elvtárs fn 2A

1. (kissé rég) ’vkivel azonos nézeteket, hasonló (politikai) elveket valló személy, elvbarát’ ❖ [a vád alól] kor- és elvtársait fel nem menthetni (1837 Figyelmező C6730, 183) | életem legnagyobb része folyt le azon küzdelemben, melyet elvtársaimmal együtt a régi feudalizmusnak káros maradványai ellen folytattunk (1861 Deák Ferenc CD51) | Az 1715. 49-dik törvényczikknek Rákóczira, Bercsényire s elvtársaikra vonatkozó része decretáltassék helytelennek s érvénytelennek (1873 Századok CD57) | a bécsi kormány Almássy Pált és több kiváló politikai elvtársát az éjjel el fogja fogatni (1896 Jókai Mór CD18) | még a legnagyobb példák is, amelyekre nyugati elvtársai büszkén hivatkoztak, úgy választották ki és úgy csoportosították az életrajzi adatokat, hogy azok meghatározták és megokolták a művész alkotásainak miféleségét (1910 Feleky Géza CD10).

2. ’〈a munkásmozgalomban részt vevő, ill. a szociáldemokrata v. a kommunista párthoz kötődő személy megnevezéseként v. megszólításaként〉’ ❖ Elvtársaink a tegnapi napon minden kardcsapás nélkül elfoglalták a [párizsi] városházát, amelyen most a veres zászló lobog (1871 A magyar munkásmozgalom története C4917, 172) | Persze a munkások percekig tapsoltak a fiatal, merész elvtársnak, aki „megtért”, s aki mint gazdag burzsoá sarj szocialista agitátornak csapott föl (1901 Ady Endre CD0801) | Hát azt hiszik az elvtársak, hogy az önbirálat olyan, mint a szappan, hogy mosakodás előtt be kell kenni magunkat vele? (1954 Bajor Andor 1006040, 74) | Maga megért engem, elvtársam, hiszen, ha az írásaira jól emlékszem, maga is proli volt, már megbocsásson (1968 Molnár Géza 9455001, 72) | Belső szükségletem tenni valami jót és emberit elvtársaimért, a munkásosztályért (1973 Marosán György 9425004, 136) | A személytelenség kultusza című írás külön említést érdemel. Első részében […] a kiemelt káderekről, „alsó posztokon dolgozó elvtársakról” van szó (1990 A magyar irodalom története CD53).

2a. (rendfokozatra utaló v. tulajdonnévi jelzővel is) ’〈1919-től a 20. század végéig, kül. 1945 után: vmely ismert személy, ill. hatóság, fegyveres testület, kül. katonaság tagjának (hivatalos) megnevezéseként v. megszólításaként〉’ ❖ Lenin elvtárs: üzeni a boldog szikra, amelytől forradalmi lángra gyúl millió munkás lélek és piros pünkösdje lesz a proletárvilágnak (1919 Juhász Gyula¹ 9284854, 177) | Tudja, mit mondok én magának főhadnagy elvtárs? (1945 Darvas József 9101012, 246) | jó elvtársi kapcsolat alakult ki a rendőrkapitányság dolgozói és a munkásőr elvtársak között (1972 Baller Imre 2043004, 7) | a szovjet hadsereg kivonulásának megkezdése után Kádár elvtárs és Münnich elvtárs összeült a forradalmi ifjúság fegyveres egységeinek parancsnokaival és képviselőivel (1977 Méray Tibor 9434003, 238) | De rendőr elvtárs – avatkozik közbe kétségbeesetten Szabó –, a barátom beszámíthatatlan elmebeteg! (1989 A személyi kultusz humora 1016021, 176) | Százados elvtárs, jelentem, rendkívüli esemény nem történt (2010 Garaczi László 3116002, 62).

2b. ’〈kül. 1919-től a 20. század végéig, főként 1945 után: foglalkozás v. beosztás megjelölése után, megnevezésként v. megszólításként〉’ ❖ [az ellenzékiek nem akartak] lemondani az exminiszter elvtársról (1886 Mikszáth Kálmán CD04) | segédmunkás elvtársat (1925 Litografia 2132001, 2) | bányász elvtárs (1932 Ferenczy Valér CD10) | Ha még egy zavaró hangot hallok, kiüríttetem a termet. Ügyvéd elvtárs, folytassa (1958 Illés Béla 2025117, 732) | Meg voltam győződve, hogy az igazgató elvtárs nem a saját elhatározásából mondja, vagy teszi azt, amit tesz (1973 Marosán György 9425003, 31) | Azt mondták neki, hogy „doktor elvtárs, ne vegye komolyan ezt a kis incidenst” (1989 Börtön volt a hazám 1024002, 61).

2c. (pejor, gúny) ’〈az 1919 és 1989 közötti pártállammal együttműködő, ill. megnyilvánulásaiban, magatartásában ezekre az időkre emlékeztető személy megnevezéseként v. megszólításaként〉’ ❖ Sztálin gyilkos volt, Brezsnyev korlátolt, a többiek korrumpáltak, itthon meg egymást csukták le az elvtársak, és verték egymást agyba-főbe (1988 Megyesi Gusztáv 1108003, 202) | Bátorkodom mély tisztelettel megkérdezni az igazgató elvtársat, igaz-e, hogy a személyi kultusznak véget méltóztatott vetni? (1989 A személyi kultusz humora 1016017, 31) | [Képaláírásként:] Az elvtársaimtól ments meg, Uram, az ellenséggel elbánok magam is! (1995 Magyar Hírlap CD09).

Sz: elvtársaz.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.

elvtárs főnév 2A
1. (kissé rég)
vkivel azonos nézeteket, hasonló (politikai) elveket valló személy, elvbarát
[a vád alól] kor- és elvtársait fel nem menthetni
(1837 Figyelmező)
életem legnagyobb része folyt le azon küzdelemben, melyet elvtársaimmal együtt a régi feudalizmusnak káros maradványai ellen folytattunk
(1861 Deák Ferenc)
Az 1715. 49-dik törvényczikknek Rákóczira, Bercsényire s elvtársaikra vonatkozó része decretáltassék helytelennek s érvénytelennek
(1873 Századok)
a bécsi kormány Almássy Pált és több kiváló politikai elvtársát az éjjel el fogja fogatni
(1896 Jókai Mór)
még a legnagyobb példák is, amelyekre nyugati elvtársai büszkén hivatkoztak, úgy választották ki és úgy csoportosították az életrajzi adatokat, hogy azok meghatározták és megokolták a művész alkotásainak miféleségét
(1910 Feleky Géza)
2.
〈a munkásmozgalomban részt vevő, ill. a szociáldemokrata v. a kommunista párthoz kötődő személy megnevezéseként v. megszólításaként〉
Elvtársaink a tegnapi napon minden kardcsapás nélkül elfoglalták a [párizsi] városházát, amelyen most a veres zászló lobog
(1871 A magyar munkásmozgalom története)
Persze a munkások percekig tapsoltak a fiatal, merész elvtársnak, aki „megtért”, s aki mint gazdag burzsoá sarj szocialista agitátornak csapott föl
(1901 Ady Endre)
Hát azt hiszik az elvtársak, hogy az önbirálat olyan, mint a szappan, hogy mosakodás előtt be kell kenni magunkat vele?
(1954 Bajor Andor)
Maga megért engem, elvtársam, hiszen, ha az írásaira jól emlékszem, maga is proli volt, már megbocsásson
(1968 Molnár Géza)
Belső szükségletem tenni valami jót és emberit elvtársaimért, a munkásosztályért
(1973 Marosán György)
A személytelenség kultusza című írás külön említést érdemel. Első részében […] a kiemelt káderekről, „alsó posztokon dolgozó elvtársakról” van szó
(1990 A magyar irodalom története)
2a. (rendfokozatra utaló v. tulajdonnévi jelzővel is)
〈1919-től a 20. század végéig, kül. 1945 után: vmely ismert személy, ill. hatóság, fegyveres testület, kül. katonaság tagjának (hivatalos) megnevezéseként v. megszólításaként〉
Lenin elvtárs: üzeni a boldog szikra, amelytől forradalmi lángra gyúl millió munkás lélek és piros pünkösdje lesz a proletárvilágnak
(1919 Juhász Gyula¹)
Tudja, mit mondok én magának főhadnagy elvtárs?
(1945 Darvas József)
jó elvtársi kapcsolat alakult ki a rendőrkapitányság dolgozói és a munkásőr elvtársak között
(1972 Baller Imre)
a szovjet hadsereg kivonulásának megkezdése után Kádár elvtárs és Münnich elvtárs összeült a forradalmi ifjúság fegyveres egységeinek parancsnokaival és képviselőivel
(1977 Méray Tibor)
De rendőr elvtárs – avatkozik közbe kétségbeesetten Szabó –, a barátom beszámíthatatlan elmebeteg!
(1989 A személyi kultusz humora)
Százados elvtárs, jelentem, rendkívüli esemény nem történt
(2010 Garaczi László)
2b.
〈kül. 1919-től a 20. század végéig, főként 1945 után: foglalkozás v. beosztás megjelölése után, megnevezésként v. megszólításként〉
[az ellenzékiek nem akartak] lemondani az exminiszter elvtársról
(1886 Mikszáth Kálmán)
segédmunkás elvtársat
(1925 Litografia)
bányász elvtárs
(1932 Ferenczy Valér)
Ha még egy zavaró hangot hallok, kiüríttetem a termet. Ügyvéd elvtárs, folytassa
(1958 Illés Béla)
Meg voltam győződve, hogy az igazgató elvtárs nem a saját elhatározásából mondja, vagy teszi azt, amit tesz
(1973 Marosán György)
Azt mondták neki, hogy „doktor elvtárs, ne vegye komolyan ezt a kis incidenst”
(1989 Börtön volt a hazám)
2c. (pejor, gúny)
〈az 1919 és 1989 közötti pártállammal együttműködő, ill. megnyilvánulásaiban, magatartásában ezekre az időkre emlékeztető személy megnevezéseként v. megszólításaként〉
Sztálin gyilkos volt, Brezsnyev korlátolt, a többiek korrumpáltak, itthon meg egymást csukták le az elvtársak, és verték egymást agyba-főbe
(1988 Megyesi Gusztáv)
Bátorkodom mély tisztelettel megkérdezni az igazgató elvtársat, igaz-e, hogy a személyi kultusznak véget méltóztatott vetni?
(1989 A személyi kultusz humora)
[Képaláírásként:] Az elvtársaimtól ments meg, Uram, az ellenséggel elbánok magam is!
(1995 Magyar Hírlap)
Sz: elvtársaz
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.

Beállítások