emberhús fn 4A8

1. ’emberi hús (mint eledel)’ ❖ Gyanakodom, hogy az Europaiak ember huſſal élnek, mert némelly rekeſzek alá, mellyeket Klaſtromoknak neveznek, teles ſzámu erös embereket zárnak, azt pedig tsak azért, hogy meg-fzépülvén meg-hizzanak; mert mig az illyen mulató hellyben tartatnak, ſemmit ſem dolgoznak, hanem tsak eſznek iſznak (1783 Győrffy József¹ ford.–Holberg C1967, 354) | [a határőrök] jól tudták, hogy az ellenfél nem él emberhússal. Megadták magukat emberségesen (1875 Jókai Mór CD18) | Az égett gumi, emberhús, és sörte szagától Varjúnak felkeveredett a gyomra (1976 Bertha Bulcsu 9053005, 192) | a farkasember csak akkor nyerheti vissza eredeti alakját, ha a megszabott időszakon belül tartózkodik az emberhústól (2008 Tóth Anna Judit 3332001, 111).

2. ’emberi test, ill. az ember pusztán testi mivoltában’ ❖ Mumia, Homokba temettetett, ’s kövé vált Ember-hus (1788 Harmincadi rendtartás C2813, Ff2[r]) | az amerikaiak [ti. a rabszolga-kereskedők] a’ fekete emberhúsból szép nyereséget szednek (1841 Pesti Hírlap CD61) | A vonat bezúgott a keleti pályaudvarra s felfakadt oldalaiból kicsurrant a beléje zsúfolt emberhús (1919 Szabó Dezső 9623005, 246) | én csak egy szegény tündér vagyok. Egy szegény tündér, aki emberhúsba öltözködött (1923 Babits Mihály CD10) | A halotti fotó tenyérnyi, fekete szántóföld, a közepén fehér lepel, rajta szürke kupacnyi emberhús (2010 Nádori Lídia ford.–Müller⁴ 3153001, 437).

Vö. CzF.; SzT.

emberhús főnév 4A8
1.
emberi hús (mint eledel)
Gyanakodom, hogy az Europaiak ember huſſal élnek, mert némelly rekeſzek alá, mellyeket Klaſtromoknak neveznek, teles ſzámu erös embereket zárnak, azt pedig tsak azért, hogy meg-fzépülvén meg-hizzanak; mert mig az illyen mulató hellyben tartatnak, ſemmit ſem dolgoznak, hanem tsak eſznek iſznak
(1783 Győrffy József¹ ford.Holberg)
[a határőrök] jól tudták, hogy az ellenfél nem él emberhússal. Megadták magukat emberségesen
(1875 Jókai Mór)
Az égett gumi, emberhús, és sörte szagától Varjúnak felkeveredett a gyomra
(1976 Bertha Bulcsu)
a farkasember csak akkor nyerheti vissza eredeti alakját, ha a megszabott időszakon belül tartózkodik az emberhústól
(2008 Tóth Anna Judit)
2.
emberi test, ill. az ember pusztán testi mivoltában
Mumia, Homokba temettetett, ’s kövé vált Ember-hus
(1788 Harmincadi rendtartás)
az amerikaiak [ti. a rabszolga-kereskedők] a’ fekete emberhúsból szép nyereséget szednek
(1841 Pesti Hírlap)
A vonat bezúgott a keleti pályaudvarra s felfakadt oldalaiból kicsurrant a beléje zsúfolt emberhús
(1919 Szabó Dezső)
én csak egy szegény tündér vagyok. Egy szegény tündér, aki emberhúsba öltözködött
(1923 Babits Mihály)
A halotti fotó tenyérnyi, fekete szántóföld, a közepén fehér lepel, rajta szürke kupacnyi emberhús
(2010 Nádori Lídia ford.Müller)
Vö. CzF.; SzT.

Beállítások