elváltozás fn 4A

1. ’az elváltozik igével kifejezett történés’ ❖ az a’ Föld, a’ melly [...] a’ Föld szinének, valami történet szerént való El-változása [...] által más több Földekkel meg-elegyedett (1773 Szilágyi Sámuel² ford.–Wiegand C4022, 5).

1a. (rég, Vall) ’〈a katolikus hitvallás szerint a misében:〉 a kenyér és bor Krisztus testévé és vérévé való átlényegülése’ ❖ Nem emléttem [...] az Iſteni örök Böltseſségnek [...] bé-mutatott áldozatit, [...] noha Szent Agoſton Doktor [...] azokon az Ur Jeſusnak új Teſtamentomi Oltárát, és a’ kenyérnek, ’s bornak el-változásából lett Áldozatját érti (1777 Molnár János C3195, 389) | [az úrnapja] a tridenti zsinat óta Festum Corporis Christi (Krisztus testének ünnepe), azaz: a megáldatott ostyának és az elváltozásnak, mint a római katholikus egyház megkülönböztető jellegének tiszteletére rendelt külön ünnep (1856 Vasárnapi Újság CD56).

2. (kissé rég) ’vkinek, vminek a természetes eredetihez, szokásoshoz képest megváltozott állapota’ ❖ kezdtem viſſza jönni ájúlt forma el-változásomból (1792 Pálóczi Horváth Ádám C2111, 480) | Az a tüzes, lángoló, szikrázó ember, kinek őtet [ti. Puky Lászlót] te is mindig ismerted [...]; elsülyedve, némán ül körünkben [...]. Borzadozok elváltozásán (1816–1824 Kazinczy Ferenc 8228111, 127) | A kántorné az első pillanatban halálosan megijedt édes kis lánya elváltozásán (1894 Rodiczky Jenő C3633, 18) | Rettenthetetlen katonák a gyávaság óriását birkozzák le magukba; jaj volna nekik, ha csak az árnyékát is fölfedeznék [...] arcuk sápadt elváltozásában (1914 Oláh Gábor 9487063, 152).

3. ’vminek vmilyen változás következtében kialakult, az eredetitől eltérő megjelenési formája, változata’ ❖ [Plinius] a’ zabot [...] a’ jobb-féle gabonáknak, nevezeteſen a’ ro’snak, alakornak, és árpának idétlen ſzüleményinek, vagy el-változásának tartja (1787 Mátyus István C3068, 140) | [a rémek] legkülönbözőbb elváltozásokban s álarcok alatt egyesültek itt (1843 Nagy Ignác ford.–Paalzow C3275, 111) | mind az őszibarack, mind a mandola csupán művelésbeli elváltozások (1896 PallasLex. CD02) | [Samuel Micu-Klein] a román nyelvet a klasszikus római beszéd elváltozásának fogja fel (1931 Pintér Jenő CD44) | Az erotika kóros elváltozásai soha nem riasztottak, minden megnyilatkozási formáját ismerem, minden válfaját elfogadom (1934 Márai Sándor 9421006, 213).

4. ’vmely változási folyamat során létrejött eltérés, különbség’ ❖ Mulatságos így saison elején [...] együtt látni egyszer mindenkit, szépen kiöltözötten a páholyokban, csöppet gúnyosan konstatálni az apró elváltozásokat, szürkeségeket évről évre (1913 Tóth Wanda CD10) | A kelta nyelvek nagy eltérését az indogermánoktól avval magyarázzák, hogy az elváltozásokat a „baszk-féle” nyelvekkel való érintkezés okozta (1972 Várkonyi Nándor 9758002, 238) | a kéziratok újabb és újabb másolása során a szövegben 1480-ra immár súlyos elváltozások keletkeztek (2000 Borsa Gedeon CD40).

4a. (Orvos is) ’〈élő szervben v. szervezetben:〉 vmely rendellenesség következtében kialakuló, az egészségestől eltérő fizikai jegy, ill. kóros állapot’ ❖ A szív és szívburok életműves elváltozása, s idült bántalmai kisdedeknél, eddigi tapasztalataim szerint, nem igen fordulnak elő (1847 Schöpf-Merei Ágoston 8305001, 14) | [a tarlósömör nevű gombás bőrbetegség] piros és pikkelyedző, leginkább a tarkó s mellkas bőrén előforduló korongalaku elváltozásból áll (1897 PallasLex. CD02) | Kifejlődhetik az üldözöttség tébolya [...] olyankor is, a mikor az agyban nincsenek gyógyíthatatlanul kórságos elváltozások (1908 Ambrus Zoltán C0600, 104) | [a] desoxycorticosteron [...] masszív adagjai [...] az ízületek környékén diffúz gyulladásos elváltozásokat hoznak létre (1959 Orvosi Hetilap 9594001, 2) | a csecsemőknél, kisgyermekeknél fellépő asztma gyakran gyulladásos elváltozásokra vezethető vissza (1992 Élet és Tudomány 2006022, 668).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

elváltozás főnév 4A
1.
az elváltozik igével kifejezett történés
az a’ Föld, a’ melly [...] a’ Föld szinének, valami történet szerént való El-változása [...] által más több Földekkel meg-elegyedett
(1773 Szilágyi Sámuel² ford.Wiegand)
1a. (rég, Vall)
〈a katolikus hitvallás szerint a misében:〉 a kenyér és bor Krisztus testévé és vérévé való átlényegülése
Nem emléttem [...] az Iſteni örök Böltseſségnek [...] bé-mutatott áldozatit, [...] noha Szent Agoſton Doktor [...] azokon az Ur Jeſusnak új Teſtamentomi Oltárát, és a’ kenyérnek, ’s bornak el-változásából lett Áldozatját érti
(1777 Molnár János)
[az úrnapja] a tridenti zsinat óta Festum Corporis Christi (Krisztus testének ünnepe), azaz: a megáldatott ostyának és az elváltozásnak, mint a római katholikus egyház megkülönböztető jellegének tiszteletére rendelt külön ünnep
(1856 Vasárnapi Újság)
2. (kissé rég)
vkinek, vminek a természetes eredetihez, szokásoshoz képest megváltozott állapota
kezdtem viſſza jönni ájúlt forma el-változásomból
(1792 Pálóczi Horváth Ádám)
Az a tüzes, lángoló, szikrázó ember, kinek őtet [ti. Puky Lászlót] te is mindig ismerted [...]; elsülyedve, némán ül körünkben [...]. Borzadozok elváltozásán
(1816–1824 Kazinczy Ferenc)
A kántorné az első pillanatban halálosan megijedt édes kis lánya elváltozásán
(1894 Rodiczky Jenő)
Rettenthetetlen katonák a gyávaság óriását birkozzák le magukba; jaj volna nekik, ha csak az árnyékát is fölfedeznék [...] arcuk sápadt elváltozásában
(1914 Oláh Gábor)
3.
vminek vmilyen változás következtében kialakult, az eredetitől eltérő megjelenési formája, változata
[Plinius] a’ zabot [...] a’ jobb-féle gabonáknak, nevezeteſen a’ ro’snak, alakornak, és árpának idétlen ſzüleményinek, vagy el-változásának tartja
(1787 Mátyus István)
[a rémek] legkülönbözőbb elváltozásokban s álarcok alatt egyesültek itt
(1843 Nagy Ignác ford.Paalzow)
mind az őszibarack, mind a mandola csupán művelésbeli elváltozások
(1896 PallasLex.)
[Samuel Micu-Klein] a román nyelvet a klasszikus római beszéd elváltozásának fogja fel
(1931 Pintér Jenő)
Az erotika kóros elváltozásai soha nem riasztottak, minden megnyilatkozási formáját ismerem, minden válfaját elfogadom
(1934 Márai Sándor)
4.
vmely változási folyamat során létrejött eltérés, különbség
Mulatságos így saison elején [...] együtt látni egyszer mindenkit, szépen kiöltözötten a páholyokban, csöppet gúnyosan konstatálni az apró elváltozásokat, szürkeségeket évről évre
(1913 Tóth Wanda)
A kelta nyelvek nagy eltérését az indogermánoktól avval magyarázzák, hogy az elváltozásokat a „baszk-féle” nyelvekkel való érintkezés okozta
(1972 Várkonyi Nándor)
a kéziratok újabb és újabb másolása során a szövegben 1480-ra immár súlyos elváltozások keletkeztek
(2000 Borsa Gedeon)
4a. (Orvos is)
〈élő szervben v. szervezetben:〉 vmely rendellenesség következtében kialakuló, az egészségestől eltérő fizikai jegy, ill. kóros állapot
A szív és szívburok életműves elváltozása, s idült bántalmai kisdedeknél, eddigi tapasztalataim szerint, nem igen fordulnak elő
(1847 Schöpf-Merei Ágoston)
[a tarlósömör nevű gombás bőrbetegség] piros és pikkelyedző, leginkább a tarkó s mellkas bőrén előforduló korongalaku elváltozásból áll
(1897 PallasLex.)
Kifejlődhetik az üldözöttség tébolya [...] olyankor is, a mikor az agyban nincsenek gyógyíthatatlanul kórságos elváltozások
(1908 Ambrus Zoltán)
[a] desoxycorticosteron [...] masszív adagjai [...] az ízületek környékén diffúz gyulladásos elváltozásokat hoznak létre
(1959 Orvosi Hetilap)
a csecsemőknél, kisgyermekeknél fellépő asztma gyakran gyulladásos elváltozásokra vezethető vissza
(1992 Élet és Tudomány)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások