elvetemedik tn ige 12b9

1. (kissé rég) ’elaljasodik, elzüllik vki’ ❖ [akiknek a házasság] nem fogna tetſzeni, hogy az ollyanok el-ne vetemednének, és bujja kivánságoknak törvénytelenül eleget ne tennének; a’ Fertelmekedes [!] ellen ſok és igen eröſs Törvényeket adott [Isten] (1781 Gombási István C1883, 223) | a fiu korhelylyé lesz, a leány elvetemedik (1854 Vasárnapi Újság CD56) | Minél vénebb leszel, annál jobban elvetemedsz, annál kevesebbet törődsz a családoddal (1929 Kassák Lajos CD10).

1a. (kissé rég) ’〈vmely elítélendő, helytelen cselekedetre〉 vetemedik, szánja el magát, ill. kényszerül vki’ ❖ Nem tsuda ha az Angliai Indépendenſek, nevezeteſen köztök az Antinomuſok mindenféle Bünökre el-vetemednek (1781 Gombási István ford. C1883, 33) | [a betegség hatására némelyek] mint a’ meg-dühödt ebek, ſzéllyel nyargalásra – is el-vetemedtek (1793 Mátyus István 7222034, 551) | még arra is elvetemedett, hogy a’ magyarok’ készületeiről a’ szultánt tudósítaná (1832 Czuczor Gergely ford. C1248, 91) | mindig jusson eszökbe férfiui méltóságuk, férfiakhoz illetlen hasztalanságokra el ne vetemedjenek (1859 Vasárnapi Újság CD56) | mutatóba se láttunk pezsgős üveget [...] már hónapok óta. Még egy kis demisec-re [= félszárazra] csak elvetemedik valaki, de a Park-klubon, meg a mágnáskaszinón kivül mindenütt csak néma dugókat húznak ki a pincérek, durranókat alig (1925 Pesti Hírlap máj. 24. C5673, 41).

1b. ’〈vkitől, vmitől (mint erkölcsi viszonyítási ponttól)〉 helyteleníthető módon eltávolodik, rossz irányba eltér vki, vmi’ ❖ Szégyellem meg vallom, hogy oly embert kel atyámfiának eſmérnem, a’ kit hitetlenſéggel vádolſz, és a’ mi nagyob, el vetemedett a’ jozan okoſſág törvénynyétöl (1774 Báróczi Sándor ford.–La Calprenède C0808, 125) | [Az indulatok] a’ jó útrol elhajlottak, és mennél tovább haladtak, annál jobban elvetemedtek (1824 Pucz Antal C3540, 142) | az Istentől, erkölcstől és emberiségtől elvetemedett austriai császár Magyarország legyilkolása végett csakugyan nyakunkra hozá a vad muszka seregeket (1849 Kossuth Lajos CD32) | A gazdagok az élvezetet tették életcél gyanánt s elvetemedvén a szelidségtől, [...] mély lelki nyomorba merülve sodortatnak az élet vége felé (1888 Pesti Hírlap dec. 25. C5636, melléklet 1) | A háborúk [...] soha nem akkor kezdődtek el, amikor ropogni kezdtek a fegyverek, hanem akkor, amikor a vezetők elvetemedtek a néptől (1992 Országgyűlési Napló CD62).

1c. (rég, ritk) ’〈érzés〉 túlzott mértékűvé válik’ ❖ Meg rögzött érzéketlen! annyira el vetemedet már fene dühösséged (1776 Németh Antal¹ C3320, 33).

1d. (ritk) ’〈vmely helyzetében, tevékenységében〉 túlzásba esik, elragadtatja magát vki’ ❖ a ſok itéleteknek haſzontalan hámozgatáſiban annyira el vetemednek, hogy [...] balgatag tanátsra állanak (1777 Németh Antal¹ ford.–Morvan de Bellegarde C3321, 284) | Mostani Iróinkat nyelvünk’ alkotóivá, és így f biróivá is éppen nem tehettem, mert [...] igen elvetemednének ’s ezer felé húznák vonnák nyelvünk’ alkotmánnyát (1808 Pápay Sámuel C3422, IX) | Bármennyire elvetemedjenek is rágalmazásaikban a szocializmus ellenségei, [...] a néptömegek látják és tudják, hogy a fejlődés szocialista útja az egyedüli helyes út (1956 Szabad Nép júl. 23. C4878, 3).

2. ’〈vmely (fából készült) tárgy〉 meggörbül, meghajlik’ ❖ A faanyag megválasztásánál fontos, hogy az teljesen száraz és érett legyen munkába vétel előtt, mert különben a fa néhány hó múlva megrepedezik és elvetemedik (1887 Vasárnapi Újság C7401, 64) | Ha a kaloda teljesen elvetemedik, akkor szét lehet bontani és faanyagát zsaluzáshoz felhasználni (1951 Népszava jún. 20. C4841, 6) | Nem ritkán elvetemednek a kemény műanyagból készült burkolóelemek, elengednek a gyári ragasztások (1996 Magyar Hírlap CD09) | hány felújítandó ház van elvetemedett, hőszigeteletlen nyílászáróval (2008 Népszabadság júl. 9. C7856, 13).

3. (rég) ’elmegy, eltávozik vhova’ ❖ fölriad rá a szunynyadó kuvasz és a farkát behúzva elvetemedik a borház háta mögé (1888 Bársony István C0833, 111).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. vetemedik; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

elvetemedik tárgyatlan ige 12b9
1. (kissé rég)
elaljasodik, elzüllik vki
[akiknek a házasság] nem fogna tetſzeni, hogy az ollyanok el-ne vetemednének, és bujja kivánságoknak törvénytelenül eleget ne tennének; a’ Fertelmekedes [!] ellen ſok és igen eröſs Törvényeket adott [Isten]
(1781 Gombási István)
a fiu korhelylyé lesz, a leány elvetemedik
(1854 Vasárnapi Újság)
Minél vénebb leszel, annál jobban elvetemedsz, annál kevesebbet törődsz a családoddal
(1929 Kassák Lajos)
1a. (kissé rég)
〈vmely elítélendő, helytelen cselekedetre〉 vetemedik, szánja el magát, ill. kényszerül vki
Nem tsuda ha az Angliai Indépendenſek, nevezeteſen köztök az Antinomuſok mindenféle Bünökre el-vetemednek
(1781 Gombási István ford.)
[a betegség hatására némelyek] mint a’ meg-dühödt ebek, ſzéllyel nyargalásra – is el-vetemedtek
(1793 Mátyus István)
még arra is elvetemedett, hogy a’ magyarok’ készületeiről a’ szultánt tudósítaná
(1832 Czuczor Gergely ford.)
mindig jusson eszökbe férfiui méltóságuk, férfiakhoz illetlen hasztalanságokra el ne vetemedjenek
(1859 Vasárnapi Újság)
mutatóba se láttunk pezsgős üveget [...] már hónapok óta. Még egy kis demisec-re [= félszárazra] csak elvetemedik valaki, de a Park-klubon, meg a mágnáskaszinón kivül mindenütt csak néma dugókat húznak ki a pincérek, durranókat alig
(1925 Pesti Hírlap máj. 24.)
1b.
〈vkitől, vmitől (mint erkölcsi viszonyítási ponttól) helyteleníthető módon eltávolodik, rossz irányba eltér vki, vmi
Szégyellem meg vallom, hogy oly embert kel atyámfiának eſmérnem, a’ kit hitetlenſéggel vádolſz, és a’ mi nagyob, el vetemedett a’ jozan okoſſág törvénynyétöl
(1774 Báróczi Sándor ford.La Calprenède)
[Az indulatok] a’ jó útrol elhajlottak, és mennél tovább haladtak, annál jobban elvetemedtek
(1824 Pucz Antal)
az Istentől, erkölcstől és emberiségtől elvetemedett austriai császár Magyarország legyilkolása végett csakugyan nyakunkra hozá a vad muszka seregeket
(1849 Kossuth Lajos)
A gazdagok az élvezetet tették életcél gyanánt s elvetemedvén a szelidségtől, [...] mély lelki nyomorba merülve sodortatnak az élet vége felé
(1888 Pesti Hírlap dec. 25.)
A háborúk [...] soha nem akkor kezdődtek el, amikor ropogni kezdtek a fegyverek, hanem akkor, amikor a vezetők elvetemedtek a néptől
(1992 Országgyűlési Napló)
1c. (rég, ritk)
〈érzés〉 túlzott mértékűvé válik
Meg rögzött érzéketlen! annyira el vetemedet már fene dühösséged
(1776 Németh Antal¹)
1d. (ritk)
〈vmely helyzetében, tevékenységében〉 túlzásba esik, elragadtatja magát vki
a ſok itéleteknek haſzontalan hámozgatáſiban annyira el vetemednek, hogy [...] balgatag tanátsra állanak
(1777 Németh Antal¹ ford.Morvan de Bellegarde)
Mostani Iróinkat nyelvünk’ alkotóivá, és így f biróivá is éppen nem tehettem, mert [...] igen elvetemednének ’s ezer felé húznák vonnák nyelvünk’ alkotmánnyát
(1808 Pápay Sámuel)
Bármennyire elvetemedjenek is rágalmazásaikban a szocializmus ellenségei, [...] a néptömegek látják és tudják, hogy a fejlődés szocialista útja az egyedüli helyes út
(1956 Szabad Nép júl. 23.)
2.
〈vmely (fából készült) tárgy〉 meggörbül, meghajlik
A faanyag megválasztásánál fontos, hogy az teljesen száraz és érett legyen munkába vétel előtt, mert különben a fa néhány hó múlva megrepedezik és elvetemedik
(1887 Vasárnapi Újság)
Ha a kaloda teljesen elvetemedik, akkor szét lehet bontani és faanyagát zsaluzáshoz felhasználni
(1951 Népszava jún. 20.)
Nem ritkán elvetemednek a kemény műanyagból készült burkolóelemek, elengednek a gyári ragasztások
(1996 Magyar Hírlap)
hány felújítandó ház van elvetemedett, hőszigeteletlen nyílászáróval
(2008 Népszabadság júl. 9.)
3. (rég)
elmegy, eltávozik vhova
fölriad rá a szunynyadó kuvasz és a farkát behúzva elvetemedik a borház háta mögé
(1888 Bársony István)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. vetemedik; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások