engedvény fn 4B (rég)

1. ’vmire jogosultságot biztosító (írásbeli) nyilatkozat, beleegyezés, engedély’ ❖ a’ pattantyusság parancsnokló tábornoka, parancsot teve közhirré, miáltal katonáinak adott bármi-féle szabadsági engedvény azonnal visszavonatik (1838 Jelenkor C8304, 413) | minden iratoknak [...] kinyomására csak előző vizsgálat után adatik engedvény (1841 Pesti Hírlap CD61) | a’ fuvarozás folytatására mi is csak azon egyéneknek fogunk engedvényt adni, kik magokat a’ 1840-ik évi 20. t. cz. szerint bejegyeztették (1844 Pesti Hírlap CD61) | felsőbb engedvény ily vállalatokra oly feltételek alatt adatik, mihez képest csak ennyi és több nyereséget ne húzzon (1857 Széchenyi István CD1501).

2. ’vmely előnyről, jogról való (részleges) lemondással más számára biztosított előny, jog, kedvezmény; engedmény’ ❖ az egyetlen engedvény, mellyet e’ részről Hollandiának tehet, csak az, hogy a’ belga kereskedés [...] a’ teher (Tormen)-vámot megadandja, de semmi egyéb vámfizetésre nem áll (1832 Jelenkor C0224, 550) | ha valamelly irtvány akár az uraság szabad engedvényéből, akár kötés mellett vagy más valamelly módon a’ jobbágy-telki állományba foglaltatott, azt elszakasztani tőle többé nem engedtetik meg (1833 Jelenkor C0226, 484) | [a kormány] emelte kissé a vámokat. De hogy ezeknek kedvezménye a lehetségig kicsiny legyen, sietett Belgiumnak engedvényeket adni (1846 Hetilap CD61) | a török hatóságok Sándor herczeget csak fővezérnek (Bas-bey) ismerék el, s több oly engedvényt is csikartak ki tőle, mik a szerbek függetlenségét megsérték (1860 Vasárnapi Újság CD56).

Vö. CzF.

engedvény főnév 4B (rég)
1.
vmire jogosultságot biztosító (írásbeli) nyilatkozat, beleegyezés, engedély
a’ pattantyusság parancsnokló tábornoka, parancsot teve közhirré, miáltal katonáinak adott bármi-féle szabadsági engedvény azonnal visszavonatik
(1838 Jelenkor)
minden iratoknak [...] kinyomására csak előző vizsgálat után adatik engedvény
(1841 Pesti Hírlap)
a’ fuvarozás folytatására mi is csak azon egyéneknek fogunk engedvényt adni, kik magokat a’ 1840-ik évi 20. t. cz.törvénycikk szerint bejegyeztették
(1844 Pesti Hírlap)
felsőbb engedvény ily vállalatokra oly feltételek alatt adatik, mihez képest csak ennyi és több nyereséget ne húzzon
(1857 Széchenyi István)
2.
vmely előnyről, jogról való (részleges) lemondással más számára biztosított előny, jog, kedvezmény; engedmény
az egyetlen engedvény, mellyet e’ részről Hollandiának tehet, csak az, hogy a’ belga kereskedés [...] a’ teher (Tormen)-vámot megadandja, de semmi egyéb vámfizetésre nem áll
(1832 Jelenkor)
ha valamelly irtvány akár az uraság szabad engedvényéből, akár kötés mellett vagy más valamelly módon a’ jobbágy-telki állományba foglaltatott, azt elszakasztani tőle többé nem engedtetik meg
(1833 Jelenkor)
[a kormány] emelte kissé a vámokat. De hogy ezeknek kedvezménye a lehetségig kicsiny legyen, sietett Belgiumnak engedvényeket adni
(1846 Hetilap)
a török hatóságok Sándor herczeget csak fővezérnek (Bas-bey) ismerék el, s több oly engedvényt is csikartak ki tőle, mik a szerbek függetlenségét megsérték
(1860 Vasárnapi Újság)
Vö. CzF.

Beállítások