elsőbben hsz 32D (/vál)

1. ’〈Időviszony kif-ére.〉’

1a. (az is szóval együtt is) ’időben a másik v. a többi cselekvést, történést, állapotot megelőzve’ ❖ Ezen látásra a’ Hertzeg annyira meg-rezzent, hogy elsöbben nem tudta, minek vélje, ’s minek tartsa a’ dolgot (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 356) | Elsöbben tapasztalni kell, és azután származik az esméret (1829 Köteles Sámuel 8254008, 16) | Elsőbben is tisztázzuk azt, hogy mily értelemben illusztrációk Fáy rajzai (1931 Farkas Zoltán CD10) | jött a Sors, és azt mondta: ez a fiú tetszik nekem, segíteni fogom. És tényleg segítette. Elsőbben is odarakta mellé barátnak Papp Sanyit (1997 Magyar Hírlap CD09).

1b. (gyakr. az is szóval együtt) ’két v. több személy v. dolog közül a legkorábbiként, időben elsőként’ ❖ Az Europabéliek közzül leg-elſöbben-is, Chinchon Groffné Aſzſzony élt véle [ti. a szóban forgó orvossággal] Amérikában, azért neveztetett-is Spanyol orſzágban Groffné porának (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 268) | Elsőbben a magyar szövegü példányok nyomatnak, de csak olly számmal, mennyi előre rendeltetik meg. Azután a magyar szöveg alá a német vésetik (1858 Vasárnapi Újság CD56) | Úgy gondolom, elsőbben is erről kell szólni (1981 Balassa Péter 1008003, 261) | az új világrendre való korábbi hiábavaló felhívások után most a nemzetközi közösség mintha észbe kapna. S elsőbben is a nagyhatalmak (2001 Magyar Hírlap CD09).

1c. (kissé rég)(több ismétlődő v. adandó közül a legkorábbi,) az első alkalommal(, úgy, hogy még sohasem)’ ❖ eſzébe juta a’ maga’ meg boldogúltt édes Atyja, a’ kivel leg elsbben vólt vala itten (1787 Barczafalvi Szabó Dávid ford.–Miller C0791, 644) | Almásy Pál excellenciája ekkor vala elsőbben jelen (1828 Kazinczy Ferenc 7033013, 306) | ne tessék ám hinni Nacának, ha azt mondja, hogy a méltóságos úrfitól lesz a gyereke. Mer az a gyerek másé. Akkor már megvót, mikor elsőbben itthon maradt. Csak az úrfira akarta ráfogni (1919 Balázs Sándor² CD10).

2. (az is szóval együtt is) ’〈felsorolás első elemének bevezetésére is:〉 elsősorban, leginkább’ ❖ A’ ti leg-nagyobb elö-meneteltek a’ helynek válaſztásáról áll, és egyſzer’smind a’ meg eröſſittésnek bizonyos reguláiban, a’ mellyekre vigyázni kell. Elsöbben: hogy az Ellenséget kénſzeritheſsétek, hogy kitſiny Fronttal üſsön-meg titeket. Máſodſzor: Hogy ötet arra kénſzeritsétek, hogy a’ ti sántzotoknak nagyobb eröſségét üſse-meg (1775 Geidler József ford.–Frigyes, II. 7098006, 109) | István.: Hát még micsoda tudományokat mivel öcsém uram? Rudolf.: A’ legnevezetesebbeket, – elsőbben is Astronomiát, az az vi’sgálom az eget (1829 Fogarasi Nagy Pál 8326003, 59) | Róma elsőbben katonai erényeinek, másodszor a népek butaságának tulajdonithatja világurasságát (1848 Kossuth Hírlapja CD61) | Érdekes könyv két oknál fogva. Elsőbben azért, mert hízeleg nekünk, magyaroknak azzal, hogy az angol, francia, belga, olasz parlamentek mellett a miénkre is minduntalan hivatkozik (1908 Gellért Oszkár CD10) | A tét óriási – mondják estétől reggelig, ami persze igaz is bizonyos szempontból. Legelsőbben a demokrácia minősége szempontjából. Meg persze a pártok, klientúráik és holdudvaraik szempontjából (2002 Magyar Hírlap CD09).

J: először, elsőbbet.

Vö. ÉrtSz.; TESz. első; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz. ~, legelsőbben

elsőbben határozószó 32D (/vál)
1.
〈Időviszony kif-ére.〉
1a. (az is szóval együtt is)
időben a másik v. a többi cselekvést, történést, állapotot megelőzve
Ezen látásra a’ Hertzeg annyira meg-rezzent, hogy elsöbben nem tudta, minek vélje, ’s minek tartsa a’ dolgot
(1772 Mészáros Ignác ford.)
Elsöbben tapasztalni kell, és azután származik az esméret
(1829 Köteles Sámuel)
Elsőbben is tisztázzuk azt, hogy mily értelemben illusztrációk Fáy rajzai
(1931 Farkas Zoltán)
jött a Sors, és azt mondta: ez a fiú tetszik nekem, segíteni fogom. És tényleg segítette. Elsőbben is odarakta mellé barátnak Papp Sanyit
(1997 Magyar Hírlap)
1b. (gyakr. az is szóval együtt)
két v. több személy v. dolog közül a legkorábbiként, időben elsőként
Az Europabéliek közzül leg-elſöbben-is, Chinchon Groffné Aſzſzony élt véle [ti. a szóban forgó orvossággal] Amérikában, azért neveztetett-is Spanyol orſzágban Groffné porának
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
Elsőbben a magyar szövegü példányok nyomatnak, de csak olly számmal, mennyi előre rendeltetik meg. Azután a magyar szöveg alá a német vésetik
(1858 Vasárnapi Újság)
Úgy gondolom, elsőbben is erről kell szólni
(1981 Balassa Péter)
az új világrendre való korábbi hiábavaló felhívások után most a nemzetközi közösség mintha észbe kapna. S elsőbben is a nagyhatalmak
(2001 Magyar Hírlap)
1c. (kissé rég)
(több ismétlődő v. adandó közül a legkorábbi,) az első alkalommal(, úgy, hogy még sohasem)
eſzébe juta a’ maga’ meg boldogúltt édes Atyja, a’ kivel leg elsbben vólt vala itten
(1787 Barczafalvi Szabó Dávid ford.Miller)
Almásy Pál excellenciája ekkor vala elsőbben jelen
(1828 Kazinczy Ferenc)
ne tessék ám hinni Nacának, ha azt mondja, hogy a méltóságos úrfitól lesz a gyereke. Mer az a gyerek másé. Akkor már megvót, mikor elsőbben itthon maradt. Csak az úrfira akarta ráfogni
(1919 Balázs Sándor²)
2. (az is szóval együtt is)
〈felsorolás első elemének bevezetésére is:〉 elsősorban, leginkább
A’ ti leg-nagyobb elö-meneteltek a’ helynek válaſztásáról áll, és egyſzer’smind a’ meg eröſſittésnek bizonyos reguláiban, a’ mellyekre vigyázni kell. Elsöbben: hogy az Ellenséget kénſzeritheſsétek, hogy kitſiny Fronttal üſsön-meg titeket. Máſodſzor: Hogy ötet arra kénſzeritsétek, hogy a’ ti sántzotoknak nagyobb eröſségét üſse-meg
(1775 Geidler József ford.Frigyes, II.)
István.: Hát még micsoda tudományokat mivel öcsém uram? Rudolf.: A’ legnevezetesebbeket, – elsőbben is Astronomiát, az az vi’sgálom az eget
(1829 Fogarasi Nagy Pál)
Róma elsőbben katonai erényeinek, másodszor a népek butaságának tulajdonithatja világurasságát
(1848 Kossuth Hírlapja)
Érdekes könyv két oknál fogva. Elsőbben azért, mert hízeleg nekünk, magyaroknak azzal, hogy az angol, francia, belga, olasz parlamentek mellett a miénkre is minduntalan hivatkozik
(1908 Gellért Oszkár)
A tét óriási – mondják estétől reggelig, ami persze igaz is bizonyos szempontból. Legelsőbben a demokrácia minősége szempontjából. Meg persze a pártok, klientúráik és holdudvaraik szempontjából
(2002 Magyar Hírlap)
Vö. ÉrtSz.; TESz. első; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz. ~, legelsőbben

Beállítások