elragadtat ts ige 5a8

1. (ritk) ’〈annak kif-ére, hogy vki arra késztet vkit, vmit, hogy hirtelen megragadjon és erőszakkal magával vigyen vkit, vmit〉’ ❖ Romulus egy igen pompás Játéknak alkalmatosságával a’ Sabinus leányaikat és feleségeiket, mellyek ezen alkalmatossággal igen nagy számmal jelentek meg, erővel ragadtatta el (1824 Tudományos Gyűjtemény C5572, 3) | [Szent Jakab] az ördögökkel cimboráló Hermagenes mágust a saját démonai által elragadtatá és megtéríté (1892 Jókai Mór CD18) | A leány jegyben járt ugyan, de a basa nem törődött vele s a menyegző előtti napon katonáival elragadtatta és palotájába vitette őt (1894 Budapesti Hírlap jún. 27. C4741, 14).

2. ’〈erős érzelem, indulat stb.〉 magával ragad(, és túlzásra v. meggondolatlanságra késztet vkit)’ ❖ a nagyravágyás az az elragadtató indulat, melyért az első ember a paradicsomot, sőt magok az angyalok a mennyet kockára tették (1813 Katona József 8226002, 108) | milly elragadtató kéj egy virágzásnak indult nemzet tagja lenni (1840 Széchenyi István CD1501) | Ennyi az, amit róla [ti. Baranyai Ferencről] most mondani tudok, mert félő, hogy e kis ember iránti meleg rokonérzés elragadtat (1914 Füst Milán CD10) | az „olyan a fogadj isten, amilyen az adjon isten” hangulat odaát [ti. a másik pártban] is elragadtatja az arra hajlamosakat (2002 Magyar Hírlap CD09).

2a. elragadtatja magát ’〈annak kif-ére, hogy vmely érzelemtől, indulattól vezérelve önuralmát elveszti vki, és ez túlzó v. helytelen beszédre, magatartásra készteti〉’ ❖ A’ nemzeti büszkeség csuszás-mászassá, balgatag imádássá válik, ’s elveszett azon ember, ki magát ezektül elragadtatja (1833 Szemlélő 8664001, 6) | egyes keserü kifakadásokból, melyekre [Irma] magát elragadtatá, Vilmos sejdíté gondolatjait (1857 Eötvös József 8126018, 30) | Vitatkoztak. Pista elragadtatta magát, szenvedéllyel, lelkesen védte álláspontját (1922 Babits Mihály 9014126, 58) | akkor jó egy pénzügyminiszter, ha népszerűtlen, merthogy akkor biztosan jól őrzi az államkasszát, s nem ragadtatja el magát holmi népszerűség-hajhászó juttatásokra (1994 Magyar Hírlap CD09).

2b. (tagadó szerkezetben, hat-i ign-i alakban, létigével) ’〈annak kif-ére, hogy vkiből nemtetszést, ill. rosszallást vált ki vmi, vki〉’ ❖ [Palyáné] nem volt éppen elragadtatva a Valentine kerekded kis veszteségétől (1927 Szép Ernő 9665043, 99) | [az író] attól meg éppenséggel nincs elragadtatva, amivé a város ponyvazagyvalékai gyúrják a céltalan kispolgárságot (1943 Juhász Géza¹ 9283010, 115) | kiállításokon is megfordultam, de egyáltalán nem voltam elragadtatva a látottaktól. Nem így képzeltem el a művészetet (1968 Mokry-Mészáros Dezső 1111002, 53) | Valamiféle cédulával fizettünk, a főpincér nem volt nagyon elragadtatva (1998 Kertész Imre² CD41).

3. ’〈annak kif-ére, hogy vmi, vki lelkes tetszést, csodálatot, ill. rendkívüli megelégedettséget vált ki vkiből〉’ ❖ Részeltetlek [...] elragadtató szempillantásomból, mellyben a minap Elizát láttam (1782 Ányos Pál CD01) | Doktor Grisák el volt ragadtatva a dolgok ily pompás menetelén, s még az éjszakai vonattal visszatért Bécsbe (1862 Jókai Mór CD18) | Halmyról, ki vendégszereplése alkalmával annyira elragadtatta a szegedi közönséget, szomorú hírt hallunk (1880 Mikszáth Kálmán CD04) | [a mejnó nevű madár] vidám természetével, tanulékonyságával és utánzóképességével mindenkit elragadtat (1933 Az állatok világa ford. CD46) | Leginkább Kun Éva keramikusművész angyalai ragadtatnak el (1997 Lakáskultúra CD39).

3a. (hat-i ign-i alakban, létigével) ’〈udvariassági formulaként〉’ ❖ a jó japániak megnéztek minden látnivalót, s úgy távoztak el, ahogy ötven év óta minden idegen, hogy „el voltak ragadtatva(1884 Mikszáth Kálmán CD04) | Mi éppen önökhöz indultunk látogatóba. – No, annak fölöttébb örülök. A feleségem el lesz ragadtatva (1895 Jókai Mór CD18) | igazán el vagyok ragadtatva, hogy végre így jobb véleménnyel vagy felőlem (1910 Vámos Árpád CD10) | „El vagyok ragadtatva. Ő kiváló diplomata” – e szavakkal reagált Richard Holbrooke a hírre, mely szerint George W. Bush John Negropontét jelölte Washington új képviselőjévé a világszervezetbe (2001 Magyar Hírlap CD09).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; ÚMTsz.

elragadtat tárgyas ige 5a8
1. (ritk)
〈annak kif-ére, hogy vki arra késztet vkit, vmit, hogy hirtelen megragadjon és erőszakkal magával vigyen vkit, vmit〉
Romulus egy igen pompás Játéknak alkalmatosságával a’ Sabinus leányaikat és feleségeiket, mellyek ezen alkalmatossággal igen nagy számmal jelentek meg, erővel ragadtatta el
(1824 Tudományos Gyűjtemény)
[Szent Jakab] az ördögökkel cimboráló Hermagenes mágust a saját démonai által elragadtatá és megtéríté
(1892 Jókai Mór)
A leány jegyben járt ugyan, de a basa nem törődött vele s a menyegző előtti napon katonáival elragadtatta és palotájába vitette őt
(1894 Budapesti Hírlap jún. 27.)
2.
〈erős érzelem, indulat stb.〉 magával ragad(, és túlzásra v. meggondolatlanságra késztet vkit)
a nagyravágyás az az elragadtató indulat, melyért az első ember a paradicsomot, sőt magok az angyalok a mennyet kockára tették
(1813 Katona József)
milly elragadtató kéj egy virágzásnak indult nemzet tagja lenni
(1840 Széchenyi István)
Ennyi az, amit róla [ti. Baranyai Ferencről] most mondani tudok, mert félő, hogy e kis ember iránti meleg rokonérzés elragadtat
(1914 Füst Milán)
az „olyan a fogadj isten, amilyen az adjon isten” hangulat odaát [ti. a másik pártban] is elragadtatja az arra hajlamosakat
(2002 Magyar Hírlap)
2a. elragadtatja magát
〈annak kif-ére, hogy vmely érzelemtől, indulattól vezérelve önuralmát elveszti vki, és ez túlzó v. helytelen beszédre, magatartásra készteti〉
A’ nemzeti büszkeség csuszás-mászassá, balgatag imádássá válik, ’s elveszett azon ember, ki magát ezektül elragadtatja
(1833 Szemlélő)
egyes keserü kifakadásokból, melyekre [Irma] magát elragadtatá, Vilmos sejdíté gondolatjait
(1857 Eötvös József)
Vitatkoztak. Pista elragadtatta magát, szenvedéllyel, lelkesen védte álláspontját
(1922 Babits Mihály)
akkor jó egy pénzügyminiszter, ha népszerűtlen, merthogy akkor biztosan jól őrzi az államkasszát, s nem ragadtatja el magát holmi népszerűség-hajhászó juttatásokra
(1994 Magyar Hírlap)
2b. (tagadó szerkezetben, hat-i ign-i alakban, létigével)
〈annak kif-ére, hogy vkiből nemtetszést, ill. rosszallást vált ki vmi, vki〉
[Palyáné] nem volt éppen elragadtatva a Valentine kerekded kis veszteségétől
(1927 Szép Ernő)
[az író] attól meg éppenséggel nincs elragadtatva, amivé a város ponyvazagyvalékai gyúrják a céltalan kispolgárságot
(1943 Juhász Géza¹)
kiállításokon is megfordultam, de egyáltalán nem voltam elragadtatva a látottaktól. Nem így képzeltem el a művészetet
(1968 Mokry-Mészáros Dezső)
Valamiféle cédulával fizettünk, a főpincér nem volt nagyon elragadtatva
(1998 Kertész Imre²)
3.
〈annak kif-ére, hogy vmi, vki lelkes tetszést, csodálatot, ill. rendkívüli megelégedettséget vált ki vkiből〉
Részeltetlek [...] elragadtató szempillantásomból, mellyben a minap Elizát láttam
(1782 Ányos Pál)
Doktor Grisák el volt ragadtatva a dolgok ily pompás menetelén, s még az éjszakai vonattal visszatért Bécsbe
(1862 Jókai Mór)
Halmyról, ki vendégszereplése alkalmával annyira elragadtatta a szegedi közönséget, szomorú hírt hallunk
(1880 Mikszáth Kálmán)
[a mejnó nevű madár] vidám természetével, tanulékonyságával és utánzóképességével mindenkit elragadtat
(1933 Az állatok világa ford.)
Leginkább Kun Éva keramikusművész angyalai ragadtatnak el
(1997 Lakáskultúra)
3a. (hat-i ign-i alakban, létigével)
〈udvariassági formulaként〉
a jó japániak megnéztek minden látnivalót, s úgy távoztak el, ahogy ötven év óta minden idegen, hogy „el voltak ragadtatva
(1884 Mikszáth Kálmán)
Mi éppen önökhöz indultunk látogatóba. – No, annak fölöttébb örülök. A feleségem el lesz ragadtatva
(1895 Jókai Mór)
igazán el vagyok ragadtatva, hogy végre így jobb véleménnyel vagy felőlem
(1910 Vámos Árpád)
El vagyok ragadtatva. Ő kiváló diplomata” – e szavakkal reagált Richard Holbrooke a hírre, mely szerint George W. Bush John Negropontét jelölte Washington új képviselőjévé a világszervezetbe
(2001 Magyar Hírlap)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; ÚMTsz.

Beállítások