elutasító mn-i ign és mn 

I. mn-i ign → elutasít.

II. mn 11A4

1. ’más(ok) közeledését elhárító, barátságtalan 〈ember〉, ill. ilyen emberre jellemző 〈viselkedés, tulajdonság〉’ ❖ Dēclīnātōrĭus [...] elutasító, magától eligazító, elhárító; ablehnend (1818 Lexicon trilingve C3043, 755. hasáb) | Egész megjelenése, tekintete, magatartása valami elutasító, hozzájárulhatatlan gőgöt tanúsított (1872 Jókai Mór CD18) | Határozottan jobban esett volna, ha elutasítóbb, zárkózottabb velem szemben (1931 Kassák Lajos CD10) | amikor a helybéliek segítségét kérik, azok elutasítóan, sőt ellenségesen viszonyulnak hozzájuk (1996 Új Könyvek CD29) | az anya rideg, elutasító viselkedése (1997 Magyar Hírlap CD09).

1a. ’olyan 〈vélemény, kritika stb.〉, amely azt fejezi ki, hogy nem tart megfelelőnek, elfogadhatónak vmit, ill. az ezt megfogalmazó, kinyilvánító 〈személy, testület〉’ ❖ A pénzügyminisztérium elutasító álláspontra helyezkedett (1848 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | [Szókratész filozófiája] a régi bölcselkedők elméleteivel szemben egyelőre elutasító kritika volt, a szofisták pompázó szónoki műveltsége számára pedig megszégyenítés (1935 Hóman Bálint munkái CD42) | a tájszólásokkal szemben az alacsonyabban iskolázottak tűnnek elutasítóbbnak (1987 Terestyéni Tamás 1155001, 58) | Mihail Gorbacsov első ízben beszél nem elutasítóan a többpártrendszerről (1989 Tények könyve CD37).

2. ’olyan 〈(hivatalos) döntés, határozat〉, amellyel vmely kérést v. tervet nem fogadnak el, visszautasítanak’ ❖ A’ [svéd] kormány mindenfelé fordul az igazságminister helyének betöltése végett, és mindenütt elutasító választ nyer (1841 Pesti Hírlap CD61) | Elutasítás, midőn a biróság v. vmely hatóság a felperes v. panaszos, v. kérvényező keresetének, panaszának v. kérvényének helyt nem ád, elutasító határozatot hoz (1894 PallasLex. CD02) | a főrendiház több felszólalás után, a magas költségekre való tekintettel elutasító határozatot hozott (1960 Kubinszky Mihály–Perkovátz Bódog CD52) | Amikor a tévéből arról értesültem, hogy [...] egyheti haladékra van szüksége a kiváló bírákból álló tanácsnak, már biztosra vettem, hogy a döntés elutasító lesz (2001 Magyar Hírlap CD09).

elutasító melléknévi igenév és melléknév
I. melléknévi igenévelutasít
II. melléknév 11A4
1.
más(ok) közeledését elhárító, barátságtalan 〈ember〉, ill. ilyen emberre jellemző 〈viselkedés, tulajdonság〉
Dēclīnātōrĭus [...] elutasító, magától eligazító, elhárító; ablehnend
(1818 Lexicon trilingve)
Egész megjelenése, tekintete, magatartása valami elutasító, hozzájárulhatatlan gőgöt tanúsított
(1872 Jókai Mór)
Határozottan jobban esett volna, ha elutasítóbb, zárkózottabb velem szemben
(1931 Kassák Lajos)
amikor a helybéliek segítségét kérik, azok elutasítóan, sőt ellenségesen viszonyulnak hozzájuk
(1996 Új Könyvek)
az anya rideg, elutasító viselkedése
(1997 Magyar Hírlap)
1a.
olyan 〈vélemény, kritika stb.〉, amely azt fejezi ki, hogy nem tart megfelelőnek, elfogadhatónak vmit, ill. az ezt megfogalmazó, kinyilvánító 〈személy, testület〉
A pénzügyminisztérium elutasító álláspontra helyezkedett
(1848 Kossuth Lajos összes munkái)
[Szókratész filozófiája] a régi bölcselkedők elméleteivel szemben egyelőre elutasító kritika volt, a szofisták pompázó szónoki műveltsége számára pedig megszégyenítés
(1935 Hóman Bálint munkái)
a tájszólásokkal szemben az alacsonyabban iskolázottak tűnnek elutasítóbbnak
(1987 Terestyéni Tamás)
Mihail Gorbacsov első ízben beszél nem elutasítóan a többpártrendszerről
(1989 Tények könyve)
2.
olyan (hivatalos) döntés, határozat〉, amellyel vmely kérést v. tervet nem fogadnak el, visszautasítanak
A’ [svéd] kormány mindenfelé fordul az igazságminister helyének betöltése végett, és mindenütt elutasító választ nyer
(1841 Pesti Hírlap)
Elutasítás, midőn a biróság v.vagy vmely hatóság a felperes v.vagy panaszos, v.vagy kérvényező keresetének, panaszának v.vagy kérvényének helyt nem ád, elutasító határozatot hoz
(1894 PallasLex.)
a főrendiház több felszólalás után, a magas költségekre való tekintettel elutasító határozatot hozott
(1960 Kubinszky Mihály–Perkovátz Bódog)
Amikor a tévéből arról értesültem, hogy [...] egyheti haladékra van szüksége a kiváló bírákból álló tanácsnak, már biztosra vettem, hogy a döntés elutasító lesz
(2001 Magyar Hírlap)

Beállítások