énekmondás fn 4A (Irodt)

’〈kül. a középkorban:〉 világi tárgyú históriás v. vitézi énekek rendsz. hangszerrel kísért (énekelt v. recitált) előadása mint (foglalkozásszerű) tevékenység, ill. ez mint verses epikai műfaj’ ❖ amaz énekek közűl, melyek a XV. század vége felé még oly hatalmasan zengettek, igen kevés [...] volt irásba foglalva. Ez annál valóbbszinű, minél inkább meggyőződünk egy külön dalnokraj léteztéről, mely az énekszerzést, énekmondást szakmányul, s mintegy céhszerűen űzte (1860 Arany János 8014013, 267) | [a 15. században] az énekmondásnak uj, gazdagabban tagozott kulturája virul fel: részben az udvarnál, ahol lantosok [...] és hegedősök állanak az előtérben [...], részben a nép között, ahol, ugy látszik, sohasem némult el a krónikás és vitézi ének tradiciója (1930 ZeneiLex. CD49) | [Tinódi Lantos Sebestyén az aktualitásokkal] új színt visz bele a magyar énekmondás hagyományos témavilágába (1940 Bartha Dénes CD43) | a históriás ének vagy a középkori magyar énekmondás mágikus dobkíséretéről nem tudunk (1990 Dobszay László 2004005, 428).

énekmondás főnév 4A (Irodt)
〈kül. a középkorban:〉 világi tárgyú históriás v. vitézi énekek rendsz. hangszerrel kísért (énekelt v. recitált) előadása mint (foglalkozásszerű) tevékenység, ill. ez mint verses epikai műfaj
amaz énekek közűl, melyek a XV. század vége felé még oly hatalmasan zengettek, igen kevés [...] volt irásba foglalva. Ez annál valóbbszinű, minél inkább meggyőződünk egy külön dalnokraj léteztéről, mely az énekszerzést, énekmondást szakmányul, s mintegy céhszerűen űzte
(1860 Arany János)
[a 15. században] az énekmondásnak uj, gazdagabban tagozott kulturája virul fel: részben az udvarnál, ahol lantosok [...] és hegedősök állanak az előtérben [...], részben a nép között, ahol, ugy látszik, sohasem némult el a krónikás és vitézi ének tradiciója
(1930 ZeneiLex.)
[Tinódi Lantos Sebestyén az aktualitásokkal] új színt visz bele a magyar énekmondás hagyományos témavilágába
(1940 Bartha Dénes)
a históriás ének vagy a középkori magyar énekmondás mágikus dobkíséretéről nem tudunk
(1990 Dobszay László)

Beállítások