emészt ige 5b2emíszt (rég v. nyj)

1. ts (Biol) ’〈vmely szerv v. abban vmilyen anyag táplálékot〉 felszívódásra alkalmassá alakítva, ill. továbbítva v. abból a salakot kiválasztva a szervezet számára folyamatosan feldolgoz’ ❖ ha jó ideig élt a’ beteg vért higitó italokkal, forrózás nélkül vagyon, gyomra jól eméſzti az eledeleket (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 180) | illy kisdedek gyomra nagyon keveset emészt (1847 Schöpf-Merei Ágoston 8305003, 207) | A joghurt kellemes savanykás ízű, tejfelszerű anyag, amelyet a bélrendszer kitünően emészt (1914 RévaiNagyLex. C5707, 13) | A gyomorban sósav és fehérjét emésztő enzimek választódnak ki (1995 Természet Világa CD50) | a petesejt membránja alatti ún. kortikális hólyagocskák [...] cukorcsoportokat vágnak le a ZP 3 fehérjéről, emésztik a ZP 2 fehérjét (2004 Természet Világa CD50).

1a. ts (tárgy n. is) ’〈ember, állat, ill. rovarevő növény táplálékot〉(nyugalmi állapotban, pihenve) emésztőszerve(i), emésztőnedvei segítségével ilyen módon feldolgoz, szervezete számára hasznosít’ ❖ nehéz eméſzthet kemény, durva eledelek (1786 Mátyus István C3067, 423) | emészteni nem tudok, csak ha a János beadja a labdacsot (1886 Mikszáth Kálmán CD04) | Ezentúl az emberek nem fognak ételeket nyelni, rágni és emészteni. Egy Peckinpaw-labdacs elegendő (1895 Vasárnapi Újság C7409, 26) | csapolt sörrel öblítettük le a csülköt, amit a magam részéről körülbelül három napig emésztettem (1999 Figyelő CD2601) | egy parányi [madagaszkári] botanikus kertben megtekinthető a Nepenthes madagascarensis jó néhány példánya, amint éppen csendben rovarokat emésztenek (2002 Természet Világa CD50).

1b. tn ’〈annak kif-ére, hogy emberben, állatban, ill. a gyomorban ez az élettani folyamat végbemegy, ill. eközben nyugalmi állapotban van, pihenve ejtőzik vki, vmi〉’ ❖ [a teknősbékáknak] a’ viznél-is hidegebb vérek van, még-is jól eméſztenek (1786 Mátyus István C3067, 84) | [orvosával] ő nem sokat gondol, ha gyomra jól emíszt (1807 Dugonics András ford.–Voltaire 8116006, 214) | [Kozárné a lányát nézte] a heverőről, ahol a jó vasárnapi ebéd után emésztett (1914 Móricz Zsigmond CD10) | a zsákmányát a Loch Ness-i a mélybe húzza, ott eszi, utána szendereg. A tófenéki iszapban szundít emésztve évekig (2007 Havasi Attila 3136007, 48).

2. ts ’〈tényt, információt, műalkotást stb.〉 magába fogad és (tudatilag) feldolgoz, ill. megért és magáévá tesz’ ❖ [a festő az elképzelt dolgokat] phantasiájában elébb emésztve létre hozza (1840 Henszlmann Imre 8609001, 224) | [a tudásvágy] kielégítve emésztvén a hallottakat, nem fürkész a visszatartottak után (1899 Mikszáth Kálmán CD04) | Vannak költői regények, szép, fínom, testetlen gondolatokkal, lírai ködökkel; ezek a [...] legrosszabbul emészthető formái a regényműfajnak (1935 Török Sophie CD10) | az MNB ellenőrzési főosztálya hónapokig emésztette az ügyet (1996 Figyelő CD2601) | a franciák nehezen emésztik a vereséget (2002 Magyar Hírlap CD09).

3. ts (kissé rég) ’〈táplálékot〉 nagymértékben(, mohón) (el)fogyaszt, (el)pusztít’ ❖ a’ többieknek az abrakját ne eméſzſzék (1779 Próbákbúl szedett oktatás C3537, 36) | A’ számtalan baromfiait [ti. Vas vármegyéit] a’ Bétsiek emésztik (1819 Magda Pál 8285006, 306) | A vakondok szünetlen tücsköt, hernyót és mindenféle rovart emészt (1876 Falusi Könyvtár C0136, 46) | Rengeteget emészt ez a sok mennyei állat, sok föld kell ahhoz (1920 Szabó Dezső 9623001, 52).

3a. (vál) ’〈természeti erő, káros hatás〉 pusztít, roncsol vmit, ill. 〈betegség〉 kínoz, tönkretesz vkit’ ❖ [az öltözéket] eſzi a’ rágó moly, vagy eméſzti penéſz (1774 Révai Miklós ford.–Beniczky 7283004, 14) | [a rózsát] emészti a téli fagy s vihar (1811 k. Dukai Takách Judit 8117020, 79) | Sok drága ereklyét ma máglya emészt (1895 Palágyi Lajos 8348001, 5) | rozsda emészti sötét zúgban a fegyvereket (1943 Radnóti Miklós ford.–Tibullus 9543214, 35) | a kishúgom is életveszély között van a kórházba, nyitott gerinccel, nyitott koponyával, és még kitudja micsoda kórságok emésztik azt is (2002 Bódis Kriszta 3145003, 1109).

3b. (vál) ’〈anyagi javakat, időt, energiát stb.〉(el)fogyaszt, (fel)használ vki v. vmi’ ❖ Könyveimben eméſztem erömet (1775 Báróczi Sándor ford.–Dusch C0804, 202) | csak a drága időt emésztenék (1846 Hetilap CD61) | [a csapos gerendafödémek hátránya] az, hogy tetemes faanyagot emésztenek (1893 PallasLex. CD02) | sok pénzt emésztő munka (1957 Faller Jenő CD52) | ugyanazon fájl két-három, rosszabb esetben ötven-száz helyen is emészti a tárolókapacitást (1999 Byte Magazin CD38).

3c. (/vál) ’〈személyt, csoportot〉 pusztít, gyötör vki v. vmi’ ❖ meg-hivtelenedet hozzá a’ Hertzeg, és nem más végre hozta legyen ötet Tuſzanóba, hanem hogy búval eméſzſze, vagy kétségbe ejtse (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 389) | hogy zte [Etele], hogy kergette, hogy emésztette a’ Németeket (1794 Dugonics András C1472, 178) | fut az ellenerő egymást konczolva emésztve (1834 Garay János CD01) | A magyarok ellenségei kárörömmel nézték, hogyan emésztik és rontják egymást a magyarok a vallási ellentétek miatt (1916 Halász Imre CD10) | [a Demokrata Konvenciót] továbbra is a régi ellentétek emésztik (2000 Magyar Hírlap CD09).

4. ts ’〈negatív gondolat, érzelem stb.〉 nem hagy nyugodni vkit, ill. 〈szívet, lelket〉 kínoz, gyötör’ ❖ Vesd félre a’ gyanóságot, Melly ſzivedet eméſzti (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 169) | mi emészti gyászos lelkedet? (1886 Radó Antal ford.–Leopardi 8383007, 138) | forrt bennem a düh, emésztett a méreg, rágtam magam, elöntött az epe (1973 Lázár Ervin 9388008, 141) | A szégyen emészti Kanalasnét, hogy a nincsről meg a szúnyog-szigeti kalyibáról az igazgató úrnak beszélni nem mer (2002 Magyar Hírlap CD09).

4a. emészti magát ’gyötrődik, emésztődik, ill. rágódik vmin’ ❖ Mi szkség itt továb emészteni magad’? (1772 Bessenyei György¹ C1075, 121) | Minek emészted egyre magadat? (1886 Radó Antal ford.–Petrarca 8383004, 40) | Éjjelnappal sír az asszony, emészti magát, meg akar halni (1945 Szép Ernő 9665040, 38) | Én olyan vagyok, hogy egy ideig emésztem magam rajta, mindenen, tehát ha bánt, [...] és akkor túllépek rajta (2003 Várva várt babák 3039001, 261).

Ö: el~, fel~, meg~.

ÖU: ki~.

Sz: emészték, emésztget.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

emészt ige 5b2
emíszt 5b2 (rég v. nyj)
1. tárgyas (Biol)
〈vmely szerv v. abban vmilyen anyag táplálékot〉 felszívódásra alkalmassá alakítva, ill. továbbítva v. abból a salakot kiválasztva a szervezet számára folyamatosan feldolgoz
ha jó ideig élt a’ beteg vért higitó italokkal, forrózás nélkül vagyon, gyomra jól eméſzti az eledeleket
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
illy kisdedek gyomra nagyon keveset emészt
(1847 Schöpf-Merei Ágoston)
A joghurt kellemes savanykás ízű, tejfelszerű anyag, amelyet a bélrendszer kitünően emészt
(1914 RévaiNagyLex.)
A gyomorban sósav és fehérjét emésztő enzimek választódnak ki
(1995 Természet Világa)
a petesejt membránja alatti ún.úgynevezett kortikális hólyagocskák [...] cukorcsoportokat vágnak le a ZPzona pellucida ’a petesejtet borító, alaphártya jellegű réteg’ 3 fehérjéről, emésztik a ZPzona pellucida ’a petesejtet borító, alaphártya jellegű réteg’ 2 fehérjét
(2004 Természet Világa)
1a. tárgyas (tárgy n. is)
〈ember, állat, ill. rovarevő növény táplálékot〉 (nyugalmi állapotban, pihenve) emésztőszerve(i), emésztőnedvei segítségével ilyen módon feldolgoz, szervezete számára hasznosít
nehéz eméſzthet kemény, durva eledelek
(1786 Mátyus István)
emészteni nem tudok, csak ha a János beadja a labdacsot
(1886 Mikszáth Kálmán)
Ezentúl az emberek nem fognak ételeket nyelni, rágni és emészteni. Egy Peckinpaw-labdacs elegendő
(1895 Vasárnapi Újság)
csapolt sörrel öblítettük le a csülköt, amit a magam részéről körülbelül három napig emésztettem
(1999 Figyelő)
egy parányi [madagaszkári] botanikus kertben megtekinthető a Nepenthes madagascarensis jó néhány példánya, amint éppen csendben rovarokat emésztenek
(2002 Természet Világa)
1b. tárgyatlan
〈annak kif-ére, hogy emberben, állatban, ill. a gyomorban ez az élettani folyamat végbemegy, ill. eközben nyugalmi állapotban van, pihenve ejtőzik vki, vmi〉
[a teknősbékáknak] a’ viznél-is hidegebb vérek van, még-is jól eméſztenek
(1786 Mátyus István)
[orvosával] ő nem sokat gondol, ha gyomra jól emíszt
(1807 Dugonics András ford.Voltaire)
[Kozárné a lányát nézte] a heverőről, ahol a jó vasárnapi ebéd után emésztett
(1914 Móricz Zsigmond)
a zsákmányát a Loch Ness-i a mélybe húzza, ott eszi, utána szendereg. A tófenéki iszapban szundít emésztve évekig
(2007 Havasi Attila)
2. tárgyas
〈tényt, információt, műalkotást stb.〉 magába fogad és (tudatilag) feldolgoz, ill. megért és magáévá tesz
[a festő az elképzelt dolgokat] phantasiájában elébb emésztve létre hozza
(1840 Henszlmann Imre)
[a tudásvágy] kielégítve emésztvén a hallottakat, nem fürkész a visszatartottak után
(1899 Mikszáth Kálmán)
Vannak költői regények, szép, fínom, testetlen gondolatokkal, lírai ködökkel; ezek a [...] legrosszabbul emészthető formái a regényműfajnak
(1935 Török Sophie)
az MNBMagyar Nemzeti Bank ellenőrzési főosztálya hónapokig emésztette az ügyet
(1996 Figyelő)
a franciák nehezen emésztik a vereséget
(2002 Magyar Hírlap)
3. tárgyas (kissé rég)
〈táplálékot〉 nagymértékben(, mohón) (el)fogyaszt, (el)pusztít
a’ többieknek az abrakját ne eméſzſzék
(1779 Próbákbúl szedett oktatás)
A’ számtalan baromfiait [ti. Vas vármegyéit] a’ Bétsiek emésztik
(1819 Magda Pál)
A vakondok szünetlen tücsköt, hernyót és mindenféle rovart emészt
(1876 Falusi Könyvtár)
Rengeteget emészt ez a sok mennyei állat, sok föld kell ahhoz
(1920 Szabó Dezső)
3a. (vál)
〈természeti erő, káros hatás〉 pusztít, roncsol vmit, ill. 〈betegség〉 kínoz, tönkretesz vkit
[az öltözéket] eſzi a’ rágó moly, vagy eméſzti penéſz
(1774 Révai Miklós ford.Beniczky)
[a rózsát] emészti a téli fagy s vihar
(1811 k. Dukai Takách Judit)
Sok drága ereklyét ma máglya emészt
(1895 Palágyi Lajos)
rozsda emészti sötét zúgban a fegyvereket
(1943 Radnóti Miklós ford.Tibullus)
a kishúgom is életveszély között van a kórházba, nyitott gerinccel, nyitott koponyával, és még kitudja micsoda kórságok emésztik azt is
(2002 Bódis Kriszta)
3b. (vál)
〈anyagi javakat, időt, energiát stb.〉 (el)fogyaszt, (fel)használ vki v. vmi
Könyveimben eméſztem erömet
(1775 Báróczi Sándor ford.Dusch)
csak a drága időt emésztenék
(1846 Hetilap)
[a csapos gerendafödémek hátránya] az, hogy tetemes faanyagot emésztenek
(1893 PallasLex.)
sok pénzt emésztő munka
(1957 Faller Jenő)
ugyanazon fájl két-három, rosszabb esetben ötven-száz helyen is emészti a tárolókapacitást
(1999 Byte Magazin)
3c. (/vál)
〈személyt, csoportot〉 pusztít, gyötör vki v. vmi
meg-hivtelenedet hozzá a’ Hertzeg, és nem más végre hozta legyen ötet Tuſzanóba, hanem hogy búval eméſzſze, vagy kétségbe ejtse
(1772 Mészáros Ignác ford.)
hogy zte [Etele], hogy kergette, hogy emésztette a’ Németeket
(1794 Dugonics András)
fut az ellenerő egymást konczolva emésztve
(1834 Garay János)
A magyarok ellenségei kárörömmel nézték, hogyan emésztik és rontják egymást a magyarok a vallási ellentétek miatt
(1916 Halász Imre)
[a Demokrata Konvenciót] továbbra is a régi ellentétek emésztik
(2000 Magyar Hírlap)
4. tárgyas
〈negatív gondolat, érzelem stb.〉 nem hagy nyugodni vkit, ill. 〈szívet, lelket〉 kínoz, gyötör
Vesd félre a’ gyanóságot, Melly ſzivedet eméſzti
(1772 Mészáros Ignác ford.)
mi emészti gyászos lelkedet?
(1886 Radó Antal ford.Leopardi)
forrt bennem a düh, emésztett a méreg, rágtam magam, elöntött az epe
(1973 Lázár Ervin)
A szégyen emészti Kanalasnét, hogy a nincsről meg a szúnyog-szigeti kalyibáról az igazgató úrnak beszélni nem mer
(2002 Magyar Hírlap)
4a. emészti magát
gyötrődik, emésztődik, ill. rágódik vmin
Mi szkség itt továb emészteni magad’?
(1772 Bessenyei György¹)
Minek emészted egyre magadat?
(1886 Radó Antal ford.Petrarca)
Éjjelnappal sír az asszony, emészti magát, meg akar halni
(1945 Szép Ernő)
Én olyan vagyok, hogy egy ideig emésztem magam rajta, mindenen, tehát ha bánt, [...] és akkor túllépek rajta
(2003 Várva várt babák)
ÖU: kiemészt
Sz: emészték, emésztget
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások