előttemez ts ige 4b (hiv)

(/ritk) ’〈(tanúként eljáró) személy vmely okiratot〉 az előttem szó leírása után kézjegyével ellát, és így igazolja, hogy az okiratot a jelenlétében állították ki, ill. írták alá’ ❖ még egyszer összeolvasták az okiratokat, aláirták, s előttemezték, pecséteiket reá nyomták (1854 Jókai Mór C2244, 472) | Véletlenül tudomásomra jött a végrendeletet előttemező egyik tanunak neve (1899 Kemechey Jenő C2586, 137) | az ún. előttemező tanúk nélkül adott aláírás esetén (ha az aláírás fölötti szöveg nem az aláírást adó személy kézírása) az aláíró elvileg minden esetben kétségessé teheti az okirat hitelességét (1997 Magyar Hírlap CD09).

a. (rég) ’〈közjegyző v. más hiteles személy vmely okiratot〉 kézjegyével ellát, és így közhitelűvé tesz’ ❖ a’ hamis váltócsinálókat a’ legszigorúbb büntetés érje, az elfogadásnak pedig, és illetőleg aláirásnak csak ugy legyen érvényessége, ha azt hiteles személy jegyzőkönyvébe is beiktatja ’s előttemezé (1844 Pesti Hírlap CD61) | a betáblázott kötelezvényt, a bizonyítványokkal együtt az ügynök veszi át, […] s az átvételt a kölcsönvevő a kötelezvényen nyugtatványozván, az ügynök a törvényes bizonysággal együtt azt előttemezni fogja (1848 Kossuth Lajos összes munkái CD32).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. előtt; ÉKsz.

előttemez tárgyas ige 4b (hiv)
(/ritk)
(tanúként eljáró) személy vmely okiratot〉 az előttem szó leírása után kézjegyével ellát, és így igazolja, hogy az okiratot a jelenlétében állították ki, ill. írták alá
még egyszer összeolvasták az okiratokat, aláirták, s előttemezték, pecséteiket reá nyomták
(1854 Jókai Mór)
Véletlenül tudomásomra jött a végrendeletet előttemező egyik tanunak neve
(1899 Kemechey Jenő)
az ún.úgynevezett előttemező tanúk nélkül adott aláírás esetén (ha az aláírás fölötti szöveg nem az aláírást adó személy kézírása) az aláíró elvileg minden esetben kétségessé teheti az okirat hitelességét
(1997 Magyar Hírlap)
a. (rég)
〈közjegyző v. más hiteles személy vmely okiratot〉 kézjegyével ellát, és így közhitelűvé tesz
a’ hamis váltócsinálókat a’ legszigorúbb büntetés érje, az elfogadásnak pedig, és illetőleg aláirásnak csak ugy legyen érvényessége, ha azt hiteles személy jegyzőkönyvébe is beiktatja ’s előttemezé
(1844 Pesti Hírlap)
a betáblázott kötelezvényt, a bizonyítványokkal együtt az ügynök veszi át, […] s az átvételt a kölcsönvevő a kötelezvényen nyugtatványozván, az ügynök a törvényes bizonysággal együtt azt előttemezni fogja
(1848 Kossuth Lajos összes munkái)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. előtt; ÉKsz.

Beállítások