emberbarát fn és mn 3A4

I. fn

1. (jelzőként is) ’az egyetemes emberszeretet eszméjét valló és követő személy’ ❖ itt fekſzik itt [ti. a szociálisan érzéketlen igazságszolgáltatásban] az Orſzágoknak és Státusoknak azon bibéjek eltakarva, melylyet egygy emberbarát fájdalommal kénteleníttetik felfedezni (1788 Gelei József ford.–Sintenis C1868, 301) | Mi némü vitézséggel viaskodtanak legyen ők [ti. a bécsi diákok] ezenn vár-falakonn amaz hires Sorbait Pál Orvosnak és Ember-barátnak [...] vezérlése alatt (1797 Bécsi Magyar Merkurius C0346, 1329) | Mindenfelé terjednek a’ görög egyesületek, mellyeken Franczhonban három párt dolgozik, ugymint: a’ legitimisták, Chateaubriand ihletéseitől lelkesülve; a’ lyoni cath. propaganda, mellynek ideálja a’ szultánt cath. hitre tériteni, és az emberbarát Eynard uré, tiszta emberszeretetből (1841 Pesti Hírlap CD61) | 1882 nyarán néhány ember barát buzgólkodása 20 fővárosi iskolásgyermeknek adta meg a módot arra, hogy Nagymaroson megedződjenek (1925 RévaiNagyLex. C5713, 780) | a nemes emberbarátok alamizsnája (1995 Magyar Hírlap CD09).

2. (rég) ’felebarát, embertárs’ ❖ Talám ſemmi jól gondolkodó ember’ barát ſem magyarázza azt nékem roſzſzul, ha azt erősítem, hogy a’ köz-jót illet magános rendeléſek által [...] a’ községnek javára lenni kivántam (1786 Kónyi János ford.–Tessedik C2734, 269) | Kedves nekem, hogy oly hevűlve szólsz Emberbarátid’ sorsaik felől (1826 Kölcsey Ferenc C5247, 199) | leróttam [...] emberbarátom iránti [...] tartozásomat (1863 Kazinczy Gábor C0216, 240) | Aki nem segéli nem pártolja más nyáját, legelőjét, emberbarátja jussát, – mi ne tudnánk? – elveszti a magáét is (1952 Illyés Gyula 2051004, 19).

II. mn

1. ’az egyetemes emberszeretetet kifejező 〈eszme〉, ill. ezt az eszmét hirdető v. annak megvalósulását szolgáló 〈cél, rendelkezés stb.〉’ ❖ A párizsi kommün résztvevői körülbelül annyit értettek a közgazdasághoz, mint Hugo Victor, amikor emberbarát verseit írta (1932 Cs. Szabó László CD10) | Eötvös [József] a harmincas és negyvenes évek romantikus, emberbarát eszméiből merített (1939 Cs. Szabó László CD10) | Miközben [Michael Maier] „felmondta” a hermetikus-neoplatonista világképet, műveiben nemegyszer hangsúlyozta az új tudományra váró filantróp, emberbarát célokat (1978 Szőnyi György Endre 1150002, 126) | az emberbarát, felvilágosult abszolutizmus (1998 Poór János CD17).

2. ’az ember igényeihez igazodó, ill. a kényelmét v. egészségét szolgáló 〈dolog〉’ ❖ A füstben a főbb elemeken kívül mintegy négyezer vegyület található – hihetetlen a vegyületek száma –, és azt gondolom, ezek közül egyikre sem mondhatjuk azt, hogy valamilyen formában emberbarát lenne (1999 Országgyűlési Napló CD62) | az egyszerű, emberbarát technológiának a használata a mai számítástechnikai apparátus mellett nem jelent problémát, csak egy kis szemléletbeli módosítást igényel, tehát hogy a vállalatok a dolgozóik adatait ne szórják szanaszéjjel a különböző adatfeldolgozó cégeknél (1999 Országgyűlési Napló CD62) | Formatervezés az egészségünkért – Emberbarát megoldások (2002 Lakáskultúra CD39) | fontos az akadálymentesítés, amely jó nemcsak a valamilyen fogyatékossággal élők számára, de jó az idős emberek, a kisgyermekes szülők számára is. Legyen emberbarát a környezet! (2004 Országgyűlési Napló CD62).

3. (ritk) ’olyan 〈(háziasított) állat(faj)〉, amely az ember közelségét kedveli’ ❖ Számos érdekes etológiai tudnivaló is szerepel a képes könyvben, például arról, miként vonzódnak az amúgy is emberbarát delfinek a terhes nőkhöz (1995 Új Könyvek CD29) | A közel fél évszázada indult novoszibirszki kísérletekben a róka, majd a patkány a háziasítás lassú folyamatát kikerülve a kutyához hasonlóan emberbaráttá vált (2007 Népszabadság febr. 10. C7855, 8).

Sz: emberbaráti, emberbarátság.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

emberbarát főnév és melléknév 3A4
I. főnév
1. (jelzőként is)
az egyetemes emberszeretet eszméjét valló és követő személy
itt fekſzik itt [ti. a szociálisan érzéketlen igazságszolgáltatásban] az Orſzágoknak és Státusoknak azon bibéjek eltakarva, melylyet egygy emberbarát fájdalommal kénteleníttetik felfedezni
(1788 Gelei József ford.Sintenis)
Mi némü vitézséggel viaskodtanak legyen ők [ti. a bécsi diákok] ezenn vár-falakonn amaz hires Sorbait Pál Orvosnak és Ember-barátnak [...] vezérlése alatt
(1797 Bécsi Magyar Merkurius)
Mindenfelé terjednek a’ görög egyesületek, mellyeken Franczhonban három párt dolgozik, ugymint: a’ legitimisták, Chateaubriand ihletéseitől lelkesülve; a’ lyoni cath.katolikus propaganda, mellynek ideálja a’ szultánt cath.katolikus hitre tériteni, és az emberbarát Eynard uré, tiszta emberszeretetből
(1841 Pesti Hírlap)
1882 nyarán néhány ember barát buzgólkodása 20 fővárosi iskolásgyermeknek adta meg a módot arra, hogy Nagymaroson megedződjenek
(1925 RévaiNagyLex.)
a nemes emberbarátok alamizsnája
(1995 Magyar Hírlap)
2. (rég)
felebarát, embertárs
Talám ſemmi jól gondolkodó ember’ barát ſem magyarázza azt nékem roſzſzul, ha azt erősítem, hogy a’ köz-jót illet magános rendeléſek által [...] a’ községnek javára lenni kivántam
(1786 Kónyi János ford.Tessedik)
Kedves nekem, hogy oly hevűlve szólsz Emberbarátid’ sorsaik felől
(1826 Kölcsey Ferenc)
leróttam [...] emberbarátom iránti [...] tartozásomat
(1863 Kazinczy Gábor)
Aki nem segéli nem pártolja más nyáját, legelőjét, emberbarátja jussát, – mi ne tudnánk? – elveszti a magáét is
(1952 Illyés Gyula)
II. melléknév
1.
az egyetemes emberszeretetet kifejező 〈eszme〉, ill. ezt az eszmét hirdető v. annak megvalósulását szolgáló 〈cél, rendelkezés stb.〉
A párizsi kommün résztvevői körülbelül annyit értettek a közgazdasághoz, mint Hugo Victor, amikor emberbarát verseit írta
(1932 Cs. Szabó László)
Eötvös [József] a harmincas és negyvenes évek romantikus, emberbarát eszméiből merített
(1939 Cs. Szabó László)
Miközben [Michael Maier] „felmondta” a hermetikus-neoplatonista világképet, műveiben nemegyszer hangsúlyozta az új tudományra váró filantróp, emberbarát célokat
(1978 Szőnyi György Endre)
az emberbarát, felvilágosult abszolutizmus
(1998 Poór János)
2.
az ember igényeihez igazodó, ill. a kényelmét v. egészségét szolgáló 〈dolog〉
A füstben a főbb elemeken kívül mintegy négyezer vegyület található – hihetetlen a vegyületek száma –, és azt gondolom, ezek közül egyikre sem mondhatjuk azt, hogy valamilyen formában emberbarát lenne
(1999 Országgyűlési Napló)
az egyszerű, emberbarát technológiának a használata a mai számítástechnikai apparátus mellett nem jelent problémát, csak egy kis szemléletbeli módosítást igényel, tehát hogy a vállalatok a dolgozóik adatait ne szórják szanaszéjjel a különböző adatfeldolgozó cégeknél
(1999 Országgyűlési Napló)
Formatervezés az egészségünkért – Emberbarát megoldások
(2002 Lakáskultúra)
fontos az akadálymentesítés, amely jó nemcsak a valamilyen fogyatékossággal élők számára, de jó az idős emberek, a kisgyermekes szülők számára is. Legyen emberbarát a környezet!
(2004 Országgyűlési Napló)
3. (ritk)
olyan (háziasított) állat(faj), amely az ember közelségét kedveli
Számos érdekes etológiai tudnivaló is szerepel a képes könyvben, például arról, miként vonzódnak az amúgy is emberbarát delfinek a terhes nőkhöz
(1995 Új Könyvek)
A közel fél évszázada indult novoszibirszki kísérletekben a róka, majd a patkány a háziasítás lassú folyamatát kikerülve a kutyához hasonlóan emberbaráttá vált
(2007 Népszabadság febr. 10.)
Sz: emberbaráti, emberbarátság
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások