eltáncol ige 1a

1. ts ’〈vmely táncot〉 eljár, ill. 〈balettot, szerepet stb.〉 végigtáncol’ ❖ [a táncot] külömb, ’s meg külömb úgrások között [...] el tántzólta (1784 Magyar Hírmondó C0272, 132) | úgy kell intéznünk a’ dolgot, hogy a’ hármas menyekzőt együtt tánczolhassuk el (1834 Vörösmarty Mihály 8524401, 22) | mikor [Nizsinszkij] első nagyobb szerepét eltáncolta – Saljapin, aki akkor a Cári Opera tagja volt, odalépett hozzá, mindkét orcáján megcsókolta (1936 Kassák Lajos CD10) | [Esterházy Pálnak] a Lord M(ayor) lányával 3000 ember előtt egy menüettet kell eltáncolnia (1978 Jékely Zoltán ford.–Széchenyi CD1502).

2. ts (átv is) ’addig táncol, amíg emiatt tönkremegy, megszűnik, elfogy vmi’ ❖ el-tántzolta mindenit (1794 Gyarmathi Sámuel C1946, 286) | tánczold el búdat! (1826 Aurora C0034, 200) | táncz, mellynek végeredménye: egy rakás eltánczolt czipő, pár eltánczolt sziv (1848 Életképek C0106, 250) | eltánczolta a pénzét (1905 Magyar Nyelv C0357, 381) | Hát csak táncolja el azt a kis meglevő eszét János vajda (1929 Krúdy Gyula CD54) | sokan sokszor nagyon rosszul járunk. Eltáncoljuk az egyetlent, amink van. Az életünket (1995 Magyar Hírlap CD09).

3. ts ’〈vmely időszakot (más tevékenység helyett)〉 táncolással eltölt vki’ ❖ az igéző Silphide-t Amerikában, hol a’ párisi szerződés idejét eltánczolá, diadalmenete közepette az ujvilág népei [ajándékokkal] elhalmozák (1842 Pesti Hírlap CD61) | Spanyolország apraja nagyja elkezdte lábait emelgetni s eltáncolta a mise és vecsernye idejét (1873 Barátfülek naptára C0787, 56).

3a. tn ’〈vmennyi időn keresztül v. vmeddig〉 folyamatosan táncol vki’ ❖ egy végtiben [...] négy órákig el-tántzolnak (1793 Mátyus István C3072, 107) | [Kárpáthy János] egész háremet tart parasztleányokból, s magához hasonló betyárok társaságában reggelig eltáncol velök (1853 Jókai Mór CD18) | [száz aranyért] szivesen eltánczolnánk akár kivilágos-kivirradtig (1858 Vasárnapi Újság CD56) | [Forgách Zsuzsanna] magával vitte leányait, kerítettek valami hegedüst, néha sípost is s éjfélig is eltánczoltak (1885 Deák Farkas CD55).

4. tn (átv is) ’táncolva, tánclépésekkel elhalad vhol, ill. így eltávozik (vhonnan, vhova) vki’ ❖ eltáncoltak előtte a harlekin házak, szeszélyes betűrejtvényeikkel (1875 Jókai Mór CD18) | Én eltáncolok odáig [ti. Párizsig]. Nézzétek meg ezeket a lábakat! (1931 Kassák Lajos 9314010, 21) | Zolika egyszerre megjelent az ajtóban. Télikabátban. Ahogy eltáncoltam mellette, azt mondta: – Lent állnak a kapunál (1969 Mándy Iván 9420033, 490) | a földre helyezett gyertyákat szinte kígyózva körüljárják, ügyesen eltáncolnak közöttük, mellettük (1990 Magyar néprajz CD47).

5. ts ’〈érzést, ill. vmely eseményt〉 tánccal, táncmozdulatokkal kifejez, ill. eljátszik’ ❖ a’ duda mellett, tizenkét magyar Juhász-legény tánczolta el az innepnek örömét (1817 Kazinczy Ferenc levelezése C2568, 602) | Az ősi ember ünnepe játék: álarcot ölt magára és megjátssza, hogy egy isten szállt belé, eltáncolja az ősök és a totem-állatok cselekedeteit (1939 Szerb Antal 9668015, 99) | Őrmester végigsétál a glédába állított újoncok előtt, elveszi a szemüveges fegyverét, és kecsesen, elegánsan eltáncolja a szuronyroham egész technikáját (1969 e. Lengyel József 9395018, 197) | a művészek saját élettapasztalataikat, meghatározó élményeiket jelenítik meg, táncolják el a színpadon (1996 Magyar Hírlap CD09).

6. tn (átv is) ’〈küzdősportban: annak kif-ére, hogy az ellenféltől rugalmas lépésekkel eltávolodva ütés, támadás elől kitér vki〉’ ❖ Az első 4 menetben Clay a jobb. A nehézkesen cammogó Liston elől könnyedén eltáncol (1989 Tények könyve CD37) | Takács szemöldöke is felrepedt az ellenfél meglehetősen goromba fejelése nyomán, [...] Szoldadze is hasonló módon veszélyeztette Gelénesit, a csepelinek azonban sikerült eltáncolnia (1994 Magyar Hírlap CD09) | Nem akarok eltáncolni azon kérdése elől sem, amelyik a fiatalok pályára állításának konkrét kérdéseit illeti (1996 Országgyűlési Napló CD62).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

eltáncol ige 1a
1. tárgyas
〈vmely táncot〉 eljár, ill. 〈balettot, szerepet stb.〉 végigtáncol
[a táncot] külömb, ’s meg külömb úgrások között [...] el tántzólta
(1784 Magyar Hírmondó)
úgy kell intéznünk a’ dolgot, hogy a’ hármas menyekzőt együtt tánczolhassuk el
(1834 Vörösmarty Mihály)
mikor [Nizsinszkij] első nagyobb szerepét eltáncolta – Saljapin, aki akkor a Cári Opera tagja volt, odalépett hozzá, mindkét orcáján megcsókolta
(1936 Kassák Lajos)
[Esterházy Pálnak] a Lord M(ayor) lányával 3000 ember előtt egy menüettet kell eltáncolnia
(1978 Jékely Zoltán ford.Széchenyi)
2. tárgyas (átv is)
addig táncol, amíg emiatt tönkremegy, megszűnik, elfogy vmi
el-tántzolta mindenit
(1794 Gyarmathi Sámuel)
tánczold el búdat!
(1826 Aurora)
táncz, mellynek végeredménye: egy rakás eltánczolt czipő, pár eltánczolt sziv
(1848 Életképek)
eltánczolta a pénzét
(1905 Magyar Nyelv)
Hát csak táncolja el azt a kis meglevő eszét János vajda
(1929 Krúdy Gyula)
sokan sokszor nagyon rosszul járunk. Eltáncoljuk az egyetlent, amink van. Az életünket
(1995 Magyar Hírlap)
3. tárgyas
〈vmely időszakot (más tevékenység helyett) táncolással eltölt vki
az igéző Silphide-t Amerikában, hol a’ párisi szerződés idejét eltánczolá, diadalmenete közepette az ujvilág népei [ajándékokkal] elhalmozák
(1842 Pesti Hírlap)
Spanyolország apraja nagyja elkezdte lábait emelgetni s eltáncolta a mise és vecsernye idejét
(1873 Barátfülek naptára)
3a. tárgyatlan
〈vmennyi időn keresztül v. vmeddig〉 folyamatosan táncol vki
egy végtiben [...] négy órákig el-tántzolnak
(1793 Mátyus István)
[Kárpáthy János] egész háremet tart parasztleányokból, s magához hasonló betyárok társaságában reggelig eltáncol velök
(1853 Jókai Mór)
[száz aranyért] szivesen eltánczolnánk akár kivilágos-kivirradtig
(1858 Vasárnapi Újság)
[Forgách Zsuzsanna] magával vitte leányait, kerítettek valami hegedüst, néha sípost is s éjfélig is eltánczoltak
(1885 Deák Farkas)
4. tárgyatlan (átv is)
táncolva, tánclépésekkel elhalad vhol, ill. így eltávozik (vhonnan, vhova) vki
eltáncoltak előtte a harlekin házak, szeszélyes betűrejtvényeikkel
(1875 Jókai Mór)
Én eltáncolok odáig [ti. Párizsig]. Nézzétek meg ezeket a lábakat!
(1931 Kassák Lajos)
Zolika egyszerre megjelent az ajtóban. Télikabátban. Ahogy eltáncoltam mellette, azt mondta: – Lent állnak a kapunál
(1969 Mándy Iván)
a földre helyezett gyertyákat szinte kígyózva körüljárják, ügyesen eltáncolnak közöttük, mellettük
(1990 Magyar néprajz)
5. tárgyas
〈érzést, ill. vmely eseményt〉 tánccal, táncmozdulatokkal kifejez, ill. eljátszik
a’ duda mellett, tizenkét magyar Juhász-legény tánczolta el az innepnek örömét
(1817 Kazinczy Ferenc levelezése)
Az ősi ember ünnepe játék: álarcot ölt magára és megjátssza, hogy egy isten szállt belé, eltáncolja az ősök és a totem-állatok cselekedeteit
(1939 Szerb Antal)
Őrmester végigsétál a glédába állított újoncok előtt, elveszi a szemüveges fegyverét, és kecsesen, elegánsan eltáncolja a szuronyroham egész technikáját
(1969 e. Lengyel József)
a művészek saját élettapasztalataikat, meghatározó élményeiket jelenítik meg, táncolják el a színpadon
(1996 Magyar Hírlap)
6. tárgyatlan (átv is)
〈küzdősportban: annak kif-ére, hogy az ellenféltől rugalmas lépésekkel eltávolodva ütés, támadás elől kitér vki〉
Az első 4 menetben Clay a jobb. A nehézkesen cammogó Liston elől könnyedén eltáncol
(1989 Tények könyve)
Takács szemöldöke is felrepedt az ellenfél meglehetősen goromba fejelése nyomán, [...] Szoldadze is hasonló módon veszélyeztette Gelénesit, a csepelinek azonban sikerült eltáncolnia
(1994 Magyar Hírlap)
Nem akarok eltáncolni azon kérdése elől sem, amelyik a fiatalok pályára állításának konkrét kérdéseit illeti
(1996 Országgyűlési Napló)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások