elparlagiasodik tn ige 12a (Tört is)

’〈középnemes(ség egy rétege)〉 gondolkodás- és életmódjában fokozatosan az alacsonyabb műveltségi fokon álló, alsóbb népréteghez, a parasztsághoz hasonul’ ❖ [Bakfitty és Bikfic urak] kimaradtak a háztól, s egész elparlagiasodtak (1860 Virág Lajos C4511, 186) | [A török kiűzése után] felsőbb társadalmunk az udvar levegőjében elnémetesedett, elfranciásodott, a köznemesség elparlagiasodott (1915 RévaiNagyLex. C5709, 155) | A nemes úrfi – mint már Zrinyi is észrevette – kellő gondoskodás híján falun ragad, elparlagiasodik, tétlenség, vadászat, eszem-iszom közt telnek napjai, műveltsége kimerül egyoldalú jogi tudásban (1941 Wellmann Imre CD43) | a nemesség […] elparlagiasodva és elprovincializálódva nem volt képes számottevően előre lendíteni a kultúra fejlődését (1964 Klaniczay Tibor CD53).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

elparlagiasodik tárgyatlan ige 12a (Tört is)
〈középnemes(ség egy rétege) gondolkodás- és életmódjában fokozatosan az alacsonyabb műveltségi fokon álló, alsóbb népréteghez, a parasztsághoz hasonul
[Bakfitty és Bikfic urak] kimaradtak a háztól, s egész elparlagiasodtak
(1860 Virág Lajos)
[A török kiűzése után] felsőbb társadalmunk az udvar levegőjében elnémetesedett, elfranciásodott, a köznemesség elparlagiasodott
(1915 RévaiNagyLex.)
A nemes úrfi – mint már Zrinyi is észrevette – kellő gondoskodás híján falun ragad, elparlagiasodik, tétlenség, vadászat, eszem-iszom közt telnek napjai, műveltsége kimerül egyoldalú jogi tudásban
(1941 Wellmann Imre)
a nemesség […] elparlagiasodva és elprovincializálódva nem volt képes számottevően előre lendíteni a kultúra fejlődését
(1964 Klaniczay Tibor)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások