elrombol ige 1a

1. ts (kissé rég) ’〈pusztító hatás(ú eszköz) v. (vmely eszközzel) vki〉 összeroncsolva, szétzúzva tönkretesz vmit, ill. 〈építményt, várost stb. vmely csoport v. vki〉 szétdúlva elpusztít, lerombol’ ❖ Már a Rábán túl a nagy sas, a kakas körme mivé tett? Stájer tánc végzi a manifestummal kezdett minétet; Nyalka csizmám elrombolja pór szolga-saru formára, Fűzött topányom elszabta francia cipő-kaptára (1813 Pálóczi Horváth Ádám C2122, 173) | [a békésnek látszó választók] a’ követválasztást megelőző napon elleneiket visszaverték, a’ városba botvillogtatás fenyegetéseivel jöttek; Kovács Ágoston főbiró szállását elrombolták, ott sok embert megsebesítettek (1843 Pesti Hírlap CD61) | az első [ágyú]golyó az osztrák lőszerkocsit rombolta el (1873 Orbán Balázs CD22) | A különben is kicsiny és ostromoktul elrombolt városban ami lakható magánház van, azt mind elfoglalták a külföldi uraságok (1882 Jókai Mór CD18) | Valószinű, hogy az egymást fölváltó nemzetek elrombolták az itt talált falvakat és városokat, s azok romjain újakat alapítottak (1891 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | A lövés a jobb szem bal szögletébe volt irányozva és a koponyatetőt egészen elrombolta balfelől (1897 Zichy Antal CD55) | fontos ágyútűzzel, torpedónaszádokkal az ellenséges tengeralatti naszádok periszkópjait elrombolni (1925 RévaiNagyLex. C5714, 129) | Október 14.-én Hadik Buchholzot érte el s útközben egy különítményt Neu-Schadowba rendelt, mely az ott levő összes vasöntő kohókat és a lőszer előállítására szolgáló egyéb gépeket elrombolta (1941 Bánlaky József CD16).

1a. ’〈pusztító hatású természeti jelenség építményt, természeti képződményt〉 romba dönt, ledönt’ ❖ nehogy a’ gyenge jég vigye vagy rombolja hidunkat el (1831 Széchenyi István CD1501) | Tűzvész pusztítása nem ily rettenetes, mert az, amit elrombolt, azt megsemmisítette (1879 Jókai Mór CD18) | a Duna-vizár elrombolta az általa [ti. Schoepf Ágost által] 1837. nagy anyagi áldozattal alapított ortopediai gyógyintézetet (1894 PallasLex. CD02) | a folyó [a] régebbi és a mai völgyében már az idősebb tengeri rétegek egy részét is elrombolta (1999 Természet Világa CD50).

1b. (rég) ’〈vmely ép állapotban levő v. jól működő dolgot〉 szétdúl(va megsemmisít)’ ❖ Régente tán a’ Magyar veszedelmesb ellensége volt hazájának minden szomszédinál, ’s tán önmaga rombolta el minden időkre azon szép Jövendőt, mellynek áldási – – – – – – – – – – – melegitnének minket ’s mieinket most, ’s egykor még nagyobb fényben utóinkat (1831 Széchenyi István CD1501) | A magyar ekkor nem egyedül önmagáért küzdött, hanem küzdött a tudományért, a művészetekért, melyeket el akara rombolni a török tudatlan, szilaj tömeg (1847 Vasvári Pál 8515006, 75) | Az érzés, a szenvedély nem kinyílik, hanem úgy szakad fel bennük s elrombolja, ami életet talál (1917 Schöpflin Aladár 9590005, 61).

2. tn (rég, átv is) ’〈vihar〉 tombolva, pusztítást okozva elvonul vmi felett’ ❖ nem e’ szívben ért meg a’ terv, melly házad’ szerencséje fölött rombolt el, mint a’ zivatar! (1839 Jósika Miklós C1205, 69) | ollyan volt mint a gyöngéd [fa]csemete, melly fölött a vihar rombolt el (1853 Jósika Miklós C2362, 9).

Vö. CzF.; ÉrtSz.

elrombol ige 1a
1. tárgyas (kissé rég)
〈pusztító hatás(ú eszköz) v. (vmely eszközzel) vki〉 összeroncsolva, szétzúzva tönkretesz vmit, ill. 〈építményt, várost stb. vmely csoport v. vki〉 szétdúlva elpusztít, lerombol
Már a Rábán túl a nagy sas, a kakas körme mivé tett? Stájer tánc végzi a manifestummal kezdett minétet; Nyalka csizmám elrombolja pór szolga-saru formára, Fűzött topányom elszabta francia cipő-kaptára
(1813 Pálóczi Horváth Ádám)
[a békésnek látszó választók] a’ követválasztást megelőző napon elleneiket visszaverték, a’ városba botvillogtatás fenyegetéseivel jöttek; Kovács Ágoston főbiró szállását elrombolták, ott sok embert megsebesítettek
(1843 Pesti Hírlap)
az első [ágyú]golyó az osztrák lőszerkocsit rombolta el
(1873 Orbán Balázs)
A különben is kicsiny és ostromoktul elrombolt városban ami lakható magánház van, azt mind elfoglalták a külföldi uraságok
(1882 Jókai Mór)
Valószinű, hogy az egymást fölváltó nemzetek elrombolták az itt talált falvakat és városokat, s azok romjain újakat alapítottak
(1891 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
A lövés a jobb szem bal szögletébe volt irányozva és a koponyatetőt egészen elrombolta balfelől
(1897 Zichy Antal)
fontos ágyútűzzel, torpedónaszádokkal az ellenséges tengeralatti naszádok periszkópjait elrombolni
(1925 RévaiNagyLex.)
Október 14.-én Hadik Buchholzot érte el s útközben egy különítményt Neu-Schadowba rendelt, mely az ott levő összes vasöntő kohókat és a lőszer előállítására szolgáló egyéb gépeket elrombolta
(1941 Bánlaky József)
1a.
〈pusztító hatású természeti jelenség építményt, természeti képződményt〉 romba dönt, ledönt
nehogy a’ gyenge jég vigye vagy rombolja hidunkat el
(1831 Széchenyi István)
Tűzvész pusztítása nem ily rettenetes, mert az, amit elrombolt, azt megsemmisítette
(1879 Jókai Mór)
a Duna-vizár elrombolta az általa [ti. Schoepf Ágost által] 1837. nagy anyagi áldozattal alapított ortopediai gyógyintézetet
(1894 PallasLex.)
a folyó [a] régebbi és a mai völgyében már az idősebb tengeri rétegek egy részét is elrombolta
(1999 Természet Világa)
1b. (rég)
〈vmely ép állapotban levő v. jól működő dolgot〉 szétdúl(va megsemmisít)
Régente tán a’ Magyar veszedelmesb ellensége volt hazájának minden szomszédinál, ’s tán önmaga rombolta el minden időkre azon szép Jövendőt, mellynek áldási – – – – – – – – – – – melegitnének minket ’s mieinket most, ’s egykor még nagyobb fényben utóinkat
(1831 Széchenyi István)
A magyar ekkor nem egyedül önmagáért küzdött, hanem küzdött a tudományért, a művészetekért, melyeket el akara rombolni a török tudatlan, szilaj tömeg
(1847 Vasvári Pál)
Az érzés, a szenvedély nem kinyílik, hanem úgy szakad fel bennük s elrombolja, ami életet talál
(1917 Schöpflin Aladár)
2. tárgyatlan (rég, átv is)
〈vihar〉 tombolva, pusztítást okozva elvonul vmi felett
nem e’ szívben ért meg a’ terv, melly házad’ szerencséje fölött rombolt el, mint a’ zivatar!
(1839 Jósika Miklós)
ollyan volt mint a gyöngéd [fa]csemete, melly fölött a vihar rombolt el
(1853 Jósika Miklós)
Vö. CzF.; ÉrtSz.

Beállítások