empíria fn 6A (Tud)

1. ’a világról (tudományos) megfigyeléssel, ill. az érzékszervek útján szerzett ismeret, észlelet (mint ismeretelméleti módszer)’ ❖ Az Úr [ti. Beregszászi Nagy Pál nyelvész] a nyelvet az empiria dolgának tekinti (1815 Kazinczy Ferenc C2566, 164) | [Az intuíció] az érzéki empíriát megalapozó érzéki észrevevés tárgyszerűségének forrása (1934 Dienes Valéria CD10) | a pszichoterápiában is nagy szerepe van a hagyományos értelemben vett empíriának, a módszerrel szerzett tapasztalatoknak (1978 Buda Béla 9073001, 260) | Én már a rendszerváltás pillanatában megjósoltam, mindenféle tényfeltárás és empíria nélkül, csak úgy teoretice, hogy a szakmai kérdések, így a színház-igazgatói kinevezések is, kizárólag politikai döntések lehetnek az adott társadalmi struktúrában (2000 Magyar Hírlap CD09).

2. ’〈gyakr. az elmélettel szemben:〉 gyakorlat(i megtapasztalás), jártasság, gyakorlottság (vmiben) mint a megszerezhető tudás alapja’ ❖ A’ tsupa Empiria, tsak magára, minden Theoria nélkül […], hijjános, szint ugy, mint a’ tsupa Theoria Empiria nélkül. A kettő együtt hasznos (1830 Köteles Sámuel 8254005, 12) | Ahogy Spinoza az életben függetlenitette magát a valóságtól, az empiriától, ugyanúgy rendszerében sincs kapcsolat a rendszer alapvető kiindulásai, az axiomák közt, melyből az egész konstrukció levezetődik s a valóság egész jellege között, amihez végül is tartozik (1927 Gaál Gábor 9162001, 165) | a híres bécsi orvosi iskola elsőrangú képviselőiben […] a schellingi romantikus természetfilozófia kitűnő anatomiai empiriával és korán jelentkező realisztikus diagnosztikával találkozik (1937 Iványi-Grünwald Béla CD42) | [Muck Endre erdész] a lucot kocsánytalan tölggyel, azt pedig hol erdeifenyővel, hol vörösfenyővel váltogatva próbálta helyes empiriával kitapogatni a termőhelyek ökológiai tűréshatárait (1975 Csapody István CD52) | gazdasági empíriákkal rendelkező személyek (1995 Országgyűlési Napló CD62) | a nyelv leírásában nem az elmélet a meghatározó, hanem elmélet és empíria egyensúlyára és összhangjára kell törekedni [ti. a funkcionális nyelvészet elmélete szerint] (2008 Ladányi Mária–Tolcsvai Nagy Gábor 3028001, 23).

Sz: empíriai.

Vö. ÉKsz.; IdSz.

empíria főnév 6A (Tud)
1.
a világról (tudományos) megfigyeléssel, ill. az érzékszervek útján szerzett ismeret, észlelet (mint ismeretelméleti módszer)
Az Úr [ti. Beregszászi Nagy Pál nyelvész] a nyelvet az empiria dolgának tekinti
(1815 Kazinczy Ferenc)
[Az intuíció] az érzéki empíriát megalapozó érzéki észrevevés tárgyszerűségének forrása
(1934 Dienes Valéria)
a pszichoterápiában is nagy szerepe van a hagyományos értelemben vett empíriának, a módszerrel szerzett tapasztalatoknak
(1978 Buda Béla)
Én már a rendszerváltás pillanatában megjósoltam, mindenféle tényfeltárás és empíria nélkül, csak úgy teoretice, hogy a szakmai kérdések, így a színház-igazgatói kinevezések is, kizárólag politikai döntések lehetnek az adott társadalmi struktúrában
(2000 Magyar Hírlap)
2.
〈gyakr. az elmélettel szemben:〉 gyakorlat(i megtapasztalás), jártasság, gyakorlottság (vmiben) mint a megszerezhető tudás alapja
A’ tsupa Empiria, tsak magára, minden Theoria nélkül […], hijjános, szint ugy, mint a’ tsupa Theoria Empiria nélkül. A kettő együtt hasznos
(1830 Köteles Sámuel)
Ahogy Spinoza az életben függetlenitette magát a valóságtól, az empiriától, ugyanúgy rendszerében sincs kapcsolat a rendszer alapvető kiindulásai, az axiomák közt, melyből az egész konstrukció levezetődik s a valóság egész jellege között, amihez végül is tartozik
(1927 Gaál Gábor)
a híres bécsi orvosi iskola elsőrangú képviselőiben […] a schellingi romantikus természetfilozófia kitűnő anatomiai empiriával és korán jelentkező realisztikus diagnosztikával találkozik
(1937 Iványi-Grünwald Béla)
[Muck Endre erdész] a lucot kocsánytalan tölggyel, azt pedig hol erdeifenyővel, hol vörösfenyővel váltogatva próbálta helyes empiriával kitapogatni a termőhelyek ökológiai tűréshatárait
(1975 Csapody István)
gazdasági empíriákkal rendelkező személyek
(1995 Országgyűlési Napló)
a nyelv leírásában nem az elmélet a meghatározó, hanem elmélet és empíria egyensúlyára és összhangjára kell törekedni [ti. a funkcionális nyelvészet elmélete szerint]
(2008 Ladányi Mária–Tolcsvai Nagy Gábor)
Sz: empíriai
Vö. ÉKsz.; IdSz.

Beállítások