eltartás fn 4A

1. ’az eltart igével kifejezett cselekvés v. folyamat’ ❖ Ha Frantzia Orſzágba jutunk, leg-alább gondod léſzen el-tartáſomra (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 262).

2. ’〈szerződéses viszonyban, rendsz. ellenszolgáltatásként:〉 létfenntartáshoz szükséges javak nyújtása vki számára természetbeni v. pénzbeli juttatás formájában’ ❖ [a céhek] a legénységnek igen csekély zsold mellett csak a szükséges eltartást adták (1877 Rómer Flóris CD57) | a birtokot kiadták bérbe, ahogy itt szokás, a saját gyerekeiknek s ők, mint öregek eltartást kapnak (1932 Móricz Zsigmond 9462011, 242) | A pesztra járandósága nagyon csekély volt, tulajdonképpen az eltartásért s egy-két ajándékért, ruhadarabért szolgált (1981 NéprajziLex. CD47) | [a familiáris] a római jogban a házi tennivalókat végző egyén jelölésére szolgáló műszó. A mo.-i latinságban a 13. századtól kezdve általában azok megjelölése, akik önkéntesen más személy házához szegődtek el tartós szolgálatra (eltartás és kikötött díjazás fejében) (1994 Köblös József CD17).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

eltartás főnév 4A
1.
az eltart igével kifejezett cselekvés v. folyamat
Ha Frantzia Orſzágba jutunk, leg-alább gondod léſzen el-tartáſomra
(1772 Mészáros Ignác ford.)
2.
〈szerződéses viszonyban, rendsz. ellenszolgáltatásként:〉 létfenntartáshoz szükséges javak nyújtása vki számára természetbeni v. pénzbeli juttatás formájában
[a céhek] a legénységnek igen csekély zsold mellett csak a szükséges eltartást adták
(1877 Rómer Flóris)
a birtokot kiadták bérbe, ahogy itt szokás, a saját gyerekeiknek s ők, mint öregek eltartást kapnak
(1932 Móricz Zsigmond)
A pesztra járandósága nagyon csekély volt, tulajdonképpen az eltartásért s egy-két ajándékért, ruhadarabért szolgált
(1981 NéprajziLex.)
[a familiáris] a római jogban a házi tennivalókat végző egyén jelölésére szolgáló műszó. A mo.-imagyarországi latinságban a 13. századtól kezdve általában azok megjelölése, akik önkéntesen más személy házához szegődtek el tartós szolgálatra (eltartás és kikötött díjazás fejében)
(1994 Köblös József)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

Beállítások