emberföldrajz fn 3A (Tud)

’a földrajztudománynak az az ága, amely a földrajzi környezet és a benne élő ember kölcsönös egymásra hatásával foglalkozik, ill. ez mint tantárgy’ ❖ a fizikai földrajz és az emberföldrajz (gazdasági-, kereskedelmi-, társadalmi-, politikai földrajz stb.) tanítására nem jut külön-külön ember a mi egyetemeinken (1920 Halász Gyula CD10) | [Jean Brunhes,] az emberföldrajz tanára a párizsi Collège de France-on (1935 RévaiNagyLex. C5717, 182) | A Magyar Néprajzi Társaság [megalakulásakor] feladatának tartotta a néprajzhoz akkor még szorosan kapcsolódó emberföldrajz és a „társadalomtudomány”-nak nevezett társadalomrajz művelőinek összefogását is (1980 NéprajziLex. CD47) | [Teleki Pál,] az emberföldrajz tudósa […] felismerte, hogy a kevert népességű Duna-tájon lehetetlen szabályos etnikai határokat meghúzni (1991 Diószegi István 2037017, 1516) | Ratzel, a XIX. század német geográfusa dolgozta ki az emberföldrajz alapvető vizsgálati szempontjait, miszerint kutatni kell mindazokat a természeti hatásokat, melyek az emberi, a társadalmi jelenségek felé irányulnak (2002 Természet Világa ford. CD50).

a. (birtokszóként) ’vmely földrajzi egység, terület azon viszonyainak összessége, amelyekkel e tudományág foglalkozik’ ❖ Afrika emberföldrajza. Afrika lakosságának és kultúrájának története É.-on, és ÉK.-en Ázsia és Európa közelségével, a többi részeken a tengeri fekvéssel volt összeköttetésben (1926 TolnaiÚjLex. C5718, 50) | [Janus Pannonius] megírja Magyarország első emberföldrajzát (1934 Reichard Piroska CD10) | [A kötet második része] a Kárpát-medence emberföldrajzának szintézise, ez lényegében az ember tájformáló tevékenységét írja le: a tájalakítástól a gazdaságföldrajzi tudnivalókon át a településszerkezetig, a közlekedési hálózatig stb. (1999 Új Könyvek CD29).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

emberföldrajz főnév 3A (Tud)
a földrajztudománynak az az ága, amely a földrajzi környezet és a benne élő ember kölcsönös egymásra hatásával foglalkozik, ill. ez mint tantárgy
a fizikai földrajz és az emberföldrajz (gazdasági-, kereskedelmi-, társadalmi-, politikai földrajz stb.s a többi) tanítására nem jut külön-külön ember a mi egyetemeinken
(1920 Halász Gyula)
[Jean Brunhes,] az emberföldrajz tanára a párizsi Collège de France-on
(1935 RévaiNagyLex.)
A Magyar Néprajzi Társaság [megalakulásakor] feladatának tartotta a néprajzhoz akkor még szorosan kapcsolódó emberföldrajz és a „társadalomtudomány”-nak nevezett társadalomrajz művelőinek összefogását is
(1980 NéprajziLex.)
[Teleki Pál,] az emberföldrajz tudósa […] felismerte, hogy a kevert népességű Duna-tájon lehetetlen szabályos etnikai határokat meghúzni
(1991 Diószegi István)
Ratzel, a XIX. század német geográfusa dolgozta ki az emberföldrajz alapvető vizsgálati szempontjait, miszerint kutatni kell mindazokat a természeti hatásokat, melyek az emberi, a társadalmi jelenségek felé irányulnak
(2002 Természet Világa ford.)
a. (birtokszóként)
vmely földrajzi egység, terület azon viszonyainak összessége, amelyekkel e tudományág foglalkozik
Afrika emberföldrajza. Afrika lakosságának és kultúrájának története É.észak-on, és ÉK.északkelet-en Ázsia és Európa közelségével, a többi részeken a tengeri fekvéssel volt összeköttetésben
(1926 TolnaiÚjLex.)
[Janus Pannonius] megírja Magyarország első emberföldrajzát
(1934 Reichard Piroska)
[A kötet második része] a Kárpát-medence emberföldrajzának szintézise, ez lényegében az ember tájformáló tevékenységét írja le: a tájalakítástól a gazdaságföldrajzi tudnivalókon át a településszerkezetig, a közlekedési hálózatig stb.s a többi
(1999 Új Könyvek)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások