elrugaszkodott mn-i ign és mn 

I. mn-i ign → elrugaszkodik.

II. mn 12A

1. (vál) ’valószínűtlen v. észszerűtlen, irreális 〈gondolat, ötlet stb.〉, ill. a valóságot, a körülményeket figyelmen kívül hagyó 〈személy v. csoport〉’ ❖ [Etele vigasztalásával] viſzſza-nem-téríthette [Gyula] el-rugaſzkodott eſzét (1786 Dugonics András 7087011, 329) | egyetlen gyalog járó nevelő intézet találtatik az egész osztályban, melly nem egyéb, mint egy elrugaszkodott orvosnövendék, ki szegénysége miatt rigorosumot [= szigorlatot] nem tehetvén, itten havonként egy váltó forintért, sőt gyakran harmincz krajczárért tanitási órákat ád (1846 Kuthy Lajos C2856, 398) | [az ékszeraukción] csak az egészen elrugaszkodott kikiáltási árú tételek maradtak meg (1995 Magyar Hírlap CD09) | Lehetséges, hogy talán a vírusok növekedése is valami ilyesfajta nem periodikus egységen alapul – vagy túlságosan elrugaszkodott ez az elképzelés? (1997 Természet Világa CD50) | [Antall József] politikai táborában még dúlt a küzdelem a hozzá hasonló mérsékeltek és a már akkor elrugaszkodott radikálisok között (1998 Magyar Hírlap CD09).

2. (kissé rég) ’erkölcstelen, becstelen, megátalkodott 〈személy v. csoport〉’ ❖ [választ] az el-rugaszkodott tsalárd szeretmtl kaptam (1784 Kép Gejza László ford.–Della Valle C2622, 19) | Ez egy olyan elrugaszkodott fiú, [...] ezen nem fog kérem a jó szó és jó tanítás (1878 Mikszáth Kálmán CD04) | Ilyenkor, télvíz idején, megszűnik az érintkezés a vizen túllévőkkel. Fogadom, egy sem jött át az ünnepekre a templomba. Elrugaszkodott nép az, tessék elhinni (1943 Gyallay Domokos C1944, 16).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

elrugaszkodott melléknévi igenév és melléknév
I. melléknévi igenévelrugaszkodik
II. melléknév 12A
1. (vál)
valószínűtlen v. észszerűtlen, irreális 〈gondolat, ötlet stb.〉, ill. a valóságot, a körülményeket figyelmen kívül hagyó 〈személy v. csoport〉
[Etele vigasztalásával] viſzſza-nem-téríthette [Gyula] el-rugaſzkodott eſzét
(1786 Dugonics András)
egyetlen gyalog járó nevelő intézet találtatik az egész osztályban, melly nem egyéb, mint egy elrugaszkodott orvosnövendék, ki szegénysége miatt rigorosumot [= szigorlatot] nem tehetvén, itten havonként egy váltó forintért, sőt gyakran harmincz krajczárért tanitási órákat ád
(1846 Kuthy Lajos)
[az ékszeraukción] csak az egészen elrugaszkodott kikiáltási árú tételek maradtak meg
(1995 Magyar Hírlap)
Lehetséges, hogy talán a vírusok növekedése is valami ilyesfajta nem periodikus egységen alapul – vagy túlságosan elrugaszkodott ez az elképzelés?
(1997 Természet Világa)
[Antall József] politikai táborában még dúlt a küzdelem a hozzá hasonló mérsékeltek és a már akkor elrugaszkodott radikálisok között
(1998 Magyar Hírlap)
2. (kissé rég)
erkölcstelen, becstelen, megátalkodott 〈személy v. csoport〉
[választ] az el-rugaszkodott tsalárd szeretmtl kaptam
(1784 Kép Gejza László ford.Della Valle)
Ez egy olyan elrugaszkodott fiú, [...] ezen nem fog kérem a jó szó és jó tanítás
(1878 Mikszáth Kálmán)
Ilyenkor, télvíz idején, megszűnik az érintkezés a vizen túllévőkkel. Fogadom, egy sem jött át az ünnepekre a templomba. Elrugaszkodott nép az, tessék elhinni
(1943 Gyallay Domokos)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások