elzáródik tn ige 12a5

1. (gyakr. eszközlő határozóval) ’〈mediopasszív jelentésben az elzár ige szenvedő származéka helyett〉’ ❖ ſzorúlnak két fell magas Hegyek olly keskenyen öſzve, hogy végre az Ember egéſſzen tlök el-záródik, és az egéſz Világtól el-ſzakaſztatik… (1794 Kármán József² 7165007, 208) | hogy német ellenségeteknek örökre elzáródjon a trónusra vezető út, meghívták Coributust, a livóniai herceg fiát (1813 Katona József 8226003, 196) | az ajtó hirtelen csapással Elzáródik egy kulcsfordulással (1846 Vörösmarty Mihály 8524346, 142) | a testesebb egyéniségeknek nem ajánlom e barlang belső részének meglátogatását, mert könnyen odaszorulhatnának, mi már azért is káros lenne, mert az érdekes barlang ez által jó darabig elzáródnék (1868 Orbán Balázs CD22) | A ház mellett hosszu kert huzódik el; az is viz alatt áll. A lakók panaszolják, hogy most elzáródtak a világtól (1910 Népszava szept. 11. C7478, 9) | [a rab] étkeit egy ablakocskán át kapta, mely ablak a pálmás udvarra nézett, de az udvar felől el is záródott pántos táblával (1925 Berde Mária 9047017, 149).

2. ’〈ajtó, ablak stb.〉(zárszerkezettel) becsukódik, ill. 〈vmely helyiség〉 ezzel bezárul’ ❖ Csak addig álljon a’ sír nyitva, míg Horvát belédől, ’s czinkos társai, aztán örökre elzáródhatik (1823 Vörösmarty Mihály 8524391, 147) | [az ütközés] nyomán az ajtók elzáródtak, a belső vezetékek kigyulladtak és a gépkocsi vezetője eszméletét vesztette (1981 Népszava nov. 25. C7446, [12]) | A tűzvész nemigen köthető időponthoz. Annyi bizonyos, hogy ennek nyomán a [város]kapu elzáródott (1988 Tóth Sándor³ CD52).

2a. (ritk) ’〈ajak〉 összecsukódik, összezáródik’ ❖ Azoknál a kérdéseknél, amelyek Hollywoodra, a hollywoodi munkákra, a sztárokra vonatkoznak, nyiltbeszédű, mosolygó, amikor arról kérdezősködünk, hogy mi hozta Európába, egyszerre elzáródik az ajka (1934 Radó István CD10).

3. ’〈nyílás, rés〉 eltömődik, eldugul’ ❖ hályogoperálás után a szivárványhártya nyilása elzáródott, ugy hogy uj nyilást kell vágni (1895 PallasLex. CD02) | Az idők során a bazaltdolinák repedései elzáródtak, és így a csapadékvíz nem tudott elfolyni (1995 Természet Világa CD50) | [lávaszökőkutak] akkor keletkeznek, amikor a magma egy hosszan elnyúló résen át tör a felszínre. Amikor a rés kezd elzáródni, a szökőkút egyre magasabbra lövell (2004 Természet Világa ford. CD50).

3a. ’〈bél, ér stb.〉 eltömődik, eldugul’ ❖ a’ hányás ſzaporodik, és gyarapúl, a’ ſzerint a has naprul napra erösebben el ſzorul, méglen egéſzen el-záródik; a’ betegek látomást el-hitványodnak, el-ſzáradnak, ’s el-veſznek (1802 Haiszler György C1998, 255) | maró folyadékok ivása következtében sebesedett ki a bárzsing s aztán ott szükítő hegedés következett be. Ilyen módon a bárzsing egészen el is záródhatik (1893 PallasLex. CD02) | A trombózis következményei különbözők aszerint, hogy milyen ér záródott el (1925 RévaiNagyLex. C5714, 496) | a kutya lenyeli a kavicsot, és elzáródik a bele (1996 Szinák János–Veress István CD59) | el van záródva a petevezetékem (2003 Várva várt babák 3039001, 256).

4. ’〈vmely szerkezet〉 zárt állásba kerül’ ❖ mire a dugattyu a henger közepére ér, már csak tiszta levegő van a hengerben, ekkor elzáródik mind a két szelep s megnyilik a gázszivattyuhoz vezető […] szellentyü (1893 PallasLex. CD02) | A hideg víz kimaradása esetében a csaptelep önműködően elzáródik, így megakadályozza a leforrázást (1961 Népszava máj. 28. C4825, 8) | Ha a láng valamilyen ok miatt elaludna [a gáztűzhelyen], akkor – magától – újra meggyullad. Amennyiben ez nem sikerül, a gázcsap automatikusan elzáródik (1998 Lakáskultúra CD39).

4a. ’〈gép, szerkezet〉 nem működik tovább, leáll’ ❖ A gépnek kettős villamos záró készüléke van, melyek közül első az indulást (startot) jelzi s ugyanakkor a másik benn, az ellenőrző szobában a total-összeget mutató felső henger működését akasztja meg, miáltal az egész gép elzáródik s többé jegyet nem ad ki (1897 PallasLex. CD02) | ha feldől [a gyorsfőző], önműködőleg elzáródik és azonnal elalszik (1901 Budapesti Hírlap dec. 22. C0056, 22) | [A permetezőgépben] a levegőrendszerben bekövetkező hiba esetén az érintett szórókeretrész önműködően elzáródik (1982 Népszabadság jún. 1. C7832, [10]).

Vö. ÉKsz.².

elzáródik tárgyatlan ige 12a5
1. (gyakr. eszközlő határozóval)
〈mediopasszív jelentésben az elzár ige szenvedő származéka helyett〉
ſzorúlnak két fell magas Hegyek olly keskenyen öſzve, hogy végre az Ember egéſſzen tlök el-záródik, és az egéſz Világtól el-ſzakaſztatik…
(1794 Kármán József²)
hogy német ellenségeteknek örökre elzáródjon a trónusra vezető út, meghívták Coributust, a livóniai herceg fiát
(1813 Katona József)
az ajtó hirtelen csapással Elzáródik egy kulcsfordulással
(1846 Vörösmarty Mihály)
a testesebb egyéniségeknek nem ajánlom e barlang belső részének meglátogatását, mert könnyen odaszorulhatnának, mi már azért is káros lenne, mert az érdekes barlang ez által jó darabig elzáródnék
(1868 Orbán Balázs)
A ház mellett hosszu kert huzódik el; az is viz alatt áll. A lakók panaszolják, hogy most elzáródtak a világtól
(1910 Népszava szept. 11.)
[a rab] étkeit egy ablakocskán át kapta, mely ablak a pálmás udvarra nézett, de az udvar felől el is záródott pántos táblával
(1925 Berde Mária)
2.
〈ajtó, ablak stb.〉 (zárszerkezettel) becsukódik, ill. 〈vmely helyiség〉 ezzel bezárul
Csak addig álljon a’ sír nyitva, míg Horvát belédől, ’s czinkos társai, aztán örökre elzáródhatik
(1823 Vörösmarty Mihály)
[az ütközés] nyomán az ajtók elzáródtak, a belső vezetékek kigyulladtak és a gépkocsi vezetője eszméletét vesztette
(1981 Népszava nov. 25.)
A tűzvész nemigen köthető időponthoz. Annyi bizonyos, hogy ennek nyomán a [város]kapu elzáródott
(1988 Tóth Sándor³)
2a. (ritk)
〈ajak〉 összecsukódik, összezáródik
Azoknál a kérdéseknél, amelyek Hollywoodra, a hollywoodi munkákra, a sztárokra vonatkoznak, nyiltbeszédű, mosolygó, amikor arról kérdezősködünk, hogy mi hozta Európába, egyszerre elzáródik az ajka
(1934 Radó István)
3.
〈nyílás, rés〉 eltömődik, eldugul
hályogoperálás után a szivárványhártya nyilása elzáródott, ugy hogy uj nyilást kell vágni
(1895 PallasLex.)
Az idők során a bazaltdolinák repedései elzáródtak, és így a csapadékvíz nem tudott elfolyni
(1995 Természet Világa)
[lávaszökőkutak] akkor keletkeznek, amikor a magma egy hosszan elnyúló résen át tör a felszínre. Amikor a rés kezd elzáródni, a szökőkút egyre magasabbra lövell
(2004 Természet Világa ford.)
3a.
〈bél, ér stb.〉 eltömődik, eldugul
a’ hányás ſzaporodik, és gyarapúl, a’ ſzerint a has naprul napra erösebben el ſzorul, méglen egéſzen el-záródik; a’ betegek látomást el-hitványodnak, el-ſzáradnak, ’s el-veſznek
(1802 Haiszler György)
maró folyadékok ivása következtében sebesedett ki a bárzsing s aztán ott szükítő hegedés következett be. Ilyen módon a bárzsing egészen el is záródhatik
(1893 PallasLex.)
A trombózis következményei különbözők aszerint, hogy milyen ér záródott el
(1925 RévaiNagyLex.)
a kutya lenyeli a kavicsot, és elzáródik a bele
(1996 Szinák János–Veress István)
el van záródva a petevezetékem
(2003 Várva várt babák)
4.
〈vmely szerkezet〉 zárt állásba kerül
mire a dugattyu a henger közepére ér, már csak tiszta levegő van a hengerben, ekkor elzáródik mind a két szelep s megnyilik a gázszivattyuhoz vezető […] szellentyü
(1893 PallasLex.)
A hideg víz kimaradása esetében a csaptelep önműködően elzáródik, így megakadályozza a leforrázást
(1961 Népszava máj. 28.)
Ha a láng valamilyen ok miatt elaludna [a gáztűzhelyen], akkor – magától – újra meggyullad. Amennyiben ez nem sikerül, a gázcsap automatikusan elzáródik
(1998 Lakáskultúra)
4a.
〈gép, szerkezet〉 nem működik tovább, leáll
A gépnek kettős villamos záró készüléke van, melyek közül első az indulást (startot) jelzi s ugyanakkor a másik benn, az ellenőrző szobában a total-összeget mutató felső henger működését akasztja meg, miáltal az egész gép elzáródik s többé jegyet nem ad ki
(1897 PallasLex.)
ha feldől [a gyorsfőző], önműködőleg elzáródik és azonnal elalszik
(1901 Budapesti Hírlap dec. 22.)
[A permetezőgépben] a levegőrendszerben bekövetkező hiba esetén az érintett szórókeretrész önműködően elzáródik
(1982 Népszabadság jún. 1.)
Vö. ÉKsz.²

Beállítások