elsőbbször hsz 32D (/nyj)

’〈Időviszony kif-ére:〉 először.’

a. ’időben a másik v. a többi cselekvést, történést, állapotot megelőzve, ill. eleinte, kezdetben’ ❖ Én Anglusúl Osszián kedvéért tanultam elsőbbszer, s nagyon szívemhez szóllónak lelem mindég (1818 Dessewffy József C2569, 169) | keresztet vettem elsőbbször (1972 Hegyet hágék C6874, 107).

b. ’két v. több személy v. dolog közül a (leg)korábbiként, időben elsőként’ ❖ elsöbbſzör minden ujjonnan ſzületett tſetſemökbe, annakutánna minden gyermekekbe, iffjakba, fel nöttekbe, öregekbe, a’ kiket a’ betegſég még nem támadot meg, a’ himlöt bé oltanák (1775 Szeli Károly ford.–Haen C3932, 28) | A’ kalap ollyan úgy nevezett posztóból, mint most szokás legelsőbbszer Norimbergában készítetett 1360 táján (1829 Döbrentei Gábor 8112009, 22) | Mikor kisz vót a zágy, be híta okos Zsófi a veres kirájt, hotyhát fekggyön ű le legelsöbbször, oszt ű majd azután fog lefeküdni (1881 Magyar Nyelvőr C5948, 135) | a papírba göngyölt apró ajándékokat kirakta az asztalra. Elsőbbször is egy piros selyemkendőt bontogatott széjjel (1914 Pesti Hírlap szept. 12. C5662, 14).

c. (több ismétlődő v. adandó közül a legkorábbi,) az első alkalommal(, úgy, hogy még sohasem)’ ❖ Nem moſt tapaſztalom elsöbſzör kegyetlenſégedet; és nem is illik tsudálkoznom rajta, ha ki akarſz e világbol oltani (1774 Báróczi Sándor ford.–La Calprenède C0809, 191) | [Zsomborit] én 1808ban, M. Vásárhelyen a’ Magyar theatrumból kijővén, szóllítottam-meg legelsőbbszer (1816 Döbrentei Gábor C2566, 394) | nehány évek előtt elsöbbszer valánk szerencsések a’ fennebb nem magasztaltam házba lépni (1836 Petrichevich Horváth Lázár 8367003, 174) | Nos, no kedves keresztleányom, mond meg nekem mit láttál elsőbbször, másodszor és harmadszor (1904 Székelyföldi gyűjtés C7025, 513).

J: elsőbbet, elsőben.

Vö. SzT.; ÚMTsz.

elsőbbször határozószó 32D (/nyj)
〈Időviszony kif-ére:〉 először.
a.
időben a másik v. a többi cselekvést, történést, állapotot megelőzve, ill. eleinte, kezdetben
Én Anglusúl Osszián kedvéért tanultam elsőbbszer, s nagyon szívemhez szóllónak lelem mindég
(1818 Dessewffy József)
keresztet vettem elsőbbször
(1972 Hegyet hágék)
b.
két v. több személy v. dolog közül a (leg)korábbiként, időben elsőként
elsöbbſzör minden ujjonnan ſzületett tſetſemökbe, annakutánna minden gyermekekbe, iffjakba, fel nöttekbe, öregekbe, a’ kiket a’ betegſég még nem támadot meg, a’ himlöt bé oltanák
(1775 Szeli Károly ford.Haen)
A’ kalap ollyan úgy nevezett posztóból, mint most szokás legelsőbbszer Norimbergában készítetett 1360 táján
(1829 Döbrentei Gábor)
Mikor kisz vót a zágy, be híta okos Zsófi a veres kirájt, hotyhát fekggyön ű le legelsöbbször, oszt ű majd azután fog lefeküdni
(1881 Magyar Nyelvőr)
a papírba göngyölt apró ajándékokat kirakta az asztalra. Elsőbbször is egy piros selyemkendőt bontogatott széjjel
(1914 Pesti Hírlap szept. 12.)
c.
(több ismétlődő v. adandó közül a legkorábbi,) az első alkalommal(, úgy, hogy még sohasem)
Nem moſt tapaſztalom elsöbſzör kegyetlenſégedet; és nem is illik tsudálkoznom rajta, ha ki akarſz e világbol oltani
(1774 Báróczi Sándor ford.La Calprenède)
[Zsomborit] én 1808ban, M. VásárhelyenMarosvásárhelyen a’ Magyar theatrumból kijővén, szóllítottam-meg legelsőbbszer
(1816 Döbrentei Gábor)
nehány évek előtt elsöbbszer valánk szerencsések a’ fennebb nem magasztaltam házba lépni
(1836 Petrichevich Horváth Lázár)
Nos, no kedves keresztleányom, mond meg nekem mit láttál elsőbbször, másodszor és harmadszor
(1904 Székelyföldi gyűjtés)
Vö. SzT.; ÚMTsz.

Beállítások