elvesz ts ige 9b

1. ’kezével v. vmely eszközzel megfogva vmely helyről elmozdít, eltávolít és magához vesz, ill. máshova tesz vmit, es. vkit’ ❖ [a keveréket] olvaſzd-el valami föld edenyben az utánn vedd-el a’ tüztül, és mind addig keverd mig meg-nem hül (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 639) | Mátyás el véſzi a’ kúltsokat, Kriſtóff, és Lrintz viſzik a’ kenyeres kosárakat, a’ ſzilvát, és a’ két vizes korsót, és mind a’ hárman el-mennek (1786 Osvald Zsigmond ford.–Möller¹ 7251002, 6) | Ha segéd van kezünknél, akkor csak fölemeljük a’ kast, a’ fenékdeszkát elvetetjük ’s helyébe az üres fiókot tetetjük röpdeszkájával együtt (1835 Vajda Péter C4660, 135) | A kis Évi azonban visítani kezdett, hogy az apja térdéről elvették (1937 Móricz Zsigmond 9462030, 71) | Ne edd meg ezt az almát, ez már túl sok lesz – mondjuk, s elvesszük előle a gyümölcsöt (1997 Magyar Hírlap CD09).

1a. ’〈testrészét〉(maga felé, a testéhez közelebb húzva) eltávolítja vhonnan’ ❖ Vegye ön el arcomról a kezét; szivarszag érzik rajta (1877 Jókai Mór CD18) | Vegye el innen a kezét, uracskám, hallja. Vagy lejjebb, vagy följebb (1896 Mikszáth Kálmán CD04) | Uram! kezed ne vedd el bűnös fejemről most, halálos órán (1923 Komjáthy Aladár CD10) | [az ember] a fejét elvette a lány melléről. – Olyan értelmetlen vagy, mint valami liba (1928 Kassák Lajos CD10) | Nem tudom mikor vette el a vállamról a karját (1986 Nádas Péter 9466005, 533) | elvette a lábát a gázpedáltól (1999 Magyar Hírlap CD09).

1b. ’〈tekintetét〉 elfordítja vhonnan’ ❖ Alig ſzemlélé-meg Kriſtina Akmetet az útban, el-nem vehette róla a’ ſzemeit, úgy tünvén azonnal elötte, mintha azon jövevényt esmérné, egyſzer ’s mind elméjében jövén, nem Akmet Bátya volna-é? (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 19) | Ha feléje fordult, úgy tett, mintha alunnék, de mihelyt elvette róla tekintetét, felnyitá szemeit, és utánanézett (1848–1856 Jókai Mór CD18) | A szemét ott tartotta, elvenni nem tudta a Vezér alakjáról. Csak nézte a magas, száraz alakot, aki elegánsan és fiatalosan ruganyos léptekkel jött közelebb (1914 Móricz Zsigmond CD10) | A gyermekek mérgesen néznek Kali nénire, s ha elveszi a tekintetét róluk, nyelvet öltenek rá (1999 e. Kocsis Rózsi CD48).

1c. elveszi magát (rég) ’eltávozik, elmegy (vhonnan) vki’ ❖ [seregével újra megtámadta az] Agát, a’ ki 30-ad magával vólt, közzülök 9-nek végire járt, a’ többi a’ nagy ködben el-vette magát (1789 Hadi és Más Nevezetes Történetek C0170, 298) | [A franciák] meg-ijjedtek, ’s ſzéllyel-oſzlottak; a’ Vezérjeik pedig el-vették magokat ſzem ell (1793 Magyar Hírmondó C5811, 762) | méglen Rodney a’ maga állását el nem hagyná, és a’ nagy Isle név kis kiköt helyen túl, el nem venné magát (1794 Berta György ford.–Öhler C1066, 67).

1d. (rég) ’〈annak kif-ére, hogy vkinek vmely fenyegető v. vkitől függő helyzetét megszüntetik v. megváltoztatják〉’ ❖ Az ifjú Rákótzinak kellett György ötsével az atyja miatt ſzenyvedni; mert mind a’ kettt el-vették az anyai gondviselés alól (1797 Mindszenthy Sámuel ford.–Ladvocat 7228023, 31) | [Az öreg] leg-inkább abba törte fejét: ha, leánja fell, ki-nyilatkoztasson-é minden titkokat? Attól tartott f-képpen: ne-hogy (ha magzatjának lönni nem hiszik), atyasága alól el-vögyék (1798 Dugonics András 7087007, 422) | a vádlottakat, ha vétkesek, büntetés alól elvenni nem akarja (1836 Kossuth Lajos összes munkái CD32).

1e. ’〈hatalommal bíró személy terhes, rossz dolgot〉 megszüntet, ill. levesz vkiről, vmiről’ ❖ a’ ki-valamely betegſéget akar gyogyitani, ſzükſég hogy annak okait vegye el (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 146) | Most, a fiú enyim levén, szeméről E csúnya rontást én is elveszem (1864 Arany János ford.–Shakespeare CD11) | [a vörös hajú ember] könyörögni kezd a Jehovának, hogy vegye el róla ezt a megbélyegző jelt (1902 Jókai Mór CD18) | tisztelni kell a holdat is, mert tőle jó és rossz is jöhet; azért változik állandóan. Az emberekhez Ujhold alakjában kegyes; ilyenkor a betegséget elveheti, felszívhatja, meggyógyíthatja (1932 Kós Károly¹ 9358004, 51) | Hogy vödd el nyavalyáink terhét, vaknak nyisd meg szemeit – ezt mindig belemondtuk ebbe az imába (1972 Hegyet hágék C6874, 625).

2. ’〈felkínált, feléje nyújtott dolgot〉 átvesz és (bizonyos időre) magához vesz, ill. sajátjaként megtart, elfogad’ ❖ Ágis, fegyverét nyujtván. Vedd-el tehát; neſze utólſó védelmem, ’S bánj velem mint tetſzik; kezedben életem (1772 Bessenyei György¹ C1075, 108) | Az Orvos nem vett-el sem pénzt, sem ajándékot (1814 Kazinczy Ferenc C2565, 96) | Engem az inas ismét kávéval kinált, de nem mertem elvenni (1841 Kovács Pál² 8251001, 84) | A mosolygó, kövér arcú szobalány, aki a kabátjukat elvette, nem viselte a fekete-fehér uniformist, és bóbitája sem volt (1913 Lengyel Géza CD10) | [A bütykös hattyúk] szelídek, kézből elveszik a feléjük nyújtott kenyérdarabkákat (1995 Magyarország állatvilága CD14).

2a. (/ritk) ’〈annak kif-ére, hogy vmely cselekedet(ével), viselkedés(ével vki) vmely jutalmat v. büntetést elnyer〉’ ❖ Tſak Ágis tſinálta moſt kztnk a’ lármát; De él-is veheti még érte jutalmát (1772 Bessenyei György¹ C1076, 32) | Midőn Latour ármánykodásának érdemlet díját elvette, azt hittük hogy az epitheton nélküli camarilla felhágy Magyarország szabadsága eltiprani akaró boldogtalan szándékával (1848 Kossuth Hírlapja CD61) | arról álmodnak, hogy van egy világ, ahol az erény elveszi jutalmát (1933 Márai Sándor 9421011, 52) | minden törvényszegés és engedetlenség elvette méltó büntetését (1996 Katolikus Biblia ford. CD1201).

2b. ’〈annak kif-ére, hogy férfi nőt feleségül vesz〉’ ❖ légyen bár példának okáért igaz, hogy a’ Hertzeg, a’ kivel tsúfoltatom, valóban engemet el-venne, bizonyos volnék-é abban, hogy ö nagy gyalázatomra, és kiſebbségemre magátúl ismét el-nem vetne […]? (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 75) | elvetted nőül a vidék legszebb, leggazdagabb leányát, akiért annyi levente epedezett (1882 Jókai Mór CD18) | Nem vehetett el feleségül, mert nem engedte a nagyanyja (1908 Ambrus Zoltán 9006014, 36) | El kéne indulni, mëg ké’ házasodni, De még az a kérdés, kit kéne elvënni. Jaj jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, kit kéne elvënni? (1988 Magyar néprajz CD47).

3. ’〈annak kif-ére, hogy (értékes) tárgyat, es. személyt (vkitől, aki azt tartja, fogja,) megragadva magához vesz〉’ ❖ Adágiót dudolt; melly-is annyit tett, mint Sententiát mondani; mert a’ Sententiának Exekutori mindjárt ott toppantak, és a’ meg-Sententiáztatottnak vonoját azonnal el-vették (1783 Győrffy József¹ ford.–Holberg 7129002, 291) | Sokan vóltak olly embertelen Spanyolok, azt mondja Las Cáſas, a’ kik a’ tsetsem gyermekeket el vették a’ ſíró anyától, ’s az  éhez ebeiknek vetették (1790 Péczeli József 7267001, XIII) | S amely kardot ő az álnok csehtől elvett, Avval adott néki örökös kegyelmet (1846 Arany János 8014001, 148) | [a gyerek] kezecskéivel oly erősen szorította az üveget, hogy alig lehetett elvenni tőle (1938 Török Sophie CD10) | a sértettektől erőszakkal elveszik irataikat, s miután adataikat felírták, megfenyegetik őket, hogy családtagjaikon állnak bosszút (1996 Magyar Hírlap CD09).

3a. ’〈embert, állatot vmely, vele (szoros) kapcsolatban levő embertől v. állattól〉 hatalommal, erőszakkal, furfanggal stb. elszakít’ ❖ [a keresztény ember] a’ nadrág zsebébe dugjaé a’ kezét, […] midön a’ te Törökeidtől martzangaltatik, annak feleségét elveſzi, Leányát meg-ſzeplöſiti? (1789 Magyar Kurír C0315, 499) | Oh Nádor, a’ bús özvegyen segíts, végső segédét e’ szolgát akarják elvenni tőle (1824–1825 Vörösmarty Mihály 8524399, 123) | a „Vasárnapi Ujság” egy lapnak sem vette el az olvasóit, hanem megkedveltette az olvasást azokkal, a kik az előtt is szivesen járultak volna a teritett asztalhoz, ha számukra való árjegyzék lett volna rajta (1856 Vasárnapi Újság CD56) | Ha elveszik a kölykeit, a nőstény [ti. nőstény tigris] – mint más nagymacskák is – háromszor is ellik egy évben (1929 Az állatok világa ford. CD46) | A házasságtörő, snájdig főhadnagy rápillant egy asszonyra, megkívánja, elveszi a férjétől (1930 Illés Endre CD10) | Vannak olyan cigány családok, akiktől elveszik a gyerekeket, mert nem tudják táplálni őket (1996 Országgyűlési Napló CD62) | Nem kell elvenni egymás ügyfeleit ahhoz, hogy megbízáshoz jussunk (2000 Figyelő CD2601) | Padlóra kerülhetnek a hazai beutaztató cégek – panaszkodnak az utazási irodák. […] Az okot arra vezetik vissza, hogy a szállodák gyakorlatilag elveszik tőlük a vendégeket (2002 Magyar Hírlap CD09).

3b. (szépítő) ’〈annak kif-ére, hogy vkinek meghal vkije〉’ ❖ Ne ſirj Sándor! Hogy azt [ti. Krisztinát] az Egek töled el-vették, Öröktöl ezt már igy rendelték; A’ Halál! Melly minden embert egy aránt kaſzál, Im el-vágta tzélodnak fonalát! (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 298) | íme, elhagyottan állok földeden, mert elvőd szülőimet; de megvigasztal az édes hit, hogy te velem léssz, és nem hagyandod el árva leányodat! (1846 Pesti Divatlap C5838, 294) | [A vénlány] egészen otthonmaradott leány [volt] s hogy az Isten azóta elvette, hát igen nagyon jól tette (1906 e. Thury Zoltán 8479013, 281) | Én Istenem arra kérlek, ne vedd el, tartsd meg nekem ezt a gyermeket (1999 e. Kocsis Rózsi CD48).

3c. ’〈másnak a birtokában levő dolgot〉 jogtalanul a maga tulajdonába vesz, eltulajdonít’ ❖ [II. József] sok templomokat elvett, a benne való kincset a maga tárházába vitette (1784 Rettegi György 7282006, 423) | [A királyné] tulajdonunkat elvevé, ’s od’adta a’ Hazájabéli Czinkossinak (1819 Katona József C2502, 51) | [Békessi Gáspárnak] és a többi lázadóknak elvétettek jószágai (1847 Kemény Zsigmond 8235019, 69) | ha elvették a földünket, tanultunk valamit, leszünk ki prókátor, ki mérnök, ki bányász (1862 Jókai Mór CD18) | A házat elvették új téesz irodának (1961 Benedek Marcell 9042001, 47) | [A Hauer családnak] elvették mindenét: az üzletet, a hidegkúti kastélyt az ősparkkal, és a zuglói házat is (2001 Magyar Hírlap CD09).

3d. ’〈annak kif-ére, hogy vmely intézkedéssel vmely tisztségtől, feladattól, állástól stb. megfoszt vkit vki〉’ ❖ [Apolló] a nagy Juppiter tisztségét el vette (1791 Pálóczi Horváth Ádám 7257015, 28) | A’ vármegyékben, az utakra való felügyelést, az ugyis annyira terhelt szolgabirói hivataltól elvenném, és külön egyénekre biznám, kiknek ahoz tudományuk, vagy legalább kedvök van (1843 Pesti Hírlap CD61) | A szerepet elveszik tőlem, mert hangom mutál (1934 Márai Sándor 9421006, 189) | A kiképző repülődandár-parancsnokság létszámát – bár elvették tőle a korábbi gyakorlóezredet – az egyéb dandárparancsnokságokénak kétszeresében határozták meg (1992 M. Szabó Miklós 2012002, 77).

3e. (tárgy n. is) ’〈annak kif-ére, hogy vmely tulajdonságtól, adottságtól stb., ill. annak egy részétől megfoszt vmit, vkit vmi〉’ ❖ [a hurutos betegség] az étel kivánáſát el véſzi, és igy az eméſztéſt el óltván a’ teſtet ertleniti (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 131) | Lakik az emberben oly józan itéllet, Mellyet ördög, pokol tőlle el nem vehet (1801 Bessenyei György¹ 7044014, 37) | a’ kor, bú, ’s viszonságok, El nem vevék Etelka szépségét (1828 Guzmics Izidor C0421, 43) | A’ spenát természetes jó ízéből sokat elvesz a liszt vagy zsemlye-morzsa (1846 Zelena Ferenc 8534006, 72) | egy kevés forró vizet öntött a kannába, hogy a beletett theának nyers zamatjából elvegyen (1853 Kemény Zsigmond 8235027, 125) | A sok körmölés elvette a szemem világát (1919 Szabó Dezső 9623005, 257) | még kerül imitt-amott egy-egy öregasszony, akiről azt tartják, hogy igazi boszorkány, aki a tehén tejét el tudja venni (1939 e. Györffy István C4973, 116) | egy embernek az életét másik ember nem veheti el (1990 …én nem vállaltam a statáriumot! 1086001, 97).

3f. (htl alanyt kifejező tbsz 3. sz-ben) ’〈áramot, vizet〉 a szolgáltatás szüneteltetésével v. megszüntetésével elzár’ ❖ A vizet is elvették (1935 Népszava júl. 11. C7503, 8) | e cikkemet is másodszor kezdem el írni, mert folyton elveszik az áramot (1998 Magyar Hírlap CD09) | a karácsony jutott eszembe, amikor elvették a villanyt, és petróleumlámpa mellett kellett ünnepeljünk anyával (2005 Dragomán György 3090004, 289).

3g. (rég, ritk) ’〈felgyűlt pangó folyadékot〉 vmely eszköz v. módszer segítségével elvezet’ ❖ A’ már ki-ſzáraztott Motsáros Földet mindenütt fel-kell-ásni. Ha már a’ Viz-állásos, vagy Motsáros Földröl a’ moſt le-irtt mód-ſzerént Árkok által el-vette az ember a’ vizet, és a’ rajta-álló meg-poshadt vizet annyira ki-ſzáraſztotta, hogy már ſzárazon lehet rajta dólgozni (1773 Szilágyi Sámuel² ford.–Wiegand 7332004, 34) | A vizelet mennyisége bő; a kiürítés néha akadályozva van, ugy hogy katéterrel kell elvenni (1894 PallasLex. CD02).

4. (tárgy n. is) ’〈vmely (alkotó)részt, vmekkora darabot vmely nagyobb egészből, egységből〉 kivesz, ill. leválaszt’ ❖ nem ollyannak láttál, mint ismersz, és gyaníthattad, hogy nagy híjja van lelkemnek, el vett abból valamelly emésztő történet egy darabot, egy darabot az oszthatatlanból (1789 Pálóczi Horváth Ádám C2554, 488) | Vidacs ekéje olly tökéletes, hogy vétkeznék, ha valamit változtatna rajta, mert akár hozzá tenne, akár elvenne belőle bármilly csekélységet, csak ronthatna rajta (1855 Vasárnapi Újság CD56) | Egészen fent, a padláslépcső mellett találták a keresett lakást. Ez a padlásból volt elvéve, elfalazva s a háziúr azon a címen vette vissza, hogy raktárnak kell neki (1925 Móricz Zsigmond CD10) | Ha a csülöklé nagyon sós, vegyünk el belőle néhány decit, és vízzel pótoljuk (1986 Frank Júlia et al. CD19) | Az ő nyugdíjából elvesz a kormány, de nem teszi hozzá a családi pótlékhoz (1998 Országgyűlési Napló CD62).

4a. ’〈vmely élő (test)részt, ill. embriót, magzatot (műtéttel)〉 helyéről eltávolít’ ❖ [a törökök] a’ hartzban el-eſett vagy el fogott ellenségeknek fejeket el-veſzik (1789 Magyar Kurír C0315, 513) | a’ Palánta tetejét kel el-venni, hogy a’ Palánta egyſzerre olly ſok nedveſségnek ki-zéſe által az  ſzárában, és Leveleiben meg-ne sértetdjék (1790 Dohánytermesztésről 7406003, 41) | Hóhér el vágván jobb kezét, Oſztán vegye-el a’ fejét (1819 Farkas András 7333009, 19) | én nem tudok futni, mert nyomorék vagyok, értik? Elvették a lábamat, értik? (1980 Sebeők János 1139003, 328) | én nem egyezek bele abba, hogy elvetesse esetleg a gyereket (1982 Géczi János 1058001, 316) | csak „válsághelyzet” esetén engedik elvenni a magzatot (1999 Magyar Hírlap CD09).

4b. (tárgy n. is) ’〈annak kif-ére, hogy az eredeti szövegből v. történetből vki kevesebbet mond el, ill. fordít le〉’ ❖ Nem szabad tehát a’ Fordíttónak az eredet-íráshoz sem hozzá adni, sem pedig tőlle valamit el-venni (1787–1789 Batsányi János 7023017, 103) | Eddig a krónika a Kürthyné uborkáiról, se hozzá nem tettem, sem belőle el nem vettem (1884 Mikszáth Kálmán CD04) | aki a Szentírásban lévőkhöz hozzátesz, vagy abból elvesz, arra Isten a Szentírásban megjelölt csapásokat bocsátja (1990 Országgyűlési Napló CD62).

4c. ’〈összegből vmely mennyiséget〉 kivon’ ❖ Ha az egyenlktl egyenlket veſzel-el, a’ maradékok egyenlk léſznek. Példáúl: 6+2 = 4+4. Végy-el mind a’ két egyenltl 2-t; léſzen 6 = 4+2 (1784 Dugonics András C1462, 32) | Ha valamelly számból más számot elveszünk; ezen mívelet kivonásnak (Subtraction) mondatik (1848 Lutter Ferdinánd 8281001, 10) | látja a szája mozgásán, azon töpreng, hogy mennyi marad, ha hetvenkettőből elveszünk tizenhatot (1910 Bán Ferenc CD10) | Vegyünk el 2187-et a 9999-ből, 7812-t kapunk (1999 Természet Világa ford. CD50).

5. ’elhelyezkedésével a láthatóságban akadályozva eltakar, elfed vmit’ ❖ Szörnyű kalapja nagy virágbokrokkal egészen elveszi a kilátást mindenről, ami háta mögött van (1853 Jókai Mór CD18) | Féltékeny és bánatos volt, mint egy vén ecetfa, amely elől elveszi a napot a tűzfal (1918 Krúdy Gyula CD54) | Patkós a soron levő kaszanyelet kapargatta simára egy üvegdarabbal, néha végigsandított a nyelén, hol találna még egyenetlenséget. Közben rápillantott az asszonyra. – Ne vedd el a világosságot (1972 Szabó István² 9625003, 469) | a bukólámpa kinyitva óriási légellenállást okoz, ráadásul elveszi a kilátást is (1998 Magyar Hírlap CD09).

5a. ’〈vminek való helyet, teret, ill. abból vmennyit〉 betöltve igénybe vesz, elfoglal vmi, vki’ ❖ A’ tavalyi széna el nem kőlt, reménylem a’ Télen jó áron el kél, mert a’ víz itt is sok kaszálókat elvett (1815 Szűcs Dániel C2566, 160) | [a hadihajók propellercsavarját működtető motorok hengerei] a hajó szélességéből kevesebb helyet vesznek el, mint a lapátos hajók gépei (1922 RévaiNagyLex. C5711, 719) | [az asztalka] kihúzva 45 cm-t, betolva pedig 25 cm-t vesz el a térből (1996 Lakáskultúra CD39) | kisfiát mégsem küldte el az ingyen üdülésre, nehogy egy rászorulótól vegye el a helyet (2007 Takács Zsuzsa 3306002, 50).

5b. ’〈(vmivel, vkivel kapcs.) feladat, tevékenység vmennyi időt〉 igénybe vesz, ill. 〈vkinek az idejét, energiáját (őt más tevékenységtől eltérítve)〉 elhasználja, felemészti’ ❖ Én  körlttek ſzolgáltam; az  Tsínosgatások úgy el-vette az Idt, hogy magamra kevés maradtt (1794 Kármán József² 7165014, 237) | Én közel eggy holnap olta semmit nem dolgoztam. Sok időmet elvette az Újhelyi Ecclesia Curatorsága, azután a’ kis Vay (1815 Kazinczy Ferenc C2565, 401) | az egész utazásra 49 óra szükséges, mert a vontatás ideje […] tesz 47 órát, két órát pedig elvesz az átzsilipezés (1846 Hetilap CD61) | vannak kuncsaftjaim, mint mindenkinek, akik nagyon sok időmet, erőmet elveszik (1935 Szép Ernő 9665045, 171) | a számítógépes játékok és a túlzásba vitt tévézés időt vesz el az olvasástól, ami nélkül pedig nincs kultúra, nincs civilizáció (1996 Magyar Hírlap CD09).

Fr: kenyér.

Vö. CzF. elvėsz · elvėszėn; ÉrtSz. elvesz¹; SzólKm.; TESz. vesz; ÉKsz. elvesz¹; SzT. elveendő, elvehet, elvehető, ~, elvetet · elvétet, elvétetett, elvétethet, elvétethetik, elvétetik, elvétettet, elvétettetik, elvett; ÚMTsz. elvesz¹

elvesz tárgyas ige 9b
1.
kezével v. vmely eszközzel megfogva vmely helyről elmozdít, eltávolít és magához vesz, ill. máshova tesz vmit, es. vkit
[a keveréket] olvaſzd-el valami föld edenyben az utánn vedd-el a’ tüztül, és mind addig keverd mig meg-nem hül
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
Mátyás el véſzi a’ kúltsokat, Kriſtóff, és Lrintz viſzik a’ kenyeres kosárakat, a’ ſzilvát, és a’ két vizes korsót, és mind a’ hárman el-mennek
(1786 Osvald Zsigmond ford.Möller¹)
Ha segéd van kezünknél, akkor csak fölemeljük a’ kast, a’ fenékdeszkát elvetetjük ’s helyébe az üres fiókot tetetjük röpdeszkájával együtt
(1835 Vajda Péter)
A kis Évi azonban visítani kezdett, hogy az apja térdéről elvették
(1937 Móricz Zsigmond)
Ne edd meg ezt az almát, ez már túl sok lesz – mondjuk, s elvesszük előle a gyümölcsöt
(1997 Magyar Hírlap)
1a.
〈testrészét〉 (maga felé, a testéhez közelebb húzva) eltávolítja vhonnan
Vegye ön el arcomról a kezét; szivarszag érzik rajta
(1877 Jókai Mór)
Vegye el innen a kezét, uracskám, hallja. Vagy lejjebb, vagy följebb
(1896 Mikszáth Kálmán)
Uram! kezed ne vedd el bűnös fejemről most, halálos órán
(1923 Komjáthy Aladár)
[az ember] a fejét elvette a lány melléről. – Olyan értelmetlen vagy, mint valami liba
(1928 Kassák Lajos)
Nem tudom mikor vette el a vállamról a karját
(1986 Nádas Péter)
elvette a lábát a gázpedáltól
(1999 Magyar Hírlap)
1b.
〈tekintetét〉 elfordítja vhonnan
Alig ſzemlélé-meg Kriſtina Akmetet az útban, el-nem vehette róla a’ ſzemeit, úgy tünvén azonnal elötte, mintha azon jövevényt esmérné, egyſzer ’s mind elméjében jövén, nem Akmet Bátya volna-é?
(1772 Mészáros Ignác ford.)
Ha feléje fordult, úgy tett, mintha alunnék, de mihelyt elvette róla tekintetét, felnyitá szemeit, és utánanézett
(1848–1856 Jókai Mór)
A szemét ott tartotta, elvenni nem tudta a Vezér alakjáról. Csak nézte a magas, száraz alakot, aki elegánsan és fiatalosan ruganyos léptekkel jött közelebb
(1914 Móricz Zsigmond)
A gyermekek mérgesen néznek Kali nénire, s ha elveszi a tekintetét róluk, nyelvet öltenek rá
(1999 e. Kocsis Rózsi)
1c. elveszi magát (rég)
eltávozik, elmegy (vhonnan) vki
[seregével újra megtámadta az] Agát, a’ ki 30-ad magával vólt, közzülök 9-nek végire járt, a’ többi a’ nagy ködben el-vette magát
(1789 Hadi és Más Nevezetes Történetek)
[A franciák] meg-ijjedtek, ’s ſzéllyel-oſzlottak; a’ Vezérjeik pedig el-vették magokat ſzem ell
(1793 Magyar Hírmondó)
méglen Rodney a’ maga állását el nem hagyná, és a’ nagy Isle név kis kiköt helyen túl, el nem venné magát
(1794 Berta György ford.Öhler)
1d. (rég)
〈annak kif-ére, hogy vkinek vmely fenyegető v. vkitől függő helyzetét megszüntetik v. megváltoztatják〉
Az ifjú Rákótzinak kellett György ötsével az atyja miatt ſzenyvedni; mert mind a’ kettt el-vették az anyai gondviselés alól
(1797 Mindszenthy Sámuel ford.Ladvocat)
[Az öreg] leg-inkább abba törte fejét: ha, leánja fell, ki-nyilatkoztasson-é minden titkokat? Attól tartott f-képpen: ne-hogy (ha magzatjának lönni nem hiszik), atyasága alól el-vögyék
(1798 Dugonics András)
a vádlottakat, ha vétkesek, büntetés alól elvenni nem akarja
(1836 Kossuth Lajos összes munkái)
1e.
〈hatalommal bíró személy terhes, rossz dolgot〉 megszüntet, ill. levesz vkiről, vmiről
a’ ki-valamely betegſéget akar gyogyitani, ſzükſég hogy annak okait vegye el
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
Most, a fiú enyim levén, szeméről E csúnya rontást én is elveszem
(1864 Arany János ford.Shakespeare)
[a vörös hajú ember] könyörögni kezd a Jehovának, hogy vegye el róla ezt a megbélyegző jelt
(1902 Jókai Mór)
tisztelni kell a holdat is, mert tőle jó és rossz is jöhet; azért változik állandóan. Az emberekhez Ujhold alakjában kegyes; ilyenkor a betegséget elveheti, felszívhatja, meggyógyíthatja
(1932 Kós Károly¹)
Hogy vödd el nyavalyáink terhét, vaknak nyisd meg szemeit – ezt mindig belemondtuk ebbe az imába
(1972 Hegyet hágék)
2.
〈felkínált, feléje nyújtott dolgot〉 átvesz és (bizonyos időre) magához vesz, ill. sajátjaként megtart, elfogad
Ágis, fegyverét nyujtván. Vedd-el tehát; neſze utólſó védelmem, ’S bánj velem mint tetſzik; kezedben életem
(1772 Bessenyei György¹)
Az Orvos nem vett-el sem pénzt, sem ajándékot
(1814 Kazinczy Ferenc)
Engem az inas ismét kávéval kinált, de nem mertem elvenni
(1841 Kovács Pál²)
A mosolygó, kövér arcú szobalány, aki a kabátjukat elvette, nem viselte a fekete-fehér uniformist, és bóbitája sem volt
(1913 Lengyel Géza)
[A bütykös hattyúk] szelídek, kézből elveszik a feléjük nyújtott kenyérdarabkákat
(1995 Magyarország állatvilága)
2a. (/ritk)
〈annak kif-ére, hogy vmely cselekedet(ével), viselkedés(ével vki) vmely jutalmat v. büntetést elnyer〉
Tſak Ágis tſinálta moſt kztnk a’ lármát; De él-is veheti még érte jutalmát
(1772 Bessenyei György¹)
Midőn Latour ármánykodásának érdemlet díját elvette, azt hittük hogy az epitheton nélküli camarilla felhágy Magyarország szabadsága eltiprani akaró boldogtalan szándékával
(1848 Kossuth Hírlapja)
arról álmodnak, hogy van egy világ, ahol az erény elveszi jutalmát
(1933 Márai Sándor)
minden törvényszegés és engedetlenség elvette méltó büntetését
(1996 Katolikus Biblia ford.)
2b.
〈annak kif-ére, hogy férfi nőt feleségül vesz〉
légyen bár példának okáért igaz, hogy a’ Hertzeg, a’ kivel tsúfoltatom, valóban engemet el-venne, bizonyos volnék-é abban, hogy ö nagy gyalázatomra, és kiſebbségemre magátúl ismét el-nem vetne […]?
(1772 Mészáros Ignác ford.)
elvetted nőül a vidék legszebb, leggazdagabb leányát, akiért annyi levente epedezett
(1882 Jókai Mór)
Nem vehetett el feleségül, mert nem engedte a nagyanyja
(1908 Ambrus Zoltán)
El kéne indulni, mëg ké’ házasodni, De még az a kérdés, kit kéne elvënni. Jaj jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, kit kéne elvënni?
(1988 Magyar néprajz)
3.
〈annak kif-ére, hogy (értékes) tárgyat, es. személyt (vkitől, aki azt tartja, fogja,) megragadva magához vesz〉
Adágiót dudolt; melly-is annyit tett, mint Sententiát mondani; mert a’ Sententiának Exekutori mindjárt ott toppantak, és a’ meg-Sententiáztatottnak vonoját azonnal el-vették
(1783 Győrffy József¹ ford.Holberg)
Sokan vóltak olly embertelen Spanyolok, azt mondja Las Cáſas, a’ kik a’ tsetsem gyermekeket el vették a’ ſíró anyától, ’s az  éhez ebeiknek vetették
(1790 Péczeli József)
S amely kardot ő az álnok csehtől elvett, Avval adott néki örökös kegyelmet
(1846 Arany János)
[a gyerek] kezecskéivel oly erősen szorította az üveget, hogy alig lehetett elvenni tőle
(1938 Török Sophie)
a sértettektől erőszakkal elveszik irataikat, s miután adataikat felírták, megfenyegetik őket, hogy családtagjaikon állnak bosszút
(1996 Magyar Hírlap)
3a.
〈embert, állatot vmely, vele (szoros) kapcsolatban levő embertől v. állattól〉 hatalommal, erőszakkal, furfanggal stb. elszakít
[a keresztény ember] a’ nadrág zsebébe dugjaé a’ kezét, […] midön a’ te Törökeidtől martzangaltatik, annak feleségét elveſzi, Leányát meg-ſzeplöſiti?
(1789 Magyar Kurír)
Oh Nádor, a’ bús özvegyen segíts, végső segédét e’ szolgát akarják elvenni tőle
(1824–1825 Vörösmarty Mihály)
a „Vasárnapi Ujság” egy lapnak sem vette el az olvasóit, hanem megkedveltette az olvasást azokkal, a kik az előtt is szivesen járultak volna a teritett asztalhoz, ha számukra való árjegyzék lett volna rajta
(1856 Vasárnapi Újság)
Ha elveszik a kölykeit, a nőstény [ti. nőstény tigris] – mint más nagymacskák is – háromszor is ellik egy évben
(1929 Az állatok világa ford.)
A házasságtörő, snájdig főhadnagy rápillant egy asszonyra, megkívánja, elveszi a férjétől
(1930 Illés Endre)
Vannak olyan cigány családok, akiktől elveszik a gyerekeket, mert nem tudják táplálni őket
(1996 Országgyűlési Napló)
Nem kell elvenni egymás ügyfeleit ahhoz, hogy megbízáshoz jussunk
(2000 Figyelő)
Padlóra kerülhetnek a hazai beutaztató cégek – panaszkodnak az utazási irodák. […] Az okot arra vezetik vissza, hogy a szállodák gyakorlatilag elveszik tőlük a vendégeket
(2002 Magyar Hírlap)
3b. (szépítő)
〈annak kif-ére, hogy vkinek meghal vkije〉
Ne ſirj Sándor! Hogy azt [ti. Krisztinát] az Egek töled el-vették, Öröktöl ezt már igy rendelték; A’ Halál! Melly minden embert egy aránt kaſzál, Im el-vágta tzélodnak fonalát!
(1772 Mészáros Ignác ford.)
íme, elhagyottan állok földeden, mert elvőd szülőimet; de megvigasztal az édes hit, hogy te velem léssz, és nem hagyandod el árva leányodat!
(1846 Pesti Divatlap)
[A vénlány] egészen otthonmaradott leány [volt] s hogy az Isten azóta elvette, hát igen nagyon jól tette
(1906 e. Thury Zoltán)
Én Istenem arra kérlek, ne vedd el, tartsd meg nekem ezt a gyermeket
(1999 e. Kocsis Rózsi)
3c.
〈másnak a birtokában levő dolgot〉 jogtalanul a maga tulajdonába vesz, eltulajdonít
[II. József] sok templomokat elvett, a benne való kincset a maga tárházába vitette
(1784 Rettegi György)
[A királyné] tulajdonunkat elvevé, ’s od’adta a’ Hazájabéli Czinkossinak
(1819 Katona József)
[Békessi Gáspárnak] és a többi lázadóknak elvétettek jószágai
(1847 Kemény Zsigmond)
ha elvették a földünket, tanultunk valamit, leszünk ki prókátor, ki mérnök, ki bányász
(1862 Jókai Mór)
A házat elvették új téesz irodának
(1961 Benedek Marcell)
[A Hauer családnak] elvették mindenét: az üzletet, a hidegkúti kastélyt az ősparkkal, és a zuglói házat is
(2001 Magyar Hírlap)
3d.
〈annak kif-ére, hogy vmely intézkedéssel vmely tisztségtől, feladattól, állástól stb. megfoszt vkit vki〉
[Apolló] a nagy Juppiter tisztségét el vette
(1791 Pálóczi Horváth Ádám)
A’ vármegyékben, az utakra való felügyelést, az ugyis annyira terhelt szolgabirói hivataltól elvenném, és külön egyénekre biznám, kiknek ahoz tudományuk, vagy legalább kedvök van
(1843 Pesti Hírlap)
A szerepet elveszik tőlem, mert hangom mutál
(1934 Márai Sándor)
A kiképző repülődandár-parancsnokság létszámát – bár elvették tőle a korábbi gyakorlóezredet – az egyéb dandárparancsnokságokénak kétszeresében határozták meg
(1992 M. Szabó Miklós)
3e. (tárgy n. is)
〈annak kif-ére, hogy vmely tulajdonságtól, adottságtól stb., ill. annak egy részétől megfoszt vmit, vkit vmi〉
[a hurutos betegség] az étel kivánáſát el véſzi, és igy az eméſztéſt el óltván a’ teſtet ertleniti
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
Lakik az emberben oly józan itéllet, Mellyet ördög, pokol tőlle el nem vehet
(1801 Bessenyei György¹)
a’ kor, bú, ’s viszonságok, El nem vevék Etelka szépségét
(1828 Guzmics Izidor)
A’ spenát természetes jó ízéből sokat elvesz a liszt vagy zsemlye-morzsa
(1846 Zelena Ferenc)
egy kevés forró vizet öntött a kannába, hogy a beletett theának nyers zamatjából elvegyen
(1853 Kemény Zsigmond)
A sok körmölés elvette a szemem világát
(1919 Szabó Dezső)
még kerül imitt-amott egy-egy öregasszony, akiről azt tartják, hogy igazi boszorkány, aki a tehén tejét el tudja venni
(1939 e. Györffy István)
egy embernek az életét másik ember nem veheti el
(1990 …én nem vállaltam a statáriumot!)
3f. (htl alanyt kifejező tbsz 3. sz-ben)
〈áramot, vizet〉 a szolgáltatás szüneteltetésével v. megszüntetésével elzár
A vizet is elvették
(1935 Népszava júl. 11.)
e cikkemet is másodszor kezdem el írni, mert folyton elveszik az áramot
(1998 Magyar Hírlap)
a karácsony jutott eszembe, amikor elvették a villanyt, és petróleumlámpa mellett kellett ünnepeljünk anyával
(2005 Dragomán György)
3g. (rég, ritk)
〈felgyűlt pangó folyadékot〉 vmely eszköz v. módszer segítségével elvezet
A’ már ki-ſzáraztott Motsáros Földet mindenütt fel-kell-ásni. Ha már a’ Viz-állásos, vagy Motsáros Földröl a’ moſt le-irtt mód-ſzerént Árkok által el-vette az ember a’ vizet, és a’ rajta-álló meg-poshadt vizet annyira ki-ſzáraſztotta, hogy már ſzárazon lehet rajta dólgozni
(1773 Szilágyi Sámuel² ford.Wiegand)
A vizelet mennyisége bő; a kiürítés néha akadályozva van, ugy hogy katéterrel kell elvenni
(1894 PallasLex.)
4. (tárgy n. is)
〈vmely (alkotó)részt, vmekkora darabot vmely nagyobb egészből, egységből〉 kivesz, ill. leválaszt
nem ollyannak láttál, mint ismersz, és gyaníthattad, hogy nagy híjja van lelkemnek, el vett abból valamelly emésztő történet egy darabot, egy darabot az oszthatatlanból
(1789 Pálóczi Horváth Ádám)
Vidacs ekéje olly tökéletes, hogy vétkeznék, ha valamit változtatna rajta, mert akár hozzá tenne, akár elvenne belőle bármilly csekélységet, csak ronthatna rajta
(1855 Vasárnapi Újság)
Egészen fent, a padláslépcső mellett találták a keresett lakást. Ez a padlásból volt elvéve, elfalazva s a háziúr azon a címen vette vissza, hogy raktárnak kell neki
(1925 Móricz Zsigmond)
Ha a csülöklé nagyon sós, vegyünk el belőle néhány decit, és vízzel pótoljuk
(1986 Frank Júlia et al.)
Az ő nyugdíjából elvesz a kormány, de nem teszi hozzá a családi pótlékhoz
(1998 Országgyűlési Napló)
4a.
〈vmely élő (test)részt, ill. embriót, magzatot (műtéttel) helyéről eltávolít
[a törökök] a’ hartzban el-eſett vagy el fogott ellenségeknek fejeket el-veſzik
(1789 Magyar Kurír)
a’ Palánta tetejét kel el-venni, hogy a’ Palánta egyſzerre olly ſok nedveſségnek ki-zéſe által az  ſzárában, és Leveleiben meg-ne sértetdjék
(1790 Dohánytermesztésről)
Hóhér el vágván jobb kezét, Oſztán vegye-el a’ fejét
(1819 Farkas András)
én nem tudok futni, mert nyomorék vagyok, értik? Elvették a lábamat, értik?
(1980 Sebeők János)
én nem egyezek bele abba, hogy elvetesse esetleg a gyereket
(1982 Géczi János)
csak „válsághelyzet” esetén engedik elvenni a magzatot
(1999 Magyar Hírlap)
4b. (tárgy n. is)
〈annak kif-ére, hogy az eredeti szövegből v. történetből vki kevesebbet mond el, ill. fordít le〉
Nem szabad tehát a’ Fordíttónak az eredet-íráshoz sem hozzá adni, sem pedig tőlle valamit el-venni
(1787–1789 Batsányi János)
Eddig a krónika a Kürthyné uborkáiról, se hozzá nem tettem, sem belőle el nem vettem
(1884 Mikszáth Kálmán)
aki a Szentírásban lévőkhöz hozzátesz, vagy abból elvesz, arra Isten a Szentírásban megjelölt csapásokat bocsátja
(1990 Országgyűlési Napló)
4c.
〈összegből vmely mennyiséget〉 kivon
Ha az egyenlktl egyenlket veſzel-el, a’ maradékok egyenlk léſznek. Példáúl: 6+2 = 4+4. Végy-el mind a’ két egyenltl 2-t; léſzen 6 = 4+2
(1784 Dugonics András)
Ha valamelly számból más számot elveszünk; ezen mívelet kivonásnak (Subtraction) mondatik
(1848 Lutter Ferdinánd)
látja a szája mozgásán, azon töpreng, hogy mennyi marad, ha hetvenkettőből elveszünk tizenhatot
(1910 Bán Ferenc)
Vegyünk el 2187-et a 9999-ből, 7812-t kapunk
(1999 Természet Világa ford.)
5.
elhelyezkedésével a láthatóságban akadályozva eltakar, elfed vmit
Szörnyű kalapja nagy virágbokrokkal egészen elveszi a kilátást mindenről, ami háta mögött van
(1853 Jókai Mór)
Féltékeny és bánatos volt, mint egy vén ecetfa, amely elől elveszi a napot a tűzfal
(1918 Krúdy Gyula)
Patkós a soron levő kaszanyelet kapargatta simára egy üvegdarabbal, néha végigsandított a nyelén, hol találna még egyenetlenséget. Közben rápillantott az asszonyra. – Ne vedd el a világosságot
(1972 Szabó István²)
a bukólámpa kinyitva óriási légellenállást okoz, ráadásul elveszi a kilátást is
(1998 Magyar Hírlap)
5a.
〈vminek való helyet, teret, ill. abból vmennyit〉 betöltve igénybe vesz, elfoglal vmi, vki
A’ tavalyi széna el nem kőlt, reménylem a’ Télen jó áron el kél, mert a’ víz itt is sok kaszálókat elvett
(1815 Szűcs Dániel)
[a hadihajók propellercsavarját működtető motorok hengerei] a hajó szélességéből kevesebb helyet vesznek el, mint a lapátos hajók gépei
(1922 RévaiNagyLex.)
[az asztalka] kihúzva 45 cm-t, betolva pedig 25 cm-t vesz el a térből
(1996 Lakáskultúra)
kisfiát mégsem küldte el az ingyen üdülésre, nehogy egy rászorulótól vegye el a helyet
(2007 Takács Zsuzsa)
5b.
(vmivel, vkivel kapcs.) feladat, tevékenység vmennyi időt〉 igénybe vesz, ill. 〈vkinek az idejét, energiáját (őt más tevékenységtől eltérítve) elhasználja, felemészti
Én  körlttek ſzolgáltam; az  Tsínosgatások úgy el-vette az Idt, hogy magamra kevés maradtt
(1794 Kármán József²)
Én közel eggy holnap olta semmit nem dolgoztam. Sok időmet elvette az Újhelyi Ecclesia Curatorsága, azután a’ kis Vay
(1815 Kazinczy Ferenc)
az egész utazásra 49 óra szükséges, mert a vontatás ideje […] tesz 47 órát, két órát pedig elvesz az átzsilipezés
(1846 Hetilap)
vannak kuncsaftjaim, mint mindenkinek, akik nagyon sok időmet, erőmet elveszik
(1935 Szép Ernő)
a számítógépes játékok és a túlzásba vitt tévézés időt vesz el az olvasástól, ami nélkül pedig nincs kultúra, nincs civilizáció
(1996 Magyar Hírlap)
Fr: kenyér
Vö. CzF. elvėsz · elvėszėn; ÉrtSz. elvesz¹; SzólKm.; TESz. vesz; ÉKsz. elvesz¹; SzT. elveendő, elvehet, elvehető, ~, elvetet · elvétet, elvétetett, elvétethet, elvétethetik, elvétetik, elvétettet, elvétettetik, elvett; ÚMTsz. elvesz¹

Beállítások