elvitel fn 4B

1. (gyakr. birtokszóként) ’az a cselekvés, hogy (vmely kijelölt helyre) elszállít vkit, vmit vki’ ❖ vártuk titkon Méándert, kinek meg mondotta volt az Atyám hogy jöjjön utánna Bizántziumban, és tudoſitaná a’ gyermeknek mikéntlehetett [!] el viteléröl (1774 Báróczi Sándor ford.–La Calprenède C0810, 58) | Egy levélnek a’ portója vitel díja […] tsak 2 krajtzárba telik, egy azonnal való el vitel mind azon által 6 krajtzárba esik (1793 Sándor István C3665, 205) | Kornél fel s alá jár, várva a határidőt, melyre a holmik elvitele végett fogadott embert rendelé (1852 Szilágyi Virgil 8449002, 346) | [a fekete rigó] télen át az elvitelre váró szemétben kotorászik mindenféle hulladék után (1933 Az állatok világa ford. CD46) | Ha hazavitték a [fosztani való] tollat, elvitelkor is, visszahozatalkor is egyaránt lemérték; a kész tollból leszámították a durvább tollcsonkokat, amelyeket a fosztó asszony megtarthatott (1982 NéprajziLex. CD47).

2. (rendsz. birtokszóként) ’az a cselekvés, hogy magával visz (és vhol tart v. használ) vkit, vmit vki’ ❖ Agamemnon és Menelaus Teſtvérek példás gyalázatnak tartván lopva el-vitelit a’ Királynénak (1774 Dugonics András C1484, 3) | eddig még sem valánk képesek az érintett pénzek’ [ti. bizonyos részvények kamatainak] tökéletes elvitelét eszközleni (1838 Széchenyi István CD1501) | [a törvényhozás] a szabad költözködés elvét fenntartotta, de megnehezítette, […] magát az elköltözést, a mennyiben csak az összes jobbágyi tartozások megtérítése után engedte meg, a beruházások elvitelét pedig határozottan megtiltotta (1913 Márki Sándor CD55) | Ma is hálával gondolok nagyanyámra vissza, mert sokminden tetszetős dolgot találtam, melyekben elvitel nélkül is örömöm telt (1932 Tamási Áron CD10) | Valamilyen farészesedés (gally elvitele, a kunyhónak, tüzelőnek való fa stb. szabad használata) csaknem minden bérforma természetbeni kiegészítője volt (2000 Magyar néprajz CD47).

2a. (-re raggal, hsz-szerűen) ’〈annak kif-ére, hogy vmit úgy árulnak, hogy a(z előjegyzett és) kifizetett áru vmely időpontban v. időszakban elvihető állapotban van〉’ ❖ Keresek füszerüzletberendezést, csinosat, azonnali elvitelre, esetleg áruval együtt (1904 Budapesti Hírlap jún. 23. C4692, 6) | Augusztusi elvitelre díjnyertes szülőktől a kispesti „Fekete-Arany” kennelből dobermannkölykök még kaphatók (1972 Népszabadság júl. 30. C7822, 11) | kétkerekű csodagépet [ti. kerékpárt] – már akinek van elegendő pénz a bukszájában – százszámra és azonnali elvitelre lehet kapni tucatnyi boltban (2001 Népszabadság aug. 6. C7849, 28).

2b. (-re raggal, hsz-szerűen) ’〈ételre, italra vonatkoztatva:〉 nem helyben történő fogyasztásra, hanem úgy, hogy el kell vinni’ ❖ [Háborús intézkedésként] a VI. kerületi általános közjótékonysági egyesület és a székesfőváros hatósága a háboru tartama alatt szűkösebb helyzetben levő családok és magánosok részére a VI. kerületi Népszálló, Aréna ut 150–152, konyhájából naponta délután 1–2 óráig huszfilléres utalvány ellenében ebédet szolgáltat ki. Az ebédet helyszüke miatt csak elvitelre osztják ki (1914 Népszava aug. 16. C7482, 5) | Valódi ízletes házikoszt, szerény áron, elvitelre kapható. Arad, Russu Sirianu-utca 20 (1942 Déli Hírlap 2121001, 12) | Ebéd, vacsora, elvitelre (1969 Népszabadság ápr. 15. C4819, 8) | a termelői borkimérésben a bor közvetlenül a hordóból kóstoltatható, de elvitelre is kimérhető (2000 Országgyűlési Napló CD62).

2c. (birtokszóként) ’az a cselekvés, hogy elhurcol, ill. (kényszerrel) áttelepít vkit’ ❖ az idegen jobbágyoknak hatalmas elvitele is tilalmaztatik. Az utolsó évben így elhurczolt jobbágyot mindenki tartozik a főispán első felszólítására kibocsátani (1855 e. Teleki József² 8471009, 358) | Nőrablás (lat. crimen raptus), nőszemélynek akarata ellenére, erőszakkal, fenyegetéssel vagy ravaszsággal hatalomba kerítése, elvitele vagy letartóztatása, fajtalanságra vagy házasságkötésre irányzott célból (1916 RévaiNagyLex. C5710, 541) | az állomásfőnököt és engem, mint a munkástanács tagját bevittek a városi szovjet parancsnokságra, és faggattak, hogyan terjedhetett el a lövöldözés híre. Közben az állomásról jelentették elvitelünket az üzletvezetőségnek (1997 Lovas Gyula CD52).

2d. (birtokszóként) ’az a tevékenység, hogy jogtalanul eltulajdonítva elvisz, magával visz vmit vki, ellopás’ ❖ E’ tzifra bikájának el-vitelijért meg-haragudván Paris, utánnok ment a’ katonáknak, hogy akár miként ejtheti módgyát, de nem engedné másnak azon kedvelt, ’s kitsinségétöl szorgalmatoſſan fel-nevelt gyönyörü marháját (1774 Dugonics András C1484, 58) | Ravasz Miklós, Meinold fia Márton ellen egy szögszár (Zuk Zaar coloris) színű ló elvitele miatt indított ügyét Henrik és Kelemen rokonainak engedte át (1872 Nagy Imre³ et al. CD57) | a tettesek nem elégedtek meg az összes értéktárgyak elvitelével, hanem be is rondították a templomot (1910 Népszava márc. 8. C7478, 9) | A pénzintézetekben szolgálatot teljesítő biztonsági emberek közül többen úgy gondolják, kívánatos lenne, hogy ne csak akkor használhassák fegyverüket, ha személyüket éri támadás, hanem a pénz elvitelének megakadályozása érdekében is (2002 Magyar Hírlap CD09).

3. (birtokszóként) ’az a tevékenység, amelynek során vminek az útvonalát v. medrét megváltoztatják, ill. kiépítik, és ezáltal vmit elvezetnek (vmeddig)’ ❖ Erdély városai s elsősorban Kolozsvár, történelmi pillanathoz értek. Ha elmulasztják azt megragadni, ha bátortalan tétovázással a gáz elvitelét idézzük elő, avagy ha pl. városunk e drága kincsét vállalati kézbe adja, helyrehozhatatlan hibát követ el (1911 Újság 2112001, 5) | [a Duna elterelésének terve] megsérti Magyarország területi integritását, a Duna mint határfolyó elvitelét előirányozva (1992 Országgyűlési Napló CD62) | Megakadályozzák a villamos megépítését a Lágymányosi hídon és megakadályozzák a 4-es villamos elvitelét a Kosztolányi térig (1997 Magyar Hírlap CD09) | az autópálya határig történő elvitele [szükséges] (2002 Országgyűlési Napló CD62).

4. (rendsz. birtokszóként) ’vmely intézmény, tevékenység elhelyezése (vhonnan)’ ❖ Azonban előbb, hogysem e telken az épitkezés bekövetkezett volna, közbejöttek azon törekvések, mellyeknek czéljuk, a kerület főiskolájának Pápáról elvitele volt (1858 Vasárnapi Újság CD56) | Kéthly Anna elvtárs rámutatott, hogy Szeged város állami intézményeinek elvitele veszedelmezteti Szeged város életérdekeit és az adóalanyok egzisztenciáját (1932 Népszava ápr. 2. C7500, 6) | Többen felszólaltak, hogy miért akarják a tanítóképzőt Sopronból elvinni. A tanácsülés határozata tiltakozik az elvitel ellen (1960 Bognár Dezső CD52) | a HP-alkatrészek gyártásának elvitele a cégtől nyilvánvalóan árbevétel-kiesést jelent majd (2001 Magyar Hírlap CD09).

5. (rég, ritk) ’versenydíj (első) helyezettként való elnyerése’ ❖ Már ebbül azon következmény látszik folyni, mintha ezentul még inkább ki volnának rekesztve kisebb gazdák a’ verseny-jutalmakbul [ti. a lóversenyek díjaiból], ’s ezeknek elkerülhetlenűl mindig a’ legtehetősb kezek közt kellene maradni. De a’ dolog éppen megfordítva áll, és […] legalább az alapdíjak’ elvitele lassanként a’ kisebb gazdák’ körébe jut (1838 Széchenyi István CD1501).

6. (Ját) ’〈kártyajátékban:〉 vmely ütés megszerzése magasabb értékű lap kijátszásával’ ❖ Oravecz László – a royal történetének második játékosaként – egy sikeres Trojka belicitálása (az utolsó három ütés elvitele pagáttal, sassal, cacaduval vagy kanárival) után teljesítette 100. trófeáját! (2000 Magyar Hírlap CD09).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

elvitel főnév 4B
1. (gyakr. birtokszóként)
az a cselekvés, hogy (vmely kijelölt helyre) elszállít vkit, vmit vki
vártuk titkon Méándert, kinek meg mondotta volt az Atyám hogy jöjjön utánna Bizántziumban, és tudoſitaná a’ gyermeknek mikéntlehetett [!] el viteléröl
(1774 Báróczi Sándor ford.La Calprenède)
Egy levélnek a’ portója vitel díja […] tsak 2 krajtzárba telik, egy azonnal való el vitel mind azon által 6 krajtzárba esik
(1793 Sándor István)
Kornél fel s alá jár, várva a határidőt, melyre a holmik elvitele végett fogadott embert rendelé
(1852 Szilágyi Virgil)
[a fekete rigó] télen át az elvitelre váró szemétben kotorászik mindenféle hulladék után
(1933 Az állatok világa ford.)
Ha hazavitték a [fosztani való] tollat, elvitelkor is, visszahozatalkor is egyaránt lemérték; a kész tollból leszámították a durvább tollcsonkokat, amelyeket a fosztó asszony megtarthatott
(1982 NéprajziLex.)
2. (rendsz. birtokszóként)
az a cselekvés, hogy magával visz (és vhol tart v. használ) vkit, vmit vki
Agamemnon és Menelaus Teſtvérek példás gyalázatnak tartván lopva el-vitelit a’ Királynénak
(1774 Dugonics András)
eddig még sem valánk képesek az érintett pénzek’ [ti. bizonyos részvények kamatainak] tökéletes elvitelét eszközleni
(1838 Széchenyi István)
[a törvényhozás] a szabad költözködés elvét fenntartotta, de megnehezítette, […] magát az elköltözést, a mennyiben csak az összes jobbágyi tartozások megtérítése után engedte meg, a beruházások elvitelét pedig határozottan megtiltotta
(1913 Márki Sándor)
Ma is hálával gondolok nagyanyámra vissza, mert sokminden tetszetős dolgot találtam, melyekben elvitel nélkül is örömöm telt
(1932 Tamási Áron)
Valamilyen farészesedés (gally elvitele, a kunyhónak, tüzelőnek való fa stb.s a többi szabad használata) csaknem minden bérforma természetbeni kiegészítője volt
(2000 Magyar néprajz)
2a. (-re raggal, hsz-szerűen)
〈annak kif-ére, hogy vmit úgy árulnak, hogy a(z előjegyzett és) kifizetett áru vmely időpontban v. időszakban elvihető állapotban van〉
Keresek füszerüzletberendezést, csinosat, azonnali elvitelre, esetleg áruval együtt
(1904 Budapesti Hírlap jún. 23.)
Augusztusi elvitelre díjnyertes szülőktől a kispesti „Fekete-Arany” kennelből dobermannkölykök még kaphatók
(1972 Népszabadság júl. 30.)
kétkerekű csodagépet [ti. kerékpárt] – már akinek van elegendő pénz a bukszájában – százszámra és azonnali elvitelre lehet kapni tucatnyi boltban
(2001 Népszabadság aug. 6.)
2b. (-re raggal, hsz-szerűen)
〈ételre, italra vonatkoztatva:〉 nem helyben történő fogyasztásra, hanem úgy, hogy el kell vinni
[Háborús intézkedésként] a VI. kerületi általános közjótékonysági egyesület és a székesfőváros hatósága a háboru tartama alatt szűkösebb helyzetben levő családok és magánosok részére a VI. kerületi Népszálló, Aréna ut 150–152, konyhájából naponta délután 1–2 óráig huszfilléres utalvány ellenében ebédet szolgáltat ki. Az ebédet helyszüke miatt csak elvitelre osztják ki
(1914 Népszava aug. 16.)
Valódi ízletes házikoszt, szerény áron, elvitelre kapható. Arad, Russu Sirianu-utca 20
(1942 Déli Hírlap)
Ebéd, vacsora, elvitelre
(1969 Népszabadság ápr. 15.)
a termelői borkimérésben a bor közvetlenül a hordóból kóstoltatható, de elvitelre is kimérhető
(2000 Országgyűlési Napló)
2c. (birtokszóként)
az a cselekvés, hogy elhurcol, ill. (kényszerrel) áttelepít vkit
az idegen jobbágyoknak hatalmas elvitele is tilalmaztatik. Az utolsó évben így elhurczolt jobbágyot mindenki tartozik a főispán első felszólítására kibocsátani
(1855 e. Teleki József²)
Nőrablás (lat.latinul crimen raptus), nőszemélynek akarata ellenére, erőszakkal, fenyegetéssel vagy ravaszsággal hatalomba kerítése, elvitele vagy letartóztatása, fajtalanságra vagy házasságkötésre irányzott célból
(1916 RévaiNagyLex.)
az állomásfőnököt és engem, mint a munkástanács tagját bevittek a városi szovjet parancsnokságra, és faggattak, hogyan terjedhetett el a lövöldözés híre. Közben az állomásról jelentették elvitelünket az üzletvezetőségnek
(1997 Lovas Gyula)
2d. (birtokszóként)
az a tevékenység, hogy jogtalanul eltulajdonítva elvisz, magával visz vmit vki, ellopás
E’ tzifra bikájának el-vitelijért meg-haragudván Paris, utánnok ment a’ katonáknak, hogy akár miként ejtheti módgyát, de nem engedné másnak azon kedvelt, ’s kitsinségétöl szorgalmatoſſan fel-nevelt gyönyörü marháját
(1774 Dugonics András)
Ravasz Miklós, Meinold fia Márton ellen egy szögszár (Zuk Zaar coloris) színű ló elvitele miatt indított ügyét Henrik és Kelemen rokonainak engedte át
(1872 Nagy Imre³ et al.)
a tettesek nem elégedtek meg az összes értéktárgyak elvitelével, hanem be is rondították a templomot
(1910 Népszava márc. 8.)
A pénzintézetekben szolgálatot teljesítő biztonsági emberek közül többen úgy gondolják, kívánatos lenne, hogy ne csak akkor használhassák fegyverüket, ha személyüket éri támadás, hanem a pénz elvitelének megakadályozása érdekében is
(2002 Magyar Hírlap)
3. (birtokszóként)
az a tevékenység, amelynek során vminek az útvonalát v. medrét megváltoztatják, ill. kiépítik, és ezáltal vmit elvezetnek (vmeddig)
Erdély városai s elsősorban Kolozsvár, történelmi pillanathoz értek. Ha elmulasztják azt megragadni, ha bátortalan tétovázással a gáz elvitelét idézzük elő, avagy ha pl.például városunk e drága kincsét vállalati kézbe adja, helyrehozhatatlan hibát követ el
(1911 Újság)
[a Duna elterelésének terve] megsérti Magyarország területi integritását, a Duna mint határfolyó elvitelét előirányozva
(1992 Országgyűlési Napló)
Megakadályozzák a villamos megépítését a Lágymányosi hídon és megakadályozzák a 4-es villamos elvitelét a Kosztolányi térig
(1997 Magyar Hírlap)
az autópálya határig történő elvitele [szükséges]
(2002 Országgyűlési Napló)
4. (rendsz. birtokszóként)
vmely intézmény, tevékenység elhelyezése (vhonnan)
Azonban előbb, hogysem e telken az épitkezés bekövetkezett volna, közbejöttek azon törekvések, mellyeknek czéljuk, a kerület főiskolájának Pápáról elvitele volt
(1858 Vasárnapi Újság)
Kéthly Anna elvtárs rámutatott, hogy Szeged város állami intézményeinek elvitele veszedelmezteti Szeged város életérdekeit és az adóalanyok egzisztenciáját
(1932 Népszava ápr. 2.)
Többen felszólaltak, hogy miért akarják a tanítóképzőt Sopronból elvinni. A tanácsülés határozata tiltakozik az elvitel ellen
(1960 Bognár Dezső)
a HPHewlett–Packard-alkatrészek gyártásának elvitele a cégtől nyilvánvalóan árbevétel-kiesést jelent majd
(2001 Magyar Hírlap)
5. (rég, ritk)
versenydíj (első) helyezettként való elnyerése
Már ebbül azon következmény látszik folyni, mintha ezentul még inkább ki volnának rekesztve kisebb gazdák a’ verseny-jutalmakbul [ti. a lóversenyek díjaiból], ’s ezeknek elkerülhetlenűl mindig a’ legtehetősb kezek közt kellene maradni. De a’ dolog éppen megfordítva áll, és […] legalább az alapdíjak’ elvitele lassanként a’ kisebb gazdák’ körébe jut
(1838 Széchenyi István)
6. (Ját)
〈kártyajátékban:〉 vmely ütés megszerzése magasabb értékű lap kijátszásával
Oravecz László – a royal történetének második játékosaként – egy sikeres Trojka belicitálása (az utolsó három ütés elvitele pagáttal, sassal, cacaduval vagy kanárival) után teljesítette 100. trófeáját!
(2000 Magyar Hírlap)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

Beállítások