elvérzik tn ige 18b

1. ’〈annak kif-ére, hogy vkinek a vére teljesen elfolyik, ill. ember v. állat nagy vérveszteség következtében életét veszti, elpusztul〉’ ❖ A’ gyerek-ágyasokat a’ szülés után azért egynehány órák alatt nem hagyni alunni, hogy ne talán el-véreznének (1793 Haffner Mihály C1996, 114) | Abdul Aziz trónvesztett sultán f. é. jun. 4. ereit ollóval felvágván elvérzett (1876 Németh Antal² 8331001, 43) | [a kardszárnyú delfin] a nagy bálnákat is megtámadja és nagy darabot hasít ki testükből, úgyhogy elvéreznek (1926 TolnaiÚjLex. C5720, 80) | Mentők és rendőri bizottság sietett ki a helyszínre és félig elvérzett férfit talált, akinek ballábát vágta le valamelyik vonat (1943 Népszava dec. 21. C7511, 5) | Ágota felállt, és felvette a kabátját, amiből tudhattam, hogy a férfi elvérzett, és meghalt (1989 Csengey Dénes 1028002, 26).

1a. (vál) ’〈rendsz. sok állatra vonatkoztatva: annak kif-ére, hogy vmely állatot elejtenek v. leölnek〉’ ❖ hetenkint 600 darab hizott marha vérzik el a pesti vágóhidakon (1847 Hetilap CD61) | [A vizsla] három nyúlat, két foglyot és egy ürgét vert fel, melyek mind szerencsésen elvérzettek (1857 e. Beöthy László¹ 8046005, 63) | kétezer fülemüle vérzett el kitűnő szakácsunk kése alatt (1921 Kosztolányi Dezső CD10).

1b. (rég, átv is) ’〈testrész〉 sebesülés következtében nagy vérveszteséget szenved el’ ❖ Anaxander megmozdul – lassankint állati melegség tér vissza el vérzett tagjaiba (1823 Pucz Antal C3541, 82) | Megbocsátnám, hogy hideg vagy, Míg szivem érted elvérez (1856 Vajda János CD01) | mocsárban, nád közt, hol megsebesűl és elvérzik az ember lába, mily kellemes lehet azokban [ti. a csizmákban] lépni (1857 Széchenyi István CD1501).

1c. (rég, ritk) ’〈vér〉 nyílt seben keresztül elszivárog’ ❖ vérezzék el inkább szíverének utolsó cseppje: ő nem csalandja meg ekkép egy apa bizalmát (1844 Ney Ferenc C0625, 225).

2. (vál) ’〈csatában, háborúban, ill. kivégzés v. merénylet által〉(hősként) meghal vki’ ❖ a’ mohácsi csatatért is mint nemzetünk elvérzett jobbjainak sirhalmát méltán dicsőithetné egy emlék (1841 Pesti Hírlap CD61) | Egy hétig volt ideje az anyjának kiválasztani, kik menjenek a háborúba elvérezni, s kik maradjanak biztonságban az ő anyai szárnya alatt (1884 Mikszáth Kálmán 8312245, 23) | Umberto király, ki […] mindig példásan viselte magas tisztjét, 1899 julius 31-én, Monzában, Bresci anarchista pisztolya által vérzett el (1905 Nagy képes világtörténet CD03) | A rémuralom bukása az ő bukását is meghozta s Fouquier-Tinville, mint áldozatai, szintén a nyaktiló alatt vérzett el (1926 TolnaiÚjLex. C5722, 105) | [temetésére] eljöttek a pesti srácok utódai, a mai dühös fiatalok, akikben Krassó [György] mindig is kedvenc irodalmi hősének, Victor Hugo Gavroche-ának, a barikádon elvérző párizsi utcakölyöknek a megtestesülését látta (1991 Országgyűlési Napló CD62).

2a. (vál) ’〈katonai alakulat, csapat〉 fegyveres harcban megsemmisül’ ❖ halálában is azon öntudat fogja vigasztalni az elvérzett hős csapatot, hogy drága hazája legszentebb ügyeért áldozatúl vivé életét (1848 Kossuth Hírlapja CD61) | [ha] Kutuzov még több erélylyel üldözi az ellenséget, kétségtelen, miszerint az egész francia hadsereg elvérzett volna (1896 PallasLex. CD02) | A szovjet csapatok először a Szemlőhegyen törték át védelmet, a január 27. és 31. között itt harcoló Egyetemi Rohamzászlóalj szinte teljesen elvérzett (2000 Ungváry Krisztián CD17).

3. (vál) ’〈vmely nagyobb emberi közösség, kül. nép〉 jelentékeny v. végzetes emberi, anyagi stb. veszteséget szenved el’ ❖ egy nemzet […] végső küszködésében elvérezett (1840 Eötvös József C0059, 110) | [Magyarország] a legpusztitóbb belháborukban elvérezve, fáradtan dőlt a segély szine alatt hozzánk szövetkező nyugot karjaiba (1848 Vörösmarty Mihály 8524431, 89) | A liberalizmusban elvérzett Európának ma ismét az evangélium akar segédkezet nyujtani magasabb értékrendjével (1938 Korunk Szava 2131001, 415) | [Oroszország] 1801-ben – kihasználva a mohamedánok elleni több száz éves harcban elvérzett nép helyzetét – megszüntette a georgiai királyságokat, és az ország élére orosz kormányzót állított (1997 Magyar Hírlap CD09).

4. ’〈versenyben, vizsgán stb.〉 vereséget szenved, elbukik vki v. vmi’ ❖ A csehek megnyerték a két első aszót [!] s már ugy látszott, hogy a magyar csapat elvérzik a sorsdöntő küzdelemben, de fordult a kocka (1924 Budapesti Hírlap júl. 16. C4712, 5) | az MSZP igen rosszul szerepelt és az egyéni választókerületekben induló jelöltjei elvéreztek (1996 Magyar Hírlap CD09) | a számítástechnika ugrásszerű fejlődésével lépést tartani nem tudó kisnyomdák közül sokan elvéreznek a korszerűsítési versenyben (1997 Figyelő CD2601) | A nyilvános pályázatokon sorra elvéreztek a veteránok ízlésvilágához közelebb álló – azonban anakronisztikus formanyelvű – realista-naturalista alkotások (1998 Boros Géza CD17).

4a. ’〈terv(ezett dolog), törekvés〉 kudarcot vall, meghiúsul’ ❖ a’ megyei szerkezet a’ rend- és szabadsághiányon elvérzenék (1843 Pesti Hírlap CD61) | sok részvénytársaság – Stock Joint Compagny – vérzett el a lehető legszigorubb rendszer daczára (1845 Széchenyi István CD1501) | elvérzenek legméltóbb álmaink (1925 Juhász Gyula¹ CD01) | A liberalizmus éppen ott vérzett el a fennálló demokratikus intézményrendszerrel együtt, ahol a gyökerek szegényesek voltak és a liberális gondolkodás felszínes maradt (1996 Ormos Mária CD17).

Vö. CzF.; ÉrtSz. elvérez, ~; ÉKsz.; SzT.

elvérzik tárgyatlan ige 18b
1.
〈annak kif-ére, hogy vkinek a vére teljesen elfolyik, ill. ember v. állat nagy vérveszteség következtében életét veszti, elpusztul〉
A’ gyerek-ágyasokat a’ szülés után azért egynehány órák alatt nem hagyni alunni, hogy ne talán el-véreznének
(1793 Haffner Mihály)
Abdul Aziz trónvesztett sultán f. é.folyó év jun.június 4. ereit ollóval felvágván elvérzett
(1876 Németh Antal²)
[a kardszárnyú delfin] a nagy bálnákat is megtámadja és nagy darabot hasít ki testükből, úgyhogy elvéreznek
(1926 TolnaiÚjLex.)
Mentők és rendőri bizottság sietett ki a helyszínre és félig elvérzett férfit talált, akinek ballábát vágta le valamelyik vonat
(1943 Népszava dec. 21.)
Ágota felállt, és felvette a kabátját, amiből tudhattam, hogy a férfi elvérzett, és meghalt
(1989 Csengey Dénes)
1a. (vál)
〈rendsz. sok állatra vonatkoztatva: annak kif-ére, hogy vmely állatot elejtenek v. leölnek〉
hetenkint 600 darab hizott marha vérzik el a pesti vágóhidakon
(1847 Hetilap)
[A vizsla] három nyúlat, két foglyot és egy ürgét vert fel, melyek mind szerencsésen elvérzettek
(1857 e. Beöthy László¹)
kétezer fülemüle vérzett el kitűnő szakácsunk kése alatt
(1921 Kosztolányi Dezső)
1b. (rég, átv is)
〈testrész〉 sebesülés következtében nagy vérveszteséget szenved el
Anaxander megmozdul – lassankint állati melegség tér vissza el vérzett tagjaiba
(1823 Pucz Antal)
Megbocsátnám, hogy hideg vagy, Míg szivem érted elvérez
(1856 Vajda János)
mocsárban, nád közt, hol megsebesűl és elvérzik az ember lába, mily kellemes lehet azokban [ti. a csizmákban] lépni
(1857 Széchenyi István)
1c. (rég, ritk)
〈vér〉 nyílt seben keresztül elszivárog
vérezzék el inkább szíverének utolsó cseppje: ő nem csalandja meg ekkép egy apa bizalmát
(1844 Ney Ferenc)
2. (vál)
〈csatában, háborúban, ill. kivégzés v. merénylet által〉 (hősként) meghal vki
a’ mohácsi csatatért is mint nemzetünk elvérzett jobbjainak sirhalmát méltán dicsőithetné egy emlék
(1841 Pesti Hírlap)
Egy hétig volt ideje az anyjának kiválasztani, kik menjenek a háborúba elvérezni, s kik maradjanak biztonságban az ő anyai szárnya alatt
(1884 Mikszáth Kálmán)
Umberto király, ki […] mindig példásan viselte magas tisztjét, 1899 julius 31-én, Monzában, Bresci anarchista pisztolya által vérzett el
(1905 Nagy képes világtörténet)
A rémuralom bukása az ő bukását is meghozta s Fouquier-Tinville, mint áldozatai, szintén a nyaktiló alatt vérzett el
(1926 TolnaiÚjLex.)
[temetésére] eljöttek a pesti srácok utódai, a mai dühös fiatalok, akikben Krassó [György] mindig is kedvenc irodalmi hősének, Victor Hugo Gavroche-ának, a barikádon elvérző párizsi utcakölyöknek a megtestesülését látta
(1991 Országgyűlési Napló)
2a. (vál)
〈katonai alakulat, csapat〉 fegyveres harcban megsemmisül
halálában is azon öntudat fogja vigasztalni az elvérzett hős csapatot, hogy drága hazája legszentebb ügyeért áldozatúl vivé életét
(1848 Kossuth Hírlapja)
[ha] Kutuzov még több erélylyel üldözi az ellenséget, kétségtelen, miszerint az egész francia hadsereg elvérzett volna
(1896 PallasLex.)
A szovjet csapatok először a Szemlőhegyen törték át védelmet, a január 27. és 31. között itt harcoló Egyetemi Rohamzászlóalj szinte teljesen elvérzett
(2000 Ungváry Krisztián)
3. (vál)
〈vmely nagyobb emberi közösség, kül. nép〉 jelentékeny v. végzetes emberi, anyagi stb. veszteséget szenved el
egy nemzet […] végső küszködésében elvérezett
(1840 Eötvös József)
[Magyarország] a legpusztitóbb belháborukban elvérezve, fáradtan dőlt a segély szine alatt hozzánk szövetkező nyugot karjaiba
(1848 Vörösmarty Mihály)
A liberalizmusban elvérzett Európának ma ismét az evangélium akar segédkezet nyujtani magasabb értékrendjével
(1938 Korunk Szava)
[Oroszország] 1801-ben – kihasználva a mohamedánok elleni több száz éves harcban elvérzett nép helyzetét – megszüntette a georgiai királyságokat, és az ország élére orosz kormányzót állított
(1997 Magyar Hírlap)
4.
〈versenyben, vizsgán stb.〉 vereséget szenved, elbukik vki v. vmi
A csehek megnyerték a két első aszót [!] s már ugy látszott, hogy a magyar csapat elvérzik a sorsdöntő küzdelemben, de fordult a kocka
(1924 Budapesti Hírlap júl. 16.)
az MSZPMagyar Szocialista Párt igen rosszul szerepelt és az egyéni választókerületekben induló jelöltjei elvéreztek
(1996 Magyar Hírlap)
a számítástechnika ugrásszerű fejlődésével lépést tartani nem tudó kisnyomdák közül sokan elvéreznek a korszerűsítési versenyben
(1997 Figyelő)
A nyilvános pályázatokon sorra elvéreztek a veteránok ízlésvilágához közelebb álló – azonban anakronisztikus formanyelvű – realista-naturalista alkotások
(1998 Boros Géza)
4a.
〈terv(ezett dolog), törekvés〉 kudarcot vall, meghiúsul
a’ megyei szerkezet a’ rend- és szabadsághiányon elvérzenék
(1843 Pesti Hírlap)
sok részvénytársaság – Stock Joint Compagny – vérzett el a lehető legszigorubb rendszer daczára
(1845 Széchenyi István)
elvérzenek legméltóbb álmaink
(1925 Juhász Gyula¹)
A liberalizmus éppen ott vérzett el a fennálló demokratikus intézményrendszerrel együtt, ahol a gyökerek szegényesek voltak és a liberális gondolkodás felszínes maradt
(1996 Ormos Mária)
Vö. CzF.; ÉrtSz. elvérez, ~; ÉKsz.; SzT.

Beállítások