elragadó mn-i ign és mn 

I. mn-i ign → elragad.

II. mn 17A

1. ’nagy erővel, ellenállhatatlanul megnyilvánuló, magával ragadó 〈érzés, beszéd stb., es. személy〉’ ❖ mennyivel felſégeſebbek te-nálad azok az éneklk, a’ kiknek tsudálatos és el-ragadó ſzavok gyönyörködtetnek ſok ſzáz esztendk múlva-is (1787 Péczeli József ford.–Young C3446, 33) | Két utolsó leveledben irtt raisonnementjeidet [= eszmefuttatásaidat] elragadó örömmel olvastam (1807 Kazinczy Ferenc C2557, 508) | Apponyi beszélt elragadóan, hévvel, erőteljesen (1885 Mikszáth Kálmán 8312154, 131) | [Tisza István] egyik nap jogász, másik nap történetíró, harmadik nap esztétikus, vakmerő lovas, elragadó szónok (1925 Ignotus CD10) | [a nyelv] a legremekebb eszköz akkor, ha elragadó művészi hatásokat akarok elérni (1947 Szentkuthy Miklós 2055018, 94) | A Fesztiválzenekar őszinte lelkesedése elragadó (1995 Magyar Hírlap CD09).

2. ’lelkes tetszést, csodálatot kiváltó 〈jelenség, dolog〉’ ❖ [Janus Pannonius és Thuróczy János] sem magyarúl írtak, hanem deákul, oly bájos, elragadó nyelven, ízléssel, választással az egyik, mint választás, ízlés, nyelvisméret nélkűl a’ másik (1837 Péczely József 8359006, 361) | Nincsen talán bérczes kis hazánkban [...] elragadóan nagyszerűbb látvány, mint az, mely a Czekend tetejéről feltárul (1868 Orbán Balázs 8340003, 69) | [Lórika] olyan volt, mint egy szép festmény, amelynek még hibái is elragadók (1873 Mikszáth Kálmán CD04) | Egy elragadóan szedett-vedett olasz család éli benne [ti. a Kaviár és lencse című színdarabban] végig a maga vidám és valószerűtlen napjait (1968 Mátrai Betegh Béla² 9430001, 130) | Japán legelragadóbb része, mondják a 15. férfikézilabda-világbajnokságnak otthont adó Kjusu szigetről (1997 Magyar Hírlap CD09).

2a. ’vonzó (belső) tulajdonságaival, viselkedésével másokat elbűvölő 〈személy〉’ ❖ – Ah! mily elragadó kegyed! – mondám lelkesedve (1872 Prém József 8377022, 116) | Ki meri mondani, hogy nem iszik, ha a legelragadóbb lánykára emelem poharam? (1921 Tersánszky Józsi Jenő CD10) | Unalmas, bosszantó embereket imádnak, elragadóakat gyűlölnek. Miért? (1934 Hevesi András ford.–Huxley 9246001, 185) | Milyen szép gyerek! Elragadó! Murillo-angyalka! (1968 Thury Zsuzsa 9709003, 212) | a lányok mind Imre köré sereglettek. Elragadó tudott lenni, hogyha akart (1978 Lengyel Péter 9397002, 251).

2b. (partikulaszerűen) (ritk) ’〈pozitív tartalmú mn fokozására:〉 rendkívül, elképesztően’ ❖ Elragadó szép volt a gyermek (1854 Jókai Mór C2244, 157) | Kállay Lujza, mint Zenaisz királyleány, elragadó bájos volt (1894 Ady Endre CD0801) | Hat hetet [...] töltött a kastélyban és elragadó szép parkjában a Petőfi-házaspár (1932 Budapesti Hírlap szept. 4. C4720, 3) | [Starker János] a Boccherini-versenyt is elragadó szépen játszotta (1971 Népszava jan. 20. C7436, 2).

3. (rég) ’fertőzés útján terjedő, ragályos 〈betegség〉, ill. ilyen betegséget okozó 〈anyag, hatás〉’ ❖ haſznoſabb fele a’ paraſztſágnak nyomorúlttúl el véſzſz, réſz ſzerént különös nyavalyák miat, réſz ſzerént elragado betegſégek által (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 10) | El-ragadó nyavalyáktól minémü a’ Peſtis a’ Dohány füſti Diemerbrœk tanúbizonysága ſzerént meg-öriz (1775 Csapó József 7062001, 76) | Az el-ragadó Részecskék leg-elbb az Orr-Lyukaknak, és a’ Toroknak taknyos hártyájára esnek (1784 Rácz Sámuel ford.–Benkő C3567, 77) | a’ pestis elragadó ereje ellen legjobb óvó szer ’s egyszersmind gyógyító eszköz is egy bizonyos olajkenőcs (1840 Márton József¹ 8298001, 82).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. ragad; ÉKsz.

elragadó melléknévi igenév és melléknév
I. melléknévi igenévelragad
II. melléknév 17A
1.
nagy erővel, ellenállhatatlanul megnyilvánuló, magával ragadó 〈érzés, beszéd stb., es. személy〉
mennyivel felſégeſebbek te-nálad azok az éneklk, a’ kiknek tsudálatos és el-ragadó ſzavok gyönyörködtetnek ſok ſzáz esztendk múlva-is
(1787 Péczeli József ford.Young)
Két utolsó leveledben irtt raisonnementjeidet [= eszmefuttatásaidat] elragadó örömmel olvastam
(1807 Kazinczy Ferenc)
Apponyi beszélt elragadóan, hévvel, erőteljesen
(1885 Mikszáth Kálmán)
[Tisza István] egyik nap jogász, másik nap történetíró, harmadik nap esztétikus, vakmerő lovas, elragadó szónok
(1925 Ignotus)
[a nyelv] a legremekebb eszköz akkor, ha elragadó művészi hatásokat akarok elérni
(1947 Szentkuthy Miklós)
A Fesztiválzenekar őszinte lelkesedése elragadó
(1995 Magyar Hírlap)
2.
lelkes tetszést, csodálatot kiváltó 〈jelenség, dolog〉
[Janus Pannonius és Thuróczy János] sem magyarúl írtak, hanem deákul, oly bájos, elragadó nyelven, ízléssel, választással az egyik, mint választás, ízlés, nyelvisméret nélkűl a’ másik
(1837 Péczely József)
Nincsen talán bérczes kis hazánkban [...] elragadóan nagyszerűbb látvány, mint az, mely a Czekend tetejéről feltárul
(1868 Orbán Balázs)
[Lórika] olyan volt, mint egy szép festmény, amelynek még hibái is elragadók
(1873 Mikszáth Kálmán)
Egy elragadóan szedett-vedett olasz család éli benne [ti. a Kaviár és lencse című színdarabban] végig a maga vidám és valószerűtlen napjait
(1968 Mátrai Betegh Béla²)
Japán legelragadóbb része, mondják a 15. férfikézilabda-világbajnokságnak otthont adó Kjusu szigetről
(1997 Magyar Hírlap)
2a.
vonzó (belső) tulajdonságaival, viselkedésével másokat elbűvölő 〈személy〉
– Ah! mily elragadó kegyed! – mondám lelkesedve
(1872 Prém József)
Ki meri mondani, hogy nem iszik, ha a legelragadóbb lánykára emelem poharam?
(1921 Tersánszky Józsi Jenő)
Unalmas, bosszantó embereket imádnak, elragadóakat gyűlölnek. Miért?
(1934 Hevesi András ford.Huxley)
Milyen szép gyerek! Elragadó! Murillo-angyalka!
(1968 Thury Zsuzsa)
a lányok mind Imre köré sereglettek. Elragadó tudott lenni, hogyha akart
(1978 Lengyel Péter)
2b. (partikulaszerűen) (ritk)
〈pozitív tartalmú mn fokozására:〉 rendkívül, elképesztően
Elragadó szép volt a gyermek
(1854 Jókai Mór)
Kállay Lujza, mint Zenaisz királyleány, elragadó bájos volt
(1894 Ady Endre)
Hat hetet [...] töltött a kastélyban és elragadó szép parkjában a Petőfi-házaspár
(1932 Budapesti Hírlap szept. 4.)
[Starker János] a Boccherini-versenyt is elragadó szépen játszotta
(1971 Népszava jan. 20.)
3. (rég)
fertőzés útján terjedő, ragályos 〈betegség〉, ill. ilyen betegséget okozó 〈anyag, hatás〉
haſznoſabb fele a’ paraſztſágnak nyomorúlttúl el véſzſz, réſz ſzerént különös nyavalyák miat, réſz ſzerént elragado betegſégek által
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
El-ragadó nyavalyáktól minémü a’ Peſtis a’ Dohány füſti Diemerbrœk tanúbizonysága ſzerént meg-öriz
(1775 Csapó József)
Az el-ragadó Részecskék leg-elbb az Orr-Lyukaknak, és a’ Toroknak taknyos hártyájára esnek
(1784 Rácz Sámuel ford.Benkő)
a’ pestis elragadó ereje ellen legjobb óvó szer ’s egyszersmind gyógyító eszköz is egy bizonyos olajkenőcs
(1840 Márton József¹)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. ragad; ÉKsz.

Beállítások