emésztő mn-i ign, mn és fn 

I. mn-i ign → emészt.

II. mn 17C

1. (Biol) ’olyan 〈szerv(rendszer), anyag stb.〉, amelynek az a feladata, hogy a táplálékot feldolgozza a szervezet számára’ ❖ [Wolberg a kísérlet során] több üvegedénybe megmért mennyiségű vérfibrint adott, emésztő gyomornedvvel együtt (1880 Klug Nándor C7904, 471) | Emésztő mirigyszőrök (1912 RévaiNagyLex. C5702, 465) | [a fertőzött méhanyák] emésztő bélszakasza egyre kevesebb táplálékot képes felszívni (1989 Szabad Föld jan. 13. C8375, 17) | az emésztő szervrendszer számos megbetegedése, fejlődési rendellenessége (1998 Tények könyve CD37).

2. (vál) ’pusztító, romboló, ill. roncsoló (hatású)(természeti) jelenség, anyag stb.〉’ ❖ Els eſzkzk k [ti. a királyok] Jupiter kezébe, Ki velek oſtoroz eméſzt tzébe (1772 Bessenyei György¹ C1076, 59) | [Esterházy Miklós] a fegyveres ellenzéket [...] és meghasonlást a nemzet életfája legemésztőbb betegségének tartotta (1895 Bubics Zsigmond–Merényi Lajos CD55) | Korrózió [...], szilárd testek lassu föloldása emésztő edző szerek használata által; korroziv, edző; korroziva, edző, csipős szerek (1895 PallasLex. CD02) | az Úr, a te Istened emésztő tűz (1995 Protestáns Biblia ford. CD1203).

3. (vál) ’lelki fájdalmat, gyötrődést okozó, kínzó 〈érzés, lelkiállapot stb.〉’ ❖ a’ halál rémítő komorſágának eméſztő kínjai (1772 Bessenyei György¹ C1075, 112) | [Kaldai] szerelméről beszélt, melyet örökkétartónak s emésztőnek mondott (1872 Zichy Géza 8538018, 31) | [1914-ben] Ady és Rilke költői létük legemésztőbb kétségbeesését élték s írták meg (1985 Méliusz József 9433015, 34) | attól, hogy a konkrét otthonhoz már nincs köze, lesz csak igazán emésztő [a honvágy] (2010 Nádori Lídia ford.–Müller⁴ 3243004, 249).

III. fn 1C

1. (jelzővel) (kissé rég, átv is) ’a táplálékot vmilyen módon megemésztő személy v. állat’ ❖ egy kis menyhal alkalmas táplálék a’ gyengébb emésztőnek (1841 Széchenyi István CD1501) | a’ satnyuló gyermecsek szinte [= szintén] nagy evők és rosz emésztők (1847 Malatides Dániel 8291003, 66) | Madarak, országot járó malmok, [...] égszinkék gyomruak, gyors emésztők, szívre és emlékre ronditatok (1973 Nagy László² 9473109, 100).

1a. (ritk) ’emésztést segítő anyag, szer’ ❖ Digestivum, sc. remedium: emésztést segítszer, emészt (1818 Márton József¹ C3044, 1801. hasáb) | a hasnyál a zsirok kitünő emésztője (1894 PallasLex. CD02) | A gyomornedv emésztőként még oltót is tartalmaz, amely a tejben levő fehérjét, a kazeint csapja ki (1980 Angeli István 2206012, 55).

2. (kissé rég, irod) ’vmit pusztító, vmiben v. vkiben kárt tevő dolog v. személy’ ❖ Te anyám’ Gyilkossa! Te atyám’ emíſztje! (1794 Dugonics András C1472, 120) | A természet megvetője, A léleknek emésztője, A szív rabló kányája (1798 Kisfaludy Sándor CD01) | Ha annyi emésztője nem vólna ezen tojásoknak és hernyóknak, nem vólna tsuda ha már az egész világot elborították vólna (1831 Hasznos Mulatságok C8335, 341) | Idő? Azt mondják róla, emberek őrlője, tettek emésztője (1930 Pesti Hírlap jan. 1. C5678, 3).

3. (rég) ’a termelt javak felhasználója, fogyasztója’ ❖ a Termeſzt annál drágábban adhattya el a jóſzágát, az Eméſzt pedig annál óltsóbban veheti azt meg (1805 Vedres István C4400, 61) | Hasznos volna igen is hazánkban az emésztők számát szaporítani, de ez csak a népesség nevelkedésével történhetik meg helyesen, nem pedig akkor, ha egy része a polgároknak [...] új életmódhoz nyúl, mert a termesztő egyszersmind emésztő is marad mindenkor (1832 Deák Antal József–Deák Ferenc CD51) | hiányzott egy belföldi ipar iránt az emésztök bizodalma (1871 Toldy Ferenc 8481033, 407).

4. ’emésztőgödör’ ❖ vagyon nékie [ti. a gazdaembernek] Emésztöje avagy Trágya-Verme (1773 Szilágyi Sámuel² ford.–Wiegand C4022, 17) | [a trágya] egy héten négyszer, legfeljebb kétszer vitessék az ugynevezett emésztőre (1856 Vasárnapi Újság CD56) | Nem lesz szerencse az aprójószághoz: […] ha megdöglött, agyonnyomott kis csirkéket az udvarban elássák, vagy az emésztőbe vetik (1925 Kiss Lajos¹ C6936, 156) | [a faluban] a háztartásokban keletkező szennyvíz jelenleg az udvari emésztőkbe kerül, ezeket a tulajdonosok a saját pénzükön alkalmanként szippantós kocsival üríttetik ki (2009 Népszabadság aug. 4. C7857, 6).

ÖU: füst~.

ÖE: ~gyomor, ~nedvesség, ~rendszer.

Vö. CzF. emésztő¹, emésztő²; ÉrtSz.; TESz. emészt; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

emésztő melléknévi igenév, melléknév és főnév
I. melléknévi igenévemészt
II. melléknév 17C
1. (Biol)
olyan 〈szerv(rendszer), anyag stb.〉, amelynek az a feladata, hogy a táplálékot feldolgozza a szervezet számára
[Wolberg a kísérlet során] több üvegedénybe megmért mennyiségű vérfibrint adott, emésztő gyomornedvvel együtt
(1880 Klug Nándor)
Emésztő mirigyszőrök
(1912 RévaiNagyLex.)
[a fertőzött méhanyák] emésztő bélszakasza egyre kevesebb táplálékot képes felszívni
(1989 Szabad Föld jan. 13.)
az emésztő szervrendszer számos megbetegedése, fejlődési rendellenessége
(1998 Tények könyve)
2. (vál)
pusztító, romboló, ill. roncsoló (hatású) (természeti) jelenség, anyag stb.〉
Els eſzkzk k [ti. a királyok] Jupiter kezébe, Ki velek oſtoroz eméſzt tzébe
(1772 Bessenyei György¹)
[Esterházy Miklós] a fegyveres ellenzéket [...] és meghasonlást a nemzet életfája legemésztőbb betegségének tartotta
(1895 Bubics Zsigmond–Merényi Lajos)
Korrózió [...], szilárd testek lassu föloldása emésztő edző szerek használata által; korroziv, edző; korroziva, edző, csipős szerek
(1895 PallasLex.)
az Úr, a te Istened emésztő tűz
(1995 Protestáns Biblia ford.)
3. (vál)
lelki fájdalmat, gyötrődést okozó, kínzó 〈érzés, lelkiállapot stb.〉
a’ halál rémítő komorſágának eméſztő kínjai
(1772 Bessenyei György¹)
[Kaldai] szerelméről beszélt, melyet örökkétartónak s emésztőnek mondott
(1872 Zichy Géza)
[1914-ben] Ady és Rilke költői létük legemésztőbb kétségbeesését élték s írták meg
(1985 Méliusz József)
attól, hogy a konkrét otthonhoz már nincs köze, lesz csak igazán emésztő [a honvágy]
(2010 Nádori Lídia ford.Müller)
III. főnév 1C
1. (jelzővel) (kissé rég, átv is)
a táplálékot vmilyen módon megemésztő személy v. állat
egy kis menyhal alkalmas táplálék a’ gyengébb emésztőnek
(1841 Széchenyi István)
a’ satnyuló gyermecsek szinte [= szintén] nagy evők és rosz emésztők
(1847 Malatides Dániel)
Madarak, országot járó malmok, [...] égszinkék gyomruak, gyors emésztők, szívre és emlékre ronditatok
(1973 Nagy László²)
1a. (ritk)
emésztést segítő anyag, szer
Digestivum, sc.scilicet ’tudniillik’ remedium: emésztést segítszer, emészt
(1818 Márton József¹)
a hasnyál a zsirok kitünő emésztője
(1894 PallasLex.)
A gyomornedv emésztőként még oltót is tartalmaz, amely a tejben levő fehérjét, a kazeint csapja ki
(1980 Angeli István)
2. (kissé rég, irod)
vmit pusztító, vmiben v. vkiben kárt tevő dolog v. személy
Te anyám’ Gyilkossa! Te atyám’ emíſztje!
(1794 Dugonics András)
A természet megvetője, A léleknek emésztője, A szív rabló kányája
(1798 Kisfaludy Sándor)
Ha annyi emésztője nem vólna ezen tojásoknak és hernyóknak, nem vólna tsuda ha már az egész világot elborították vólna
(1831 Hasznos Mulatságok)
Idő? Azt mondják róla, emberek őrlője, tettek emésztője
(1930 Pesti Hírlap jan. 1.)
3. (rég)
a termelt javak felhasználója, fogyasztója
a Termeſzt annál drágábban adhattya el a jóſzágát, az Eméſzt pedig annál óltsóbban veheti azt meg
(1805 Vedres István)
Hasznos volna igen is hazánkban az emésztők számát szaporítani, de ez csak a népesség nevelkedésével történhetik meg helyesen, nem pedig akkor, ha egy része a polgároknak [...] új életmódhoz nyúl, mert a termesztő egyszersmind emésztő is marad mindenkor
(1832 Deák Antal József–Deák Ferenc)
hiányzott egy belföldi ipar iránt az emésztök bizodalma
(1871 Toldy Ferenc)
4.
vagyon nékie [ti. a gazdaembernek] Emésztöje avagy Trágya-Verme
(1773 Szilágyi Sámuel² ford.Wiegand)
[a trágya] egy héten négyszer, legfeljebb kétszer vitessék az ugynevezett emésztőre
(1856 Vasárnapi Újság)
Nem lesz szerencse az aprójószághoz: […] ha megdöglött, agyonnyomott kis csirkéket az udvarban elássák, vagy az emésztőbe vetik
(1925 Kiss Lajos¹)
[a faluban] a háztartásokban keletkező szennyvíz jelenleg az udvari emésztőkbe kerül, ezeket a tulajdonosok a saját pénzükön alkalmanként szippantós kocsival üríttetik ki
(2009 Népszabadság aug. 4.)
ÖU: füstemésztő
ÖE: emésztőgyomor, emésztőnedvesség, emésztőrendszer
Vö. CzF. emésztő¹, emésztő²; ÉrtSz.; TESz. emészt; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások