eltörleszt ts ige 5b2 (rég)

1. ’〈vmely érvényben levő dolgot, pl. szokást, törvényt, intézményt〉 eltöröl, megszüntet’ ❖ Aboleál: eltörleszt, eltöröl (1835 Kunoss Endre C2852, 1) | Limbourg tartományban 1824 évben eltörleszték a’ titkos lelenczfölvételi intézeteket (1841 Pesti Hírlap CD61) | szükség vala valahára eltörleszteni ez igazságtalan törvényt (1844 Pesti Hírlap CD61) | Semmi által nem törlesztetik el könnyebben a nemzetségi sajátság [...], mint idegenekkeli házasság által (1846 Bajza József 8021025, 245) | Angol élet még mindig el nem törlesztheté a’ régi szokásokat (1866 Szathmáry Károly C3858, 121).

1a. ’〈kül. Isten v. uralkodó vmely személyt, ill. emberek v. más élőlények csoportját〉(az utolsó szálig) elpusztít(ja), megsemmisít(i)’ ❖ A’ fejedelem egy nemest sem törleszthet el, javait rövid uton tőle el nem veheti, szét nem oszthatja, másnak nem adhatja (1844 Pesti Hírlap CD61) | gyönge nemzetek lefegyverkeznek, eltörlesztetnek (1846 Hetilap CD61) | [az istenség] számtalan állat- és növényfajt eltörlesztett a világ szinéről (1860 Vasárnapi Újság CD56) | Csak még e csekély ebcsoportot törleszd el általam, ó Uram (1866 Szathmáry Károly C3858, 107).

2. ’〈előlegezett költséget v. kárt, veszteséget〉 teljes v. vmilyen mértékben megtérít, visszafizet’ ❖ [az örökváltságról szóló cikk szerzője] a’ kilenczedet és tizedet a’ föld természetbeni ugyancsak 9-ed és 10-ed részének – az ugart ide nem számitva – kiszakitása által kivánná eltörleszteni (1841 Pesti Hírlap CD61) | [a nemesfém fizetési eszköz helyettesítésére kibocsátott bankjegyeknek, az ún. előlegezett pénzjegyeknek] teljes névszerinti értékükben beváltásukért az álladalom minden jövedelmeivel kezeskedik, és [...] azokat évenkénti részletekben el fogja törleszteni (1848 Kossuth Hírlapja CD61) | [a] kibocsátandó magyar kamatlan pénzjegyek 1852-dik esztendőtől kezdve, minden évben legalább 3 millió pfrt erejéig el fognak törlesztetni (1848 Kossuth Lajos CD32).

Vö. CzF.; TESz. törleszt

eltörleszt tárgyas ige 5b2 (rég)
1.
〈vmely érvényben levő dolgot, pl. szokást, törvényt, intézményt〉 eltöröl, megszüntet
Aboleál: eltörleszt, eltöröl
(1835 Kunoss Endre)
Limbourg tartományban 1824 évben eltörleszték a’ titkos lelenczfölvételi intézeteket
(1841 Pesti Hírlap)
szükség vala valahára eltörleszteni ez igazságtalan törvényt
(1844 Pesti Hírlap)
Semmi által nem törlesztetik el könnyebben a nemzetségi sajátság [...], mint idegenekkeli házasság által
(1846 Bajza József)
Angol élet még mindig el nem törlesztheté a’ régi szokásokat
(1866 Szathmáry Károly)
1a.
〈kül. Isten v. uralkodó vmely személyt, ill. emberek v. más élőlények csoportját〉 (az utolsó szálig) elpusztít(ja), megsemmisít(i)
A’ fejedelem egy nemest sem törleszthet el, javait rövid uton tőle el nem veheti, szét nem oszthatja, másnak nem adhatja
(1844 Pesti Hírlap)
gyönge nemzetek lefegyverkeznek, eltörlesztetnek
(1846 Hetilap)
[az istenség] számtalan állat- és növényfajt eltörlesztett a világ szinéről
(1860 Vasárnapi Újság)
Csak még e csekély ebcsoportot törleszd el általam, ó Uram
(1866 Szathmáry Károly)
2.
〈előlegezett költséget v. kárt, veszteséget〉 teljes v. vmilyen mértékben megtérít, visszafizet
[az örökváltságról szóló cikk szerzője] a’ kilenczedet és tizedet a’ föld természetbeni ugyancsak 9-ed és 10-ed részének – az ugart ide nem számitva – kiszakitása által kivánná eltörleszteni
(1841 Pesti Hírlap)
[a nemesfém fizetési eszköz helyettesítésére kibocsátott bankjegyeknek, az ún. előlegezett pénzjegyeknek] teljes névszerinti értékükben beváltásukért az álladalom minden jövedelmeivel kezeskedik, és [...] azokat évenkénti részletekben el fogja törleszteni
(1848 Kossuth Hírlapja)
[a] kibocsátandó magyar kamatlan pénzjegyek 1852-dik esztendőtől kezdve, minden évben legalább 3 millió pfrtpengő forint erejéig el fognak törlesztetni
(1848 Kossuth Lajos)
Vö. CzF.; TESz. törleszt

Beállítások