enemű mut nm 1C3 (mn-i értékben) (/ritk, vál)

’a közvetlen szövegelőzményben említettel azonos kategóriába tartozó, ill. ahhoz hasonló v. olyan jellegű’ ❖ maga Klopstock is szerencsétlen vala a’ Hermanns-Schlacht és egyéb e’ nemű darabjaiban (1825 Kazinczy Ferenc C4936, 486) | A mecsetek látogatása után, egy fürdőt is volt szerencsém látni, sőt felhasználtam az alkalmat, azt egész törökösen élvezni is. Nem tudom, e fürdő az e nemü intézetek melyik rangbeli osztályához tartozik (1877 Budapest 8674001, 3) | A nagy fésüsgyapju-készlet teljesen érintetlenül maradt, az igen alacsony árak dacára vevő nem találkozik rá. A mult évig legnagyobb vevője az enemü gyapjunak (egy bazeli ház) az idén majdnem semmit sem vásárolt (1885 Budapesti Hírlap nov. 9. C4732, 7) | [A humanista Váradi Péter] gyakran egész levelet is „aenigmatice” (talányosan) ír. Legszellemesebb enemű levele a Beatrixhoz írt (1964 Gerézdi Rabán CD53) | A teljességigény ugyanis, fájdalom, csak elvi óhaj lehetett, hiszen „a 16. századi költészet emlékeinek egyszerű nyilvántartása sem a legegyszerűbb feladat” (139). Beszámoltam Péczely László félbenmaradt enemű kísérletéről (1987–1988 Horváth Iván 2019007, 658).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

enemű mutató névmás 1C3 (mn-i értékben) (/ritk, vál)
a közvetlen szövegelőzményben említettel azonos kategóriába tartozó, ill. ahhoz hasonló v. olyan jellegű
maga Klopstock is szerencsétlen vala a’ Hermanns-Schlacht és egyéb e’ nemű darabjaiban
(1825 Kazinczy Ferenc)
A mecsetek látogatása után, egy fürdőt is volt szerencsém látni, sőt felhasználtam az alkalmat, azt egész törökösen élvezni is. Nem tudom, e fürdő az e nemü intézetek melyik rangbeli osztályához tartozik
(1877 Budapest)
A nagy fésüsgyapju-készlet teljesen érintetlenül maradt, az igen alacsony árak dacára vevő nem találkozik rá. A mult évig legnagyobb vevője az enemü gyapjunak (egy bazeli ház) az idén majdnem semmit sem vásárolt
(1885 Budapesti Hírlap nov. 9.)
[A humanista Váradi Péter] gyakran egész levelet is „aenigmatice” (talányosan) ír. Legszellemesebb enemű levele a Beatrixhoz írt
(1964 Gerézdi Rabán)
A teljességigény ugyanis, fájdalom, csak elvi óhaj lehetett, hiszen „a 16. századi költészet emlékeinek egyszerű nyilvántartása sem a legegyszerűbb feladat” (139). Beszámoltam Péczely László félbenmaradt enemű kísérletéről
(1987–1988 Horváth Iván)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások