 76).

1b. (minden sz-ben) ’vmely helyen v. helyzetben, ahol a szóban forgó ember, állat, közösség számára érzékelhető’ ❖ Kérdezze tſak kedves aſſzony anyám Angyélikátúl miſoda levelet olvaſott elötte Pontyi bátyám (1777 Bessenyei György¹ 7044002, 96) | Ha új darabokat említettek előtte, azt ő mindjárt meghozatta (1869–1872 Déryné Széppataki Róza 8102005, 8) | ha azt a fiatalembert énelőttem bántod, biz’ Isten, menten hallani fogod a krapeci harangok zúgását (1906–1907 Mikszáth Kálmán 8312014, 149) | Ha lovas tűnik fel előttük, [a lámák] már messziről hegyezik a fülüket (1929 Az állatok világa ford. CD46) | az Országgyűlés által választott, illetve előtte eskütételre kötelezett személyek (2002 Magyar Hírlap CD09).

1c. (minden sz-ben) ’a szóban forgó személy érzékelésének v. tudomásának a (ható)körében’ ❖ Mind eddig titkoltam elötted ſzándékomat (1774 Báróczi Sándor ford.–La Calprenède C0809, 127) | Meg engeded, hogy Farcsi fiam irásával előtted dicsekedjem (1815 Berzsenyi Dániel 8054204, 395) | Titkon fürkészte az asszony arcát: vajjon, mit rejtegethet előtte? (1919 Oláh Gábor 9487061, 37) | feltárult előttem a csoda (2010 Magyar László András 3153008, 804).

1d. (minden sz-ben, rendsz. az áll igével) ’a szóban forgó személy, csoport figyelmének, vizsgálatának a (ható)körében, ill. a szóban forgó személy, dolog cselekvésének, hatásának stb. a hatókörében’ ❖ az előttünk álló harcok (1859 Tanárky Gyula 8460006, 55) | constatálnunk kell az előttünk álló tényeket (1874 Borászati Lapok 8607002, 223) | A szegénynek az a hivatása, hogy a gazda szemével nézze az előtte álló munkát (1939 Móricz Zsigmond 9462031, 276) | a képviselő-testület az előtte fekvő javaslatokból mást választott (1994 Hárs József CD52) | előttük tornyosuló kihívásoknak (2003 Országgyűlési Napló CD62).

1e. (minden sz-ben) ’a szóban forgó személy szemében, megítélésében, ill. a szóban forgó személy számára’ ❖ az Istennek előtte az elmúltak, a jelenvalók, úgy a következendő dolgok egyaránt tudva vannak (1772 Rettegi György 7282001, 275) | De ő nem tartja nagyra, Hogy költő fia van; Előtte minden ilyes Dolog haszontalan (1844 Petőfi Sándor CD01) | Lelkem két fele vagytok, egyik oly drága előttem, mint a másik (1872 Toldy István 8482010, 155) | ő előtte érthetetlen kedvtelésnek (1909 Malonyay Dezső 8292018, 217) | bebizonyította előtte, hogy mennyire haszontalan dolgokon szomorkodik (1930 Kodolányi János CD10) | lehetséges következményei ismeretesek előtte (1992 Kis János² 2058004, 216).

2. (kül. az áll ige vonzatában) ’a szóban forgó eseményt, történést megelőző állapotban, (megoldást kívánó) helyzetben’ ❖ Szomorú igazságot irok, ’s fájva kell kimondanom, hogy Gömör-Kishont ismét előtte áll azon vészeknek ’s viharoknak, mellyek beljét sötét zivatarokkal több éveken át tépték és szaggaták (1842 Pesti Hírlap CD61) | Bizony, egy kis efféle szerencse rám férne. Ki tudja, hátha éppen előtte állok… (1889 Mikszáth Kálmán CD04) | A szovjet vezetők még mindig előtte állnak annak a feladatnak, hogy eldöntsék, milyen politikát kell követniök Kelet-Európában (1996 Magyar Hírlap CD09) | a „kamasz” a végső pályaválasztás nagy elhatározásának még előtte van (2007 Szalai Júlia 3292001, 35).

3. (minden sz-ben) ’〈(időbeli) sorrendben, rangsorban, értékrendben:〉 a szóban forgó személy, dolog helyét, pozícióját (közvetlenül) megelőző helyen’ ❖ Most hallám, hogy a Bihar vármegyei viceispán Baranyi Gábor is megholt. Ez nagybirodalmú, gazdagságú ember volt, úgyhogy Magyarországon a nemesi rendben nem sok volt előtte (1775 Rettegi György 7282003, 359) | az angol, dán és svéd, kik a természetes szórakásban a franciához hasonlítanak, előtte állanak a németnek (1814–1815 Kölcsey Ferenc 8253047, 889) | Jegyezd meg mindeneknek előtte, hogy: hacsak lehet, kenyérnek mindenkor rozsot örless inkább (1844 e. Edvi Illés Pál 8573001, 14) | Ő volt a legnagyobb, neki minden öccsének szót kellett fogadnia, de már a kisebb testvérének ő nem fogadott volna szót. Orczy előtte volt eggyel (1920 Móricz Zsigmond 9462009, 49) | A Körmend ugyanis az egymással szembeni mérleg alapján akkor is előttünk végez, ha netán kikap Szombathelyen (1998 Magyar Hírlap CD09) | ez sem állt meg az arénánál, csak egy megállóval előtte és utána (2008 Népszabadság 3249003, 16).

4. ’a szóban forgó időpontot v. időszakot, eseményt v. helyzetet, állapotot (vmennyivel) megelőző időben (vmikor)’ ❖ Én még eſtvének elötte a’ Gubernátorhoz hívattatám (1772 Tordai Sámuel ford.–Gellert 7353003, 181) | jól ki kell az olly [ti. kicsírázott] gabonát szárítani, és (ha lehet) tavasznak előtte nem is kell azt kenyérsütésre fordítani (1844 e. Edvi Illés Pál 8573001, 15) | augusztus hetedikén volt az esküvőm, és előtte harminc nappal voltam kórházban (1982 Géczi János 1058001, 249) | Feltápászkodtam, kivettem a táskámból [a rajzot], aztán kimentem a tanári asztalhoz. Hiba volt, mert állítólag jelentkeznem kellett volna előtte (2010 Leiner Laura 3208007, 231).

4a. (minden sz-ben) ’a szóban forgó személynél időben (vmennyivel) előbb’ ❖ A szegény napája, Cserényi Pálné, talán egy héttel vagy kettővel előtte hala meg (1775 Rettegi György 7282003, 360) | miért ne utánozhatná azokat, kik előtte foglalták el e’ helyet? (1847 Eötvös József 8126013, 137) | a kis vidéki gimnáziumban, amelynek boltíves termeit mielőttünk századokkal a kis Pázmány Péter is megülte (1920 Laczkó Géza CD10) | Sydneyi barátunk, Sebők Zsigmond, volt budapesti ügyvéd, közvetlen a háború után jött ki, néhány évvel előttünk (2010 Somssich-Szőgyény Béla 3153002, 552).

Ö: minek~.

Fr: az, ez, idő.

Vö. CzF. előtt; ÉrtSz.; TESz. előtt; ÉKsz.; SzT. ~, énelőttem, mielőttünk, őelőte, teelőtted; ÚMTsz. előtte¹

előtte szem hsz 31B (egysz. 3. sz-ben -nak/-nek ragos szóval nu-szerűen is)
1. (minden sz-ben)
(közvetlenül) a szóban forgó ember, állat, dolog elejével, elülső részével határos v. annak irányába eső (közeli) helyen (úgy, hogy eltakarja, v. annál előbbre van és azzal azonos irányba mozog)
A’ sül-diſznó mikor elötte öſzvezsugorodik, [a róka] reá ereſzti a’ vizelletét
(1775 Molnár János)
Merkurius és Vénus a’ nap és föld között mennek által, mert ezek közelebb vagynak a’ naphoz, mint sem a’ föld. És innen van az, hogy egyſzer utánna, máskor ismét előtte látſzanak a’ napnak
(1803 Fábián József)
A férfi fölkelt asztalától, Az ágyhoz lépdegélt lábujjhegyen, Megállt előtte összefont karokkal
(1848 Petőfi Sándor)
hirtelen becsapta előttem az ajtót
(1872 Salamon Ferenc ford.Feuillet)
Kertre néző ablak, előtte karosszék
(1966 Sipkay Barna)
A moziépület a mai presszó volt. Előtte mindig irgalmatlan sár, nem volt akkor még egy darab beton se a faluban
(1991 Őrszigethy Erzsébet)
Séta közben a huszonéves fiú mindig öt lépéssel előttünk jár
(2010 Magyar Narancs)
1a. (minden sz-ben)
vmely helyen v. helyzetben, ahol a szóban forgó személlyel, csoporttal szemtől szemben van(, és vmely gesztust téve, vmit kinyilvánítva)
térdeimre esem előtted, Győzhetetlen Király
(1775 k. Csíksomlyói iskoladrámák)
a bíróság csak azon esetben hozzon itéletet, ha Károlyi István személyesen megjelen előtte
(1873 Waltherr Imre)
Az inas megállott előtte, parancsára várva
(1907 Schöpflin Aladár ford.Wilde)
fejet hajt előtte
(1990 Sziveri János)
1b. (minden sz-ben)
vmely helyen v. helyzetben, ahol a szóban forgó ember, állat, közösség számára érzékelhető
Kérdezze tſak kedves aſſzony anyám Angyélikátúl miſoda levelet olvaſott elötte Pontyi bátyám
(1777 Bessenyei György¹)
Ha új darabokat említettek előtte, azt ő mindjárt meghozatta
(1869–1872 Déryné Széppataki Róza)
ha azt a fiatalembert énelőttem bántod, biz’ Isten, menten hallani fogod a krapeci harangok zúgását
(1906–1907 Mikszáth Kálmán)
Ha lovas tűnik fel előttük, [a lámák] már messziről hegyezik a fülüket
(1929 Az állatok világa ford.)
az Országgyűlés által választott, illetve előtte eskütételre kötelezett személyek
(2002 Magyar Hírlap)
1c. (minden sz-ben)
a szóban forgó személy érzékelésének v. tudomásának a (ható)körében
Mind eddig titkoltam elötted ſzándékomat
(1774 Báróczi Sándor ford.La Calprenède)
Meg engeded, hogy Farcsi fiam irásával előtted dicsekedjem
(1815 Berzsenyi Dániel)
Titkon fürkészte az asszony arcát: vajjon, mit rejtegethet előtte?
(1919 Oláh Gábor)
feltárult előttem a csoda
(2010 Magyar László András)
1d. (minden sz-ben, rendsz. az áll igével)
a szóban forgó személy, csoport figyelmének, vizsgálatának a (ható)körében, ill. a szóban forgó személy, dolog cselekvésének, hatásának stb. a hatókörében
az előttünk álló harcok
(1859 Tanárky Gyula)
constatálnunk kell az előttünk álló tényeket
(1874 Borászati Lapok)
A szegénynek az a hivatása, hogy a gazda szemével nézze az előtte álló munkát
(1939 Móricz Zsigmond)
a képviselő-testület az előtte fekvő javaslatokból mást választott
(1994 Hárs József)
előttük tornyosuló kihívásoknak
(2003 Országgyűlési Napló)
1e. (minden sz-ben)
a szóban forgó személy szemében, megítélésében, ill. a szóban forgó személy számára
az Istennek előtte az elmúltak, a jelenvalók, úgy a következendő dolgok egyaránt tudva vannak
(1772 Rettegi György)
De ő nem tartja nagyra, Hogy költő fia van; Előtte minden ilyes Dolog haszontalan
(1844 Petőfi Sándor)
Lelkem két fele vagytok, egyik oly drága előttem, mint a másik
(1872 Toldy István)
ő előtte érthetetlen kedvtelésnek
(1909 Malonyay Dezső)
bebizonyította előtte, hogy mennyire haszontalan dolgokon szomorkodik
(1930 Kodolányi János)
lehetséges következményei ismeretesek előtte
(1992 Kis János²)
2. (kül. az áll ige vonzatában)
a szóban forgó eseményt, történést megelőző állapotban, (megoldást kívánó) helyzetben
Szomorú igazságot irok, ’s fájva kell kimondanom, hogy Gömör-Kishont ismét előtte áll azon vészeknek ’s viharoknak, mellyek beljét sötét zivatarokkal több éveken át tépték és szaggaták
(1842 Pesti Hírlap)
Bizony, egy kis efféle szerencse rám férne. Ki tudja, hátha éppen előtte állok…
(1889 Mikszáth Kálmán)
A szovjet vezetők még mindig előtte állnak annak a feladatnak, hogy eldöntsék, milyen politikát kell követniök Kelet-Európában
(1996 Magyar Hírlap)
a „kamasz” a végső pályaválasztás nagy elhatározásának még előtte van
(2007 Szalai Júlia)
3. (minden sz-ben)
(időbeli) sorrendben, rangsorban, értékrendben:〉 a szóban forgó személy, dolog helyét, pozícióját (közvetlenül) megelőző helyen
Most hallám, hogy a Bihar vármegyei viceispán Baranyi Gábor is megholt. Ez nagybirodalmú, gazdagságú ember volt, úgyhogy Magyarországon a nemesi rendben nem sok volt előtte
(1775 Rettegi György)
az angol, dán és svéd, kik a természetes szórakásban a franciához hasonlítanak, előtte állanak a németnek
(1814–1815 Kölcsey Ferenc)
Jegyezd meg mindeneknek előtte, hogy: hacsak lehet, kenyérnek mindenkor rozsot örless inkább
(1844 e. Edvi Illés Pál)
Ő volt a legnagyobb, neki minden öccsének szót kellett fogadnia, de már a kisebb testvérének ő nem fogadott volna szót. Orczy előtte volt eggyel
(1920 Móricz Zsigmond)
A Körmend ugyanis az egymással szembeni mérleg alapján akkor is előttünk végez, ha netán kikap Szombathelyen
(1998 Magyar Hírlap)
ez sem állt meg az arénánál, csak egy megállóval előtte és utána
(2008 Népszabadság)
4.
a szóban forgó időpontot v. időszakot, eseményt v. helyzetet, állapotot (vmennyivel) megelőző időben (vmikor)
Én még eſtvének elötte a’ Gubernátorhoz hívattatám
(1772 Tordai Sámuel ford.Gellert)
jól ki kell az olly [ti. kicsírázott] gabonát szárítani, és (ha lehet) tavasznak előtte nem is kell azt kenyérsütésre fordítani
(1844 e. Edvi Illés Pál)
augusztus hetedikén volt az esküvőm, és előtte harminc nappal voltam kórházban
(1982 Géczi János)
Feltápászkodtam, kivettem a táskámból [a rajzot], aztán kimentem a tanári asztalhoz. Hiba volt, mert állítólag jelentkeznem kellett volna előtte
(2010 Leiner Laura)
4a. (minden sz-ben)
a szóban forgó személynél időben (vmennyivel) előbb
A szegény napája, Cserényi Pálné, talán egy héttel vagy kettővel előtte hala meg
(1775 Rettegi György)
miért ne utánozhatná azokat, kik előtte foglalták el e’ helyet?
(1847 Eötvös József)
a kis vidéki gimnáziumban, amelynek boltíves termeit mielőttünk századokkal a kis Pázmány Péter is megülte
(1920 Laczkó Géza)
Sydneyi barátunk, Sebők Zsigmond, volt budapesti ügyvéd, közvetlen a háború után jött ki, néhány évvel előttünk
(2010 Somssich-Szőgyény Béla)
Fr: az, ez, idő
Vö. CzF. előtt; ÉrtSz.; TESz. előtt; ÉKsz.; SzT. ~, énelőttem, mielőttünk, őelőte, teelőtted; ÚMTsz. előtte¹

Beállítások