elsősorban hsz 32D (az is szóval együtt is)

1. (rég) ’〈időbeli sorrendben:〉 a másikat v. a többit megelőzően’ ❖ Januar 28., 29. és 30-kán Kerületi tanátskozás alá vétetvén a Fő rendek válasszai s elsősorban is a praeferentiálék és Kir. Propositiók tárgyában kőlt viszon izenet (1833 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | A rendek, mihelyest Bethlen megyéiből és Szlavoniából megérkezendettek a követek, első sorban a nádor választásához kivántak látni (1861 Szalay László 8419012, 597) | Vázsonyi elsősorban köszönetet mondott, hogy a kir. ügyész „olyan ügyesen kifigurázta az éjjeli ügyészek ténykedését. […]” Aztán hosszasan beszélt arról, hogy az ügyészség milyen lutrizást végez (1927 Weltner Jakab 9787006, 133).

2. ’〈fontosságban, mennyiségben, mértékben (a) másikhoz v. a többihez viszonyítva:〉(leg)inkább, főként’ ❖ bajainkat első sorban József főherczegnek királylyá koronáztatása fogja orvosolni (1861 Szalay László 8419014, 391) | A vers struktúráját nála legelsősorban a mondaté határozza meg (1941 Sőtér István 9613007, 117) | A múlt század derekának Kiskunságára elsősorban is ez a királydinnyés, gyalogbodzás homok, az állandó mozgásban lévő felszín a jellemző (1987 Antalffy Gyula 1004004, 126) | [Wallenberg] kezdeményezésére jött létre az Újlipótvárosban a „nemzetközi gettó”, amelyben a nemzetközi (elsősorban svéd) védettségű üldözötteket tömörítették (2010 Ungváry Krisztián 3330002, 100).

3. (rendsz. másod-, harmad- stb. kezdetű szóval együtt) ’〈(fontosság szerinti) felsorolás első elemének bevezetésére〉’ ❖ A szegényeket segélyezni azonban az erkölcsi törvények szerint elsősorban minden egyesnek, második sorban pedig az államnak kötelessége (1874 Edvi Illés László 8121001, 3) | De mégis, mondja: miért? Elsősorban az árulás és hűtlenség legtávolabb áll jellememtől, másodszor ez többet hoz a konyhára (1932 Szathmári Sándor 9641003, 232) | Elsősorban Czwittingert, aztán Bod Pétert és Rotaridest, utánuk Péterfit, Felkert, Schwarzot, Kaprinayt, Wallaszkyt, végül Hamert és Horányit említi előttejárókul (1958 Sükösd Mihály 9619001, 57) | Mindez elsősorban a diaszpóra tagjait figyelmezteti, hogy Kínával való kapcsolatuk semmiképp sem szakadhat meg, hanem új alakot és tartalmat kap. Másrészt a befogadó országokat azzal „nyugtatja meg”, hogy a kínai kisebbséget lojális magatartásra szorítják (1975 Hellei András 2056005, 55) | A szószerkezetbokor elsősorban alárendelő, másodsorban mellérendelő szószerkezetcsoport (1997 Magyar nyelv és irodalom CD13).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

elsősorban határozószó 32D (az is szóval együtt is)
1. (rég)
〈időbeli sorrendben:〉 a másikat v. a többit megelőzően
Januar 28., 29. és 30-kán Kerületi tanátskozás alá vétetvén a Fő rendek válasszai s elsősorban is a praeferentiálék és Kir.királyi Propositiók tárgyában kőlt viszon izenet
(1833 Kossuth Lajos összes munkái)
A rendek, mihelyest Bethlen megyéiből és Szlavoniából megérkezendettek a követek, első sorban a nádor választásához kivántak látni
(1861 Szalay László)
Vázsonyi elsősorban köszönetet mondott, hogy a kir.királyi ügyész „olyan ügyesen kifigurázta az éjjeli ügyészek ténykedését. […]” Aztán hosszasan beszélt arról, hogy az ügyészség milyen lutrizást végez
(1927 Weltner Jakab)
2.
〈fontosságban, mennyiségben, mértékben (a) másikhoz v. a többihez viszonyítva:〉 (leg)inkább, főként
bajainkat első sorban József főherczegnek királylyá koronáztatása fogja orvosolni
(1861 Szalay László)
A vers struktúráját nála legelsősorban a mondaté határozza meg
(1941 Sőtér István)
A múlt század derekának Kiskunságára elsősorban is ez a királydinnyés, gyalogbodzás homok, az állandó mozgásban lévő felszín a jellemző
(1987 Antalffy Gyula)
[Wallenberg] kezdeményezésére jött létre az Újlipótvárosban a „nemzetközi gettó”, amelyben a nemzetközi (elsősorban svéd) védettségű üldözötteket tömörítették
(2010 Ungváry Krisztián)
3. (rendsz. másod-, harmad- stb. kezdetű szóval együtt)
(fontosság szerinti) felsorolás első elemének bevezetésére〉
A szegényeket segélyezni azonban az erkölcsi törvények szerint elsősorban minden egyesnek, második sorban pedig az államnak kötelessége
(1874 Edvi Illés László)
De mégis, mondja: miért? Elsősorban az árulás és hűtlenség legtávolabb áll jellememtől, másodszor ez többet hoz a konyhára
(1932 Szathmári Sándor)
Elsősorban Czwittingert, aztán Bod Pétert és Rotaridest, utánuk Péterfit, Felkert, Schwarzot, Kaprinayt, Wallaszkyt, végül Hamert és Horányit említi előttejárókul
(1958 Sükösd Mihály)
Mindez elsősorban a diaszpóra tagjait figyelmezteti, hogy Kínával való kapcsolatuk semmiképp sem szakadhat meg, hanem új alakot és tartalmat kap. Másrészt a befogadó országokat azzal „nyugtatja meg”, hogy a kínai kisebbséget lojális magatartásra szorítják
(1975 Hellei András)
A szószerkezetbokor elsősorban alárendelő, másodsorban mellérendelő szószerkezetcsoport
(1997 Magyar nyelv és irodalom)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások