elperel ige 6b

1. ts ’peres úton megszerez, elvesz vkitől vmit’ ❖ Minden jószágunkat elpörölték tlünk pörös atyánkfiai (1829 Guzmics Izidor C0422, 41) | elperelték e falutól a korcsmárlási jogot is (1869 Orbán Balázs 8340011, 18) | [nyaralója] csaknem minden nemzeti színházi tagnak volt... De legtöbbször a feleség nevén, hogy a férj adósságai miatt el ne lehessen perelni (1957 Csathó Kálmán C1267, 219) | El lehet-e perelni valakitől olimpián szerzett érmét azzal az indokkal, hogy az az ország, amelynek akkor állampolgára volt, bizonyíthatóan doppingszerekkel készítette fel sportolóit a világversenyekre? (1998 Magyar Hírlap CD09).

1a. (/vál) ’rendsz. ügyes érveléssel v. veszekedéssel megszerez, megkaparint vkitől vmit’ ❖ Fegyverünkkel illenék el-pörlenünk Fenicziát (1815 Pálóczi Horváth Ádám C2124, 77) | azért keresik össze nyelvünkben az idegenekkel is rokon szavakat, hogy [...] a hasonló szavakat minden irgalom s meggondolás nélkül tőlünk elpöröljék (1828 Vörösmarty Mihály C4538, 171) | Elperlettem a kis Pepitától az almafa legszebb gyümölcsét (1846 Pesti Divatlap C5839, 979) | A ház kihalt körűle, apja távol, de anyja elperelte a haláltól s az éhséggel is perbeszállt (1952 Benjámin László 9044013, 61).

2. ts ’〈érdemet, vmely jogot stb.〉 kétségbe von(va elvitat vkitől)’ ❖ A’ törvény-adónak igazságát senki sem perelheti-el (1783 Kónyi János ford.–Kelemen, XIV. C2739, 199) | Az emberek gyakran igen kíméletlenek a’ Nagy Lelkek eránt: Genieknek nevezik azokat tiszteletbl, ’s elpörlenek tlök minden érdemet (1818 Ungvárnémeti Tóth László C4476, XI) | Shakespeare lángelméjét elpörölheti időnként egy Tolsztoj vagy egy Bernard Shaw, de Chaplin zsenijében egyhangúlag megegyezik a világ (1964 Népszabadság ápr. 16. C1501, 8) | amikor a hódoltság korában feltűnő csizmadiák egyre inkább a bőrkikészítés felé szorítják le a vargákat, ezek a bocskorkészítés jogát elperelni igyekeznek a tímároktól (1991 Magyar néprajz CD47).

3. ts (rég) ’〈vagyont, örökséget stb.〉 perekre, pereskedésre költve elveszít, eltékozol’ ❖ Gazdag Imre szólt így, aki e név mellé Egy járomszeget se’ örökölt apjátul; Nemes ember volt az, mindenét elperlé: Húzza be az ajtót majd valaki hátul, Ez volt az öregnek a szava járása; Perlett is, ivott is; – a fia, ám lássa! (1863 Arany János C0652, 2) | az apád öregem ... elpörölte azt a keveset is, amit öregapád nem pörölt el (1884 Koroda Pál C2745, 5) | [Cirjéknek] 1571-re sikerült is minden ingatlanát elpörölnie. Minthogy Cirjék tönkrement, Miklós pedig fiutód nélkül halt el, csak Mátyás és Tamás ágában maradt fönn továbbra is az örökség (1937 Thirring Gusztáv CD52) | [a lány] szegény: nem igen örököl, Mert apja, Chicanneau minden pénzt elpöröl (1940 Illyés Gyula ford.–Racine CD10).

4. tn (ritk) ’hosszasan pereskedik, pert folytat’ ❖ A magyar elperelt 20–30 évig, – megnyerte perét a legfelső birónál a hétszemélyes táblán (1848 Március Tizenötödike C3027, 220).

Vö. CzF. elpėrėl, elpöröl; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, elperelhet, elperelt, elpereltetik; ÚMTsz.

elperel ige 6b
1. tárgyas
peres úton megszerez, elvesz vkitől vmit
Minden jószágunkat elpörölték tlünk pörös atyánkfiai
(1829 Guzmics Izidor)
elperelték e falutól a korcsmárlási jogot is
(1869 Orbán Balázs)
[nyaralója] csaknem minden nemzeti színházi tagnak volt... De legtöbbször a feleség nevén, hogy a férj adósságai miatt el ne lehessen perelni
(1957 Csathó Kálmán)
El lehet-e perelni valakitől olimpián szerzett érmét azzal az indokkal, hogy az az ország, amelynek akkor állampolgára volt, bizonyíthatóan doppingszerekkel készítette fel sportolóit a világversenyekre?
(1998 Magyar Hírlap)
1a. (/vál)
rendsz. ügyes érveléssel v. veszekedéssel megszerez, megkaparint vkitől vmit
Fegyverünkkel illenék el-pörlenünk Fenicziát
(1815 Pálóczi Horváth Ádám)
azért keresik össze nyelvünkben az idegenekkel is rokon szavakat, hogy [...] a hasonló szavakat minden irgalom s meggondolás nélkül tőlünk elpöröljék
(1828 Vörösmarty Mihály)
Elperlettem a kis Pepitától az almafa legszebb gyümölcsét
(1846 Pesti Divatlap)
A ház kihalt körűle, apja távol, de anyja elperelte a haláltól s az éhséggel is perbeszállt
(1952 Benjámin László)
2. tárgyas
〈érdemet, vmely jogot stb.〉 kétségbe von(va elvitat vkitől)
A’ törvény-adónak igazságát senki sem perelheti-el
(1783 Kónyi János ford.Kelemen, XIV.)
Az emberek gyakran igen kíméletlenek a’ Nagy Lelkek eránt: Genieknek nevezik azokat tiszteletbl, ’s elpörlenek tlök minden érdemet
(1818 Ungvárnémeti Tóth László)
Shakespeare lángelméjét elpörölheti időnként egy Tolsztoj vagy egy Bernard Shaw, de Chaplin zsenijében egyhangúlag megegyezik a világ
(1964 Népszabadság ápr. 16.)
amikor a hódoltság korában feltűnő csizmadiák egyre inkább a bőrkikészítés felé szorítják le a vargákat, ezek a bocskorkészítés jogát elperelni igyekeznek a tímároktól
(1991 Magyar néprajz)
3. tárgyas (rég)
〈vagyont, örökséget stb.〉 perekre, pereskedésre költve elveszít, eltékozol
Gazdag Imre szólt így, aki e név mellé Egy járomszeget se’ örökölt apjátul; Nemes ember volt az, mindenét elperlé: Húzza be az ajtót majd valaki hátul, Ez volt az öregnek a szava járása; Perlett is, ivott is; – a fia, ám lássa!
(1863 Arany János)
az apád öregem ... elpörölte azt a keveset is, amit öregapád nem pörölt el
(1884 Koroda Pál)
[Cirjéknek] 1571-re sikerült is minden ingatlanát elpörölnie. Minthogy Cirjék tönkrement, Miklós pedig fiutód nélkül halt el, csak Mátyás és Tamás ágában maradt fönn továbbra is az örökség
(1937 Thirring Gusztáv)
[a lány] szegény: nem igen örököl, Mert apja, Chicanneau minden pénzt elpöröl
(1940 Illyés Gyula ford.Racine)
4. tárgyatlan (ritk)
hosszasan pereskedik, pert folytat
A magyar elperelt 20–30 évig, – megnyerte perét a legfelső birónál a hétszemélyes táblán
(1848 Március Tizenötödike)
Vö. CzF. elpėrėl, elpöröl; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, elperelhet, elperelt, elpereltetik; ÚMTsz.

Beállítások