elsötétül tn ige 6c8

1. ’vmi(nek a színe) sötétté v. (egyre) sötétebb árnyalatúvá válik’ ❖ [a Hold] elsötétülve ballag-végig az egen (1815 Kazinczy Ferenc ford.–Macpherson 7163065, 147) | a nagy családi képek, melyek közül néhány a kor által annyira elsötétült, hogy a várurnak vagy asszonynak halvány alakja, csak miután a képet hosszabb ideig néztük, vált ki kisértetként az őt környező homályból (1857 Eötvös József 8126019, 160) | Először élénk narancssárga színt észleltem, ezután a láthatár kékké vált, majd elsötétült egészen a koromfeketéig (1961 Népszabadság ápr. 14. C4813, [1]) | a két üvegtábla közé helyezett különleges anyag révén, az ablak közvetlen napfény hatására elsötétül (1994 Magyar Hírlap CD09).

1a. ’〈ég〉 az esti sötétség beálltával, ill. befelhősödve, beborulva sötétté v. (egyre) sötétebbé válik’ ❖ Hajfürtjeid’ hogy a’ szél Megingatá, felettem Az Ég is elsetétült (1824 Fábián Gábor ford.–Háfiz C1651, 40) | Rémületes vihar van kitörőfélben, Hirtelen az égbolt végig elsötétül, Jégeső mennykővel vegyest hull az égbül (1884 Vajda János CD01) | vihar keletkezik, remegve hajolnak földig a fák, elsötétül az ég (1919 Karinthy Frigyes C5064, 61).

2. (átv is) ’〈fény(forrás), világosság〉 kihuny, ill. 〈világító égitest〉 vmely más égitest árnyékával eltakarva (részben) sötétté válik’ ❖ Küzdök én még széllel, habbal Vész zuhog, napom leszállt, Elsötétült, nincs erányom Partra sajkám nem talált (1830 Kovács Pál² C0037, 112) | 6 óra 42’-kor hévmérő = 12 ½° ’s ugyanekkor a’ nap tányérának ¼ része már elsötétült (1842 Pesti Hírlap CD61) | A gyertyák, fáklyák egy perc alatt elsötétültek, minden láng lefelé lobogott. Sötét lett (1891 Jókai Mór CD18) | Elsötétült a fény, úgyhogy nem látsz többé (1996 Katolikus Biblia ford. CD1201).

2a. ’〈számítógép monitorja v. televízió képernyője〉(hiba következtében) hirtelen sötétté válik, ill. 〈televízió adása〉 szünetel v. megszűnik’ ❖ A törvényjavaslat parlamenti tárgyalásának megkezdésére időzített tiltakozás során nem sötétülnének el a képernyők, hanem a „sztrájkműsor” azt mutatná be: a változással mit veszítenének, illetve nyernének a nézők (1995 Magyar Hírlap CD09) | Ha valaki bekapcsol egy ilyen [telefon]készüléket, 200-300 méteres körzetben a Tv1 [csatorna] vétele lehetetlenné válik, a képernyő elsötétül (1996 Magyar Hírlap CD09) | A beérkező hívások [...] megzavarják a repülőgép számítógépes és rádiós műszereit. Ilyenkor az is előfordulhat, hogy elsötétülnek a monitorok a pilótafülkében (1998 Magyar Hírlap CD09) | A TV3 [csatorna] Nap-kelte műsorának szerda reggeli adása éppen akkor sötétült el Hódmezővásárhelyen, amikor a csatornán Rapcsák Andrást, a város állásából felmentett polgármesterét faggatták az újságírók (1999 Magyar Hírlap CD09).

2b. ’a nappali világosságtól v. egyéb fényforrástól megfosztva sötétségbe borul vmi’ ❖ a’ zöld mezö egéſzlen el ſetétült [a sáskák miatt] (1784 Magyar Hírmondó C0272, 398) | A fáklyák egymás után kioltattak, s azzal elsötétült a tágas udvar (1854 Jókai Mór CD18) | A nézőtér utólszor sötétült el és erdök zugtak, vonatok robogtak, vadvizek csörögtek szikrázva, egymásba villanva a vásznon (1911 Kaffka Margit 9290043, 30) | egy csekély meghibásodás miatt 23 órára elsötétült, áramellátás nélkül maradt New York (1997 Magyar Hírlap CD09).

2c. (alany n.) (rég, ritk) ’a napnyugtát követően fokozatosan beáll az esti sötétség; besötétedik’ ❖ én sem maradhatok tovább, Kunyhós néni, mert mindjárt elsötétűl (1887 Gyarmathy Zsigáné C1954, 77).

2d. ’〈fényes dolog vmely erőteljesebb fényű mellett〉 kevésbé feltűnővé válik’ ❖ [A poéta] attiláján [...] a gombok ugy fognak csillogni, hogy mellettök Melania grófnő szemei el fognak sötétleni (1862 Rózsaági Antal C3640, 46) | két szem [...] ég a fénytül, Mellettök a nap elsötétül (1868 Győry Vilmos ford.–Tegnér C1974, 4).

3. ’〈személy (hangulata)〉 komorrá, szomorúvá válik, ill. 〈arc (vmely részlete)〉 komorságot, szomorúságot, aggodalmat stb. kezd kifejezni’ ❖ [Horvát István] annyira elsetétűlt, hogy minden Literatúrai jelenésekre érzéketlen (1812 Kazinczy Ferenc C2562, 500) | vig czimborának búhoz nem szokott arczán egyetlen elsötétlő vonás megkomorít (1857 Degré Alajos C1400, 23) | Elsötétült kedvem ujonnan felpirul (1881 e. Szemere Miklós C3944, 3) | Román a szegény fiú, s amint koldulni látja hasonló társát a mozgólépcső környékén, elsötétül az arca (1995 Magyar Hírlap CD09).

4. ’〈szem, látás〉(átmenetileg) elromlik, nem működik’ ❖ Elsetétl a’ ſzemem, a’ fülem zúg; Bádgyad, izzadságot ereſzt ki testem, Reſzketek fonnyadva, lehelletem meg Szn – elenyéſzek (1805 Mulatságok ford. C1697, 41) | Elíz szemei elsötétülének ’s sápadt képpel rogya a’ gyepágyra (1833 Kovács Pál² C0040, 288) | Egy napon Mátyás éppen Bécsben levén, egy tányér anconai fügéből evett, melyet Beatrix maga nyújtott neki. Egy óra múlva elsötétültek szemei és nyelve megnémult, másnap meg volt halva (1860 Jókai Mór CD18) | Éreztem, hogy látásom elsötétül, értelmem meginog, s csak hatalmas erőfeszítéssel sikerült megemberelnem magamat a feladatra (1925 Babits Mihály ford.–Poe CD10).

4a. ’〈annak kif-ére, hogy vki rosszullét, ájulás stb. következtében hirtelen elveszti látását (és kapcsolatát a külvilággal)〉’ ❖ Szemei előtt egy perczig elsötétült a világ (1857 Kemény Zsigmond C2608, 126) | Én előttem elsötétült a világ szégyenletemben (1869–1872 Déryné Széppataki Róza C1410, 119) | Berta előtt minden elsötétült (1882 Degré Alajos C1391, 82) | Deákné előtt elsötétült a világ. A torkát összeszorította valami hatalmas kéz. Fuldoklott. Mire magához tért, az idegen ember már nem volt sehol (1919 Oláh Gábor 9487061, 49) | És elsötétült tört lámpása láttán Egész világa körülötte (1929 Juhász Gyula¹ C2454, 334) | tombolni kezdtem. Ordítottam, kapálóztam. [...] Nem akarom, nem akarom – üvöltöttem. Majd elsötétült minden, és iszonyú rettegés tört rám (1996 Magyar Hírlap CD09).

J: elsötétedik.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

elsötétül tárgyatlan ige 6c8
1.
vmi(nek a színe) sötétté v. (egyre) sötétebb árnyalatúvá válik
[a Hold] elsötétülve ballag-végig az egen
(1815 Kazinczy Ferenc ford.Macpherson)
a nagy családi képek, melyek közül néhány a kor által annyira elsötétült, hogy a várurnak vagy asszonynak halvány alakja, csak miután a képet hosszabb ideig néztük, vált ki kisértetként az őt környező homályból
(1857 Eötvös József)
Először élénk narancssárga színt észleltem, ezután a láthatár kékké vált, majd elsötétült egészen a koromfeketéig
(1961 Népszabadság ápr. 14.)
a két üvegtábla közé helyezett különleges anyag révén, az ablak közvetlen napfény hatására elsötétül
(1994 Magyar Hírlap)
1a.
〈ég〉 az esti sötétség beálltával, ill. befelhősödve, beborulva sötétté v. (egyre) sötétebbé válik
Hajfürtjeid’ hogy a’ szél Megingatá, felettem Az Ég is elsetétült
(1824 Fábián Gábor ford.Háfiz)
Rémületes vihar van kitörőfélben, Hirtelen az égbolt végig elsötétül, Jégeső mennykővel vegyest hull az égbül
(1884 Vajda János)
vihar keletkezik, remegve hajolnak földig a fák, elsötétül az ég
(1919 Karinthy Frigyes)
2. (átv is)
〈fény(forrás), világosság〉 kihuny, ill. 〈világító égitest〉 vmely más égitest árnyékával eltakarva (részben) sötétté válik
Küzdök én még széllel, habbal Vész zuhog, napom leszállt, Elsötétült, nincs erányom Partra sajkám nem talált
(1830 Kovács Pál²)
6 óra 42’-kor hévmérő = 12 ½° ’s ugyanekkor a’ nap tányérának ¼ része már elsötétült
(1842 Pesti Hírlap)
A gyertyák, fáklyák egy perc alatt elsötétültek, minden láng lefelé lobogott. Sötét lett
(1891 Jókai Mór)
Elsötétült a fény, úgyhogy nem látsz többé
(1996 Katolikus Biblia ford.)
2a.
〈számítógép monitorja v. televízió képernyője〉 (hiba következtében) hirtelen sötétté válik, ill. 〈televízió adása〉 szünetel v. megszűnik
A törvényjavaslat parlamenti tárgyalásának megkezdésére időzített tiltakozás során nem sötétülnének el a képernyők, hanem a „sztrájkműsor” azt mutatná be: a változással mit veszítenének, illetve nyernének a nézők
(1995 Magyar Hírlap)
Ha valaki bekapcsol egy ilyen [telefon]készüléket, 200-300 méteres körzetben a Tv1 [csatorna] vétele lehetetlenné válik, a képernyő elsötétül
(1996 Magyar Hírlap)
A beérkező hívások [...] megzavarják a repülőgép számítógépes és rádiós műszereit. Ilyenkor az is előfordulhat, hogy elsötétülnek a monitorok a pilótafülkében
(1998 Magyar Hírlap)
A TV3 [csatorna] Nap-kelte műsorának szerda reggeli adása éppen akkor sötétült el Hódmezővásárhelyen, amikor a csatornán Rapcsák Andrást, a város állásából felmentett polgármesterét faggatták az újságírók
(1999 Magyar Hírlap)
2b.
a nappali világosságtól v. egyéb fényforrástól megfosztva sötétségbe borul vmi
a’ zöld mezö egéſzlen el ſetétült [a sáskák miatt]
(1784 Magyar Hírmondó)
A fáklyák egymás után kioltattak, s azzal elsötétült a tágas udvar
(1854 Jókai Mór)
A nézőtér utólszor sötétült el és erdök zugtak, vonatok robogtak, vadvizek csörögtek szikrázva, egymásba villanva a vásznon
(1911 Kaffka Margit)
egy csekély meghibásodás miatt 23 órára elsötétült, áramellátás nélkül maradt New York
(1997 Magyar Hírlap)
2c. (alany n.) (rég, ritk)
a napnyugtát követően fokozatosan beáll az esti sötétség; besötétedik
én sem maradhatok tovább, Kunyhós néni, mert mindjárt elsötétűl
(1887 Gyarmathy Zsigáné)
2d.
〈fényes dolog vmely erőteljesebb fényű mellett〉 kevésbé feltűnővé válik
[A poéta] attiláján [...] a gombok ugy fognak csillogni, hogy mellettök Melania grófnő szemei el fognak sötétleni
(1862 Rózsaági Antal)
két szem [...] ég a fénytül, Mellettök a nap elsötétül
(1868 Győry Vilmos ford.Tegnér)
3.
〈személy (hangulata) komorrá, szomorúvá válik, ill. 〈arc (vmely részlete) komorságot, szomorúságot, aggodalmat stb. kezd kifejezni
[Horvát István] annyira elsetétűlt, hogy minden Literatúrai jelenésekre érzéketlen
(1812 Kazinczy Ferenc)
vig czimborának búhoz nem szokott arczán egyetlen elsötétlő vonás megkomorít
(1857 Degré Alajos)
Elsötétült kedvem ujonnan felpirul
(1881 e. Szemere Miklós)
Román a szegény fiú, s amint koldulni látja hasonló társát a mozgólépcső környékén, elsötétül az arca
(1995 Magyar Hírlap)
4.
〈szem, látás〉 (átmenetileg) elromlik, nem működik
Elsetétl a’ ſzemem, a’ fülem zúg; Bádgyad, izzadságot ereſzt ki testem, Reſzketek fonnyadva, lehelletem meg Szn – elenyéſzek
(1805 Mulatságok ford.)
Elíz szemei elsötétülének ’s sápadt képpel rogya a’ gyepágyra
(1833 Kovács Pál²)
Egy napon Mátyás éppen Bécsben levén, egy tányér anconai fügéből evett, melyet Beatrix maga nyújtott neki. Egy óra múlva elsötétültek szemei és nyelve megnémult, másnap meg volt halva
(1860 Jókai Mór)
Éreztem, hogy látásom elsötétül, értelmem meginog, s csak hatalmas erőfeszítéssel sikerült megemberelnem magamat a feladatra
(1925 Babits Mihály ford.Poe)
4a.
〈annak kif-ére, hogy vki rosszullét, ájulás stb. következtében hirtelen elveszti látását (és kapcsolatát a külvilággal)
Szemei előtt egy perczig elsötétült a világ
(1857 Kemény Zsigmond)
Én előttem elsötétült a világ szégyenletemben
(1869–1872 Déryné Széppataki Róza)
Berta előtt minden elsötétült
(1882 Degré Alajos)
Deákné előtt elsötétült a világ. A torkát összeszorította valami hatalmas kéz. Fuldoklott. Mire magához tért, az idegen ember már nem volt sehol
(1919 Oláh Gábor)
És elsötétült tört lámpása láttán Egész világa körülötte
(1929 Juhász Gyula¹)
tombolni kezdtem. Ordítottam, kapálóztam. [...] Nem akarom, nem akarom – üvöltöttem. Majd elsötétült minden, és iszonyú rettegés tört rám
(1996 Magyar Hírlap)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások