engedetlenkedik tn ige 12b

’〈személy, közösség〉 engedetlenül viselkedik, engedetlenséget mutat vmivel szemben’ ❖ [Lajos brandenburgi őrgróf] szigorú törvényt ült az engedetlenkedő nemesség fölött s azután nem is történt több lázadás (1893 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | Kötözzétek meg. Ha engedetlenkedik, üssétek (1948 Gergely Sándor 9188004, 179) | A zárdában fegyelem volt, becsukták órák után, aki engedetlenkedett (2007 Miklya Luzsányi Mónika 3150012, 1286).

a. (-nak, -nek ragos v. iránt nu-s határozóval) (rég) ’〈vmely akaratnak, parancsnak, kérésnek〉 folyamatosan v. rendszeresen nem tesz eleget, ill. 〈vmely feljebbvalójának〉 ellenszegül vki’ ❖ [a herceg búsult,] hogy Kriſtina még ſzüntelenül búzgó kivánságának engedetlenkednék (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 124) | Tartozik t. i. a’ nép a’ maga Bíráit tiſztelni, ſzeretni, [...] még nékik nem igen tettſz Rendeléseiknek-is engedelmeskedni. És épen nem ſzabad  erántok engedetlenkedni (1788 Őri Fülep Gábor ford.–Pictet 7252015, 895) | Talám szüléidnek engedetlenkedtél (1818 Kondor Sámuel C2728, 149).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. enged; ÉKsz.; SzT. ~, engedetlenkedő

engedetlenkedik tárgyatlan ige 12b
〈személy, közösség〉 engedetlenül viselkedik, engedetlenséget mutat vmivel szemben
[Lajos brandenburgi őrgróf] szigorú törvényt ült az engedetlenkedő nemesség fölött s azután nem is történt több lázadás
(1893 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
Kötözzétek meg. Ha engedetlenkedik, üssétek
(1948 Gergely Sándor)
A zárdában fegyelem volt, becsukták órák után, aki engedetlenkedett
(2007 Miklya Luzsányi Mónika)
a. (-nak, -nek ragos v. iránt nu-s határozóval) (rég)
〈vmely akaratnak, parancsnak, kérésnek〉 folyamatosan v. rendszeresen nem tesz eleget, ill. 〈vmely feljebbvalójának〉 ellenszegül vki
[a herceg búsult,] hogy Kriſtina még ſzüntelenül búzgó kivánságának engedetlenkednék
(1772 Mészáros Ignác ford.)
Tartozik t. i.tudniillik a’ nép a’ maga Bíráit tiſztelni, ſzeretni, [...] még nékik nem igen tettſz Rendeléseiknek-is engedelmeskedni. És épen nem ſzabad  erántok engedetlenkedni
(1788 Őri Fülep Gábor ford.Pictet)
Talám szüléidnek engedetlenkedtél
(1818 Kondor Sámuel)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. enged; ÉKsz.; SzT. ~, engedetlenkedő

Beállítások