empirikus mn és fn 

I. mn 15A2

’tapasztalaton alapuló, tapasztalatból eredő, tapasztalati 〈tudás, ismeret〉 v. olyan 〈filozófiai irányzat〉, amely az érzéki tapasztaláson keresztül vezeti le a világ megismerhetőségét, ill. az ezen alapuló 〈módszer, felfogás stb.〉’ ❖ tisztán empiricus tárgyakban nem szivesen mondok ki itéletet (1844 Pesti Hírlap CD61) | Az orvosi tan mindig empiricus tényekből és elméleti tételekből fog állani (1858 Orvosi Hetilap C8108, 611) | [Menodotus] sceptikus bölcsész és az empirikus iskolához tartozó hírneves orvos és kiváló szakíró (1904 ÓkoriLex. CD28) | [A 14. században] a természettudományi gondolkodásmód utat tör magának és empirikus szempontjait becsempészi a teológiába és a filozófiába (1936 Váczy Péter CD42) | empirikus kutatási módszer (1966 Kulcsár Kálmán 9367001, 279) | kutatómunkája egyre empirikusabbá vált (1974 Korach Mór CD30) | a filozófia nem empirikus tudomány (1978 Népszabadság nov. 23. C7828, 7) | empirikus világkép (2000 Új Könyvek CD29).

a. (vál) ’az empíriára építő, az empirizmus módszerét, eljárását követő 〈személy〉’ ❖ a’ kérdésben forgó dologban én Idealista vagyok, ő pedig Empiricus (1815 Kazinczy Ferenc C2566, 2) | mintha magam is közönséges empirikus lény volnék (1918 Fülep Lajos CD10) | Empirikus irodalomtörténet-író (1926 Laziczius Gyula CD10) | [Domokos János] a Filozófiai Intézetben helyezkedett el mint empirikus kutató, és egy falu katolikus vallási szokásait vizsgálta (1996 Magyar Hírlap CD09).

b. ’az empirizmus módszereit használó, azzal v. annak követőjével kapcs., arra jellemző v. tőle származó 〈eljárás, megnyilvánulás, művelet stb.〉’ ❖ hiányzanak a kisérletek a különféle olajpogácsák viszonylagos értékének meghatározására. Mindenütt ugy használják, miként az ősöktől tanulták, s empiricus modorban csaknem hasonló adagot vesznek mindenik fajtából egyaránt, holott éppen nem valószinü, hogy mindeniknek ugyanazon trágyázó ereje lenne (1855 Benkő Dániel ford.–Stephens 8045004, 408) | A kezelés [ti. az erdőké] pedig 40.347 hektáron rendszeres üzemtervek alapján történik, míg 401.962 hektáron csak az eddigi tapasztalatok alapján, empirikusan (1891 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | [A középkori filozófiának] végső, sőt egyetlen célja Isten, ami azt is magábafoglalja, hogy a természet, az emberi társadalom és a történelem empirikus megragadására kevés érzékkel rendelkezett (1936 Váczy Péter CD42) | az empirikus leírás szintjén (1981 Béládi Miklós CD53) | az elmélet által létrehozott tételeket empirikusan teszteljük (2003 Holló István ford.–Keohane 3119001, 451).

II. fn 4A (ritk)

1. (kissé rég) ’az empirizmust képviselő, követő gondolkodó, kül. filozófus’ ❖ az Empiricusnak Sensualis, az idealistának pedig intellectualis Idealja vagyon (1809 Sipos Pál C2560, 130) | [a szkeptikus] akademiában dogmatikus hajlamok mutatkoztak, s ekkor a skepsis kivált belőle s főként az orvostudománynyal foglalkozó empirikusok körében jutott uralomra (1904 ÓkoriLex. CD28) | [Maine de Biran francia filozófus] közvetítő álláspontot foglal el a metafizikusok és a tiszta empirikusok között (1915 RévaiNagyLex. C5709, 292) | Ma már inkább őt [ti. Galileit], s nem Bacont nevezik a tudományos kísérletek megalapítójának, Bacon csupán elvi empirikus volt (1936 Hajnal István CD42) | [Seneca] gyakorlatában inkább az empirikusok követője volt (1997 Új Könyvek CD29).

2. ’olyan ember, aki elsősorban v. kizárólag a tapasztalatnak, saját érzékszerveinek hisz’ ❖ minekutánna a’ nyúghatatlan ’s értetlen Elmék, empiricuſok, hol egy, ’s hol más külömbséggel meſterségeſen kezdették kéſzítgetni [az orvosságot], betsiben is azonnal alább kezdett ſzállani (1793 Magyar Hírmondó C5810, 663) | csak az a valódi mester, ki saját tárgyát […] akármily régi s ismeretes dolog körül is úgyszólván újra találja fel, mert csak ilyes áll a mesterség s a művészség ezerszínűsége közt mindig saját talpán, s hol az empirikus határt lel s megakad, ott ő csak nagyobb erőre fejlik, s hol nincs, ott teremt! (1834–1837 Széchenyi István CD1501) | [Fournier] az utolsó nagy empirikusok közül való volt, a ki nem a kísérleti irányt művelte, hanem csalhatatlan klinikai érzékével és szemével megfigyelt esetek ezrekre rúgó halmazából vonta le következtetéseit (1915 Orvosi Hetilap C8165, 174).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; IdSz. ~, empirikus szociológia

empirikus melléknév és főnév
I. melléknév 15A2
tapasztalaton alapuló, tapasztalatból eredő, tapasztalati 〈tudás, ismeret〉 v. olyan 〈filozófiai irányzat〉, amely az érzéki tapasztaláson keresztül vezeti le a világ megismerhetőségét, ill. az ezen alapuló 〈módszer, felfogás stb.〉
tisztán empiricus tárgyakban nem szivesen mondok ki itéletet
(1844 Pesti Hírlap)
Az orvosi tan mindig empiricus tényekből és elméleti tételekből fog állani
(1858 Orvosi Hetilap)
[Menodotus] sceptikus bölcsész és az empirikus iskolához tartozó hírneves orvos és kiváló szakíró
(1904 ÓkoriLex.)
[A 14. században] a természettudományi gondolkodásmód utat tör magának és empirikus szempontjait becsempészi a teológiába és a filozófiába
(1936 Váczy Péter)
empirikus kutatási módszer
(1966 Kulcsár Kálmán)
kutatómunkája egyre empirikusabbá vált
(1974 Korach Mór)
a filozófia nem empirikus tudomány
(1978 Népszabadság nov. 23.)
empirikus világkép
(2000 Új Könyvek)
a. (vál)
az empíriára építő, az empirizmus módszerét, eljárását követő 〈személy〉
a’ kérdésben forgó dologban én Idealista vagyok, ő pedig Empiricus
(1815 Kazinczy Ferenc)
mintha magam is közönséges empirikus lény volnék
(1918 Fülep Lajos)
Empirikus irodalomtörténet-író
(1926 Laziczius Gyula)
[Domokos János] a Filozófiai Intézetben helyezkedett el mint empirikus kutató, és egy falu katolikus vallási szokásait vizsgálta
(1996 Magyar Hírlap)
b.
az empirizmus módszereit használó, azzal v. annak követőjével kapcs., arra jellemző v. tőle származó 〈eljárás, megnyilvánulás, művelet stb.〉
hiányzanak a kisérletek a különféle olajpogácsák viszonylagos értékének meghatározására. Mindenütt ugy használják, miként az ősöktől tanulták, s empiricus modorban csaknem hasonló adagot vesznek mindenik fajtából egyaránt, holott éppen nem valószinü, hogy mindeniknek ugyanazon trágyázó ereje lenne
(1855 Benkő Dániel ford.Stephens)
A kezelés [ti. az erdőké] pedig 40.347 hektáron rendszeres üzemtervek alapján történik, míg 401.962 hektáron csak az eddigi tapasztalatok alapján, empirikusan
(1891 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
[A középkori filozófiának] végső, sőt egyetlen célja Isten, ami azt is magábafoglalja, hogy a természet, az emberi társadalom és a történelem empirikus megragadására kevés érzékkel rendelkezett
(1936 Váczy Péter)
az empirikus leírás szintjén
(1981 Béládi Miklós)
az elmélet által létrehozott tételeket empirikusan teszteljük
(2003 Holló István ford.Keohane)
II. főnév 4A (ritk)
1. (kissé rég)
az empirizmust képviselő, követő gondolkodó, kül. filozófus
az Empiricusnak Sensualis, az idealistának pedig intellectualis Idealja vagyon
(1809 Sipos Pál)
[a szkeptikus] akademiában dogmatikus hajlamok mutatkoztak, s ekkor a skepsis kivált belőle s főként az orvostudománynyal foglalkozó empirikusok körében jutott uralomra
(1904 ÓkoriLex.)
[Maine de Biran francia filozófus] közvetítő álláspontot foglal el a metafizikusok és a tiszta empirikusok között
(1915 RévaiNagyLex.)
Ma már inkább őt [ti. Galileit], s nem Bacont nevezik a tudományos kísérletek megalapítójának, Bacon csupán elvi empirikus volt
(1936 Hajnal István)
[Seneca] gyakorlatában inkább az empirikusok követője volt
(1997 Új Könyvek)
2.
olyan ember, aki elsősorban v. kizárólag a tapasztalatnak, saját érzékszerveinek hisz
minekutánna a’ nyúghatatlan ’s értetlen Elmék, empiricuſok, hol egy, ’s hol más külömbséggel meſterségeſen kezdették kéſzítgetni [az orvosságot], betsiben is azonnal alább kezdett ſzállani
(1793 Magyar Hírmondó)
csak az a valódi mester, ki saját tárgyát […] akármily régi s ismeretes dolog körül is úgyszólván újra találja fel, mert csak ilyes áll a mesterség s a művészség ezerszínűsége közt mindig saját talpán, s hol az empirikus határt lel s megakad, ott ő csak nagyobb erőre fejlik, s hol nincs, ott teremt!
(1834–1837 Széchenyi István)
[Fournier] az utolsó nagy empirikusok közül való volt, a ki nem a kísérleti irányt művelte, hanem csalhatatlan klinikai érzékével és szemével megfigyelt esetek ezrekre rúgó halmazából vonta le következtetéseit
(1915 Orvosi Hetilap)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; IdSz. ~, empirikus szociológia

Beállítások