eltöröl ts ige 6c7

1. ’〈elmosogatott edényt, evőeszközt〉 szárazra töröl’ ❖ a cigányok eltörülik a tányért (1912 Borsszem Jankó márc. 3. C5031, 10) | [Brucknerné] a kiürített tálat Ilus kezébe nyomta. – Ugorj, mosd el, töröld el, de tisztára, hogy ne érezzen rajta a savanyúság! (1932 Hamvas H. Sándor CD10) | Apu anyunak mosogatni segít, eltörli az edényeket (1973 Népszava nov. 25. C7438, 11).

1a. (ritk) ’〈szájat, homlokot stb. nedvességtől, szennyeződéstől〉 törlő mozdulattal megtisztít vki’ ❖ [A gyerek] a kabátja ujjával eltörülve a szájaszélét, megszólalt (1929 Bibó Lajos CD10) | Pókay lenyelte a falatot, amit rágott, eltörölte a bajuszát, aztán odafordult: – Aggyon. Na, möggyüttél? (1930 Bibó Lajos CD10) | [István] eltörölte kiskendőjével a homlokát (1938 Pesti Hírlap jan. 27. C5686, 2) | [Nagyapa] letette a kanalat. Kézfejével eltörölte a száját (1968 Népszava nov. 10. C4832, 8).

2. ’Törlő mozdulatokkal, dörzsöléssel vki, ill. hatása révén vmi felismerhetetlenné tesz v. eltüntet vmit.’

2a. (rég v. nyj) ’〈írást, festéket stb. vmi(vel vki)〉 szétken, elmázol stb., ill. így felismerhetetlenné tesz v. eltüntet’ ❖ régi el-törlött vagy el-kopott íráſt ismét olvashatóvá [tenni] (1782 Magyar Hírmondó C0270, 664) | [Laura] Koporsójában egy dalt leltenek, Könyektől eltörölt szerelmi dalt (1848 Életképek C0106, 170) | egy közbejött hófuvatag végkép eltörülte a nyomokat előttük [ti. az üldözők előtt] (1854 Vasárnapi Újság CD56) | vászonra mázolt festett képet nedves spongyával tüstént eltörölhetni (1857 Széchenyi István CD1501) | [Miki] föllesett az egyik lánykára, látja-e az, hogy ő miket rajzol, de hogy az egészen beleveszetten szitálta a buta homokot, kinyújtott lábával eltörülte a rajzokat (1928 Kassák Lajos CD10) | eltörül ētürül [...] ’maszatossá tesz’ (pl. tintával frissen írt írást (1957 Szegedi szótár C6400, 365).

2b. (ritk) ’〈nedvességet, kül. könny(csepp)et〉(vmivel) dörzsölve letöröl vki’ ❖ a’ ſár vizet [...] gyenge ſzáraz ruhátskával el-törljk (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 290) | izzó gyöngyit alig hogy el-Törléd derültebb homlokodnak, Karjaid új viadalra edzvék (1837 Czuczor Gergely 8078006, 50) | [Gyurka] alig bírta kezefejével eltörölni előbuggyanó könnyeit (1935 Népszava febr. 1. C7503, 11) | a tanítvány eltöröl egy-egy könnyet szemében (1977 Hiller István² CD52).

2c. (rég, irod) ’〈annak kif-ére, hogy vmi okozza, ill. vki eléri, hogy vki a sírást abbahagyja〉’ ❖ Szememrl e’ hely, kedves hívem, Minden könycseppet eltörl (1815 Kis János¹ 8240011, 14) | Megszánta ő keserves könnyemet, és eltörölte a’ részvevés’ szavával (1824 Vörösmarty Mihály 8524394, 285).

3. ’hatásával v. erőszakkal elpusztít, megsemmisít(, és így eltüntet vhonnan) vkit, vmit vki, vmi’ ❖ [Buda] koporsóban temeteſsék egyedl, mellyet vagy az ellenségnek fegyvere el-nem törölhetett, vagy a’ víz el-nem moshatott (1773 Horányi Elek ford.–Nádasdy 7141002, 17) | melly ſok Királyi Birodalmak (Ariſtokratiák) trltettenek már el a’ Kz-Nép által (1780 Szilágyi Márton¹ ford.–Xenophón 7331001, 2) | A bűnök tanyáját és a vétkezőt eltörölte a láng; nem maradt egyéb utánok, mint egy fekete folt (1853 Jókai Mór CD18) | egy új háború, melynek Európa közepén a magyar föld mindenképpen színtere lenne, végképpen eltörölné a térképről városainkat, falvainkat, népünket és hazánkat (1945 Bölöni György 9069003, 87) | már eddig is több olyan fajt töröltünk el végérvényesen a Föld színéről, amelyek súlyos emberi betegségeket gyógyító anyagokat rejtettek szervezetükben (1999 Természet Világa CD50).

3a. ’elfeledtetve v. közömbösítve eltüntet, megszüntet vmit vki, vmi’ ❖ el-nem trlitek ſoha ditſségem (1772 Bessenyei György¹ C1076, 108) | a’ mely külömbség ma a’ két Orſzágokban ’s azoknak némely réſzeiben vagyon, az-is laſſan laſſan el-törölteſſék (1791 Aranka György 7010004, 7) | Nyakukba akasztott lőszertáska s egy rosz fegyver némi harczias szint kölcsönöznének ugyan a hadseregnek, de ezt tunya, hanyag, minden inkább mintsem katonás maguktartása egészen eltörli (1861 Rosty Pál 8397005, 50) | [Jézus Krisztus] arra volt elrendelve, hogy áldozatával Isten haragját kiengesztelje és engedelmességével eltörölje vétkeinket (1909 Czeglédy Sándor ford.–Calvin CD1211) | a francia szellem sok sajátságát [...] eltörölte az idő (1938 Cs. Szabó László CD10) | sokan gondolhatják, hogy nevekkel és intézményekkel együtt a múlt minden nyomát el lehet törölni (1994 Századok CD58).

4. (Jog is) ’〈törvényt, (jog)szokást stb. törvény, rendelkezés, ill. azzal vki, vmi〉 megszüntet, érvénytelenné tesz v. felszámol’ ❖ Most azt beszélik, hogy a böjtöt is minden órán eltörlik. Eléggé is szégyenlik a pápista atyafiak mindezeket, sőt a pápát Antichristusnak is elmondják (1773 Rettegi György 7282002, 314) | én az ősiséget, melyet az 1848. évi XV. törvény elvben eltörlött, visszaállítani egyáltalán nem akarom (1861 Deák Ferenc CD51) | Potemkin törülte el a copfot a hadseregben (1897 PallasLex. CD02) | Magyarországon föltámasztanak egy rég eltörölt rendet, a pálosok rendjét (1901 Ady Endre CD0801) | [II. József] 1790 január 28-i rendeletével minden korábbi rendeletét eltörölte, [...] egyedül három rendeletét tartotta fenn (1931 Szekfű Gyula CD42) | Az 1917-es februári forradalom egyetlen tollvonással eltörölte a kényszermunka intézményét (1999 Czéh Zoltán CD17).

4a. ’〈büntetést, adósság, tartozás miatti (további) fizetési kötelezettséget stb.〉 elenged, megszüntet vki, vmi’ ❖ adóſſágink, mind el-trltetnek (1772 Bessenyei György¹ C1075, 48) | a robot, dézma, s ezzel együtt járó tartozások már eltöröltettek (1849 Kossuth Lajos CD32) | [Az asszony] úgy gondolta, hogy az általános zavart majd amnesztia követi, s így eltörlik az ő büntetését is (1968 Magyar Nemzet febr. 16. C4805, 5) | a Fővárosi Bíróság módosította a törvénysértést kimondó döntőbizottsági határozatot, és a kiszabott 20 millió forintos bírságot is eltörölte (1998 Magyar Hírlap CD09).

Sz: eltörlődik.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. töröl; ÉKsz.; SzT. ~, eltörölhet, eltöröltetik

eltöröl tárgyas ige 6c7
1.
〈elmosogatott edényt, evőeszközt〉 szárazra töröl
a cigányok eltörülik a tányért
(1912 Borsszem Jankó márc. 3.)
[Brucknerné] a kiürített tálat Ilus kezébe nyomta. – Ugorj, mosd el, töröld el, de tisztára, hogy ne érezzen rajta a savanyúság!
(1932 Hamvas H. Sándor)
Apu anyunak mosogatni segít, eltörli az edényeket
(1973 Népszava nov. 25.)
1a. (ritk)
〈szájat, homlokot stb. nedvességtől, szennyeződéstől〉 törlő mozdulattal megtisztít vki
[A gyerek] a kabátja ujjával eltörülve a szájaszélét, megszólalt
(1929 Bibó Lajos)
Pókay lenyelte a falatot, amit rágott, eltörölte a bajuszát, aztán odafordult: – Aggyon. Na, möggyüttél?
(1930 Bibó Lajos)
[István] eltörölte kiskendőjével a homlokát
(1938 Pesti Hírlap jan. 27.)
[Nagyapa] letette a kanalat. Kézfejével eltörölte a száját
(1968 Népszava nov. 10.)
2.
Törlő mozdulatokkal, dörzsöléssel vki, ill. hatása révén vmi felismerhetetlenné tesz v. eltüntet vmit.
2a. (rég v. nyj)
〈írást, festéket stb. vmi(vel vki) szétken, elmázol stb., ill. így felismerhetetlenné tesz v. eltüntet
régi el-törlött vagy el-kopott íráſt ismét olvashatóvá [tenni]
(1782 Magyar Hírmondó)
[Laura] Koporsójában egy dalt leltenek, Könyektől eltörölt szerelmi dalt
(1848 Életképek)
egy közbejött hófuvatag végkép eltörülte a nyomokat előttük [ti. az üldözők előtt]
(1854 Vasárnapi Újság)
vászonra mázolt festett képet nedves spongyával tüstént eltörölhetni
(1857 Széchenyi István)
[Miki] föllesett az egyik lánykára, látja-e az, hogy ő miket rajzol, de hogy az egészen beleveszetten szitálta a buta homokot, kinyújtott lábával eltörülte a rajzokat
(1928 Kassák Lajos)
eltörül ētürül [...] ’maszatossá tesz’ (pl.például tintával frissen írt írást
(1957 Szegedi szótár)
2b. (ritk)
〈nedvességet, kül. könny(csepp)et〉 (vmivel) dörzsölve letöröl vki
a’ ſár vizet [...] gyenge ſzáraz ruhátskával el-törljk
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
izzó gyöngyit alig hogy el-Törléd derültebb homlokodnak, Karjaid új viadalra edzvék
(1837 Czuczor Gergely)
[Gyurka] alig bírta kezefejével eltörölni előbuggyanó könnyeit
(1935 Népszava febr. 1.)
a tanítvány eltöröl egy-egy könnyet szemében
(1977 Hiller István²)
2c. (rég, irod)
〈annak kif-ére, hogy vmi okozza, ill. vki eléri, hogy vki a sírást abbahagyja〉
Szememrl e’ hely, kedves hívem, Minden könycseppet eltörl
(1815 Kis János¹)
Megszánta ő keserves könnyemet, és eltörölte a’ részvevés’ szavával
(1824 Vörösmarty Mihály)
3.
hatásával v. erőszakkal elpusztít, megsemmisít(, és így eltüntet vhonnan) vkit, vmit vki, vmi
[Buda] koporsóban temeteſsék egyedl, mellyet vagy az ellenségnek fegyvere el-nem törölhetett, vagy a’ víz el-nem moshatott
(1773 Horányi Elek ford.Nádasdy)
melly ſok Királyi Birodalmak (Ariſtokratiák) trltettenek már el a’ Kz-Nép által
(1780 Szilágyi Márton¹ ford.Xenophón)
A bűnök tanyáját és a vétkezőt eltörölte a láng; nem maradt egyéb utánok, mint egy fekete folt
(1853 Jókai Mór)
egy új háború, melynek Európa közepén a magyar föld mindenképpen színtere lenne, végképpen eltörölné a térképről városainkat, falvainkat, népünket és hazánkat
(1945 Bölöni György)
már eddig is több olyan fajt töröltünk el végérvényesen a Föld színéről, amelyek súlyos emberi betegségeket gyógyító anyagokat rejtettek szervezetükben
(1999 Természet Világa)
3a.
elfeledtetve v. közömbösítve eltüntet, megszüntet vmit vki, vmi
el-nem trlitek ſoha ditſségem
(1772 Bessenyei György¹)
a’ mely külömbség ma a’ két Orſzágokban ’s azoknak némely réſzeiben vagyon, az-is laſſan laſſan el-törölteſſék
(1791 Aranka György)
Nyakukba akasztott lőszertáska s egy rosz fegyver némi harczias szint kölcsönöznének ugyan a hadseregnek, de ezt tunya, hanyag, minden inkább mintsem katonás maguktartása egészen eltörli
(1861 Rosty Pál)
[Jézus Krisztus] arra volt elrendelve, hogy áldozatával Isten haragját kiengesztelje és engedelmességével eltörölje vétkeinket
(1909 Czeglédy Sándor ford.Calvin)
a francia szellem sok sajátságát [...] eltörölte az idő
(1938 Cs. Szabó László)
sokan gondolhatják, hogy nevekkel és intézményekkel együtt a múlt minden nyomát el lehet törölni
(1994 Századok)
4. (Jog is)
〈törvényt, (jog)szokást stb. törvény, rendelkezés, ill. azzal vki, vmi〉 megszüntet, érvénytelenné tesz v. felszámol
Most azt beszélik, hogy a böjtöt is minden órán eltörlik. Eléggé is szégyenlik a pápista atyafiak mindezeket, sőt a pápát Antichristusnak is elmondják
(1773 Rettegi György)
én az ősiséget, melyet az 1848. évi XV. törvény elvben eltörlött, visszaállítani egyáltalán nem akarom
(1861 Deák Ferenc)
Potemkin törülte el a copfot a hadseregben
(1897 PallasLex.)
Magyarországon föltámasztanak egy rég eltörölt rendet, a pálosok rendjét
(1901 Ady Endre)
[II. József] 1790 január 28-i rendeletével minden korábbi rendeletét eltörölte, [...] egyedül három rendeletét tartotta fenn
(1931 Szekfű Gyula)
Az 1917-es februári forradalom egyetlen tollvonással eltörölte a kényszermunka intézményét
(1999 Czéh Zoltán)
4a.
〈büntetést, adósság, tartozás miatti (további) fizetési kötelezettséget stb.〉 elenged, megszüntet vki, vmi
adóſſágink, mind el-trltetnek
(1772 Bessenyei György¹)
a robot, dézma, s ezzel együtt járó tartozások már eltöröltettek
(1849 Kossuth Lajos)
[Az asszony] úgy gondolta, hogy az általános zavart majd amnesztia követi, s így eltörlik az ő büntetését is
(1968 Magyar Nemzet febr. 16.)
a Fővárosi Bíróság módosította a törvénysértést kimondó döntőbizottsági határozatot, és a kiszabott 20 millió forintos bírságot is eltörölte
(1998 Magyar Hírlap)
Sz: eltörlődik
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. töröl; ÉKsz.; SzT. ~, eltörölhet, eltöröltetik

Beállítások