elszabadul tn ige 1a1

1. ’〈megköt(öz)ött v. szorosan fogott, ill. más módon rögzített, hely(é)hez kötött élőlény v. tárgy, dolog〉 a rögzítés(t előidéző hatás) megszüntetésével szabad mozgástérhez jut(, és helyéről elmozdul v. elmegy)’ ❖ Nem lehetne é téged’ [ti. Sámsont] úgy mónd úgy kötözni-meg, hogy el nem ſzabadúlhatnál? (1791 Péczeli József ford.–Maisonnet 7267037, 461) | a parttól elszabadult ladik (1846 Tompa Mihály CD01) | röpke szőkés hajából elszabadult egy fürtöcske (1915 Krúdy Gyula CD54) | A rádióaktiv anyagnak az atomjai ugyanis szétesnek és az atomkötelékből elszabaduló (negativ) elektrónok adják a Béta-sugarakat (1926 TolnaiÚjLex. C5719, 145) | [a vipera] testét erősen lefogják, hogy el ne szabadulhasson (1943 Pesti Hírlap jún. 19. C5691, 8) | a műszaki előírásokat megsértő felfüggesztés és rögzítés miatt felszállás közben elszabadult egy orosz vadászbombázó repülőgépről hat rakéta (1995 Magyar Hírlap CD09).

1a. ’〈vmely anyag zárt térből〉 kikerül, kijut, ill. 〈rész vmely anyagból〉 leválik v. kiválik’ ❖ a körültünk levő levegőt az edényből elszabadult meleg megrázza s sebes mozgásba hozza (1854 Vasárnapi Újság CD56) | A folyadékoktól elszabaduló gőzök rendesen a levegőbe mennek át (1894 PallasLex. CD02) | [A pásztorok] a forrás mellett letelepedve, tüzet raktak s egyszerre csak legnagyobb bámúlatukra a forrás, azaz a vízből elszabadúló gáz meggyúladt (1901 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | Másfél évvel ezelőtt a sárvári cukorgyártól elszabadult anyagok miatt ugyancsak egy jelentős halpusztulás söpört végig a folyón (1997 Magyar Hírlap CD09) | Az elszabadult jégtábla a Kucsuhuri-szigetekhez sodródott (2001 Magyar Hírlap CD09).

2. ’〈zárt helyről, fogságból, az őt őrző személytől stb.〉 elszökik, ill. 〈fenyegető helyzetből, veszély elől〉 elmenekül vki, vmi’ ❖ Egy magános ember, mondotta nagy indulattyában a’ Király, orſzágomnak ſzivéböl, leg zároſob vároſombol, ſzemélyem mellöl, ’s leg keményeb ſeregeim közzül el ſzabadul mélto haragom elöll (1774 Báróczi Sándor ford.–La Calprenède C0810, 196) | fogságra eſtek 4303-man; el-ſzabadúlhattak 2205-ön (1795 Bécsi Magyar Merkurius C0344, 983) | Hát te semmire való vén kandúr! Micsoda szép kalandok után jársz te, ha elszabadulsz? (1886 Jókai Mór CD18) | bolondokházából elszabadult elmebeteg (1933 Pesti Hírlap aug. 24. C5681, 12) | A legutóbbi híres szökés a gyermekrontó Marc Dutroux-é volt, aki őreitől szabadult el, miközben ügyészségi meghallgatásra vitték (2000 Magyar Hírlap CD09).

3. ’Vmely megkötöttségből kijut.’

3a. (rég) ’〈börtönből, katonaságtól stb.〉 a megszabott idő leteltével távozik, szabadul vki’ ❖ de ha már [Hunyadi János] elſzabadúl, Ha Mátyás rokonommá leſſz; […] Itt marad Láſzló – fogadom (1790 Pálóczi Horváth Ádám C2115, 73) | Bacsányi elszabadulván Kufsteinból 1796. Bécsbe ment, s kenyeret kért (1831 e. Kazinczy Ferenc C4940, 431) | most szabadult el a katonaságtól (1880 e. Csepreghy Ferenc C1282, 147) | [a fiatal honatya] rövid ideje szabadult el az iskola padjairól és mint egyetemi hallgató a Szent-Imre egyesületben nevelődött ki (1902 Ady Endre C0535, 389).

3b. ’vmely teendőjét v. teendőit felfüggesztve v. (aznapra) befejezve (egy időre) eltávozik (vhonnan) vki’ ❖ alig várta Nagy Pista, hogy elszabaduljon a próbáról (1857 Vas Gereben C4378, 400) | [Beck kisasszonyt, a varrónőt] nagyon nehéz a házhoz kapni, de ha egyszer odakerült, két hétig el sem szabadul (1903 Benedek Elek 8041009, 87) | Egy este, hazulról elszabadulván, Németh Andorral, Gizával, Arankával vacsoráztunk (1968 Déry Tibor 9107011, 355) | A Bóbita program keretében gyermekszerető nagymamák és nagypapák szívesen mesélnének, játszanának azokkal a gyerekekkel, akiknek édesanyja másként nem tudna elszabadulni gyermeke mellől (2000 Magyar Hírlap CD09).

3c. ’〈annak kif-ére, hogy vmely nemkívánatosnak tartott helyről, társaságból, eseményről (annak vége előtt) sikerül távoznia vkinek〉’ ❖ oly lusta, oly közönyös volt mindig, mintha alig várta volna, hogy valamerre elszabadulhasson a csatatérről (1851 Jókai Mór CD18) | [Mária királynénak] sikerült az elutazáshoz szükségelt pénzt megszerezni […]. Nagy volt mindnyájuk öröme, hogy a kapzsi s barátságtalan Augsburgból elszabadulhattak (1914 Ortvay Tivadar CD55) | Szabó.: Hol maradtatok ennyi ideig? Wenzel.: Nem bírtunk elszabadulni. Tudod milyen Nelli! (1930 Csathó Kálmán 9086001, 17) | Hamar elszabadulok […]. Sokan szétszélednek a vacsora végeztével, mindannyiónknak ez az egyetlen szabad estéje a héten (1988 Lengyel Péter 9397007, 245).

3d. ’〈vmely (eredendően hozzá tartozó) dologtól〉 elválik, elszakad vki, vmi’ ❖ a lélek a halálban a testtől elszabadul és valahol a túlvilágon örök időkig tovább él (1921 Posch Jenő CD10) | Hogy ősz lett, el nem szabadulok ettől a gondolattól, el nem szabadulok egy pillanatra (1924 Déry Tibor CD10) | Kosztolányi, mint minden nagy stiliszta, kitűnően fordítható, mert végeredményben mégiscsak a minden nyelvben közös fogalmak legszebb magyar változatát beszéli s nem a fogalmaktól elszabadult szavak anarhisztikus halandzsáját (1935 Karinthy Frigyes CD10) | ehhez magának kell elszabadulnia múltbeli függőségeitől (1981 Balassa Péter 1008004, 279).

4. ’az (emberi) irányítás, ellenőrzés, ill. a törvényszerűségek, szabályok alól kikerülve irányíthatatlanná, kiszámíthatatlanná válik vmi’ ❖ oly erős volt a légnyomás, mely a földhöz sújtott, a fejemet úgy éreztem a dörgés alatt, mintha egy elszabadult gőzgép szélvitorlája rázná teljes erővel (1875 Jókai Mór CD18) | a technikai civilizáció túlnőtt rajtuk, elszabadult hatalmukból és megsemmisíti kiszolgálóit (1926 Barta Lajos CD10) | Nagyapját a szilikózis ölte meg idő előtt, apját egy elszabadult csille (1953 Karinthy Ferenc 9308001, 13) | [a miniszterelnök] úgy viselkedik, mint egy elszabadult figura a sakktáblán: nem lehet tudni, éppen milyen szabályok szerint lépett (1995 Magyar Hírlap CD09) | az elszabadult hatos fogat lovai közé veti magát a filmhős, hogy a vezér ló kantárát visszarántva megállítsa a kocsit (2000 Magyar Hírlap CD09).

5. ’〈vmely (negatív) jelenség, megnyilvánulás〉 szabadon kitör, ill. egyre nagyobb (mértékű) lesz’ ❖ Megint elszabadul a kend mérge (1864 A vén harangozó naptára C4407, 32) | elszabadulnak a fagyos szelek (1894 Bársony István C4964, 160) | Gecse nevetni kezdett. Előbb halkan, gurgulázva, aztán lassan elszabaduló kacagással, jóízűen (1956 Gergely Mihály 2005073, 696) | Elég egyetlen jól irányzott pofon, hogy a látszólag ésszerű rend felboruljon, és elszabaduljon a káosz (1988 Lányi András 1090003, 186) | [a kormány] egy éven belül megállítja az elszabaduló inflációs folyamatokat törekvéseivel (1990 Országgyűlési Napló CD62).

5a. ’〈vmely csoport, tömeg, es. személy v. ártó lény〉 indulataiban, cselekedeteiben féktelenné válik’ ❖ [az ünnepi misén a Te Deum alatt] úgy lttek megint a’ kapukról, mintha az ördög ſzabadúlt vólna el, úgyhogy én azt gondoltam; le-rogy a’ Kathédra (1789 Hadi és Más Nevezetes Történetek C0170, 478) | az orgiának minden daemona elszabadult (1879 Jókai Mór C2304, 131) | elszabadultak a háboru furiái (1927 Weltner Jakab 9787009, 261) | a gyönge királyok alatt elszabadult főurak (1983 Cs. Szabó László 9093002, 181) | elszabadult a városban a csőcselék (2005 Nádas Péter 3241004, 275).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

elszabadul tárgyatlan ige 1a1
1.
〈megköt(öz)ött v. szorosan fogott, ill. más módon rögzített, hely(é)hez kötött élőlény v. tárgy, dolog〉 a rögzítés(t előidéző hatás) megszüntetésével szabad mozgástérhez jut(, és helyéről elmozdul v. elmegy)
Nem lehetne é téged’ [ti. Sámsont] úgy mónd úgy kötözni-meg, hogy el nem ſzabadúlhatnál?
(1791 Péczeli József ford.Maisonnet)
a parttól elszabadult ladik
(1846 Tompa Mihály)
röpke szőkés hajából elszabadult egy fürtöcske
(1915 Krúdy Gyula)
A rádióaktiv anyagnak az atomjai ugyanis szétesnek és az atomkötelékből elszabaduló (negativ) elektrónok adják a Béta-sugarakat
(1926 TolnaiÚjLex.)
[a vipera] testét erősen lefogják, hogy el ne szabadulhasson
(1943 Pesti Hírlap jún. 19.)
a műszaki előírásokat megsértő felfüggesztés és rögzítés miatt felszállás közben elszabadult egy orosz vadászbombázó repülőgépről hat rakéta
(1995 Magyar Hírlap)
1a.
〈vmely anyag zárt térből〉 kikerül, kijut, ill. 〈rész vmely anyagból〉 leválik v. kiválik
a körültünk levő levegőt az edényből elszabadult meleg megrázza s sebes mozgásba hozza
(1854 Vasárnapi Újság)
A folyadékoktól elszabaduló gőzök rendesen a levegőbe mennek át
(1894 PallasLex.)
[A pásztorok] a forrás mellett letelepedve, tüzet raktak s egyszerre csak legnagyobb bámúlatukra a forrás, azaz a vízből elszabadúló gáz meggyúladt
(1901 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
Másfél évvel ezelőtt a sárvári cukorgyártól elszabadult anyagok miatt ugyancsak egy jelentős halpusztulás söpört végig a folyón
(1997 Magyar Hírlap)
Az elszabadult jégtábla a Kucsuhuri-szigetekhez sodródott
(2001 Magyar Hírlap)
2.
〈zárt helyről, fogságból, az őt őrző személytől stb.〉 elszökik, ill. 〈fenyegető helyzetből, veszély elől〉 elmenekül vki, vmi
Egy magános ember, mondotta nagy indulattyában a’ Király, orſzágomnak ſzivéböl, leg zároſob vároſombol, ſzemélyem mellöl, ’s leg keményeb ſeregeim közzül el ſzabadul mélto haragom elöll
(1774 Báróczi Sándor ford.La Calprenède)
fogságra eſtek 4303-man; el-ſzabadúlhattak 2205-ön
(1795 Bécsi Magyar Merkurius)
Hát te semmire való vén kandúr! Micsoda szép kalandok után jársz te, ha elszabadulsz?
(1886 Jókai Mór)
bolondokházából elszabadult elmebeteg
(1933 Pesti Hírlap aug. 24.)
A legutóbbi híres szökés a gyermekrontó Marc Dutroux-é volt, aki őreitől szabadult el, miközben ügyészségi meghallgatásra vitték
(2000 Magyar Hírlap)
3.
Vmely megkötöttségből kijut.
3a. (rég)
〈börtönből, katonaságtól stb.〉 a megszabott idő leteltével távozik, szabadul vki
de ha már [Hunyadi János] elſzabadúl, Ha Mátyás rokonommá leſſz; […] Itt marad Láſzló – fogadom
(1790 Pálóczi Horváth Ádám)
Bacsányi elszabadulván Kufsteinból 1796. Bécsbe ment, s kenyeret kért
(1831 e. Kazinczy Ferenc)
most szabadult el a katonaságtól
(1880 e. Csepreghy Ferenc)
[a fiatal honatya] rövid ideje szabadult el az iskola padjairól és mint egyetemi hallgató a Szent-Imre egyesületben nevelődött ki
(1902 Ady Endre)
3b.
vmely teendőjét v. teendőit felfüggesztve v. (aznapra) befejezve (egy időre) eltávozik (vhonnan) vki
alig várta Nagy Pista, hogy elszabaduljon a próbáról
(1857 Vas Gereben)
[Beck kisasszonyt, a varrónőt] nagyon nehéz a házhoz kapni, de ha egyszer odakerült, két hétig el sem szabadul
(1903 Benedek Elek)
Egy este, hazulról elszabadulván, Németh Andorral, Gizával, Arankával vacsoráztunk
(1968 Déry Tibor)
A Bóbita program keretében gyermekszerető nagymamák és nagypapák szívesen mesélnének, játszanának azokkal a gyerekekkel, akiknek édesanyja másként nem tudna elszabadulni gyermeke mellől
(2000 Magyar Hírlap)
3c.
〈annak kif-ére, hogy vmely nemkívánatosnak tartott helyről, társaságból, eseményről (annak vége előtt) sikerül távoznia vkinek〉
oly lusta, oly közönyös volt mindig, mintha alig várta volna, hogy valamerre elszabadulhasson a csatatérről
(1851 Jókai Mór)
[Mária királynénak] sikerült az elutazáshoz szükségelt pénzt megszerezni […]. Nagy volt mindnyájuk öröme, hogy a kapzsi s barátságtalan Augsburgból elszabadulhattak
(1914 Ortvay Tivadar)
Szabó.: Hol maradtatok ennyi ideig? Wenzel.: Nem bírtunk elszabadulni. Tudod milyen Nelli!
(1930 Csathó Kálmán)
Hamar elszabadulok […]. Sokan szétszélednek a vacsora végeztével, mindannyiónknak ez az egyetlen szabad estéje a héten
(1988 Lengyel Péter)
3d.
〈vmely (eredendően hozzá tartozó) dologtól〉 elválik, elszakad vki, vmi
a lélek a halálban a testtől elszabadul és valahol a túlvilágon örök időkig tovább él
(1921 Posch Jenő)
Hogy ősz lett, el nem szabadulok ettől a gondolattól, el nem szabadulok egy pillanatra
(1924 Déry Tibor)
Kosztolányi, mint minden nagy stiliszta, kitűnően fordítható, mert végeredményben mégiscsak a minden nyelvben közös fogalmak legszebb magyar változatát beszéli s nem a fogalmaktól elszabadult szavak anarhisztikus halandzsáját
(1935 Karinthy Frigyes)
ehhez magának kell elszabadulnia múltbeli függőségeitől
(1981 Balassa Péter)
4.
az (emberi) irányítás, ellenőrzés, ill. a törvényszerűségek, szabályok alól kikerülve irányíthatatlanná, kiszámíthatatlanná válik vmi
oly erős volt a légnyomás, mely a földhöz sújtott, a fejemet úgy éreztem a dörgés alatt, mintha egy elszabadult gőzgép szélvitorlája rázná teljes erővel
(1875 Jókai Mór)
a technikai civilizáció túlnőtt rajtuk, elszabadult hatalmukból és megsemmisíti kiszolgálóit
(1926 Barta Lajos)
Nagyapját a szilikózis ölte meg idő előtt, apját egy elszabadult csille
(1953 Karinthy Ferenc)
[a miniszterelnök] úgy viselkedik, mint egy elszabadult figura a sakktáblán: nem lehet tudni, éppen milyen szabályok szerint lépett
(1995 Magyar Hírlap)
az elszabadult hatos fogat lovai közé veti magát a filmhős, hogy a vezér ló kantárát visszarántva megállítsa a kocsit
(2000 Magyar Hírlap)
5.
〈vmely (negatív) jelenség, megnyilvánulás〉 szabadon kitör, ill. egyre nagyobb (mértékű) lesz
Megint elszabadul a kend mérge
(1864 A vén harangozó naptára)
elszabadulnak a fagyos szelek
(1894 Bársony István)
Gecse nevetni kezdett. Előbb halkan, gurgulázva, aztán lassan elszabaduló kacagással, jóízűen
(1956 Gergely Mihály)
Elég egyetlen jól irányzott pofon, hogy a látszólag ésszerű rend felboruljon, és elszabaduljon a káosz
(1988 Lányi András)
[a kormány] egy éven belül megállítja az elszabaduló inflációs folyamatokat törekvéseivel
(1990 Országgyűlési Napló)
5a.
〈vmely csoport, tömeg, es. személy v. ártó lény〉 indulataiban, cselekedeteiben féktelenné válik
[az ünnepi misén a Te Deum alatt] úgy lttek megint a’ kapukról, mintha az ördög ſzabadúlt vólna el, úgyhogy én azt gondoltam; le-rogy a’ Kathédra
(1789 Hadi és Más Nevezetes Történetek)
az orgiának minden daemona elszabadult
(1879 Jókai Mór)
elszabadultak a háboru furiái
(1927 Weltner Jakab)
a gyönge királyok alatt elszabadult főurak
(1983 Cs. Szabó László)
elszabadult a városban a csőcselék
(2005 Nádas Péter)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

Beállítások