enervál ts ige 1a (vál)

1. (kissé rég) ’testileg v. idegileg elgyengít, kimerít, kifáraszt vkit vmi’ ❖ Dicsőséges tekintet látni a’ magyar granatéros Bataillonokat. [...] Világos próbája, hogy a’ mi generatiónk még nem enervaltatott (1805 Csehy József C2556, 457) | A pedagogiai szakkörök különösen kikelnek [...] az u. n. gyermekregények ellen, mivel tulságosan ingerlik a fantáziát és az idegeket s ezáltal az ifjuságot enerválják (1895 PallasLex. CD02) | [Szőllősi] testileg nyomorék, Törökországban szerzett betegségeiben enervált [úriember] (1930 Krúdy Gyula CD54).

2. (rég) ’〈képességet, tulajdonságot, erőt stb.〉 elgyengít, tompít vmi’ ❖ [Batthyány Lajos és Csáky Emánuel lelke] a’ mértékletlen szerelmeskedések által egészen enerváltatott (1807 Kazinczy Ferenc C2557, 475) | Legújabb lyránk nem egyéb, mint Petőfi költészetének ereje enerválva, vagy gyöngeségei tulságig vive (1860 k. Gyulai Pál 8173006, 371) | a tanuló eszét enerváló reactionarius intézkedést (1892 Brassai Sámuel 8067002, 66).

Sz: enerválódik.

Vö. TESz. enervált; SzT. ~, enerválhat, enerváltatik; IdSz.

enervál tárgyas ige 1a (vál)
1. (kissé rég)
testileg v. idegileg elgyengít, kimerít, kifáraszt vkit vmi
Dicsőséges tekintet látni a’ magyar granatéros Bataillonokat. [...] Világos próbája, hogy a’ mi generatiónk még nem enervaltatott
(1805 Csehy József)
A pedagogiai szakkörök különösen kikelnek [...] az u. n.úgynevezett gyermekregények ellen, mivel tulságosan ingerlik a fantáziát és az idegeket s ezáltal az ifjuságot enerválják
(1895 PallasLex.)
[Szőllősi] testileg nyomorék, Törökországban szerzett betegségeiben enervált [úriember]
(1930 Krúdy Gyula)
2. (rég)
〈képességet, tulajdonságot, erőt stb.〉 elgyengít, tompít vmi
[Batthyány Lajos és Csáky Emánuel lelke] a’ mértékletlen szerelmeskedések által egészen enerváltatott
(1807 Kazinczy Ferenc)
Legújabb lyránk nem egyéb, mint Petőfi költészetének ereje enerválva, vagy gyöngeségei tulságig vive
(1860 k. Gyulai Pál)
a tanuló eszét enerváló reactionarius intézkedést
(1892 Brassai Sámuel)
Sz: enerválódik
Vö. TESz. enervált; SzT. ~, enerválhat, enerváltatik; IdSz.

Beállítások