elvtársi mn 1A3

1. ’azonos nézeteket, politikai elveket valló, kül. a munkásmozgalomban elkötelezett, szociáldemokrata v. kommunista meggyőződésű elvbarátokból álló, ill. általuk létrehozott 〈(alkalmi) közösség, csoport(osulás), társaság〉’ ❖ [a szabólegények] mozgalmukat nem tekintik elszigeteltnek, az elvtársi közösséghez folyamodnak (1959 László Ernő CD52) | arról volt szó, hogy kerestem és megtaláltam egy értékes emberi és elvtársi kollektívát (1973 Marosán György 9425004, 113) | Saját pártvezetésének „elvtársi” plénuma (1996 Gyarmati György CD58) | ha a földtulajdonosokhoz kerül a vadászterület, sokkal jobban gazdái lesznek, mint az elvtársi vadásztársaságok (1997 Országgyűlési Napló CD62) | Az előző kabinet első két évének botrányait tárgyaló fejezetnek a szerzők az Elvtársi maffia címet adták (2000 Magyar Hírlap CD09) | információt kap a régi elvtársi, III/III-as hálózatról, amelyik hálózat szügyig gázol az olajszőkítésben (2000 Magyar Hírlap CD09).

1a. ’ilyen társaságok, körök (tagjai) között történő, részvételükkel rendezett 〈összejövetel, esemény, alkalom stb.〉’ ❖ elvtársi találkozó megrendezése céljából közöljék címüket (1960 Népszabadság jan. 27. C4812, 11) | a merev, dogmatikus személyzetis nő az elvtársi összejövetelen többet iszik a kelleténél (1984 Bodor Pál 1019052, 55) | Soós Zoltán piásai és bicskásai semmivel sem különbek az elvtársi mulatozáson részt vevő vezéreknél (1996 Új Könyvek CD29).

2. (a munkásmozgalomban elkötelezett) elvbarátok, elvtársak közötti, hasonló gondolkodáson és elveken alapuló 〈kapcsolat, viszony〉, e viszonyra jellemző 〈helyzet, állapot〉, ill. e viszonyban szokásos(an tanúsított) 〈magatartás, érzelem〉’ ❖ sziveskedjenek a késedelmet elvtársi jóindulattal megbocsátni (1868 Vasárnapi Újság C7382, 349) | Megyek a büszke paloták során, Elvtársi daccal, józan, szabadon (1907 Juhász Gyula¹ CD01) | Bizony, sokkal jobban élnék, ha nem törődnék a szovjet sorsával. Most lenne pénzem, amennyi kell, de hát az embert hajtja az elvtársi érzés (1932 Szathmári Sándor 9641002, 101) | elvtársi légkör (1956 Gerő Ernő 9434002, 153) | köszönöm azt a meleg elvtársi elismerést, amelyet eddig csak felében érdemeltem ki, de amelyet igyekezni fogok maradéktalanul kiérdemelni (1958 Illés Béla 2025117, 736) | elvtársi szolidaritás (1968 Környei Attila CD52) | A korábbi kollegiális (térségünkben úri, illetve elvtársi) kapcsolatok, a teniszpartnerség, a szinte átláthatatlan személyi összefonódások még a szigorú pályázatok esetében is jól gyümölcsöznek… (1996 Figyelő CD2601).

2a. ’ilyen elvtárstól származó 〈megnyilvánulás〉’ ❖ Elvtársi üdvözlettel (1873 Munkás-Heti-Krónika aug. 24. C7859, 3) | a most alakuló kormányt legfeljebb úri vagy elvtársi becsületszava köti (1994 Országgyűlési Napló CD62) | jól ismert vezető elvtársi szöveggel (1995 Országgyűlési Napló CD62) | [Rákosinak] nem állt […] módjában megfogadni az albán pártvezér, Enver Hodzsa elvtársi tanácsát, aki a főhangadók agyonlövetését ajánlotta neki (1996 Magyar Hírlap CD09) | Kádár az Andropov által legnegatívabbnak ítélt intézkedésekben elvtársi nyíltsággal […] vállalta a kezdeményező szerepet (2000 Magyar Hírlap CD09).

3. ’az 1919-es, ill. az 1945–1989-ig tartó társadalompolitikai 〈korszak, időszak〉, ill. e korszakra jellemző politikai 〈hatalom〉’ ❖ az a földterület még az elvtársi időszak előtt nem ahhoz a településhez került, amelyik termelőszövetkezet még most is használja, hanem a régi falu határához került vissza, ahol eredendően is volt (1993 Országgyűlési Napló CD62) | az előző előtti elvtársi korszak szép, kerek és kellőképpen kiszikkadt matéria volt, körbe lehetett járni, a mostani viszont egyelőre nyúlós, alaktalan képződmény, amiről nem tudni, hol az eleje és a vége (1995 Magyar Hírlap CD09) | Kádár nemcsak az elvtársi kormányok és államfők, hanem nyugat-európaiak vendége is volt (1996 Magyar Hírlap CD09) | Erdély [Miklós] a politikailag legártatlanabb – csak éppen a művészet klasszikus műfaji sémáitól idegen – happeningjeivel, akcióival is csiklandozta, felbosszantotta, olykor felbőszítette az elvtársi hatalom urait (1998 Magyar Hírlap CD09).

Vö. ÉrtSz.; TESz. elvtárs; ÉKsz.

elvtársi melléknév 1A3
1.
azonos nézeteket, politikai elveket valló, kül. a munkásmozgalomban elkötelezett, szociáldemokrata v. kommunista meggyőződésű elvbarátokból álló, ill. általuk létrehozott (alkalmi) közösség, csoport(osulás), társaság〉
[a szabólegények] mozgalmukat nem tekintik elszigeteltnek, az elvtársi közösséghez folyamodnak
(1959 László Ernő)
arról volt szó, hogy kerestem és megtaláltam egy értékes emberi és elvtársi kollektívát
(1973 Marosán György)
Saját pártvezetésének „elvtársi” plénuma
(1996 Gyarmati György)
ha a földtulajdonosokhoz kerül a vadászterület, sokkal jobban gazdái lesznek, mint az elvtársi vadásztársaságok
(1997 Országgyűlési Napló)
Az előző kabinet első két évének botrányait tárgyaló fejezetnek a szerzők az Elvtársi maffia címet adták
(2000 Magyar Hírlap)
információt kap a régi elvtársi, III/III-as hálózatról, amelyik hálózat szügyig gázol az olajszőkítésben
(2000 Magyar Hírlap)
1a.
ilyen társaságok, körök (tagjai) között történő, részvételükkel rendezett 〈összejövetel, esemény, alkalom stb.〉
elvtársi találkozó megrendezése céljából közöljék címüket
(1960 Népszabadság jan. 27.)
a merev, dogmatikus személyzetis nő az elvtársi összejövetelen többet iszik a kelleténél
(1984 Bodor Pál)
Soós Zoltán piásai és bicskásai semmivel sem különbek az elvtársi mulatozáson részt vevő vezéreknél
(1996 Új Könyvek)
2.
(a munkásmozgalomban elkötelezett) elvbarátok, elvtársak közötti, hasonló gondolkodáson és elveken alapuló 〈kapcsolat, viszony〉, e viszonyra jellemző 〈helyzet, állapot〉, ill. e viszonyban szokásos(an tanúsított) 〈magatartás, érzelem〉
sziveskedjenek a késedelmet elvtársi jóindulattal megbocsátni
(1868 Vasárnapi Újság)
Megyek a büszke paloták során, Elvtársi daccal, józan, szabadon
(1907 Juhász Gyula¹)
Bizony, sokkal jobban élnék, ha nem törődnék a szovjet sorsával. Most lenne pénzem, amennyi kell, de hát az embert hajtja az elvtársi érzés
(1932 Szathmári Sándor)
elvtársi légkör
(1956 Gerő Ernő)
köszönöm azt a meleg elvtársi elismerést, amelyet eddig csak felében érdemeltem ki, de amelyet igyekezni fogok maradéktalanul kiérdemelni
(1958 Illés Béla)
elvtársi szolidaritás
(1968 Környei Attila)
A korábbi kollegiális (térségünkben úri, illetve elvtársi) kapcsolatok, a teniszpartnerség, a szinte átláthatatlan személyi összefonódások még a szigorú pályázatok esetében is jól gyümölcsöznek…
(1996 Figyelő)
2a.
ilyen elvtárstól származó 〈megnyilvánulás〉
Elvtársi üdvözlettel
(1873 Munkás-Heti-Krónika aug. 24.)
a most alakuló kormányt legfeljebb úri vagy elvtársi becsületszava köti
(1994 Országgyűlési Napló)
jól ismert vezető elvtársi szöveggel
(1995 Országgyűlési Napló)
[Rákosinak] nem állt […] módjában megfogadni az albán pártvezér, Enver Hodzsa elvtársi tanácsát, aki a főhangadók agyonlövetését ajánlotta neki
(1996 Magyar Hírlap)
Kádár az Andropov által legnegatívabbnak ítélt intézkedésekben elvtársi nyíltsággal […] vállalta a kezdeményező szerepet
(2000 Magyar Hírlap)
3.
az 1919-es, ill. az 1945–1989-ig tartó társadalompolitikai 〈korszak, időszak〉, ill. e korszakra jellemző politikai 〈hatalom〉
az a földterület még az elvtársi időszak előtt nem ahhoz a településhez került, amelyik termelőszövetkezet még most is használja, hanem a régi falu határához került vissza, ahol eredendően is volt
(1993 Országgyűlési Napló)
az előző előtti elvtársi korszak szép, kerek és kellőképpen kiszikkadt matéria volt, körbe lehetett járni, a mostani viszont egyelőre nyúlós, alaktalan képződmény, amiről nem tudni, hol az eleje és a vége
(1995 Magyar Hírlap)
Kádár nemcsak az elvtársi kormányok és államfők, hanem nyugat-európaiak vendége is volt
(1996 Magyar Hírlap)
Erdély [Miklós] a politikailag legártatlanabb – csak éppen a művészet klasszikus műfaji sémáitól idegen – happeningjeivel, akcióival is csiklandozta, felbosszantotta, olykor felbőszítette az elvtársi hatalom urait
(1998 Magyar Hírlap)
Vö. ÉrtSz.; TESz. elvtárs; ÉKsz.

Beállítások