elsőben hsz 32D (/nyj)

1. ’〈Időviszony kif-ére.〉’

1a. (az is szóval együtt is) ’időben a másik v. az összes többi cselekvést, történést, állapotot megelőzve, ill. eleinte, kezdetben’ ❖ Kriſtina meg-ütközött elsöben illy véletlen kérdésén az Akmetnek, és tétovázó gondolatiban fel-nem találta mindjárt magát, mit válaſzoljon (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 28) | tán elsőben valami földrengés egy hasadékot okozott, melyet aztán a viz lassankint mélyebbre és tágabbra vájt (1858 Xantus János 8531004, 95) | Elsőben gyanakodva kérdeztek, szemléltek. Elmondtuk nékik, hogy felirogatjuk ami szépet, ügyeset találunk, de csak úgy, a városiak meg a magunk okulására. Másnap már hivogattak (1909 Malonyay Dezső 8292013, 98) | [a ház földjét] elsőben lebunkóztuk, adtunk neki szép, törekes sima sárt. Simítóval lesimítottuk, lehintettük jó, apró pelyvával ezt a tapaszt. Aztán lesúrolta az ember mázolócsutakkal (1953 Ethnographia C6051, 55).

1b. (az is szóval együtt is) ’két v. több személy v. dolog közül a (leg)korábbiként, időben elsőként’ ❖ leg-elſöben önnön maga vett-bé belöle, de olly keveſet, hogy ha méreg vólt vólna is, még-ſem árthatott vólna nékie; az utánn hová tovább mind többet ’s többet nyelt-el abból, mind addig miglen tapaſztalván ártatlanſágát, más embereken is meg-keményedet daganatok és a’ fene-rák ellen, haſznos probákat tett (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 632) | A’ vad emberek azomba tsónakjaikkal megközelítették a’ ſziget partyát, és mind a’ tizenhárman ſzározra kiſzállottak; elsben a’ tizenkét férjfi, utánnak pedig a’ velök lév Aſzſzony (1809 Szekér Joákim 8435005, 38) | felszólitja az elnök a tegnap kinevezett bizottságokat munkálataik beadására; melyek beadatván, felolvastatik elsőben is, az erdélyi országgyülés összehivásaérti köszönő felirat, mi is a többség által elfogadtatik (1863 A Hon 8600001, 2) | Mëkfokták, falaszták két lábát ȇsüöbe, Tégla téglára mënt, övig b’éfalaszták (1902 Ethnographia C6917, 398) | Minden ember – ugymond – elsöbe Jó bort ad a vendég elejbe. De te eddig a jót hagyád És az alábbvalót hozád Kanán menyegzőbe (1932 Lakodalom C5372, 599).

1c. (több ismétlődő v. adandó közül a legkorábbi,) az első alkalommal(, úgy, hogy még sohasem)’ ❖ Midön elsöben a’ Persák ellen mentem, a’ népem között lévö ſok értetleneknek haſzontalansága, akaratom ’ſzándékom ellen reá vévé egyſzer a’ meg-ütközésre, el-is veſztettem a’ hadat (1772 Zalányi Péter ford.–Marmontel 7497001, 74) | mikor elsőben felöltözél azon ruhába, mit felséges atyád csináltatott, akkor kerek volt az alja, s most meg elől rövid, hátúl hosszú; mi az oka annak? (1855 Magyar népmesegyűjtemény 8148001, 37) | benne találkoztam elsőben a török néppel, élettel és szokással (1862 e. Szemere Bertalan 8437006, 7) | öltözz fel abb a gúnyába, a kit néked elsőben adtam (1906 Csángó népmesék C7027, 156).

2. (az is szóval együtt is, rendsz. másod-, harmad- stb. kezdetű szóval) ’〈(fontosság szerinti) felsorolás első elemének a bevezetésére〉’ ❖ Mihelyen Kriſtus tanittani kezdett a’ Sinagógákban, azonnal tapaſztallák vala az emberek, hogy igen külömbözö módon tanittya öket az Iſten böltseſsége, mint ſem az Irás tudók: mert Elsöben: Az Irás tudók, és a’ Világi Meſterek tanúságot ugyan adhatnak; de jó elmét a’ tanitás meg-értéséhez ſzükségeſet nem adhatnak […]. Másodſor. Mert a’ Kriſtus tanitása, nem tsak az elmét világoſittya-meg, hanem az akaratot-is jóra hajtya (1772 Vajda Sámuel 7365001, 145) | Ezen említett Tuhutumot tehát leg-alkalmatoſſabbnak ítélte arra a’ ravaſz Róka, kinek nevével Levelet költsön Etelének meg-veſztegetésére. Mert elsben: ezen Vezér leg-távúlabb eſett Budától. Ugyan-azért: azt gondolta a’ Gyilkos: hogy hamarébb fel-falhattya a’ Jövevény Ifiat; mint-ſem ki-tudódhatnának költeménnyei. Az-után: Tuhutum, jól el-élvén immár ideit, nem meſzſze láttſzatott lenni az Hóllttak’ Tartománnyától (1786 Dugonics András C1471, 24) | Legutóbbi bölcs törvényhozásunk ez iránt lényegileg e’ következőkben rendelkezett: Elsőben, hogy a’ kereskedő könyve hitelesíttessék […]. Másik lényeges kivántatóság törvényünk értelmében: hogy az első följegyzési könyvek időrend és folyószám szerint vitessenek. […] Harmadik lényeges kivántatóság, hogy a’ kereskedő erkölcse minden szennytől tiszta ’s egész élete mocsoktalan legyen (1841 Pesti Hírlap CD61) | minden más kellemesebb és okosabb időtöltésed és foglalkozásod mellett szakaszsz egy pár percz időt arra, hogy nekem néhány sorban egy pár kérdésemre válaszolj. Elsőben is, van-é alapja annak a hirnek, hogy Mentovich egykor kedves collegám ősszel enyedi tanár lenne? (1859 Szabó Pál³ 8173070, 366).

J: először, elsőbben.

Vö. CzF.; SzT.; ÚMTsz. ~, legelsőben

elsőben határozószó 32D (/nyj)
1.
〈Időviszony kif-ére.〉
1a. (az is szóval együtt is)
időben a másik v. az összes többi cselekvést, történést, állapotot megelőzve, ill. eleinte, kezdetben
Kriſtina meg-ütközött elsöben illy véletlen kérdésén az Akmetnek, és tétovázó gondolatiban fel-nem találta mindjárt magát, mit válaſzoljon
(1772 Mészáros Ignác ford.)
tán elsőben valami földrengés egy hasadékot okozott, melyet aztán a viz lassankint mélyebbre és tágabbra vájt
(1858 Xantus János)
Elsőben gyanakodva kérdeztek, szemléltek. Elmondtuk nékik, hogy felirogatjuk ami szépet, ügyeset találunk, de csak úgy, a városiak meg a magunk okulására. Másnap már hivogattak
(1909 Malonyay Dezső)
[a ház földjét] elsőben lebunkóztuk, adtunk neki szép, törekes sima sárt. Simítóval lesimítottuk, lehintettük jó, apró pelyvával ezt a tapaszt. Aztán lesúrolta az ember mázolócsutakkal
(1953 Ethnographia)
1b. (az is szóval együtt is)
két v. több személy v. dolog közül a (leg)korábbiként, időben elsőként
leg-elſöben önnön maga vett-bé belöle, de olly keveſet, hogy ha méreg vólt vólna is, még-ſem árthatott vólna nékie; az utánn hová tovább mind többet ’s többet nyelt-el abból, mind addig miglen tapaſztalván ártatlanſágát, más embereken is meg-keményedet daganatok és a’ fene-rák ellen, haſznos probákat tett
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
A’ vad emberek azomba tsónakjaikkal megközelítették a’ ſziget partyát, és mind a’ tizenhárman ſzározra kiſzállottak; elsben a’ tizenkét férjfi, utánnak pedig a’ velök lév Aſzſzony
(1809 Szekér Joákim)
felszólitja az elnök a tegnap kinevezett bizottságokat munkálataik beadására; melyek beadatván, felolvastatik elsőben is, az erdélyi országgyülés összehivásaérti köszönő felirat, mi is a többség által elfogadtatik
(1863 A Hon)
Mëkfokták, falaszták két lábát ȇsüöbe, Tégla téglára mënt, övig b’éfalaszták
(1902 Ethnographia)
Minden ember – ugymond – elsöbe Jó bort ad a vendég elejbe. De te eddig a jót hagyád És az alábbvalót hozád Kanán menyegzőbe
(1932 Lakodalom)
1c.
(több ismétlődő v. adandó közül a legkorábbi,) az első alkalommal(, úgy, hogy még sohasem)
Midön elsöben a’ Persák ellen mentem, a’ népem között lévö ſok értetleneknek haſzontalansága, akaratom ’ſzándékom ellen reá vévé egyſzer a’ meg-ütközésre, el-is veſztettem a’ hadat
(1772 Zalányi Péter ford.Marmontel)
mikor elsőben felöltözél azon ruhába, mit felséges atyád csináltatott, akkor kerek volt az alja, s most meg elől rövid, hátúl hosszú; mi az oka annak?
(1855 Magyar népmesegyűjtemény)
benne találkoztam elsőben a török néppel, élettel és szokással
(1862 e. Szemere Bertalan)
öltözz fel abb a gúnyába, a kit néked elsőben adtam
(1906 Csángó népmesék)
2. (az is szóval együtt is, rendsz. másod-, harmad- stb. kezdetű szóval)
(fontosság szerinti) felsorolás első elemének a bevezetésére〉
Mihelyen Kriſtus tanittani kezdett a’ Sinagógákban, azonnal tapaſztallák vala az emberek, hogy igen külömbözö módon tanittya öket az Iſten böltseſsége, mint ſem az Irás tudók: mert Elsöben: Az Irás tudók, és a’ Világi Meſterek tanúságot ugyan adhatnak; de jó elmét a’ tanitás meg-értéséhez ſzükségeſet nem adhatnak […]. Másodſor. Mert a’ Kriſtus tanitása, nem tsak az elmét világoſittya-meg, hanem az akaratot-is jóra hajtya
(1772 Vajda Sámuel)
Ezen említett Tuhutumot tehát leg-alkalmatoſſabbnak ítélte arra a’ ravaſz Róka, kinek nevével Levelet költsön Etelének meg-veſztegetésére. Mert elsben: ezen Vezér leg-távúlabb eſett Budától. Ugyan-azért: azt gondolta a’ Gyilkos: hogy hamarébb fel-falhattya a’ Jövevény Ifiat; mint-ſem ki-tudódhatnának költeménnyei. Az-után: Tuhutum, jól el-élvén immár ideit, nem meſzſze láttſzatott lenni az Hóllttak’ Tartománnyától
(1786 Dugonics András)
Legutóbbi bölcs törvényhozásunk ez iránt lényegileg e’ következőkben rendelkezett: Elsőben, hogy a’ kereskedő könyve hitelesíttessék […]. Másik lényeges kivántatóság törvényünk értelmében: hogy az első följegyzési könyvek időrend és folyószám szerint vitessenek. […] Harmadik lényeges kivántatóság, hogy a’ kereskedő erkölcse minden szennytől tiszta ’s egész élete mocsoktalan legyen
(1841 Pesti Hírlap)
minden más kellemesebb és okosabb időtöltésed és foglalkozásod mellett szakaszsz egy pár percz időt arra, hogy nekem néhány sorban egy pár kérdésemre válaszolj. Elsőben is, van-é alapja annak a hirnek, hogy Mentovich egykor kedves collegám ősszel enyedi tanár lenne?
(1859 Szabó Pál³)
Vö. CzF.; SzT.; ÚMTsz. ~, legelsőben

Beállítások