énekmester fn 4B

1. (klasszikus zenei) éneklést (mesterfokon) oktató magántanár, énektanár’ ❖ én mint énekmester befúrtam magamat a’ házba (1839 Külkey Henrik ford.–Steigentesch C0452, 35) | Tanulok énekelni, és nagyszerű olasz énekmesterem van (1889 Bartók Lajos C0867, 28) | A grófnő énekmestere, Beaumarchais úr betanította [Madeleine kisasszonyt] egy szép dalra (1925 Dánielné Lengyel Laura CD10) | Nemrég kaptam egy levelet egy harminckét éves koloratúr énekesnőtől, aki egyik énekmestertől a másikhoz megy (1998 Magyar Hírlap CD09).

2. (Zene) ’〈operában v. színházban:〉 az énekesek v. énekkarok próbáit vezető, az egyes műveket betanító szakember; korrepetitor’ ❖ De bizzuk a’ mi bajuſzſzos ének-meſterjeinkre [...] a’ Theátromokat (1796 Bécsi Magyar Merkurius C0345, 222) | [az opera betanulásának] érdeme Männer uré, a’ nevezett intézetek [ti. a pest-budai hangászegyesület és énekiskola] énekmesteréé, ki fáradatlan szorgalommal és buzgósággal intézi a’ próbákat (1841 Pesti Hírlap CD61) | [Luigi Ricci] 1836 óta a trieszti székesegyház karnagya és az ottani szinház énekmestere (1931 ZeneiLex. CD49) | lesz-e a háznak [ti. a Budapesti Operettszínháznak] megfelelő énekmestere? (1999 Magyar Hírlap CD09).

Vö. CzF.; ÉKsz.

énekmester főnév 4B
1.
(klasszikus zenei) éneklést (mesterfokon) oktató magántanár, énektanár
én mint énekmester befúrtam magamat a’ házba
(1839 Külkey Henrik ford.Steigentesch)
Tanulok énekelni, és nagyszerű olasz énekmesterem van
(1889 Bartók Lajos)
A grófnő énekmestere, Beaumarchais úr betanította [Madeleine kisasszonyt] egy szép dalra
(1925 Dánielné Lengyel Laura)
Nemrég kaptam egy levelet egy harminckét éves koloratúr énekesnőtől, aki egyik énekmestertől a másikhoz megy
(1998 Magyar Hírlap)
2. (Zene)
〈operában v. színházban:〉 az énekesek v. énekkarok próbáit vezető, az egyes műveket betanító szakember; korrepetitor
De bizzuk a’ mi bajuſzſzos ének-meſterjeinkre [...] a’ Theátromokat
(1796 Bécsi Magyar Merkurius)
[az opera betanulásának] érdeme Männer uré, a’ nevezett intézetek [ti. a pest-budai hangászegyesület és énekiskola] énekmesteréé, ki fáradatlan szorgalommal és buzgósággal intézi a’ próbákat
(1841 Pesti Hírlap)
[Luigi Ricci] 1836 óta a trieszti székesegyház karnagya és az ottani szinház énekmestere
(1931 ZeneiLex.)
lesz-e a háznak [ti. a Budapesti Operettszínháznak] megfelelő énekmestere?
(1999 Magyar Hírlap)
Vö. CzF.; ÉKsz.

Beállítások