elsőszülött mn és fn 2C5

I. mn

’〈több testvér esetén:〉 olyan 〈személy〉, aki szüleinek első gyermekeként született’ ❖ A’ mint-is ezen Magyar ditsség az hoſzſzú éjtſzaka után mellyre ſokkal hoſzſzabb ſzerentſe nap következett, Almuſtol az els-ſzülött, Árpádban maſodſzor ſzülettetvén viſzont vilagoſságra jött (1773 Horányi Elek ford.–Nádasdy C2108, 29) | Átkozott álnokság ember romlására, Hogy els ſzültt magzat lépjen a trónusra! (1790 Laczkovics János ford.–Trenck 7361006, 42) | A király első szülött fiú gyermekét koronaörökösnek nevezik, mert ez törvény szerint örököse a koronának (1873 Jánosi Ferenc 8205001, 11) | Az elsőszülött ötéves kislány barna magas szárú cipőben a padlón térdel, és a haját fésüli. A második gyermek, egy kisfiú, kétéves korában meghalt (2006–2007 Tábori Zoltán 3305002, 161).

II. fn

1. ’ilyen személy’ ❖ Neve vala az els ſzülötnek Staurofila; a’ ki-is nevét a’ kereſzttl költsönözte, mivel Szent Kereſzt napján ſzületett a’ világra (1772 Jenei Márton ford.–Haeften C2222, 2) | A szüléknek ugyan azon kell törekedni, hogy minden gyermekeiket a jó erkölcsben neveljék, de főleg vigyáznak arra, hogy az erkölcsiség az első szülöttben el ne ferdüljön, azt szoktassák jól (1845 Warga János 8526008, 59) | az elsőszülöttet jog szerint megillető áldás Ézsau helyett Jákóbé lett (1995 Jubileumi kommentár CD1206) | meghalt az én elsőszülöttem, Dávid, akit az apja után akartam elnevezni (2004 Goretity József ford.–Ulickaja 3120003, 15).

2. (kissé rég) ’〈vmely szerző első alkotásának, művének megnevezéseként〉’ ❖ Első szülöttemet, a tavaly általam ki-adatott Hazánk állapotjának le-ábrázolását, Tekéntetes Nemzetes és Vitézlő Bossányi Ferenz Urnak, nékem érdemem felett-való drága Nagy Uram Bátyámnak szenteltem (1776 Kazinczy Ferenc C2554, 5) | Te vedd is ez első szülöttemet el! arass (noha szűken is így) ha vetel! (1819 Katona József C2502, [III]) | A „Tiszta szó kell” Virágh Ferenc tehetséges fiatal költő elsőszülöttje. Hogy fiatal költő, azt valószinűvé teszik azok a versei, amelyekbe összehordta a kábelt, a jazz-bandet, a betonpalotákat, a sínrendszereket (1927 Fenyő László CD10).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

elsőszülött melléknév és főnév 2C5
I. melléknév
〈több testvér esetén:〉 olyan 〈személy〉, aki szüleinek első gyermekeként született
A’ mint-is ezen Magyar ditsség az hoſzſzú éjtſzaka után mellyre ſokkal hoſzſzabb ſzerentſe nap következett, Almuſtol az els-ſzülött, Árpádban maſodſzor ſzülettetvén viſzont vilagoſságra jött
(1773 Horányi Elek ford.Nádasdy)
Átkozott álnokság ember romlására, Hogy els ſzültt magzat lépjen a trónusra!
(1790 Laczkovics János ford.Trenck)
A király első szülött fiú gyermekét koronaörökösnek nevezik, mert ez törvény szerint örököse a koronának
(1873 Jánosi Ferenc)
Az elsőszülött ötéves kislány barna magas szárú cipőben a padlón térdel, és a haját fésüli. A második gyermek, egy kisfiú, kétéves korában meghalt
(2006–2007 Tábori Zoltán)
II. főnév
1.
ilyen személy
Neve vala az els ſzülötnek Staurofila; a’ ki-is nevét a’ kereſzttl költsönözte, mivel Szent Kereſzt napján ſzületett a’ világra
(1772 Jenei Márton ford.Haeften)
A szüléknek ugyan azon kell törekedni, hogy minden gyermekeiket a jó erkölcsben neveljék, de főleg vigyáznak arra, hogy az erkölcsiség az első szülöttben el ne ferdüljön, azt szoktassák jól
(1845 Warga János)
az elsőszülöttet jog szerint megillető áldás Ézsau helyett Jákóbé lett
(1995 Jubileumi kommentár)
meghalt az én elsőszülöttem, Dávid, akit az apja után akartam elnevezni
(2004 Goretity József ford.Ulickaja)
2. (kissé rég)
〈vmely szerző első alkotásának, művének megnevezéseként〉
Első szülöttemet, a tavaly általam ki-adatott Hazánk állapotjának le-ábrázolását, Tekéntetes Nemzetes és Vitézlő Bossányi Ferenz Urnak, nékem érdemem felett-való drága Nagy Uram Bátyámnak szenteltem
(1776 Kazinczy Ferenc)
Te vedd is ez első szülöttemet el! arass (noha szűken is így) ha vetel!
(1819 Katona József)
A „Tiszta szó kell” Virágh Ferenc tehetséges fiatal költő elsőszülöttje. Hogy fiatal költő, azt valószinűvé teszik azok a versei, amelyekbe összehordta a kábelt, a jazz-bandet, a betonpalotákat, a sínrendszereket
(1927 Fenyő László)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

Beállítások